እምነት እምበር፣ ፍልጠት ዘይብሉ ወለዶ፣ ኩሉ ኣማኒ ኦ/ተዋህዶ ክፈልጦን ክሓቶን ዘለዎ ሓቂ።

ብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ✞ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ሃገርና ዝተፈጥረ ዝሃብዎ መልእኽቲ✞     ኣቦና ቀሺ ገብረሚካኤልን👈👉ኣቦና ኣቡነ መቃርዮስን ኣብ ሃገረ እስራኤል!!   እምነት እምበር፣ ፍልጠት ዘይብሉ ወለዶ፣ ኩሉ ኣማኒ ኦ/ተዋህዶ ክፈልጦን ክሓቶን ዘለዎ ሓቂ።...

መሬት፣ ኩሉ እያ፣ መሬት ትንፋስ እያ፣ ብርኪ እያ።

መሳጥን ሃገራዊን ትሕዝቶ  ዘለዋ ሙዚቃ ብተፎኖ ምስ በጸይቱ እንዳ ተቋባበሉ ዝደረፉዋ መሳጢት ደርፊ፣ ሎሚ ነቲ ፍረነገር እታ ሙዚቃ ከነስተብህለሉ ከሎና፣ ብምልኡ፣ ንህግደፍ ዝወቅዕ ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብቲ እዋንቲ እዛ ደርፊ ክትድረፍ ከላ ግና መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ እኳድኣ እቲ ኣብ ከተማታት ዝነብር ዝነበረ ውዲት ሻዕብያ ስለዘይፈልጦ፣ ገጂፍ ህርፋን ነጻነት ከኣ ስለዝነበሮ፣ ከምቲ ህርፋን ጸባ ዘለዎስ ጓጒድ  ማይ...

Jihadists In CIA-FBI Intimidate Vegas Victims

October 16, 2017 (left, Las Vegas Sherriff Joseph Lombardo under the watchful eye of FBI station chief Aaron Rouse)   According to Yoichi Shimatsu, former editor of Japan Times, elements of the FBI loyal to James Comey carried out the Vegas massacre using ISIS...

Hurricane Jose: The Secret Weapon

Why was Hurricane Jose parked within striking distance of the UN General Assembly meeting on September 19th? The Millennium Report The NWO globalists did the very same thing prior to the final Paris Climate Accord meetings in 2015. Then it was the coordinated Paris...

ኣልፋን ኦሜጋን መንዮም? ቀዳማይ ህይወትን፣ ኦሪታዊ ሃይማኖትን፣ ባህልን ስርዓተሕግን ካብ መጀመርያ ኣበይ እዩ ነይሩ? ኣብ ኣፍሪቃዶ፣ ኣብ ኤውሮጳ፣ ወይ ኣብ ኣስያ፣ ወይከኣ ኣብ ኣሜሪካ?

እቲ መጀመርያ ወዲሰብ ዝማዕበለሉ ቦታ ኣብ ከባቢ ፈለግ ኒል (Nile) ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ እዩ ዝነበረ። ብፍላይ እኳድኣ ኣብ ኡጋንዳ ከባንቢ ቀላይ ቪክቶርያ፣ ኬንያን፣ ኢትዮጵያን፣ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ምድረባሕሪ ሎሚ ኤሪትራ፣ኣብ ጥንታዊ እኽሱምን፣ ጥንታዊት፣ ወደብ ኣዱሊስ፣ ሱዳንን ግብጽን እዩ ዝነበረ። ምንጪ ሓበሬታ ምንጪ ሓበሬታ፤ https://youtu.be/AB8qZQ_SkLw እቶም ኣብታ መርከብ ኖህ ኣትዮም...