ኣንጸባራቒ ዓወት ኣብ ሆላንድ! ሃብሮማትን ጀጋኑን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ፣ ነቲ ብዙሕ ምሽብሻብን ምድላዋትን ዝተገብረሉ ፍሹል መደብ ኩባንያ ህግደፍ፡ ብትብዓት መኪትኩም ዘፍሸልኩም የውሃና ይብጻሓኩም!!!

ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ ሰሜን ኣሜሪካ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ- ኣብ ቃልሲ ንፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ፡ ምሳኹምን ኣብ ጎኒኹምን ኣለና። ሃብሮማትን ጀጋኑን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ንዝወሰድኩምዎ ተባዕ ተበግሶ ነሞጉስ። ተዓዊትኩም የዐዊትኩምና። ብዙሕ ምሽብሻብን ምድላውን ንዝተገብረሉ መደብ ህግደፍ፡ የውሃና ይብጻሓኩም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ሆላንድ – ኣብ ሓጺር ጊዜ...

read more

ደሞክራሲያዊ ባህሊ-ኣቦታት፣ ርኢኹሞዶ? ትማሊ ዝተገብረ ኣብ ሆላንዲ መኸተ ጸረ ማንኪ ምኽታት!!!

ደለይቲ ፍትሒ ደቂ ሃገር ኤርትራውያን፣ ንክናናን ምናናን ኣማኻሪ መላኺ ኢሰያስ ኩባንያ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣኼባኡ ብትብዓት መኪቶም በቲኖሞ… 1 Source VIDOE YOUTUBE  ጥርዓን ሓርበኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ሰጋእ እንከይ በሎም ዋላ’ውን ድንብርጽ  VIDEO ንጽቡቕ ንሕማቕ ንፍትሒ ንዓመጽ ብማሰን ብልቚሶን ዓው ኢልካ ኣብ ምግላጽ ዲሞክራስያዊ ባህሊ እቦታት ቀዳሞት ሓያል ዓቕሊ ውርዝውና ክእለት ካብ...

read more

እሾኽ ምድሪቤት – ኣኽላባት እንተነብሑ፡ ገመል ግን ጉዕዝኡ ይቕጽል –እቲ መዛረቢኦም ድማ፡ ካብ ጸቢብ ኩርናዕ ዝተበገሰ፡ ብሃይማኖታዊን ኣውራጃዊን ጉዳይ ዝተላዕጠጠ ጽልኢ ኢዩ።

ሃብተማርያም ኣብራሃ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ 10 ሚያዝያ 2017 ርሑስ በዓል ትንሳኤ ንኤርትራውያን ኣመንቲ ክርስትና YOUTUBE = ቪድዮ እሾኽ ምድሪቤት ሃብተማርያም ኣብራሃ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ 10 ሚያዝያ 2017 ርሑስ በዓል ትንሳኤ ንኤርትራውያን ኣመንቲ ክርስትና ሰላም ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዘለኹም ዝኸበርኩም ደቂ ኤርትራ። ብፍላይ ከኣ፡ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ኮንኩም ፍትሒ ንምድላይ ትጽዕሩ ዘለኹም ክቡራት ደቂ...

read more

Is That Armageddon Over The Horizon?

Paul Craig Roberts Institute for Political Economy The insouciance of the Western world is extraordinary. It is not only Americans who permit themselves to be brainwashed by CNN, MSNBC, NPR, the New York Times and Washington Post, but also their counterparts in...

read more

ኣንጸባራቒ ዓወት ኣብ ሆላንድ! ሃብሮማትን ጀጋኑን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ፣ ነቲ ብዙሕ ምሽብሻብን ምድላዋትን ዝተገብረሉ ፍሹል መደብ ኩባንያ ህግደፍ፡ ብትብዓት መኪትኩም ዘፍሸልኩም የውሃና ይብጻሓኩም!!!

ህዝባዊ ምልዕዓል ኤርትራውያን ንፍትሒ ሰሜን ኣሜሪካ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ- ኣብ ቃልሲ ንፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ፡ ምሳኹምን ኣብ ጎኒኹምን ኣለና። ሃብሮማትን ጀጋኑን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ንዝወሰድኩምዎ ተባዕ ተበግሶ ነሞጉስ። ተዓዊትኩም የዐዊትኩምና። ብዙሕ ምሽብሻብን ምድላውን ንዝተገብረሉ መደብ ህግደፍ፡ የውሃና ይብጻሓኩም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ሆላንድ – ኣብ ሓጺር ጊዜ...

read more

ደሞክራሲያዊ ባህሊ-ኣቦታት፣ ርኢኹሞዶ? ትማሊ ዝተገብረ ኣብ ሆላንዲ መኸተ ጸረ ማንኪ ምኽታት!!!

ደለይቲ ፍትሒ ደቂ ሃገር ኤርትራውያን፣ ንክናናን ምናናን ኣማኻሪ መላኺ ኢሰያስ ኩባንያ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣኼባኡ ብትብዓት መኪቶም በቲኖሞ… 1 Source VIDOE YOUTUBE  ጥርዓን ሓርበኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሆላንድ ሰጋእ እንከይ በሎም ዋላ’ውን ድንብርጽ  VIDEO ንጽቡቕ ንሕማቕ ንፍትሒ ንዓመጽ ብማሰን ብልቚሶን ዓው ኢልካ ኣብ ምግላጽ ዲሞክራስያዊ ባህሊ እቦታት ቀዳሞት ሓያል ዓቕሊ ውርዝውና ክእለት ካብ...

read more

እሾኽ ምድሪቤት – ኣኽላባት እንተነብሑ፡ ገመል ግን ጉዕዝኡ ይቕጽል –እቲ መዛረቢኦም ድማ፡ ካብ ጸቢብ ኩርናዕ ዝተበገሰ፡ ብሃይማኖታዊን ኣውራጃዊን ጉዳይ ዝተላዕጠጠ ጽልኢ ኢዩ።

ሃብተማርያም ኣብራሃ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ 10 ሚያዝያ 2017 ርሑስ በዓል ትንሳኤ ንኤርትራውያን ኣመንቲ ክርስትና YOUTUBE = ቪድዮ እሾኽ ምድሪቤት ሃብተማርያም ኣብራሃ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ 10 ሚያዝያ 2017 ርሑስ በዓል ትንሳኤ ንኤርትራውያን ኣመንቲ ክርስትና ሰላም ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዘለኹም ዝኸበርኩም ደቂ ኤርትራ። ብፍላይ ከኣ፡ ኣብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ኮንኩም ፍትሒ ንምድላይ ትጽዕሩ ዘለኹም ክቡራት ደቂ...

read more

Is That Armageddon Over The Horizon?

Paul Craig Roberts Institute for Political Economy The insouciance of the Western world is extraordinary. It is not only Americans who permit themselves to be brainwashed by CNN, MSNBC, NPR, the New York Times and Washington Post, but also their counterparts in...

read more