ሓደ ኣምላኽ እንተድኣ ሃልዩ፣ ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ መንገዲ ሓደ ድዩ ብዙሕ?

ንምርምር ዝኣክል ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም፣ ሓደ ኣቦ (ኣምላኽ) ወልድን መንፈስ ቅዱስን ጥራይ ኣንተድኣ ኣሎ ኾይኑስ፣ እዞም ኩሎም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለው በብዓይነቶም ሃይማኖታት ስለምንታይ ኣድለዩ? ካብዞም ብዙሓት ሃይማኖታት እዚኦምከ እቲ ቅኑዕ ሃይማኖት ዝብሃል ኣየናይ እዩ? ወይስ ኩሎም እዮም ቅንዓት? ሓደ ኣምላኽ እንተድኣ ሃልዩኽ ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ መንገዲ ሓደ ድዩ ወይስ ብዙሓት መንገድታት እዮም? ኣብ...

ማራቶን ዝኾነ መስርሕ መግዛእቲ ህዝቢ ምድረባሕሪ ዋናታቱ መንዮም?ስቓይን መከራን ህዝቢ ምድረባሕሪ ምዓስ እዩ ተጀሚሩ? ዝተኣረመ

ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ዘይተወድአኸ ስለምንታ እዩ? እስከ ነዚ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ ንእሽቶ ፖለቲካዊ ትንተና ተኻታተሉዎ ኢኹም። ርእይቶ ክትህቡሉ ድማ ማዕጾ ደቀባት ክፉት እዩ። ሰናይ ንባብ። 1) ካብ ወራር መሓመድ ግራኝ፣ ኣብ  ብ21 የካቲት 1543 ዓ.ም.ፈ. ባሓገዝ ቱርኪ ካብ ሃረርን ኣዳልን ሶማልን ተበጊሱ እንዳልሓመ፣ ገዳማትን ኣብያተ ክርስትያናትን ኢትዮጵያ ድማ ብጭካኔ ኣቃጸለ። መንከማይ እንዳበለ ድማ...

ብሓደ ሃብታም ወዲ ወሎ ዝተወፈየ ዓለምለኻዊን ዘመናዊን ሜዳ ኵዕሶ ኣብ ወሎ ክፍለ ሃገር ተሰሪሑ። ብቪድዮ

ብሼኽ መሓመድ ዝተወፈየ ዘመናዊ ዓለምለኻዊ ህንጻ ሜዳ ኵዕሶ (ስታድዩም) ኣብ ኣውራጃ ወልድያ ወሎ ብዶክቶር ኢንጅነር ኣረጋ በላይ ተሰሪሑ። ኣብታ ሓዳስ ኤርትራ እትብሃል ብመራሕ ኩባንያ እትግዛእ ሃገር፣ ስታድዩም ይኹን ዩኒቨርስቲ ክሃንጹ ዝኽእሉ መንእሰያት ከለዋ ብመራሕ ኩባንያ ዓስከር ጽዮናውያን ኢሰያስ ትኣጊዶም። ነታ ሃገር፣ ብኣንጻሩ ግና ንኣስታት 20 ዓመታት ” ሃገራዊ ኣገልግሎት ” ብዝብል መታለሊ...

Concentration Camps (Eisenhower’s) Eisenhower

Eisenhower’s Death Camps The Last Dirty Secret of World War Two Call it callousness, call it reprisal, call it a policy of hostile neglect: a million Germans taken prisoner by Eisenhower’s armies died in captivity after the surrender. by James Bacqu In the...