እቶም ዓጋመ ኢልኩም ትጻረፉ ንመን ትጸርፉ ከም ዘለኹም ክትግንዘቡ ይግባእ።

ኢሰያስ መንዩ? መበቆሉከ ካበት እዩ? ሓማሴናይ ድዩ ትግራዋ? ክቡራትን ክቡራንን ተኻታተልቲ መርበብ ሓብሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ እስከ ነዚ ትሕት ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ ሓጺር ታሪኺዊ ትንተና ኣስተብህልሉ። ሓረግ ወለዶ ኢሰያስ ኣፈወርቂ 1. ደጃዝማች መርጫ ወልደ-ኪዳን 4 ቆልዑ ወለደ ንሳቶም ድማ: ሀ. ደጃዝማች ጉግሳ መርጫ ወልደ-ኪዳን ለ. ንጉሥ ዮውሃንስ 4ይ ወዲ መርጫ ወልደ-ኪዳን ሐ. ራእሲ ሐጎስ መርጫ ወልደ-ኪዲን *ኣባሓጒኡ...

read more

Moral decline: Satanic symbols now appearing at government buildings all across America

ሞራላዊ ውድቀት፣ ኣብዚ እዋዚ፣ ኣብ ብዙሓት መንግስታዊ ኣብያተጽሕፈታት ኣሜሪካ፣ ምስሊ ሰይጣን ተጠቂዑ ይርአ ኣሎ። Ethan Huff – Natural News April 2, 2019 Despite its strong Christian origins, the United States of America is rapidly descending into total amorality and godlessness, with statues openly honoring...

read more

ውሁድ ታሪኻዊ ርክብ ኣውራጃታት ኤርትራ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ

እስከ ነዛ ኣብ ታሕቲ ተዘርጊሓ ዘላ ቪድዮ ብዛዕብ ውሁድ ታሪኻዊ ርክብ ኣውራጃታት ኤርትራ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ (PART 39) ትግራይ ትግሬ ብህለት እንታይ ኢዩ? ብኸመይ ተፈጢሩ? ካብ መእምር በኵረ፡ 4ይ ክፋል   ምዕራፍ 38 https://youtu.be/nUce3YbIzcQ ምእራፍ 39 https://youtu.be/bWP3ZnHEQ9U ካብ መርበብ ዩቱብ ዝተቕድሐ ሓበሬታ ብሓልዮት መርበብ ደቀባት ኤርትራ ባሕቲ...

read more

ዶባዊ ግርጭት ብዝብል ጒልባብ ዝተወልዐ ፣ ደማዊን ግንከኣ ትርጒም ኣልቦን ኲናት ህግደፍን ወያኔን!!

እቲ ብሰንኪ ውድድር መራሕቲ ጭፍራ ወያያኔ፣ ልኡኽ መላኺ ጭፍራ ህግደፍን ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ዶባዊ ግርጭት ብዝብል ጒልባብ ዝተወልዐ ደማዊን ግን ከኣ ትርጒም ኣልቦን ኲናት፣ ብድፍኢት ምዕራባውያን ሃገራት ዝተወልዕ እዩ ነይሩ። ብፍላይ እኳድኣ ብመሃንድሳት ስለላ መርበብን ሊቃውንቲ ስነኣእምሮን፣ መሃንድሳት ስትራተጂ መንግስቲ ኣሜሪካን፣ መንግስቲ  እንግሊዝን፣ እስራኤልን፣ ኤውሮጳ ሕብረትን ተላፊኖም ንጂኦስትራተጂካዊ ረብሕእ...

read more

Mr MAGA and the end of Western Civilization

10684 ViewsMarch 15, 2019 142 Comments [This column was written for the Unz Review] Folks in the West are taught that their civilization has its roots in ancient Rome and/or ancient Greece. This is more a case of self-aggrandizement than serious historical research. ...

read more

ወዳቢ ኣካል ድዩ ጠፊኡ? ወይስ ተወዳቢ ኣካልዩ ተሳኢኑ?

ሕግን ፍትሕን ብሰላም ክትነብር ኢዩ ዝደሊ። ነዚ ኣብ ዝፈትዋ ሃገሩ ጎዲሉ ዘሎ ነገራት ክዉን ክገብርን መፍጸምታኡ ክርእን ድማ ንኹሉ ኣካላት ሕብረተሰብና ማእከል ዝገበረ ዓይነት ውዳቤታት ተነጺሩ ኣብ ዝጅመረሉ ህሞት ብሓባር ክሰርሕ ኢዩ ዝጽበ ዘሎ። ሰርዓት ንጉስ ሃይለ ስላሴ ምስ ካልኦት ዓቦይቲ ሃገራት መሻርኽቱ ኰይኑ ነቲ ኣብ መንጎ ኣርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ውዕል ፈደረሽን ኣፍሪሱ ሃገርና ብሐይሊ ምስ ጎበጣ ህዝቢ...

