ጀጋኑ ኤርትራውያን ትፈልጥዎምዶ? ታሪኽን መንነትን ጀጋኑ ደቂ ምድረባሕሪኸ፣ ብእንዳ ህግደፍ ክግለጽ ተሰሚዑዶ ይፈልጥ?      

ቀዳማይ ክፋል   ግርህነት ንድንቊርና ይመርሕካ፣ ምፍላጥን ምልባምን ድማ የድሕነካ። ኣብ ግዜ ውግእ ንሰላም ተዳሎ፣ ኣብ ግዜ ሰላም ከኣ ንውግእ ተዳሎ።  ሴጹን ቻይናዊ ስትራተጂስት ርግጽዩ ኣብዚ እዋንዚ ብዛዕባ ደቀባት ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣልዒልና ክንጽሕፍ ከሎና፣ ገለገለ ሰባት፣ ብፍላይእኳ ኣባላት ህግድፍ፣ ደም ከምዝጥዕሞም ኣይንስሕቶን ኢና። ግንከኣ ንሕና “ዋላ ትንፈር ጤል እያ” ዝብሉ ኣባሓጎታትን ኣቦታትን...

read more

ንሕና አርትራውያ ብኹሉ ወገን ንጽቀጥ፣ ግናኸ ኣይጸበናን፣ እንገብሮ ይጠፍኣና፣ ግናኸ ተስፋ ኣይንቐብጽን፣——እንታይ ገበን ስለዝፈጸምና ኢና ግን ክሳብ ክንድዚ ብከደምቲ ጽዮናውያን ኩባንያ ህግደፍ ንህሰ ዘሎና?????????

ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ካብ 27.ግንቦት 207 ጀሚሮም ብትእዛዝ መራሕ ኩባንያ ህግደፍ  ክሳብ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህገድፍ ተዳጒኖም ድሕሪ ምጽናሕ፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ጥዕና ስለዝውሓዶም፣ ብጭፍራ ህግደፍ ኣብ ሆስፒታል ተወሲዶም፣ በቶም ካብ ባኣእምሮኣኦም ብሕምብርቶም ይሓስቡ ፈዛዛት (ዞምቢ) ሓካይም ህግደፍ መርዛም መርፍእ ተወጊኦም ኣብ ጻዕረሞት ከምዘለው፣ ካብ ኣስመራ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ልዑል እግዚኣብሔር...

read more

ሓላፊት UNDP (ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራት) : ተደናጋጺት ስርዓት ኢሳያስ: ኣብ ደንሃኽ ምስ ኣባላት ፓርላመንት ኣብ Foreign Affairs Committee መደብ ኣለዋ። ከም ተዓዘብቲ ንእተዎ ነቲ ኣኼባ። ክብሮም ዳፍላ

ሓበረታ ሓላፊት UNDP (ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራት) ኣብ ኣስመራ ሎሚ ልክዕ ሰዓት 3 ድ.ቀ. (15፡00) ኣብ ፓርላመንት (ትቨይደ ካመር) ሆላንድ ኣብ ደንሃኽ ምስ ኣባላት ፓርላመንት ኣብ Foreign Affairs Committee መደብ ኣለዋ። እዚኣ ሓላፊት’ዚኣ ተደናጋጺት ስርዓት ኢሳያስ ከም ምዃና እያ ትፍለጥ። ስለዚ ካብቲ ስርዓት ዝተፈለየ ድምጺን መርገጺን ዘሎና፡ ደለይቲ ፍትሒን ለውጢን ኤርትራውያን...

read more

ጀጋኑ ኤርትራውያን ትፈልጥዎምዶ? ታሪኽን መንነትን ጀጋኑ ደቂ ምድረባሕሪኸ፣ ብእንዳ ህግደፍ ክግለጽ ተሰሚዑዶ ይፈልጥ?      

ቀዳማይ ክፋል   ግርህነት ንድንቊርና ይመርሕካ፣ ምፍላጥን ምልባምን ድማ የድሕነካ። ኣብ ግዜ ውግእ ንሰላም ተዳሎ፣ ኣብ ግዜ ሰላም ከኣ ንውግእ ተዳሎ።  ሴጹን ቻይናዊ ስትራተጂስት ርግጽዩ ኣብዚ እዋንዚ ብዛዕባ ደቀባት ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣልዒልና ክንጽሕፍ ከሎና፣ ገለገለ ሰባት፣ ብፍላይእኳ ኣባላት ህግድፍ፣ ደም ከምዝጥዕሞም ኣይንስሕቶን ኢና። ግንከኣ ንሕና “ዋላ ትንፈር ጤል እያ” ዝብሉ ኣባሓጎታትን ኣቦታትን...

read more

ንሕና አርትራውያ ብኹሉ ወገን ንጽቀጥ፣ ግናኸ ኣይጸበናን፣ እንገብሮ ይጠፍኣና፣ ግናኸ ተስፋ ኣይንቐብጽን፣——እንታይ ገበን ስለዝፈጸምና ኢና ግን ክሳብ ክንድዚ ብከደምቲ ጽዮናውያን ኩባንያ ህግደፍ ንህሰ ዘሎና?????????

ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ካብ 27.ግንቦት 207 ጀሚሮም ብትእዛዝ መራሕ ኩባንያ ህግደፍ  ክሳብ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህገድፍ ተዳጒኖም ድሕሪ ምጽናሕ፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ጥዕና ስለዝውሓዶም፣ ብጭፍራ ህግደፍ ኣብ ሆስፒታል ተወሲዶም፣ በቶም ካብ ባኣእምሮኣኦም ብሕምብርቶም ይሓስቡ ፈዛዛት (ዞምቢ) ሓካይም ህግደፍ መርዛም መርፍእ ተወጊኦም ኣብ ጻዕረሞት ከምዘለው፣ ካብ ኣስመራ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ልዑል እግዚኣብሔር...

read more

ሓላፊት UNDP (ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራት) : ተደናጋጺት ስርዓት ኢሳያስ: ኣብ ደንሃኽ ምስ ኣባላት ፓርላመንት ኣብ Foreign Affairs Committee መደብ ኣለዋ። ከም ተዓዘብቲ ንእተዎ ነቲ ኣኼባ። ክብሮም ዳፍላ

ሓበረታ ሓላፊት UNDP (ፕሮጀክት ልምዓት ሕቡራት ሃገራት) ኣብ ኣስመራ ሎሚ ልክዕ ሰዓት 3 ድ.ቀ. (15፡00) ኣብ ፓርላመንት (ትቨይደ ካመር) ሆላንድ ኣብ ደንሃኽ ምስ ኣባላት ፓርላመንት ኣብ Foreign Affairs Committee መደብ ኣለዋ። እዚኣ ሓላፊት’ዚኣ ተደናጋጺት ስርዓት ኢሳያስ ከም ምዃና እያ ትፍለጥ። ስለዚ ካብቲ ስርዓት ዝተፈለየ ድምጺን መርገጺን ዘሎና፡ ደለይቲ ፍትሒን ለውጢን ኤርትራውያን...

read more

Recent Comments

Recent Comments