መበል 28 ብዓል ነጻነት ሓዳስ ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ካበይ ናበይ ወ?   ሕጂኀ ኣሽካዕላል ዘሎናዮ ኩነታት ባህታን ሃረርታን ንሃዲሽ መዋእል… ንህሉ ኩነታት ዝኣክል ሓበሯEታ።።ኣድህቦና ኣብ ዓቃል ምውህላል ክኸውን ኣለዎ።።። “ጽንዓት ምስ ልምዓት” ቅያ ጽንዓት… ናaስታት ፍርቂ ዘመን ምትፍናንን ን30 ዓመታት ልዕልና ሕጊ ጨቢጡ።።።ኣብውሽጢ ነጻነቱን ልዑላውነቱ ኣውሒሱ።።።።ቅያን ጽንaት።።ብሸጠፍን...

read more

ታሪኽ ኣመጻጽኣ ባንዴራ ኤርትራ

ብ2 መስከረም  1950 ዓ.ም.ፈ. ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ዓለም፣ ብመሰረት ሕጊ ዓንቀጽ 390-A(V) ሕቡራት ሀገራት ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ወሲኑ። ብድሕሪዚ ብ10 ሓምለ 1952 ሕገ-መንግስቲ ኤርትራ ወይ ቅዋም ፈደራላዊ መንግስቲ ኤርትራ ተሓንጸጸ። ብ11 ነሓሰ 1952 ድማ እቲ ቅዋም ብንጉስ ሃይለስላሰ ብወግዒ ጸደቐ። ኣብዚ ኵሉ ኤርትራዊ ከስተብህለሉን ብግቡእ ክፈልጦን ዘሎዎ ጕዳይ፣ እቲ ወኪል ባይቶ...

read more

The Assange Arrest Is a Warning from History

By John Pilger Global Research, April 12, 2019 Source: The glimpse of Julian Assange being dragged from the Ecuadorean embassy in London is an emblem of the times. Might against right. Muscle against the law. Indecency against courage. Six policemen manhandled a sick...

read more

Guess who killed our freedom of speech?

Congress trades First Amendment for Jewish campaign cash  By JOHN KAMINSKI April 12, 2019  Once upon a time, U.S. politicians used to brag about how America was the only place in the world that permitted genuine freedom of speech. Of course, like everything else they...

read more

መበል 28 ብዓል ነጻነት ሓዳስ ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ካበይ ናበይ ወ?   ሕጂኀ ኣሽካዕላል ዘሎናዮ ኩነታት ባህታን ሃረርታን ንሃዲሽ መዋእል… ንህሉ ኩነታት ዝኣክል ሓበሯEታ።።ኣድህቦና ኣብ ዓቃል ምውህላል ክኸውን ኣለዎ።።። “ጽንዓት ምስ ልምዓት” ቅያ ጽንዓት… ናaስታት ፍርቂ ዘመን ምትፍናንን ን30 ዓመታት ልዕልና ሕጊ ጨቢጡ።።።ኣብውሽጢ ነጻነቱን ልዑላውነቱ ኣውሒሱ።።።።ቅያን ጽንaት።።ብሸጠፍን...

read more

ታሪኽ ኣመጻጽኣ ባንዴራ ኤርትራ

ብ2 መስከረም  1950 ዓ.ም.ፈ. ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ዓለም፣ ብመሰረት ሕጊ ዓንቀጽ 390-A(V) ሕቡራት ሀገራት ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ወሲኑ። ብድሕሪዚ ብ10 ሓምለ 1952 ሕገ-መንግስቲ ኤርትራ ወይ ቅዋም ፈደራላዊ መንግስቲ ኤርትራ ተሓንጸጸ። ብ11 ነሓሰ 1952 ድማ እቲ ቅዋም ብንጉስ ሃይለስላሰ ብወግዒ ጸደቐ። ኣብዚ ኵሉ ኤርትራዊ ከስተብህለሉን ብግቡእ ክፈልጦን ዘሎዎ ጕዳይ፣ እቲ ወኪል ባይቶ...

read more

The Assange Arrest Is a Warning from History

By John Pilger Global Research, April 12, 2019 Source: The glimpse of Julian Assange being dragged from the Ecuadorean embassy in London is an emblem of the times. Might against right. Muscle against the law. Indecency against courage. Six policemen manhandled a sick...

read more

Guess who killed our freedom of speech?

Congress trades First Amendment for Jewish campaign cash  By JOHN KAMINSKI April 12, 2019  Once upon a time, U.S. politicians used to brag about how America was the only place in the world that permitted genuine freedom of speech. Of course, like everything else they...

read more