ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኈነቫ ስዊዘርላንድ

ገረብ ብሓኽለ ይኣክል! ምስ ዝኾነ ኣይንድመርን ኢና!! ሎሚ ኣይንድመር ጽባሕ ኣይንድመር!! ጭፍራ ማፍያ ህግደፍ ግደፍ! ቅዋም ይጽደቕ! ህግደፍ ምስ ኣቢ ኣሕመድ  ይደመር እምበር: ህዝቢ ኤርትራ ግና ኣስስላሙን ክርስትያኑን፣ እሱራትን ሰራዊቱን፣ መንእሰያቱን፣ ኣብ ውሽጡ ነንሓድሕዱ ቅድም ክድመርዩ!!! ነቲ ብጻማን ወጽዓን ህዝቢ ኤርትራ ዝሽቅጥ ዘሎ ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣  ብምቅዋም ካብ መላእ ኤውሮጳ ዝተኣኻኸቡ...

read more

ትግራዎት ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ሃገሮም ይዛተዩ ኣለው፣ ኤርትራውያንከ?

ኣብቲ ብዙሓት ሃገራውያን ትግራዎት፣ ካብ ወጻእን ካብ ውሽጢ ትግራይን ተኣኺኺቦም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ዘተ፣ግንከኣ ብድፍኢት ህዝብን፣ ብመሪሕነት ወያኔ ዝተዓደመ ዕድመ መሰረት፣ ኣገድስቲ ነጥብታት ዝሓዘ ህዝባዊ ኣኼባ ተኻዪዱ። ኣብቲ ዝተኻየደ  ኣኼባ ድማ እዝዮም ኣገደስቲ ነጥብታትት እኳድኣ ንህዝቢ ኤርትራ ዘቕንኡ ነይሮም። ንኤርትራውያን ዘቕንእ ኮይኑ ድማ ኤርትራውያን ከምኡ ዓይነት ዘተ ዝገብሩሉ ይግበሮ...

read more

ግጥሚ ንጅግና ዘርኣይ ደረስን፣ ፈላስፋ ብላታን ጌታን (Lord) ሎሬንሶ ታእዛዝ (መብራህቱ ታእዛዝን)

 መብራህቱ ታእዛዝ እቲ ቀንዲ ስሞም እዩ፣ ብላታን ጌታን ሎሬንሶ ታእዛዝ ግና ክብሪ ስም ከም ሎርድ ማለትዩ፣ መኽንያቱ ኣብተን ዝተማህሩለን ዩኒቨርሲታት ብብሉጽ ትምህርቲ ስለዝተመረቑ እዩ እቲ መኽንያት። ክቡር መብራህቱ ፕሮፈሶር ሎሬንሶ ታእዛዝ ኣብ ዓዲ ቀዪሕ ኣከለግ)ዛይ ዝተወልዱ ወደባት ኤርትራዊ እዮም ። ሎንሬንሶ ታእዛይ ውሩይ ጸሓፋይ ስለዝነበሩ፣ ኩሉ ግዜ ከኣ ነታ ዝጽሕፉላ ፒሮ  ቍሩብ ከዕርፉ ከለው፣ ነታ ፒሮ ኣብ...

read more

ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ኈነቫ ስዊዘርላንድ

ገረብ ብሓኽለ ይኣክል! ምስ ዝኾነ ኣይንድመርን ኢና!! ሎሚ ኣይንድመር ጽባሕ ኣይንድመር!! ጭፍራ ማፍያ ህግደፍ ግደፍ! ቅዋም ይጽደቕ! ህግደፍ ምስ ኣቢ ኣሕመድ  ይደመር እምበር: ህዝቢ ኤርትራ ግና ኣስስላሙን ክርስትያኑን፣ እሱራትን ሰራዊቱን፣ መንእሰያቱን፣ ኣብ ውሽጡ ነንሓድሕዱ ቅድም ክድመርዩ!!! ነቲ ብጻማን ወጽዓን ህዝቢ ኤርትራ ዝሽቅጥ ዘሎ ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣  ብምቅዋም ካብ መላእ ኤውሮጳ ዝተኣኻኸቡ...

read more

ትግራዎት ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታት ሃገሮም ይዛተዩ ኣለው፣ ኤርትራውያንከ?

ኣብቲ ብዙሓት ሃገራውያን ትግራዎት፣ ካብ ወጻእን ካብ ውሽጢ ትግራይን ተኣኺኺቦም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ዘተ፣ግንከኣ ብድፍኢት ህዝብን፣ ብመሪሕነት ወያኔ ዝተዓደመ ዕድመ መሰረት፣ ኣገድስቲ ነጥብታት ዝሓዘ ህዝባዊ ኣኼባ ተኻዪዱ። ኣብቲ ዝተኻየደ  ኣኼባ ድማ እዝዮም ኣገደስቲ ነጥብታትት እኳድኣ ንህዝቢ ኤርትራ ዘቕንኡ ነይሮም። ንኤርትራውያን ዘቕንእ ኮይኑ ድማ ኤርትራውያን ከምኡ ዓይነት ዘተ ዝገብሩሉ ይግበሮ...

read more

ግጥሚ ንጅግና ዘርኣይ ደረስን፣ ፈላስፋ ብላታን ጌታን (Lord) ሎሬንሶ ታእዛዝ (መብራህቱ ታእዛዝን)

 መብራህቱ ታእዛዝ እቲ ቀንዲ ስሞም እዩ፣ ብላታን ጌታን ሎሬንሶ ታእዛዝ ግና ክብሪ ስም ከም ሎርድ ማለትዩ፣ መኽንያቱ ኣብተን ዝተማህሩለን ዩኒቨርሲታት ብብሉጽ ትምህርቲ ስለዝተመረቑ እዩ እቲ መኽንያት። ክቡር መብራህቱ ፕሮፈሶር ሎሬንሶ ታእዛዝ ኣብ ዓዲ ቀዪሕ ኣከለግ)ዛይ ዝተወልዱ ወደባት ኤርትራዊ እዮም ። ሎንሬንሶ ታእዛይ ውሩይ ጸሓፋይ ስለዝነበሩ፣ ኩሉ ግዜ ከኣ ነታ ዝጽሕፉላ ፒሮ  ቍሩብ ከዕርፉ ከለው፣ ነታ ፒሮ ኣብ...

read more