እዋናዊ ድራማ ኢትዮጵያን ኤርትራን፣ ጕዳይ ኤርትራ ኣቦኹም ኣብዘደቀሱና ድዩ ክኸውን?

ዝተኣረመ ፖለቲካዊ ሓተታ ጉዕዞ ልኡኻት ህግደፍ ንኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ድዩ ወይስ ግላዊ? እዚ ጉዕዞ ልኡኻት ኢሰያስ ንኣዲስ ኣበባ፣ መሰል ልዑላዊነት አርትራ ብኢንተርናሽናል ቅጥዒ International Issue ዘማልአ ኣጀንዳ  ድዩ? ንመን ትመጾ መን ይመጻ ትመጾ፣ ንመን ትመጾ ድማ መን ይመጻ ትመጾ። ብመሃንድሳት ስነኣምራዊ ምርምርን ስለላ መርበብ ጽዮናውያንን ተጸኒዑ ዝትግበር ዘሎ ድራማ። ክንብርኩት ከይንብርኩት ኣብ ማይ...

read more

ኢሰያስ ንጉዳይ ዶብ ዘርኢ “ወግዓዊ መልሲ” ሂቡ

ድሕሪ ኣስታት ክልተ ሰሙናት፣ ኢሃኣደግ ብዛዕባ ውሳኔ ዶብ ዘስደቖ ውሳኔ፣ባዕሉ ኢሰያስ ኣብቲ “መዓልቲ ስውኣት ዝብሃል ብዓል ህግደፍ”  ንጉዳይ ዶብ ዝምልከት “ሃናጺ ዝርርብ ንምክያድ” ልኡኻቱ ንኣዲስ ኣበባ ከምዝልእኽ ኣፍሊጡ። እወ፣ እቲ ብመኽንያት ጉዳይ ዶብ፣ ሕገ-መንግስቲ የለ፣ምጥያስ ሰራዊት የለ፣ እሱራት ኣይፍትሑ፣ወፍሪ ሳዋ ንሓዋሩ፣እቲ ን18 ዓመታት ድሕሪ ኲናት ባድመ፣ከምጅሆ...

read more

ዶብ ኤርትራን ኢትዮጲያን ኣብ ባይታ ይተሓንጸጽ

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ርሑስ ዒድ ኣልፈጠር ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንኹሉም ኣመንቲ ምስልምና ብሓፈሻ፣ ንኤርትራውያን ኣስላም ድማ ብፍላይ፣ እንኳዕ ናብ ርሑስ ዒድ ኣልፈጠር ኣብጻሓኩም እናበለ፣ ርሑስ ዒድ ኣልፈጠር፣ ሰላምን ሓርነትን፣ ስኒትን ሓድነትን ከውርደልና ንምነ። ዶብ ኤርትራን ኢትዮጲያን ኣብ ባይታ ይተሓንጸጽ ድሕሪ እቲ ብዙሕ መስዋእቲ ህይወትን ከቢድ ዕንወትን ዘኸተለ...

read more

Scapegoating Iran

Admin June 19, 2018 Other Writers By Chris Hedges June 17, 2018 “Information Clearing House” –  NEW YORK—Seventeen years of war in the Middle East and what do we have to show for it? Iraq after our 2003 invasion and occupation is no longer a unified country. Its once...

read more

እዋናዊ ድራማ ኢትዮጵያን ኤርትራን፣ ጕዳይ ኤርትራ ኣቦኹም ኣብዘደቀሱና ድዩ ክኸውን?

ዝተኣረመ ፖለቲካዊ ሓተታ ጉዕዞ ልኡኻት ህግደፍ ንኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ድዩ ወይስ ግላዊ? እዚ ጉዕዞ ልኡኻት ኢሰያስ ንኣዲስ ኣበባ፣ መሰል ልዑላዊነት አርትራ ብኢንተርናሽናል ቅጥዒ International Issue ዘማልአ ኣጀንዳ  ድዩ? ንመን ትመጾ መን ይመጻ ትመጾ፣ ንመን ትመጾ ድማ መን ይመጻ ትመጾ። ብመሃንድሳት ስነኣምራዊ ምርምርን ስለላ መርበብ ጽዮናውያንን ተጸኒዑ ዝትግበር ዘሎ ድራማ። ክንብርኩት ከይንብርኩት ኣብ ማይ...

read more

ኢሰያስ ንጉዳይ ዶብ ዘርኢ “ወግዓዊ መልሲ” ሂቡ

ድሕሪ ኣስታት ክልተ ሰሙናት፣ ኢሃኣደግ ብዛዕባ ውሳኔ ዶብ ዘስደቖ ውሳኔ፣ባዕሉ ኢሰያስ ኣብቲ “መዓልቲ ስውኣት ዝብሃል ብዓል ህግደፍ”  ንጉዳይ ዶብ ዝምልከት “ሃናጺ ዝርርብ ንምክያድ” ልኡኻቱ ንኣዲስ ኣበባ ከምዝልእኽ ኣፍሊጡ። እወ፣ እቲ ብመኽንያት ጉዳይ ዶብ፣ ሕገ-መንግስቲ የለ፣ምጥያስ ሰራዊት የለ፣ እሱራት ኣይፍትሑ፣ወፍሪ ሳዋ ንሓዋሩ፣እቲ ን18 ዓመታት ድሕሪ ኲናት ባድመ፣ከምጅሆ...

read more

ዶብ ኤርትራን ኢትዮጲያን ኣብ ባይታ ይተሓንጸጽ

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ርሑስ ዒድ ኣልፈጠር ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንኹሉም ኣመንቲ ምስልምና ብሓፈሻ፣ ንኤርትራውያን ኣስላም ድማ ብፍላይ፣ እንኳዕ ናብ ርሑስ ዒድ ኣልፈጠር ኣብጻሓኩም እናበለ፣ ርሑስ ዒድ ኣልፈጠር፣ ሰላምን ሓርነትን፣ ስኒትን ሓድነትን ከውርደልና ንምነ። ዶብ ኤርትራን ኢትዮጲያን ኣብ ባይታ ይተሓንጸጽ ድሕሪ እቲ ብዙሕ መስዋእቲ ህይወትን ከቢድ ዕንወትን ዘኸተለ...

read more

Scapegoating Iran

Admin June 19, 2018 Other Writers By Chris Hedges June 17, 2018 “Information Clearing House” –  NEW YORK—Seventeen years of war in the Middle East and what do we have to show for it? Iraq after our 2003 invasion and occupation is no longer a unified country. Its once...

read more