ክንዲ ህበይ ክሓስቡ ዘይክእሉ ግንከኣ ደቂ ሰባት!

ካብ ደናቕር ተወሊዶም ደናቑር ዝዓበዩ፣ ደናቑር ምኻኖም ከይተረድኡ ድማ ብድንቁርንኦም ዝመቱ ኣድሕነና ፈጣሪ!! ሓደ ተመራማሪ ስነ-ልቦና፣መጽናዕቲ ከካይድ ደልዩ፣ብዕድሚኣ ንእሽቶ ዝኾነት ህበይ ኣብ ገዝኡ ኣምጺኡ ልክዕ ከም ኣባላት ስድራ ቤት ጌይሩ ኣዕብይዋ። ደቁ ዝበልዕዎ ትበልዕ፣ ከም ድውቁ ኣብ ዓራታ ትድቅስ፣ከም ደቁ ነብሳ ትሕጸብ፣ንክናፈሱ ክወጹ ኸለዉ ምሶኦም ይማልእዋ፣ኮታ ከም እንስሳ ዘይኮነስ ከም ደቁ ጌይሩ...

read more

ል ኡ ላዊ ት ሃገረ ኤር ት ራ ኣይትድ መ ር ! ኣይትኹመር !!

ል ኡ ላዊ ት ሃገረ ኤር ት ራ ኣይትድ መ ር ! ኣይትኹመር !! ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ክቡራት ኣንበብቲ፡ብቐዳምነት ምዉቕ ሰላምታይ ይብጻሓኩም፡ ቀጺለ ድማ ምስ “ልኡላዊት ሃገረ ኤርትራ፡ ኣይትድመር ኣይትኹመር” ትብል ሓዳስ መጽሓፈይ ከላልየኩም ደስ ይብለኒ።እዛ መጽሓፍ’ዚኣ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ግህሰትን፡ጭቆናን ኣመልኪታ፡ታሪኽ ጀጋኑ ሰብ ቅያን፡ሰነድ ታሪኻውያን ሰባትን ዝሓዘት ክትከውን እንከላ፡ኣስዒባ...

read more

WHO RUNS ERITREA?

The President of the State of Eritrea  is nothing but the punk two-bit vassal of Zionism. He is hired by the Western World and he runs EPLF for 30 Years and now he is running PFDJ since 1991 with the help of Western Agents. Iseias Lied! He cheated! He steal! and he...

read more

ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ!

ሃገራ ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ? እቲ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ“ኦዛማ ቢንላደን እንዳተመርሐ“፣ ግብረሽበራ ዘካይድ ዝነበረ ኣልቃሂዳ ዝብሃል “ኣኽራሪ ኣስላማዊ ሓይሊ“፣ ጸኒሑ መልክዑን ስሙን ቀዪሩ፣ ብሓዲሽ ሃገረ ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ዝብሃል ተጸውዖ ስም ተሰምዩ፣ ኣብታ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረሲደን ኣሳድ እትምራሕ ሶርያ እትብሃል...

read more

ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ! ሃገራ ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ? እቲ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ“ኦዛማ ቢንላደን እንዳተመርሐ“፣ ግብረሽበራ ዘካይድ ዝነበረ ኣልቃሂዳ ዝብሃል “ኣኽራሪ ኣስላማዊ ሓይሊ“፣ ጸኒሑ መልክዑን ስሙን ቀዪሩ፣ ብሓዲሽ ሃገረ ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ዝብሃል ተጸውዖ ስም ተሰምዩ፣ ኣብታ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረሲደን...

read more

“ይ ኣ ክ ል“! ቅድሚ ምባልና: ክንፈልጦም ዘሎና ኣገደስቲ ነገራት።

ኣብ ስደት ኮኖም ኣይተፈለጥናን ኣናበሉ :መልእኽቲ ኢሰያስ ዘባጻጽሑ ዘለው ዕሱባት ተላኣኣኽቲ: ግንከኣ ኣብ ክንዲ ብባጠራ ናቕፋ: ብዶላር ኣመሪካ እንዳተኸፍሉ: ዓሳኽር ኢሰያስ ኢሰያስ መልእኽቲ ዘባጻጽሑሉ ዘለው: ዕሱባት ተላኣኣኽቲ መን’ዮም? ትፈልጡዎምዶ?? ብፍላይ ኣብ ስደት ዝነብር አርትራዊ፣ ክሳብ ሎሚ ከየለልዮም ዝሎ ሰለልቲ  ሰላዪ ባዕዳውያን ኢሰያስ ኣፈወርቂ። ኢሰያስ ኣፈወርቅ “ፕረሲደንት” ሃገር...

read more

ክንዲ ህበይ ክሓስቡ ዘይክእሉ ግንከኣ ደቂ ሰባት!

