ጥንታውያን ደቂሰባት መንዮም? እቶም ቀዳሞት ነገስታት ዓለምከ መንዮም ዝነበሩ? ንግስነትን ኣምልኾንከ መጀመርያ ኣብ ኤውሮጳ ድዩ ነይሩ ወይስ ኣብ ኣፍሪቃ?

ካብ መላእ ዓለምከ ኣምልኾ ኣምላኽን፣ ንግስነትን፣ ምዕባሌን፣ ምዓስን ኣበይን እዩ ተጀሚሩ? እዚ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ንርእዮ ዘሎና ብልጭልጭ ምዕባሌ ምዕራባውያን፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ባዕሎም ኤውሮጳውያን ዘጥረዩዎ ኣይኮነን። ብርግጽ እዚ ሎሚ ንርእዮ ዘሎና ምዕባሌታት ምዕራባውያን፣ ኣምሆ ዘመን ካብ ኣፍሪቃን ግብጽን ዘሚቶም ዘምጽኡዎ እዩ። እወ፣ እቲ ቀንዲ ካብ ኣፍሪቃ ዝተሰርቀ ክቡር ነገራት፣  መሰረት ምዕባሌ ዝኾነ፣...

read more

ርፖርታጅ፡ ምጭፍጫፍ “ማንኪን“፣ ማህሰይቲ ኢምባሲ ኤርትራን ኣብ ሮማ

“ማንኪ” ብፋስ ንማርተሎን ተጨፍጪፉ፡ አምባሲ አርትራ መንኲሱ፡ ኣባላት ህግደፍ እግረይ ኣውጽእኒ ኢሎም ሃዲሞም፡ ሓደ ጥርጡር ኣብ ቀይዲ ኣትዩ፡ ስደተኛታት ኣብ ፈቐዶ ፕያሳታት ሮማ ብሓጎስ ይስዕስዑ፡ ተሓባበርቲ ጣልያን ንስደተኛታት ኣብ ጎድንኹም ኣለና ይብል ትማሊ ረቡዕ ሰዓት 11፡00 ምሸት ኣቢሉ፡ ኣብ ሮማ ኣብ፡ ቪያሞ ንተብሎ ኣብ ዝርከብ፡ “ረስቶራንተ ማሳዋ“ ዝተባህለ ንብረት ህግደፍ ዝኾነ ረስቶራንተ፡ ክልተ...

read more

ኣብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ-ዘመን፣ ካብ መላእ ዓለም፣ ህዝበን ግዳይ ጽዮናውያን ወነቲ ባህርያዊ ሃብቲ ዓለምን ስትራተጂን፣ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓትን ኮይኑ ዝሳቐ ዘሎ፣ ሃገራት ትፈልጡወንዶ ?

ኤርትራ  ካብተን 13 ሃገራት፣ ግንከኣ ህዝበን ግዳይ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ኮይኑ ዝሳቐን ዝሃልቕን ዘሎ ሓንቲ ሃገር እያ። ንመረዳእታ፣ ህዝባ ን30 ዓመታት ተቓሊሱ ነጻነት ሃገር ረኺቡ ከብቅዕ፣ እቶም ወነንቲ ወርቅን ባንክታትን፣ በልዚንን ስትራተጂካዊ ቦታታትን ዝኾኑ ጽዮናውያን ስለ ዘይፈቐዱ፣ ነቶም ንብረቶም ከደምቶምን ዝኾኑ ብኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝምርሑ ጭፍራ ህግደፍ ትሳቐ ኣላ። መንእሰይ ወለዶ ሃገሩ ከየማዕብል ንስደት...

read more

ክበዝሕ ክበዝሕ ከም ጨው ይነዝሕ!

እወ፣ እቶም ናይ ብሓቂ ዋርሳይ ሓርበኛታት ደቂ ኤረይ፣ “ንሓደ ህዝቢ ውሑድ ግዜ ክታለል ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ግዜውን ክታለል ይኽእል እዩ፣ ብህግደፍ ንዘልኣለም ክታለል ግና ኣይክእልን እዩ፣ ሎምስ ይኣክል“። ኢሎም ትማሊ ኣብ ሮማ ንኮራዅር ኩባንያ ህግደፍ መኪቶሞም። እቲ ኣማኻሪ እከይ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ የማነ ገብረኣብ ወይ ”ማንኪ”! ተባሂሉ ዝጽዋዕ፣ ግንከኣ ግርማን ካሪዝማን ኣማኻርን መራሕን ዘይተዓደሎ፣ ብርግጽ ከኣ...

read more

ስለምንታይ ጽዮናውያንን ቫቲካንን፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ብሓፈሻኡ ንጸለምቲ ኣፍሪቃውያን፣ ብፍላይ ግና ነታ ጥንታዊት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጽንቱ፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ተባሂጎም?

ጽዮናውያንን ቫቲካንን፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም፣ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያንን ሃይማኖት ኦርትዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖትን፣ እንታይ ከምዝፈጸሙ ትፈልጡዎዶ? እቲ ልኡኽ ባዕዳውያንን መሳርሒ ቫቲካንን ጽዮናውያንን ኢሰያስ ኣፈወርቂኸ፣ ንብጹእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጠንዮስ፣ ዝተወልድሉ ዓዲ ሕምብርቲ ኣብ ኣውራጃ ሓማሴን ዝርከብ፣ ካብ 27. Mai 2007 ክሕይሮም ከሎስ፣ ካብ ጽዮናውያንን ቫቲካንን ዝተዋህቦ ትእዛዝ...

read more

ጥንታውያን ደቂሰባት መንዮም? እቶም ቀዳሞት ነገስታት ዓለምከ መንዮም ዝነበሩ? ንግስነትን ኣምልኾንከ መጀመርያ ኣብ ኤውሮጳ ድዩ ነይሩ ወይስ ኣብ ኣፍሪቃ?

