“መዓልቲ ስውኣት 20 ሰነ፣ ሓየት ጓልኩምን ወድኹምን ድኣ መዓስ ሞይቶም፣ ተሰዊኦም እምበር” !! ዓወት ንሓፋሽ!! ብዝብል ጭርሖ ብ”ሊቀ-ሊቃውንቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብ “መቓብር ሓርበኛታት” ተዛዚሙ።

እቲ ብልኡኽን ወኪልን ባዕዳውያን ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ኩባንያ ህገድፍ፣ “መዓልቲ ስውኣት 20 ሰነ” “ተሰዊኡምበር ሓየት ወድኺ ምኣስ ሞይቱ” እንዳደረፉ  “ብዓወት ንሓፋሽ“! ዝብል ከምቲ ልሙድ ጭርሖ ከኣ ነቲ ብዓሎም ዘምዚሞሞ። ስድራ ስውኣት ግና ማይ ጠፊኣ መብራህቲ ከኣ ተቐልቂላ ነይራስ ከይዳ፣ ክብል ይውዕል ኣሎ።ደቂ ስውኣት ከኣ ወግሐ ጸብሐ፣ ካብ ባርነት ዋርሳይ እከኣሎ፣...

read more

መሰረትን መበቆልን፣ እምነትን ፍልጠትን፣ ምዕባሌን፣ ካበይ መጺኡ?

ጥንታዊ ታሪኽ ደቂ ኵሽ፣ ኣፍሪቃዊ ታሪኽ፣ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ግብጽን ሱዳንን እኳድእ ኣብ ምድረ ኣግኣዝያን ወይ ምድረ ባሕሪ፣ ሎሚ  ድማ “ሓዳስ ኤርትራ”፣ ኣብ ኣኽሱም፣ መጠራን ቁሓይቶን፣ ኣዱሊስን ደቀመሓረ ድንበዛንን፣ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ወሎ ላሊበላን፣ ጎንደርን እዩ ነይሩ። እስከ ነዚ ኣብ ታሕቲ ብቪድዮ መልክዕ ቀሪቡ ዘሎ ታሪኻዊ ትንተና ንስተብህለሉ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘይተነግረ እምበር፣ ዘትገብረስ...

read more

ሓጺር መእተዊ ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዑደታዊ መደረ ብክቡር ገዲም ተጋዳላይ (EPLF Veteran) ክብሮም ዳፍላ

A Short Introduction to The US Talk Tour Planned by Kubrom Dafla June-July 2017  ብቛንቋ እንግሊዝኛ ምሉእ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ኣብዚ መራኸቢ (LINK) እዚ ጠውቑ። At the end of this introduction, I have written down, as briefly as possible, that part of my personal background (resume’) which, I...

read more

ንህዝቢ ኤርትራ ኣጥፊኦም፣ ንህዝቢ ኣግኣዝያን ከጥፍኡ ተዓጢቖም ዝጕዓዙ ዘለው እቶም ቀንዲ 4 ማፍያ ልኡኻት ሳጥናኤል ህግደፍሲ ትፈልጡዎምዶ?

እዛ ንነብረላ ዘሎና ዓለም ዋናታታ እቶም መሃንድሳት ጽዮናውያንን ሃጸያውያንን ዝኾኑ፣ “ኤሊት“ ዝብሃሉ ስዉራት ሓይልታት እዮም። ንጭፍራ ህግደፍ ከም ትሑታት ደርቢ “ኤሊት“ ሊኢኾም ግና፣ ብፍላይ ነቲ ኣካል ህዝቢ ኣግኣዝያን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ታሪኹን ባህሉን ሃይማኖቱን ሓኺኾም፣ ንኸጽንቱዎ ገልዳሕ ይብሉ ኣለዉ። ምጽናትን ስደትን ወለዶ ህዝቢ ኤርትራን ኣግኣይዝያንን ከይኣኽሎም ድማ፣ ባህርያዊ...

