መጋረጃ ህግደፍ ይቀንጠጥ ብሓርበኛ ፎሮ ! !

ጸረ ህዝቢ ኤርትራን ንጹሃት ተቓውምቲ ህግደፍ ውድባትን ፋሕ-ብትን ዘበሉን ገናውን ኣብ ማእከል ኤውሮጳ እንዳነበሩ፣ሚልዮናት ዶላራት ዘኻዕበቱን ልኡኳት ኢሰያስ ትፈልጡዎምዶ? በቲ ብፎሮ 12 ወይከኣ ብነብሪ ሳጓ ዝጽዋዕ፣ ኣባል ስለያን ሰልፊ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ነበር፣ ብዕለት 10.10.2016  ኣብ ኣደራሽ ስመርር ብድምጺ ዩቱዩብ ዝተቓልሐ...

read more

ሕንቅል-ሕንቅሊተይ፣ ሰሰኒባይተይ! እታ ቅያር “ድምጺ ሓፋሽ” ዝኾነት፣ ግንከኣ ብባጀት ህግደፍ እትምወል ልሳን ባዶ ሰለስተ መርበብ ሓበሬታ ደቂ ሕድርትና ፍለጡለይ?

ክቡራት ተኻታተልቲ መርበብ ሓበሬታ! ኣይንትሃመል እባ! ብፍላይ ንዓና ተመሲሎም ኣብ ማእከልና ተጸፍዮም ዘለው ውይጦታት ካብ ማእከልና ያዕ ንበሎም። መርበብ ሓበሬታ መስከረም ኔት፣ እታ ቅያር ድምጺ ሓፋሽ ዝኾነት ብወዲ ጀነራል ጎይትኦም እትውነን መርበብ እያ። ብባጀት ህግደፍ ከኣ ትምወል። ብፍላይ ኣብዚ እዋንዚ ድማ ወናኒ መርበብ ሓበሬታ መስከረም ኔት፣ ነቲ ዘኢትነገር ዝኾነ ምስጢር ሰልፊ ህግደፍን፣ እንዳቦይ ትዓገስ ወይ...

read more

በብሓደ ሰብ ኢህግደፍ ውሓደ! እየ ዘይሓፍሩ ብዓል ማንኪ ክሻ ካሳ! ኣብ እንዳ ህግደፍ መቸም ሰብ ክመውት ከሎ ጥራይ እዩ ዝምስገን ታሪኹ ዝዝከርን! ልጅ ግርማ ኣስመሮም ድማ ንናይዝጊ ክፍሉ ኣርኪቡዎ ይብሃል ኣሎ፣ ፈርኦን ግና ኣብቲ ሓመድ ድበ ልጅ ግርማ ኣይተረኽበን ውዒሉ ተባሂሉ። እታ ብርኩታ እምኒ ኣላታ!

በብሓደ ሰብ ኢህግደፍ ውሓደ። ቅድሚ ትማሊ ናይዝጊ ክፍሉ፣ ትማሊ ድማ ልጅ ግርማ ኣስመሮም ሓሊፉ። ተሰሚሙ ድዩ ወይስ ድያብሎስ ሕርዩዎ ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ሓደ ኣባል ህግደፍ ክመውት ከሎ ጡሩምባ ህግደፍ ክሳብ ትቕደድ እያ ትንፋሕ፣ ማኣለያ ዘይብሎም ንጹሃት ኤርትራውያን፣ ኣብ ሰስዓት ብገበነኛታት ኣባላት ህግደፍ እንዳተሸሙ ግና፣ ብዛዕባ ሞቶምን ሕየቶምን “ድምጺ ሓፋሽ” ድምጺ ሓሶት ከይተረፈት እያ ኣፋ...

read more

ኣብ መዋእል ህግደፍ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረስ የልቦን

ነዚኣቶምከ ትፈልጡዎምዶ? እዚኣቶም እዮም እምብኣር ንህዝቢ ኤርትራ ትዃን ውሻጠ ኮይኖም፣ ፕሮጀክት ኮሎንያል   ጣልያን ሓደ ብሓደ ዘተግብሩ ዘለው። ፈርኦን ኤርትራ ኮይኑ ንወለዶ ህዝቢ ኤርትራ ዘጽንት ዘሎ ኣርሜን እዚ ሰብዚ እዩ። እስማት እቶም ቀተልትን  ቀንጸልትን፣ ወይድማ ኣሕሉቕ እቲ ኣምሆ ዘመን ብ “ሓለዋ ሰውራ”ን  ” እንዳቦይ ተዓገስን” ዝብሃል ይነበረ፣ ሎሚ ድማ ገሃነብ እሳት...

read more

ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ! ሃገረ-ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ ይመስለኩም?

ንሓይሊ ወይ ውድብን ሃገረ-ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) መንዮም ምሂዞሞ? ብኣጽዋርን ስንቅን ዕጥቅን ወተሃደራዊ ስልጠናን ታዕሊምንከ ኣየኖት መንግስታት እየን ዝሕግዝኦን ዝምውልኦን? ሃገረ-ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ብሓቂ ንሓቀኛ ምስልምናን ንረብሓ ኣስላምን ዝቃለስ ውድብ ድዩ ወይስ ጸራጊ መንገዲ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት? ንምኻኑኸ ኣይሲስ ISIS ባዕሉ ዝሰርሖ ኣጽዋር ውግእ ኣሎዎ ድዩ? እቶም ንውድብን ሃገረ-ኣስላም (ኣይሲስ...

read more