read more

እቶም ዓጋመ ኢልኩም ትጻረፉ ንመን ትጸርፉ ከም ዘለኹም ክትግንዘቡ ይግባእ።

ኢሰያስ መንዩ? መበቆሉከ ካበት እዩ? ሓማሴናይ ድዩ ትግራዋ? ክቡራትን ክቡራንን ተኻታተልቲ መርበብ ሓብሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ እስከ ነዚ ትሕት ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ ሓጺር ታሪኺዊ ትንተና ኣስተብህልሉ። ሓረግ ወለዶ ኢሰያስ ኣፈወርቂ 1. ደጃዝማች መርጫ ወልደ-ኪዳን 4 ቆልዑ ወለደ ንሳቶም ድማ: ሀ. ደጃዝማች ጉግሳ መርጫ ወልደ-ኪዳን ለ. ንጉሥ ዮውሃንስ 4ይ ወዲ መርጫ ወልደ-ኪዳን ሐ. ራእሲ ሐጎስ መርጫ ወልደ-ኪዲን *ኣባሓጒኡ...

read more

Moral decline: Satanic symbols now appearing at government buildings all across America

ሞራላዊ ውድቀት፣ ኣብዚ እዋዚ፣ ኣብ ብዙሓት መንግስታዊ ኣብያተጽሕፈታት ኣሜሪካ፣ ምስሊ ሰይጣን ተጠቂዑ ይርአ ኣሎ። Ethan Huff – Natural News April 2, 2019 Despite its strong Christian origins, the United States of America is rapidly descending into total amorality and godlessness, with statues openly honoring...

read more

ውሁድ ታሪኻዊ ርክብ ኣውራጃታት ኤርትራ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ

እስከ ነዛ ኣብ ታሕቲ ተዘርጊሓ ዘላ ቪድዮ ብዛዕብ ውሁድ ታሪኻዊ ርክብ ኣውራጃታት ኤርትራ ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ (PART 39) ትግራይ ትግሬ ብህለት እንታይ ኢዩ? ብኸመይ ተፈጢሩ? ካብ መእምር በኵረ፡ 4ይ ክፋል   ምዕራፍ 38 https://youtu.be/nUce3YbIzcQ ምእራፍ 39 https://youtu.be/bWP3ZnHEQ9U ካብ መርበብ ዩቱብ ዝተቕድሐ ሓበሬታ ብሓልዮት መርበብ ደቀባት ኤርትራ ባሕቲ...

read more

ዶባዊ ግርጭት ብዝብል ጒልባብ ዝተወልዐ ፣ ደማዊን ግንከኣ ትርጒም ኣልቦን ኲናት ህግደፍን ወያኔን!!

እቲ ብሰንኪ ውድድር መራሕቲ ጭፍራ ወያያኔ፣ ልኡኽ መላኺ ጭፍራ ህግደፍን ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ዶባዊ ግርጭት ብዝብል ጒልባብ ዝተወልዐ ደማዊን ግን ከኣ ትርጒም ኣልቦን ኲናት፣ ብድፍኢት ምዕራባውያን ሃገራት ዝተወልዕ እዩ ነይሩ። ብፍላይ እኳድኣ ብመሃንድሳት ስለላ መርበብን ሊቃውንቲ ስነኣእምሮን፣ መሃንድሳት ስትራተጂ መንግስቲ ኣሜሪካን፣ መንግስቲ  እንግሊዝን፣ እስራኤልን፣ ኤውሮጳ ሕብረትን ተላፊኖም ንጂኦስትራተጂካዊ ረብሕእ...

read more

Mr MAGA and the end of Western Civilization

10684 ViewsMarch 15, 2019 142 Comments [This column was written for the Unz Review] Folks in the West are taught that their civilization has its roots in ancient Rome and/or ancient Greece. This is more a case of self-aggrandizement than serious historical research. ...

read more

ወዳቢ ኣካል ድዩ ጠፊኡ? ወይስ ተወዳቢ ኣካልዩ ተሳኢኑ?

ሕግን ፍትሕን ብሰላም ክትነብር ኢዩ ዝደሊ። ነዚ ኣብ ዝፈትዋ ሃገሩ ጎዲሉ ዘሎ ነገራት ክዉን ክገብርን መፍጸምታኡ ክርእን ድማ ንኹሉ ኣካላት ሕብረተሰብና ማእከል ዝገበረ ዓይነት ውዳቤታት ተነጺሩ ኣብ ዝጅመረሉ ህሞት ብሓባር ክሰርሕ ኢዩ ዝጽበ ዘሎ። ሰርዓት ንጉስ ሃይለ ስላሴ ምስ ካልኦት ዓቦይቲ ሃገራት መሻርኽቱ ኰይኑ ነቲ ኣብ መንጎ ኣርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ውዕል ፈደረሽን ኣፍሪሱ ሃገርና ብሐይሊ ምስ ጎበጣ ህዝቢ...

read more