ጉጅለ ህግደፍ ሞባእ ዝኣራሪ፣ በቲ ሓደሸነኽ ከኣ ብብልዮናት ዶላር ዝግመት ዕደና ወርቂ ብባዕዳውያን ተዘሚቱ የሳግሮ ባሕሪ

ጉጅለ ህግደፍ እዚ እከይ ግብሪ ዘየሕንኾ ነውሪ ህውከት እምበር ነገር ዘየዐሪ ምስኡ ዘይዓበየ ፈሪሃ-ፈጣሪ ዘይፈልጣ ንሰናይ ዝበለጸ ምኽሪ እንኩም ዘይወጾ ሃቡ’ምበሪ ካብ ገዳምትን ኣድባራትን ኣእዳዉ ዘርጊሑ ሞባእ ዝኣራሪ ቤት መቕደስ ዘነውር ዘርክስ እዚ እከይ ግብሪ ውጽዕቲ ሃገርና ምስህዝብኺ ጽሎትኪ ኣስምሪ ናይዚ እከይ ሥርዓተ-ኣልቦ ንኽሓጽር ዕምሪ ኩላቶም ገዳማት ምስ ቤተ-ክህነት ዓበይትን ንኣሽቱን ቅዱሳት ኣድባራት...

read more

ህግደፍ ዝብሉዎ ጸዋዕ ጭንቂ ስግኣት፣ ባዕዳውያን ዝዓሰቡዎ ኣንበጣ ጥፍኣት፣ ሕማም መንድዓት’ዩ፣ ኢሰያሳዊ ስርዓት

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቆልዓ ወዲ 8 ዓመት ክሳብ ኣረጊት ወዲ 80 ዓመታት ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፣ ጎርዞ ምስ በጽሒ ኣንጻር ወራሪ ስርዓት ንጉስ ሃይለስላሰን፣ ፋሺስታዊ ደርግን ተዋዲቑ መሬቱን ባሕሩን ነጻ ዘውጽኤ ኩሩዕን ጅግናን ህዝቢ እዩ። ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ህዝብን፣ ህዝብዊ ቅያ እንዳ ኣሳላሰለ፣ ድሎ ከይትዕሎ እንዳበለ ንጸላኢ ክድርዕም ከሎ፣ ጽባሕ ብጊሓት ኣንታይ ዓይነት መንግስቲ ክንተክል ኢና ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን።...

read more

ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነት፣ ቃልሲ ኢሰያስ ከኣ ንጽዮናውያን ምግልጋልን ንሽመትን!

ህዝቢ-ኤርትራ ኣጋጣሚ ኮይኑ፣ ሕማቕ ዕድል ኣጓኒፉዎ። ከም ኩላቶም ኣፍሪቃውያን ኣሕዋቱ ድማ ብድሕሪ ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ን50 ዓመታት ምጽንሑ፣ በተን ጥራሕ ንረብሕአን ዝሓስባ ሓይልታት ድፍኢት ኣብ ትሕቲ ድሑር መስፍናዊ ሥርዓት ንጉስ ኃይለ-ስላሴ፣ ብስም ፈደረሽን ከምዝቝረን ተገብረ ቃልሱን ሥቓዩን ከኣ ተናውሐ። እቲ ብጥርዓንን ብሰላማዊ-ሰልፍን ነጻነቱ ከምዘይረክብ  ዘረጋገጸ ህዝቢ ኤርትራ፣ መወዳእትኡስ ብሓይሊ...

read more

“ኵሕሎ ወለል በሊ” ወይዛ ዕንባባኹም ዘሊላ ዘሊላ ኣባኹም”

ክንድቲ ንቡርን ጥንታዊን ባህሊ ኣግኣዝያን እኮ ክንደየናይ ከይከውን፣ ብመጠኑ ግና ከዘኽኽረና ዝኽእል ባህላዊ ደርፊ ኣግኣዝያን እንሆልኩም፣   ኣንቲ ኵሑሎ፣ ክስየ ቁመታ ንሳ ሰዊታ ኩመል ስገም መሲላ፣ ወዛንየ ወዛንየ !   ሽፎናት ዘለዎየ ናይሎናት ዘለዎየ! ሽፎን ክደነኒ ኣዳነይ ከይሓምያኒ!     ዘይትድፈር በጽሒ! ወዲ ምስሌነ ብዓል ወርቂ ጋማ! እንታ ኣርሓ ሽደን ከማኻ ኣይተወልደን!...

