ውዲታዊት ዓለም!! ስራሕ ውዲታውያን ስዉራት ሓይልታት ትፈልጡዎ?

“ኣብ ዓለም ካብቶም ነጻነት ዘይብሎም ክንሶም፣ ነጻነት ኣሎና ኢሎም ብጌጋ ኣሚኖም ዝነብሩ ህዝቢ ዝኸፍአ ባርነት የልቦን”። None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. – Johann Wolfgang von Goethe – ዮሃን ዎልፍጋንግ ጎተ ጀርመናዊ ፈላስፋ ትርጉም ሰንደቕ ዓላማ ወይከኣ ባንዴራ ሃገር...

The Manchester Terror Attack — ‘Why Do They Hate Us So Much?’

By Lasha Darkmoon, May 24, 2017 Articles, Other Writers My own immediate reactions to this latest terrorist attack are mixed. The less I say the better. So I invite commentary from our readers. Feel free to express your thoughts and ask the pertinent questions our...

Uprooting Christian Civilization Using Women

by Henry Makow Ph.D. May 19, 2017 Our civilization was founded on Christian values. We talk of the position of women in Saudi Arabia but in Chicago in 1912, a woman could be fined for showing too much leg, smoking cigarettes or using profanity.   (Female fashion shows...

ንሕና አርትራውያ ብኹሉ ወገን ንጽቀጥ፣ ግናኸ ኣይጸበናን፣ እንገብሮ ይጠፍኣና፣ ግናኸ ተስፋ ኣይንቐብጽን፣——እንታይ ገበን ስለዝፈጸምና ኢና ግን ክሳብ ክንድዚ ብከደምቲ ጽዮናውያን ኩባንያ ህግደፍ ንህሰ ዘሎና?????????

ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ካብ 27.ግንቦት 207 ጀሚሮም ብትእዛዝ መራሕ ኩባንያ ህግደፍ  ክሳብ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህገድፍ ተዳጒኖም ድሕሪ ምጽናሕ፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ጥዕና ስለዝውሓዶም፣ ብጭፍራ ህግደፍ ኣብ ሆስፒታል ተወሲዶም፣ በቶም ካብ ባኣእምሮኣኦም ብሕምብርቶም ይሓስቡ ፈዛዛት (ዞምቢ) ሓካይም ህግደፍ መርዛም መርፍእ ተወጊኦም ኣብ ጻዕረሞት ከምዘለው፣ ካብ ኣስመራ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ልዑል እግዚኣብሔር...

POPE FRANCIS SHOCKS WORLD WITH HORRIFIC STATEMENT ABOUT TRUMP THAT WILL MAKE YOU ABANDON CATHOLICISM

ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ብሰብኪ ውዲታውያን ቅልውላው ዝመልኣ፣ ግንከኣ  ምጭውቲ ፕላኔት መሬት፣ ዘይንገር እንተዘ? ይኮይኑስ ዘይግበር የልቦን። እስከ ጳጳስ ፍራንሲስ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው? ካበይ ነቒሎም ኣበይ ንምጻሕ ኮን ይኸው? እስከ ነዚ ቪድዮ ብኣድህቦ ንስምዓዮ።   Pope has a SHOCKING plan for 2017  ኣብቲ ከተማ ሮም ዝተኻየደ መበል 60 ዓመት ዝኽሪ ብዓል ውድብ ኤውሮጳ ሕብረት፣ጳጳስ...