read more

“መዓልቲ ስውኣት 20 ሰነ፣ ሓየት ጓልኩምን ወድኹምን ድኣ መዓስ ሞይቶም፣ ተሰዊኦም እምበር” !! ዓወት ንሓፋሽ!! ብዝብል ጭርሖ ብ”ሊቀ-ሊቃውንቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብ “መቓብር ሓርበኛታት” ተዛዚሙ።

እቲ ብልኡኽን ወኪልን ባዕዳውያን ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ኩባንያ ህገድፍ፣ “መዓልቲ ስውኣት 20 ሰነ” “ተሰዊኡምበር ሓየት ወድኺ ምኣስ ሞይቱ” እንዳደረፉ  “ብዓወት ንሓፋሽ“! ዝብል ከምቲ ልሙድ ጭርሖ ከኣ ነቲ ብዓሎም ዘምዚሞሞ። ስድራ ስውኣት ግና ማይ ጠፊኣ መብራህቲ ከኣ ተቐልቂላ ነይራስ ከይዳ፣ ክብል ይውዕል ኣሎ።ደቂ ስውኣት ከኣ ወግሐ ጸብሐ፣ ካብ ባርነት ዋርሳይ እከኣሎ፣...

read more

መሰረትን መበቆልን፣ እምነትን ፍልጠትን፣ ምዕባሌን፣ ካበይ መጺኡ?

ጥንታዊ ታሪኽ ደቂ ኵሽ፣ ኣፍሪቃዊ ታሪኽ፣ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ግብጽን ሱዳንን እኳድእ ኣብ ምድረ ኣግኣዝያን ወይ ምድረ ባሕሪ፣ ሎሚ  ድማ “ሓዳስ ኤርትራ”፣ ኣብ ኣኽሱም፣ መጠራን ቁሓይቶን፣ ኣዱሊስን ደቀመሓረ ድንበዛንን፣ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ወሎ ላሊበላን፣ ጎንደርን እዩ ነይሩ። እስከ ነዚ ኣብ ታሕቲ ብቪድዮ መልክዕ ቀሪቡ ዘሎ ታሪኻዊ ትንተና ንስተብህለሉ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘይተነግረ እምበር፣ ዘትገብረስ...

read more

ሓጺር መእተዊ ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዑደታዊ መደረ ብክቡር ገዲም ተጋዳላይ (EPLF Veteran) ክብሮም ዳፍላ

A Short Introduction to The US Talk Tour Planned by Kubrom Dafla June-July 2017  ብቛንቋ እንግሊዝኛ ምሉእ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ኣብዚ መራኸቢ (LINK) እዚ ጠውቑ። At the end of this introduction, I have written down, as briefly as possible, that part of my personal background (resume’) which, I...

read more

ንህዝቢ ኤርትራ ኣጥፊኦም፣ ንህዝቢ ኣግኣዝያን ከጥፍኡ ተዓጢቖም ዝጕዓዙ ዘለው እቶም ቀንዲ 4 ማፍያ ልኡኻት ሳጥናኤል ህግደፍሲ ትፈልጡዎምዶ?

እዛ ንነብረላ ዘሎና ዓለም ዋናታታ እቶም መሃንድሳት ጽዮናውያንን ሃጸያውያንን ዝኾኑ፣ “ኤሊት“ ዝብሃሉ ስዉራት ሓይልታት እዮም። ንጭፍራ ህግደፍ ከም ትሑታት ደርቢ “ኤሊት“ ሊኢኾም ግና፣ ብፍላይ ነቲ ኣካል ህዝቢ ኣግኣዝያን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ታሪኹን ባህሉን ሃይማኖቱን ሓኺኾም፣ ንኸጽንቱዎ ገልዳሕ ይብሉ ኣለዉ። ምጽናትን ስደትን ወለዶ ህዝቢ ኤርትራን ኣግኣይዝያንን ከይኣኽሎም ድማ፣ ባህርያዊ...

read more