read more

ጉጅለ ህግደፍ ሞባእ ዝኣራሪ፣ በቲ ሓደሸነኽ ከኣ ብብልዮናት ዶላር ዝግመት ዕደና ወርቂ ብባዕዳውያን ተዘሚቱ የሳግሮ ባሕሪ

ጉጅለ ህግደፍ እዚ እከይ ግብሪ ዘየሕንኾ ነውሪ ህውከት እምበር ነገር ዘየዐሪ ምስኡ ዘይዓበየ ፈሪሃ-ፈጣሪ ዘይፈልጣ ንሰናይ ዝበለጸ ምኽሪ እንኩም ዘይወጾ ሃቡ’ምበሪ ካብ ገዳምትን ኣድባራትን ኣእዳዉ ዘርጊሑ ሞባእ ዝኣራሪ ቤት መቕደስ ዘነውር ዘርክስ እዚ እከይ ግብሪ ውጽዕቲ ሃገርና ምስህዝብኺ ጽሎትኪ ኣስምሪ ናይዚ እከይ ሥርዓተ-ኣልቦ ንኽሓጽር ዕምሪ ኩላቶም ገዳማት ምስ ቤተ-ክህነት ዓበይትን ንኣሽቱን ቅዱሳት ኣድባራት...

read more

ህግደፍ ዝብሉዎ ጸዋዕ ጭንቂ ስግኣት፣ ባዕዳውያን ዝዓሰቡዎ ኣንበጣ ጥፍኣት፣ ሕማም መንድዓት’ዩ፣ ኢሰያሳዊ ስርዓት

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቆልዓ ወዲ 8 ዓመት ክሳብ ኣረጊት ወዲ 80 ዓመታት ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፣ ጎርዞ ምስ በጽሒ ኣንጻር ወራሪ ስርዓት ንጉስ ሃይለስላሰን፣ ፋሺስታዊ ደርግን ተዋዲቑ መሬቱን ባሕሩን ነጻ ዘውጽኤ ኩሩዕን ጅግናን ህዝቢ እዩ። ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ህዝብን፣ ህዝብዊ ቅያ እንዳ ኣሳላሰለ፣ ድሎ ከይትዕሎ እንዳበለ ንጸላኢ ክድርዕም ከሎ፣ ጽባሕ ብጊሓት ኣንታይ ዓይነት መንግስቲ ክንተክል ኢና ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን።...

read more

ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነት፣ ቃልሲ ኢሰያስ ከኣ ንጽዮናውያን ምግልጋልን ንሽመትን!

ህዝቢ-ኤርትራ ኣጋጣሚ ኮይኑ፣ ሕማቕ ዕድል ኣጓኒፉዎ። ከም ኩላቶም ኣፍሪቃውያን ኣሕዋቱ ድማ ብድሕሪ ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ን50 ዓመታት ምጽንሑ፣ በተን ጥራሕ ንረብሕአን ዝሓስባ ሓይልታት ድፍኢት ኣብ ትሕቲ ድሑር መስፍናዊ ሥርዓት ንጉስ ኃይለ-ስላሴ፣ ብስም ፈደረሽን ከምዝቝረን ተገብረ ቃልሱን ሥቓዩን ከኣ ተናውሐ። እቲ ብጥርዓንን ብሰላማዊ-ሰልፍን ነጻነቱ ከምዘይረክብ  ዘረጋገጸ ህዝቢ ኤርትራ፣ መወዳእትኡስ ብሓይሊ...

read more

“ኵሕሎ ወለል በሊ” ወይዛ ዕንባባኹም ዘሊላ ዘሊላ ኣባኹም”

ክንድቲ ንቡርን ጥንታዊን ባህሊ ኣግኣዝያን እኮ ክንደየናይ ከይከውን፣ ብመጠኑ ግና ከዘኽኽረና ዝኽእል ባህላዊ ደርፊ ኣግኣዝያን እንሆልኩም፣   ኣንቲ ኵሑሎ፣ ክስየ ቁመታ ንሳ ሰዊታ ኩመል ስገም መሲላ፣ ወዛንየ ወዛንየ !   ሽፎናት ዘለዎየ ናይሎናት ዘለዎየ! ሽፎን ክደነኒ ኣዳነይ ከይሓምያኒ!     ዘይትድፈር በጽሒ! ወዲ ምስሌነ ብዓል ወርቂ ጋማ! እንታ ኣርሓ ሽደን ከማኻ ኣይተወልደን!...

read more