ካብ መላእ ዓለምከ ኣምልኾ ኣምላኽን፣ ንግስነትን፣ ምዕባሌን፣ ምዓስን ኣበይን እዩ ተጀሚሩ? እዚ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ንርእዮ ዘሎና ብልጭልጭ ምዕባሌ ምዕራባውያን፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ባዕሎም ኤውሮጳውያን ዘጥረዩዎ ኣይኮነን። ብርግጽ እዚ ሎሚ ንርእዮ ዘሎና ምዕባሌታት ምዕራባውያን፣ ኣምሆ ዘመን ካብ ኣፍሪቃን ግብጽን ዘሚቶም ዘምጽኡዎ እዩ። እወ፣ እቲ ቀንዲ ካብ ኣፍሪቃ ዝተሰርቀ ክቡር ነገራት፣  መሰረት ምዕባሌ ዝኾነ፣...

read more

ርፖርታጅ፡ ምጭፍጫፍ “ማንኪን“፣ ማህሰይቲ ኢምባሲ ኤርትራን ኣብ ሮማ

“ማንኪ” ብፋስ ንማርተሎን ተጨፍጪፉ፡ አምባሲ አርትራ መንኲሱ፡ ኣባላት ህግደፍ እግረይ ኣውጽእኒ ኢሎም ሃዲሞም፡ ሓደ ጥርጡር ኣብ ቀይዲ ኣትዩ፡ ስደተኛታት ኣብ ፈቐዶ ፕያሳታት ሮማ ብሓጎስ ይስዕስዑ፡ ተሓባበርቲ ጣልያን ንስደተኛታት ኣብ ጎድንኹም ኣለና ይብል ትማሊ ረቡዕ ሰዓት 11፡00 ምሸት ኣቢሉ፡ ኣብ ሮማ ኣብ፡ ቪያሞ ንተብሎ ኣብ ዝርከብ፡ “ረስቶራንተ ማሳዋ“ ዝተባህለ ንብረት ህግደፍ ዝኾነ ረስቶራንተ፡ ክልተ...

read more

ኣብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ-ዘመን፣ ካብ መላእ ዓለም፣ ህዝበን ግዳይ ጽዮናውያን ወነቲ ባህርያዊ ሃብቲ ዓለምን ስትራተጂን፣ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓትን ኮይኑ ዝሳቐ ዘሎ፣ ሃገራት ትፈልጡወንዶ ?

ኤርትራ  ካብተን 13 ሃገራት፣ ግንከኣ ህዝበን ግዳይ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ኮይኑ ዝሳቐን ዝሃልቕን ዘሎ ሓንቲ ሃገር እያ። ንመረዳእታ፣ ህዝባ ን30 ዓመታት ተቓሊሱ ነጻነት ሃገር ረኺቡ ከብቅዕ፣ እቶም ወነንቲ ወርቅን ባንክታትን፣ በልዚንን ስትራተጂካዊ ቦታታትን ዝኾኑ ጽዮናውያን ስለ ዘይፈቐዱ፣ ነቶም ንብረቶም ከደምቶምን ዝኾኑ ብኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝምርሑ ጭፍራ ህግደፍ ትሳቐ ኣላ። መንእሰይ ወለዶ ሃገሩ ከየማዕብል ንስደት...

read more

ክበዝሕ ክበዝሕ ከም ጨው ይነዝሕ!

እወ፣ እቶም ናይ ብሓቂ ዋርሳይ ሓርበኛታት ደቂ ኤረይ፣ “ንሓደ ህዝቢ ውሑድ ግዜ ክታለል ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ግዜውን ክታለል ይኽእል እዩ፣ ብህግደፍ ንዘልኣለም ክታለል ግና ኣይክእልን እዩ፣ ሎምስ ይኣክል“። ኢሎም ትማሊ ኣብ ሮማ ንኮራዅር ኩባንያ ህግደፍ መኪቶሞም። እቲ ኣማኻሪ እከይ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ የማነ ገብረኣብ ወይ ”ማንኪ”! ተባሂሉ ዝጽዋዕ፣ ግንከኣ ግርማን ካሪዝማን ኣማኻርን መራሕን ዘይተዓደሎ፣ ብርግጽ ከኣ...

read more

ስለምንታይ ጽዮናውያንን ቫቲካንን፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ብሓፈሻኡ ንጸለምቲ ኣፍሪቃውያን፣ ብፍላይ ግና ነታ ጥንታዊት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጽንቱ፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ተባሂጎም?

ጽዮናውያንን ቫቲካንን፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም፣ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያንን ሃይማኖት ኦርትዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖትን፣ እንታይ ከምዝፈጸሙ ትፈልጡዎዶ? እቲ ልኡኽ ባዕዳውያንን መሳርሒ ቫቲካንን ጽዮናውያንን ኢሰያስ ኣፈወርቂኸ፣ ንብጹእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጠንዮስ፣ ዝተወልድሉ ዓዲ ሕምብርቲ ኣብ ኣውራጃ ሓማሴን ዝርከብ፣ ካብ 27. Mai 2007 ክሕይሮም ከሎስ፣ ካብ ጽዮናውያንን ቫቲካንን ዝተዋህቦ ትእዛዝ...

read more