ሕቡእ ኣጀንዳ ትግራይ ትግሪኛን፣ 2ይ ስሞም ኣግኣዝያንን ትፈልጡዎዶ?

ቃልሲ አርትራ ህ.ግ.ሓ.ኤ.ን፣ ቃልሲ ትግራይ ህ.ው.ሓ.ት፤ን፣ ብፍላይ ትካል መንግስቲ እንግሊዝ፣ ብሓፈሻ ከኣ ትካል ምዕራባውያን እዩ። ታሪኽዕዊ እከይ ግብሪ ትግራዎት ትፈልጡዎዶ? ዋርሳይ እከኣሎ ንጉስ የውሃንስ፣ ጭፍራ  ወያኔን ህግደፍ እዮም! ንጉስ ትግራይ የውሃንስ ሰላዪ ኮሎንያል መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ እዩ ነይሩ። ታሪኻዊ መረጋገጺ ከኣ፣ እቲ ብጀነራል ናምፒር ተመሪሑ ንንጉስ ቴድሮስ ካብ ስልጣኑ ዘውረደ ሰራዊት...

ንጉሥ ኃይለ-ስላሴ መንዩ ነይሩ? ከመይሉኸ ኣብ ኢትዮጵያ ነጊሱ? ሎሚኸ መንዮም ሓውልቲ ንኽትከለሉ ኣዚዞም?

እቲ ዝተመቐሉ ቀንዲ ስም ተፈሪ እዩ ነይሩ። ኣብ ሥልጣን ምስ መጸ ግና፣ ንደብተራታት ጸዊዑ ዝበለጸ ስም እንታይ ይሓይሽ ኢሉ ሓቲቱ እዮም ደብተራታት እዚ ይሕሸካ ምስ በሉዎ  ኃይለ-ስላሴ ተባሂሉ። እታ ጃንሆይ እትብል ሽመት ድማ፣ “ዝበለጸ ሽመት እስኪ ኣብ መጻሕፍቲ ታሪኽ ገnaጺልኩም ርኸቡለይ”፣ ምስ በሎም፣ “ቀደም ነገስታት ሓማሴንን  ነገደ ዛጒየን፣ “ጃ ን” ዝብል ልዑል...

DIABOLICAL PLOT EXPLAINS CURRENT TRENDS

Source: Henrymakow February 12, 2019 A 2002 manifesto “The Secret Covenant” makes plain that most of our “leaders” are traitors and politics a charade. It details how Freemasons will be deceived and exploited, the population sickened,...

አገዳሲ መጸዋዕታ ንኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራዉያን፡

ብህዝባዊ ሓይሊ ዕማም ዋዕላ ጀነቫ  ዝተዳለወ መጸዋዕታ መእተዊ፣ ጽባሕ እቲ ንናይ ሃገርና ልዑላዉነት ንነጻነትን አሕሊፍና፡ አይንህብን ዝብል ነድርን መርገጽን ናይ ህዝብና ዘቃልሔን፣ ነቲ ከብ ህዝቢ ተኸዊሉ ዝካዬድ ዘሎ ሽርሕታት ዉልቀ-መላኺ ስርዓት ዝመከተን ንሕቡራት ሃገራት ንመላእ ዓለምን መርገጺኡ ዝነጸረ ካብ ኩሉ ኩርንዓት ዓለም ዝተሳተፍዎ ታሪኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ፣ አብ ታሪኻዊ መዓልቲ ሰዉራ ኤርትራ ሓደ መስከረም...

ይቕረታ ንጸዋዒትን ንሕዝቢ ኤርትራ!! ብኣባላት ህግደፍን! በስከረም ኔት ዝቐርብ ዘሎ ዝልሕጽ ውዲታዊ ሓሳብን

እስከ ነዛ ኣብ ታሕቲ ቀሪባ ብኣባላት ህግደፍ ዝቐረበት ርእይቶ ምስቲ መስከረም ኔት ዝፍንዎ ዘሎ ኣንድነታዊ ሓሳብት ነወዳድሮ። ካብ ኣባላት ህግደፍ ኤውሮፓ ንሕና ኣብ ኤውሮፓ ንነብር ኤርትራውያን፡ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝና ኣባላት ህግደፍ ብምዃን፡ብላዕለዎትሓለፍቲ ዝተዋህበና መምርሒታትን፡ንቁጠባን ንሕብረተሰብን ብፍላይ ንፖለቲካን ዝምልከት መግለጺታትን፡ብዘይ ምምርማርን ሰጋእ ምባልን ኣብ ግብሪ ክንትርጉም ጸኒሕና።...