ካብ ደናቕር ተወሊዶም ደናቑር ዝዓበዩ፣ ደናቑር ምኻኖም ከይተረድኡ ድማ ብድንቁርንኦም ዝመቱ ኣድሕነና ፈጣሪ!! ሓደ ተመራማሪ ስነ-ልቦና፣መጽናዕቲ ከካይድ ደልዩ፣ብዕድሚኣ ንእሽቶ ዝኾነት ህበይ ኣብ ገዝኡ ኣምጺኡ ልክዕ ከም ኣባላት ስድራ ቤት ጌይሩ ኣዕብይዋ። ደቁ ዝበልዕዎ ትበልዕ፣ ከም ድውቁ ኣብ ዓራታ ትድቅስ፣ከም ደቁ ነብሳ ትሕጸብ፣ንክናፈሱ ክወጹ ኸለዉ ምሶኦም ይማልእዋ፣ኮታ ከም እንስሳ ዘይኮነስ ከም ደቁ ጌይሩ...

read more

ል ኡ ላዊ ት ሃገረ ኤር ት ራ ኣይትድ መ ር ! ኣይትኹመር !!

ል ኡ ላዊ ት ሃገረ ኤር ት ራ ኣይትድ መ ር ! ኣይትኹመር !! ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ክቡራት ኣንበብቲ፡ብቐዳምነት ምዉቕ ሰላምታይ ይብጻሓኩም፡ ቀጺለ ድማ ምስ “ልኡላዊት ሃገረ ኤርትራ፡ ኣይትድመር ኣይትኹመር” ትብል ሓዳስ መጽሓፈይ ከላልየኩም ደስ ይብለኒ።እዛ መጽሓፍ’ዚኣ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ግህሰትን፡ጭቆናን ኣመልኪታ፡ታሪኽ ጀጋኑ ሰብ ቅያን፡ሰነድ ታሪኻውያን ሰባትን ዝሓዘት ክትከውን እንከላ፡ኣስዒባ...

read more

WHO RUNS ERITREA?

The President of the State of Eritrea  is nothing but the punk two-bit vassal of Zionism. He is hired by the Western World and he runs EPLF for 30 Years and now he is running PFDJ since 1991 with the help of Western Agents. Iseias Lied! He cheated! He steal! and he...

read more

ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ!

ሃገራ ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ? እቲ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ“ኦዛማ ቢንላደን እንዳተመርሐ“፣ ግብረሽበራ ዘካይድ ዝነበረ ኣልቃሂዳ ዝብሃል “ኣኽራሪ ኣስላማዊ ሓይሊ“፣ ጸኒሑ መልክዑን ስሙን ቀዪሩ፣ ብሓዲሽ ሃገረ ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ዝብሃል ተጸውዖ ስም ተሰምዩ፣ ኣብታ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረሲደን ኣሳድ እትምራሕ ሶርያ እትብሃል...

read more

ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ! ሃገራ ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ? እቲ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ“ኦዛማ ቢንላደን እንዳተመርሐ“፣ ግብረሽበራ ዘካይድ ዝነበረ ኣልቃሂዳ ዝብሃል “ኣኽራሪ ኣስላማዊ ሓይሊ“፣ ጸኒሑ መልክዑን ስሙን ቀዪሩ፣ ብሓዲሽ ሃገረ ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ዝብሃል ተጸውዖ ስም ተሰምዩ፣ ኣብታ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረሲደን...

read more

“ይ ኣ ክ ል“! ቅድሚ ምባልና: ክንፈልጦም ዘሎና ኣገደስቲ ነገራት።

ኣብ ስደት ኮኖም ኣይተፈለጥናን ኣናበሉ :መልእኽቲ ኢሰያስ ዘባጻጽሑ ዘለው ዕሱባት ተላኣኣኽቲ: ግንከኣ ኣብ ክንዲ ብባጠራ ናቕፋ: ብዶላር ኣመሪካ እንዳተኸፍሉ: ዓሳኽር ኢሰያስ ኢሰያስ መልእኽቲ ዘባጻጽሑሉ ዘለው: ዕሱባት ተላኣኣኽቲ መን’ዮም? ትፈልጡዎምዶ?? ብፍላይ ኣብ ስደት ዝነብር አርትራዊ፣ ክሳብ ሎሚ ከየለልዮም ዝሎ ሰለልቲ  ሰላዪ ባዕዳውያን ኢሰያስ ኣፈወርቂ። ኢሰያስ ኣፈወርቅ “ፕረሲደንት” ሃገር...

read more