ብትእዛዝ ኢሰያስ ብስሚ ተሰሚሞም ዝሓለፉ ጀጋኑ ደቀባት ኤርትራ

እታ ፋብሪካ ሓሶት ዝኾነት ትካል ስለላ መርበብ ሰላዪ ኢሰያስ፣ ግንከኣ ብባዶ ሰለስተ እትፍለጥ ትካል ሓሶት፣ ነቶም ማእለያ ዘይብሎም ጀጋኑ ደቀባት ኤርትራ፣ እኳድኣ  እቶም  ገዳይም ተጋደልትን ላዕለዎት  ሓለፍቲ ሰበስልጣን ህግደፍ፣ብትእዛዝ ኢሰያስ ብስሚ ተሰሚሞም ወይ ብመርዚ ተመሪዞም ዝሓለፉ ክንሶም፣ “ገለ ብሃንደበት ሓሚሞም ተሰዊኦም፣ ገሊኣቶም ከኣ፣ ሕማም ልቢ ወሲዳቶም”፣ ወይ ድማ ብሓደጋ መኪና...

ሌላ ምስ ኣቶ ሰመረ ርእሶም

ክሳብ ግዜ ሞቱ ኣብ ስለላን ኰለላን ዝተዋፈረ ሰላዪ!! ……………………. ኣብ 1943 ከም ዝተወለደ ዝፍለጥ ኮይኑ: ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ: ኣብቲ ፈለማ ንእስነቱ ከም መምህር ኮይኑ ዝጀመረን: ዲሒሩ ድማ ኣብ መጀመርያ 70ታት ኣቢሉ ብስርዓት ሃይለስላሰ ብዝረኸቦ ዕድል ንኣመሪካ ንላዕለዋይ ደረጃ ማህደረ ትምህርቲ ዝተላእከን ሰብ እዩ::...

Technotyranny: The Iron-Fisted Authoritarianism of the Surveillance State

BIG  BROTHER  IS  WATCHING  YOU! By John W. Whitehead The Rutherford Institute via Truthseeker May 29, 2019 “There will come a time when it isn’t ‘They’re spying on me through my phone’ anymore. Eventually, it will be ‘My phone is spying on me.’” ― Philip K. Dick “WE ...

Evil Empire

By JOHN KAMINSKI It’s your own country, stupid! Because no matter what country you’re in, the banks own every country — and the Jews own all the banks.   If the Jews wind up controlling the world it will prove that humanity was rotten to begin with and didn’t deserve...

Unseen Health Dangers: 5G is exceptionally Harmful to Children

(Natural News) It’s arguably the biggest existential threat to life on this planet, and it’s only been around for a mere blip in time, historically speaking. We’re talking about wireless communication technologies such as 5G, which a growing number of experts warns is...