ዓለምለኻዊ ስነ-ኣእምራዊ ውግእ! “ተላባዒ ሕማም ኮቪክኣይዲ-19 (IS CV-19 HOAX) ውዲትዶ ሓቂ?

ንሓቂ እንተድኣ ፈሊጥኩማ ሓራ ክተውጽኣኩም እያ፤ እዚ ካብ ክፍላ መጋቢት 2020  ዛጊት 3 ወርሕን ፈረቓን ሓሊፉ ጀሚሩ ግና ማዕከናት ዜና እቢiሎም፣ “ተላባዒ ሕማም ኮቪክኣይዲ-19 (IS CV-19) ከይለ̱̱ኽፈኩም ተጠንቀቑ ካብ ሰብ ርሓቑ፣ ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ሸፊንኩም  ተንቀሳቐሱ”! ብመንግስታዊ ደረጃ ዝብሃል ዘሎ ትእዛዛትን ኣዋጃትንሲ: ውዲት ድዩ ወይስ ሓቀኛ ሓበሬታ?  THE CORONAVIRUS...

read more

ተዘክሮታት ነገስታት ኩሽ ካብ ቅድሚ 5000 ዓመታት ቅ.ል.ክ. ክሳብ 500 ዓ.ም.ፈ. ድ. ል.ክ

ካብ ሃገር ኡጋንዳ ጀሚሮም ክሳብ ግብጺ የማሓድሩ ዝነበሩ ነገስታት ደቂ ኩሽ እዞም ነይሮም። ቅድሚ ወራር ባርባራውያን ሮማውያንን ኣጋንንቲ ኣዕራብን፣ብሰላምን ብፍትሕን ብርትዕዊ ሃይማኖትን ዘማሓድሩ ዝነበሩ ነገስታት ደቂ ኩሽን ወይ ደቂ ሓበሻ እዮም ነይሮም። ነገስታት ኩሽ ካብ 5000 ቅ.ል.ክ. ክሳብ ምቕልቃል ወረርቲ ሮማውያን፣ ካብ ከባቢ ኡጋንዳ ጀሚሮም ክሳብ ግብጺ ብፍትሓዊ ምሕደራ ይመሓድሩ ነበሩ። ካብቶም ንደቂ ሓበሻ...

read more

ኮሮና ንመስርሕ ሓዲሽ ዓለማዊ ሥርዓት ዝተማህዘ ውዲታዊ ስልቲዶ ፣ ወይስ ብርግጽ ተላባዒ ሕማም? ጥራይ ምቕናይ!

ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ስለምንታይ ንምንትምንታይከ? ዘገምታዊ መስርሕ ሓዲሽ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት                     Freemason The Masonic Square and Compasses . ቅዱስ ፊደል ትግሪኛ  ለ ቅዱስ ፊደል ትግሪኛ   ሀ ዓይኒ ሖሮስ ዓይኒ ሖሮስ Freemasonry or Masonry consists of fraternal organisations that trace their origins to the...

read more

THE KUSHITE QUEEN AMIMARENAS

Queen Amanirenas, the brave one-eyed African queen who led an army against the Romans in 24BC, She beheaded the Roman King Agustus  Amanirenas (also spelled Amanirena) was a queen of the Meroitic Kingdom of Kush. Her full name and title was Amnirense qore li kdwe li...

read more

ዓለምለኻዊ ስነ-ኣእምራዊ ውግእ! “ተላባዒ ሕማም ኮቪክኣይዲ-19 (IS CV-19 HOAX) ውዲትዶ ሓቂ?

ንሓቂ እንተድኣ ፈሊጥኩማ ሓራ ክተውጽኣኩም እያ፤ እዚ ካብ ክፍላ መጋቢት 2020  ዛጊት 3 ወርሕን ፈረቓን ሓሊፉ ጀሚሩ ግና ማዕከናት ዜና እቢiሎም፣ “ተላባዒ ሕማም ኮቪክኣይዲ-19 (IS CV-19) ከይለ̱̱ኽፈኩም ተጠንቀቑ ካብ ሰብ ርሓቑ፣ ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ሸፊንኩም  ተንቀሳቐሱ”! ብመንግስታዊ ደረጃ ዝብሃል ዘሎ ትእዛዛትን ኣዋጃትንሲ: ውዲት ድዩ ወይስ ሓቀኛ ሓበሬታ?  THE CORONAVIRUS...

read more

ተዘክሮታት ነገስታት ኩሽ ካብ ቅድሚ 5000 ዓመታት ቅ.ል.ክ. ክሳብ 500 ዓ.ም.ፈ. ድ. ል.ክ

ካብ ሃገር ኡጋንዳ ጀሚሮም ክሳብ ግብጺ የማሓድሩ ዝነበሩ ነገስታት ደቂ ኩሽ እዞም ነይሮም። ቅድሚ ወራር ባርባራውያን ሮማውያንን ኣጋንንቲ ኣዕራብን፣ብሰላምን ብፍትሕን ብርትዕዊ ሃይማኖትን ዘማሓድሩ ዝነበሩ ነገስታት ደቂ ኩሽን ወይ ደቂ ሓበሻ እዮም ነይሮም። ነገስታት ኩሽ ካብ 5000 ቅ.ል.ክ. ክሳብ ምቕልቃል ወረርቲ ሮማውያን፣ ካብ ከባቢ ኡጋንዳ ጀሚሮም ክሳብ ግብጺ ብፍትሓዊ ምሕደራ ይመሓድሩ ነበሩ። ካብቶም ንደቂ ሓበሻ...

read more

ኮሮና ንመስርሕ ሓዲሽ ዓለማዊ ሥርዓት ዝተማህዘ ውዲታዊ ስልቲዶ ፣ ወይስ ብርግጽ ተላባዒ ሕማም? ጥራይ ምቕናይ!

ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ስለምንታይ ንምንትምንታይከ? ዘገምታዊ መስርሕ ሓዲሽ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት                     Freemason The Masonic Square and Compasses . ቅዱስ ፊደል ትግሪኛ  ለ ቅዱስ ፊደል ትግሪኛ   ሀ ዓይኒ ሖሮስ ዓይኒ ሖሮስ Freemasonry or Masonry consists of fraternal organisations that trace their origins to the...

read more

THE KUSHITE QUEEN AMIMARENAS

Queen Amanirenas, the brave one-eyed African queen who led an army against the Romans in 24BC, She beheaded the Roman King Agustus  Amanirenas (also spelled Amanirena) was a queen of the Meroitic Kingdom of Kush. Her full name and title was Amnirense qore li kdwe li...

read more