ሕማም ኢሰያስ ኣፈወርቂስ ትፈልጡዎዶ?

ሕማማት ኢሰያስ. ዝንቡል፣ዕብዳን፣ ጽላለ ሹ ሰ ፓ ት  – ፓ ራ ኖ ይ ድ –  ሹ ሴ ፍ ሬ ን ያ Pschopath – Paranoid – Schizophrenia  Schizophrenia is a mental disorder characterized by abnormal behavior and a decreased ability to understand reality.  Common symptoms include...

The International Financing of Engineered Migration

October 28, 2018 Vertigo Politix — Oct 25, 2018 ዋሕዚ ስደተኛታት ብፍላይ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃን ካልኦት ብ3ይ ዓለም ዝጽውዓ ብመደብ ብምዕርታባውያን  ዝተመወለ ፕሮጀክት እዩ። ንመረዳእታ ጆርጅ ሶሮ ዝተባህለ ሃብታም እዩ እቲ ቀንዲ ነቲ ፕሮጀክት ብንሱ ዝዓሰቦም “ማሕበራት ረዲኤት” ዝብሃላ እየን ተዋፊሮናሉ...

All Found Murdered!

Doctors Who Discovered Cancer Enzymes in Vaccines: All Found Murdered! AS A SPECIES IF WE DON’T STOP THIS WE AND OUR CHILDREN ARE THROUGH.SHURE WE ARE FACING JADE HELM AS THE MOMENT, BUT IF WE CONTINOU TO LET THEM CROSS THIS LINE, THEN THERE IS NO HOPE. IT’S TIME TO...

Masonic Muslim Brotherhood is West’s Terror Arm ኣኽረርቲ ኣስላማዊ ሓይሊ ዝብሃሉ ብምዕራባውያን ዝምወሉ ወተሃደራት ምዕራባውያን እዮም።

October 25, 2018 (left, Rothschilds use Muslim Brotherhood to Weaponize Islam) ሮትሻይልድ ንሓይሊ ኣኽረቲ ኣስላም ከም መሳርያ ይጥቀመሎም ኣሎ። Jamal Khashoggi’s murder reveals that the Muslim Brotherhood is at the vanguard of the Rothschild’s conquest of the world. ሙስሉም ብራዘርሁድ...

ሓደ ሰብ ብምትላል ዝሳቐ እንተድኣ ኮይኑ ጽላለ እዩ። ብዙሕ ህዝቢ ብምትላል ዝሳቐ እንተኾይኑ ግን ሃይማኖት እዩ።

When one person suffers from a delusion, it is called Insanity. When many People suffer from a delusion it is a Religion. Robert M. Prisig ሓደ ውልቀ-ሰብ ብምትላል እንተድኣ ተሳቒዩ ዕብዳን ይብሃል። ብዙሓት ህዝቢ እንተድኣ ብምትላል ተሳቒዮም ድማ ሃይማኖት ይብሃል። Robert M. Prisig ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም፣ ወዲ ሰብ...