እቶም ቀንዲ ልኡኻት ባዕዳውያን “ኤሊት” ህግደፍሲ ትፈልጡዎምዶ? ሓጐስ ገብረሂየት (ክሻ)፣ ካብ መሸጣ ቆሎን ዋርድያ ማካይንን ሎሚ ሚንስተር ቁጠባን ገባሪን ሓዳግን ዕደና ወርቂ ኤርትራን ተሸሙ ንደቀባት ኤርትራ ይገዝኣ ኣሎ።።

እዞም ቀንዲ ልኡኻት ባዕዳውያን “ኤሊት” ህግደፍ እዚኣቶም፣ ብብጊሓቱ ነብሶምን መንነቶምን ሸይጦም ግዳይ ቶዃሉ ጽዮናውያን ዝኾኑ ክናናን ምናናን እዮም። ካብ ኣምሆ ዘመን ጀሚሮም፣ ተጋዳላይ ብገርሁ ከሎ፣ መደብ ጽዮናውያን ተኾልኲሎም፣ ንህዝቢ ኣግኣዝያን ንኸጥፍኡ  ዝተመልመሉ ካብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተላኢኾም ንሜዳ ዝተላእኩ ወይጦታት እዮም። ገናውን፣ ተልኡኽኦም ክሳብ መወዳእታ  ነቲ ከባቢ ንባዕዳውያን...

read more

እቶም ቀንዲ ልኡኻት ባዕዳውያን “ኤሊት” ህግደፍሲ ትፈልጡዎምዶ? ሓጐስ ገብረሂየት (ክሻ)፣ ካብ መሸጣ ቆሎን ዋርድያ ማካይንን ሎሚ ሚንስተር ቁጠባን ገባሪን ሓዳግን ዕደና ወርቂ ኤርትራን ተሸሙ ንደቀባት ኤርትራ ይገዝኣ ኣሎ።።

እዞም ቀንዲ ልኡኻት ባዕዳውያን “ኤሊት” ህግደፍ እዚኣቶም፣ ብብጊሓቱ ነብሶምን መንነቶምን ሸይጦም ግዳይ ቶዃሉ ጽዮናውያን ዝኾኑ ክናናን ምናናን እዮም። ካብ ኣምሆ ዘመን ጀሚሮም፣ ተጋዳላይ ብገርሁ ከሎ፣ መደብ ጽዮናውያን ተኾልኲሎም፣ ንህዝቢ ኣግኣዝያን ንኸጥፍኡ  ዝተመልመሉ ካብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተላኢኾም ንሜዳ ዝተላእኩ ወይጦታት እዮም። ገናውን፣ ተልኡኽኦም ክሳብ መወዳእታ  ነቲ ከባቢ ንባዕዳውያን...

read more