ብሄረ – ትግራይ ቅልውላው መንነትን ሕልሚ “ትግራይ ትግርኝን”

(2ይ ምዕራፍ) ኤርትራዊ ብሄረ – ትግርኛ ዝተፈልየ መንነት ከምዘለዎ እንዳፈለጡ ፥ ተጋሩ ፡ ንብሄረ – ትግርኛ ስለምታይ ከም ናቶም ብሄር ጌሮም ይቖጽርዎ ? ኤርትራዊ ብሄረ – ትግርኛ ኤርትራዊ ዝብል ሃገራዊ መንነት ከማዕብሉ እንከሎው ፥ ተጋሩ ንገዛእ ርእሶም ሃገራዊ መንነት ንምምስራት ኰነ ንምምዕባል እንታይ ዓገቶም ? ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝርኤ ቅልውላው መንነት መበገሲኡ (ምንጩ) እንታይ እዩ...

read more

ብሄረ – ትግራይ ቅልውላው መንነትን ሕልሚ “ትግራይ ትግርኝን”

 1ይ ክፋል ካብ ብሕልሚ ምምባር፣ ታሪኽ ፈሊጥካ ክትዛተ ከሎኻ፣ ኲሉ ግዜ ረታዓይ እምበር ተረታዓይ ኣይትኸውንን ኢኻ !  መእተዊ፥ ኤርትራ ብ1890 ዓ.ም.ፈ. እያ ብመንግስቲ ጣልያን ከም ሃገር ዝቖመት። ቅድሚ መንግስቲ ጣልያን ግና እቲ ህዝቢ በበውራጃኡ ኣስላሙ ክርስትያኑ ብስኒትን ብሓውሲ ፈደራላዊ ምሕደራ እዩ ክመሓደር ጸኒሑ። ንመረዳእታ ምዕራባዊ ቆላ፣ ብመሻይኽን ብደግለላትን፥ ከንቲባታትን ክመሓደር ከሎ፥ እቲ ደቡባዊ...

read more

Uncle Sam Scapegoats Iran

By Finian Cunningham September 18, 2019 ICH    Following the devastating airstrikes on Saudi Arabia’s oil industry, US Vice President Mike Pence flexed his tough-talking muscles, vowing that his country is “ready to defend our interests and allies… make no mistake...

read more

Gangster State

By JOHN KAMINSKI “Turning us into the cattle they trained us to become”. “All Western nations wind up with false leaders, the result of Jewish media misleading the public”.JOHN KAMINSKI THE  BLIND  LEADING  THE  BLIND (EXPAND) If you vote in...

read more

ብሄረ – ትግራይ ቅልውላው መንነትን ሕልሚ “ትግራይ ትግርኝን”

(2ይ ምዕራፍ) ኤርትራዊ ብሄረ – ትግርኛ ዝተፈልየ መንነት ከምዘለዎ እንዳፈለጡ ፥ ተጋሩ ፡ ንብሄረ – ትግርኛ ስለምታይ ከም ናቶም ብሄር ጌሮም ይቖጽርዎ ? ኤርትራዊ ብሄረ – ትግርኛ ኤርትራዊ ዝብል ሃገራዊ መንነት ከማዕብሉ እንከሎው ፥ ተጋሩ ንገዛእ ርእሶም ሃገራዊ መንነት ንምምስራት ኰነ ንምምዕባል እንታይ ዓገቶም ? ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝርኤ ቅልውላው መንነት መበገሲኡ (ምንጩ) እንታይ እዩ...

read more

ብሄረ – ትግራይ ቅልውላው መንነትን ሕልሚ “ትግራይ ትግርኝን”

 1ይ ክፋል ካብ ብሕልሚ ምምባር፣ ታሪኽ ፈሊጥካ ክትዛተ ከሎኻ፣ ኲሉ ግዜ ረታዓይ እምበር ተረታዓይ ኣይትኸውንን ኢኻ !  መእተዊ፥ ኤርትራ ብ1890 ዓ.ም.ፈ. እያ ብመንግስቲ ጣልያን ከም ሃገር ዝቖመት። ቅድሚ መንግስቲ ጣልያን ግና እቲ ህዝቢ በበውራጃኡ ኣስላሙ ክርስትያኑ ብስኒትን ብሓውሲ ፈደራላዊ ምሕደራ እዩ ክመሓደር ጸኒሑ። ንመረዳእታ ምዕራባዊ ቆላ፣ ብመሻይኽን ብደግለላትን፥ ከንቲባታትን ክመሓደር ከሎ፥ እቲ ደቡባዊ...

read more

Uncle Sam Scapegoats Iran

By Finian Cunningham September 18, 2019 ICH    Following the devastating airstrikes on Saudi Arabia’s oil industry, US Vice President Mike Pence flexed his tough-talking muscles, vowing that his country is “ready to defend our interests and allies… make no mistake...

read more

Gangster State

By JOHN KAMINSKI “Turning us into the cattle they trained us to become”. “All Western nations wind up with false leaders, the result of Jewish media misleading the public”.JOHN KAMINSKI THE  BLIND  LEADING  THE  BLIND (EXPAND) If you vote in...

read more