ርእይቶ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ ብዛዕባ “ወዲ-ጣባ” ንዝምልከት፣

ርእይቶ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እቲ ብስም “ወዲ-ጣባ” ዝብል ሳጓ እንዳተጸውዐ፣ ኣብ ፓልቶክ ክምድር ዝቐነየን ገናውን ዝምድር ዘሎን። ትሕዝቶ ቪድዮ ወዲ ጣባ ኣብዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ፣ ቪድዮታት ተኻታተሉ ርግጽዩ፣ እቶም ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ፣ ካብ ስሳታት ጀሚሮም፣ ኣብ ስደት ፋሕ ኢሎም ክነብሩ ዝጸንሑ፤ ድሕሪ 30 ዓመት ሰውራ ኤርትራ ግና፣ ኣብታ  ካብ መግዛእቲ...

read more

ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተላተመ ክጋለጽ ከሎ

ሓምሻይ ክፋል ክቡራት ኣንበብቲ ብድሕሪ ዕዙዝ ሰላምታይ ምቕራብ፡- ሌላ ምስቲ ሓቀኛ ስሙን መንነቱን ሓቢኡ ብሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ዜፍለጥ፡- እዚ ሕጂ ብሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ዜለለ ኣብ መድረኽ ፓልቶክ ዕሱብ ህግደፍ ኮይኑ፡ ዓንገረር ክብል ዝሓድር ዘሎ፡ ሓቀኛ ስሙ ኣማንኤል ገ/ብርሃን /ቴኖ/ ዜበሃል ምዃኑ የረጋግጽ። ካብ ዝውለድ ኣትሒዘ ወላዱኡ መን ምዃኑን መበቆሉ ብንጹር ከምዘይፈልጦን ኩሎም መተዒብይቱ ይምስክሩ። ቅጽል ስሙ...

read more

ን27 ዓመት ዝኣክል መብጽዓን ከምኡውን ሕልሚ፣ እንታይከ ክትብሉ’ኹም ሎሚ?

ን27 ዓመት መብጽዓ ሕልሚ እንታይከ ክትብሉኹም ሎሚ ጠምዩ ከሎ ጸጊቡ.ሎም ክንድኡ ዝምሕሉ ተሳዒሮም ከለዉ ስዒርና እናበሉ ዘታልሉ ናቶም ሽግር ገ ዲፎም ብንዳማቶም ዘዕልሉ ቀናኣት ንህዝቦም ሕማቕ ጥራይ ዝም ነይሉ ካብ ዓለ ም ንጹል ድሑር ኣረመኔ ፍጥረት ንውድቀቱ ከይሓፈረ ዝቕይሮ ናብ ዓውት ጌጋ ወረ ዝዝርግሕ ንመጻንሒቱ መቃነይት ክርቢቱ ወሊዑ ዓዲ ሃሎኡ ከይዱ ዝጻውት ኣሻንጉሊት ቆጺሩዎም የዋዛውዞም ብሪሞት እተን ክልተ...

read more

ርእይቶ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ ብዛዕባ “ወዲ-ጣባ” ንዝምልከት፣

ርእይቶ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ እቲ ብስም “ወዲ-ጣባ” ዝብል ሳጓ እንዳተጸውዐ፣ ኣብ ፓልቶክ ክምድር ዝቐነየን ገናውን ዝምድር ዘሎን። ትሕዝቶ ቪድዮ ወዲ ጣባ ኣብዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ፣ ቪድዮታት ተኻታተሉ ርግጽዩ፣ እቶም ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ዝኾኑ ፣ ካብ ስሳታት ጀሚሮም፣ ኣብ ስደት ፋሕ ኢሎም ክነብሩ ዝጸንሑ፤ ድሕሪ 30 ዓመት ሰውራ ኤርትራ ግና፣ ኣብታ  ካብ መግዛእቲ...

read more

ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተላተመ ክጋለጽ ከሎ

ሓምሻይ ክፋል ክቡራት ኣንበብቲ ብድሕሪ ዕዙዝ ሰላምታይ ምቕራብ፡- ሌላ ምስቲ ሓቀኛ ስሙን መንነቱን ሓቢኡ ብሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ዜፍለጥ፡- እዚ ሕጂ ብሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ዜለለ ኣብ መድረኽ ፓልቶክ ዕሱብ ህግደፍ ኮይኑ፡ ዓንገረር ክብል ዝሓድር ዘሎ፡ ሓቀኛ ስሙ ኣማንኤል ገ/ብርሃን /ቴኖ/ ዜበሃል ምዃኑ የረጋግጽ። ካብ ዝውለድ ኣትሒዘ ወላዱኡ መን ምዃኑን መበቆሉ ብንጹር ከምዘይፈልጦን ኩሎም መተዒብይቱ ይምስክሩ። ቅጽል ስሙ...

read more

ን27 ዓመት ዝኣክል መብጽዓን ከምኡውን ሕልሚ፣ እንታይከ ክትብሉ’ኹም ሎሚ?

ን27 ዓመት መብጽዓ ሕልሚ እንታይከ ክትብሉኹም ሎሚ ጠምዩ ከሎ ጸጊቡ.ሎም ክንድኡ ዝምሕሉ ተሳዒሮም ከለዉ ስዒርና እናበሉ ዘታልሉ ናቶም ሽግር ገ ዲፎም ብንዳማቶም ዘዕልሉ ቀናኣት ንህዝቦም ሕማቕ ጥራይ ዝም ነይሉ ካብ ዓለ ም ንጹል ድሑር ኣረመኔ ፍጥረት ንውድቀቱ ከይሓፈረ ዝቕይሮ ናብ ዓውት ጌጋ ወረ ዝዝርግሕ ንመጻንሒቱ መቃነይት ክርቢቱ ወሊዑ ዓዲ ሃሎኡ ከይዱ ዝጻውት ኣሻንጉሊት ቆጺሩዎም የዋዛውዞም ብሪሞት እተን ክልተ...

read more