እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ

ምንጪ ሓበሬታ ሳካቲዝም 26 የካቲት 2018 ዓ.ም.ፈ. ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ብማሕበር ጸልማት ተወንጂሉ፣ በጃ ሃገሩን ህዝቡን ዝሓለፈ ኃይለ ወልደትንሳኤ ዑቕቡ (ድሩዕ) ብፍላይ ንደቂ መረታ ቀያሕትን፣ መረታ ሰበነን፣ ብሓፈሻ ድማ ንደላይ ፍትሕን ሰላምን ርግኣትን ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ይሃብኩም።  ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ብማሕበር ጸልማት ተወንጂሉ፣ በጃ ሃገሩን ህዝቡን ዝሓለፈ ኃይለ ወልደትንሳኤ ዑቕቡ (ድሩዕ) ኩሉ ሻዕ...

Financial mega-battle to escalate in late February, early March

 By Benjamin Fulford 26.02.2018 The secret battle for the planet earth is entering a critical phase over the coming weeks, especially in the realm of finance, where an epic three-way battle is raging, multiple sources agree.  In this battle, cryptocurrencies and the...

ስለላ ኣብ ምድረ ባሕሪ (ሎሚ ኤርትራ) መዓስ ተጀሚሩ? 8ይ ምዕራፍ

እቲ ሓቀኛ ታሪኽ መሳፍንትን ነገስታትን ኢትዮጵያን ትግራይን ከመይ ነበረ? እዚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ጭፍራ ወያኔን ህግደፍን ዝፍጽሙዎ ዘለው ግብረ ሽበራከ፣ ምስቲ ኣባሓጎታቶም ኣብ ልዕሊ ጥንታዊት ምድረባሕሪ፣ ሎሚ ሓዳስ ኤርትራ፣ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ክድዓት ክወዳደር ከሎ ይመሳሰልዶ? ሰናይ ንባብ ንጉስ ቴድሮስ ካብ 1855 ክሳብ 1886 ዓ.ም.ፈ. ካሣ ኃይለ ጊዮርጊስድ፣ዳግማዊ ንጉስ ቴድሮስ (ኣባ ታጠቅ)...

NATO is Turning Europe into a Battlefield against Russia

Italy’s Election Campaign. NATO has already Voted Before Us There is a party that, even if it does not appear, takes part in the Italian elections: the NATO Party. It is formed by a transversal majority, that explicitly or tacitly supports Italy’s membership of...