ሽያጥ መሬትናን ወደባትናን ደሴታትናን ኣብ ጅባ መንዩ ዝኣቱ ዘሎ?? 2ይ ክፋል

ኣብ 2012 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ከባቢ ዕዲ መሬት ኤርትራ ዝተዓለሙ፣ ኣባላት ግብረ ሽበራ ሑቲን ሓለፍቲ መንግስቲ የመንን፣ንዑጡቓት ግጅለታት ሃገር የመን፣ ሓገዝ መንግስቲ ህግደፍ ከም ዝተገብረሎም፣ብወግዓዊ መንገዲ መግለጺ እናሃቡ፣ እቲ መራሕ ኩባንያ ጽዮናውያን ዝኾነት ጭፍራ ህግደፍ ግና፣ ነቲ ብየመናውያን ዝተዋህበ ወግዓዊ ሓበሬታ ተጠሊዑ ኣይውዓልኩሉን ዝብል ኣሉ ቀጣን ኢሉ ግዒሩ። እወ ጻዕዳ እሉታዊ ምግለጺ ሂቡሉ። እዚ ህዝቢ...

read more

Who Rules America: Donald Trump or the Jews?

Lasha Darkmoon February 17, 2017 Articles, Other Writers Is Donald Trump going to betray the people who elected him and turn into a proxy for Hillary Clinton? Or is he going to stand up to his enemies? IS PRESIDENT TRUMP A “NATIONAL SECURITY THREAT”? Or are the two...

read more

ሽያጥ መሬትናን፣ ወርቅናን፣ ሃብቲ ዓሳናን፣ ካልኦት ክቡራት ማዕድናትናን፣ ሎሚ ከኣ ወደባትናን፣ ደሴታትናን ኣብ ጁባ መን ይኣቱ ከምዘሎ ትፈልጡዎዶ?

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት! ኣቦታትና ክምስሉ ከለው ከም”ንዋይከ ዎ እሲትከ ቀዳምሀ” ሃብትኻን ብዓልቲ ቃልኪዳንካን ካብ ቅድሜኻ ኣይትፍለዮም፣ ይብሉ። ኣብቲ ህዝባዊ መቓልሕ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ግንከኣ ብስም “ሓዳስ ኤርትራ” ዝብሃል “ጋዜጣ” ኩባንያ ጽዮናውያን ህግደፍ፣ ብዕለት 2.ሚያዝያ 2015 ዓ.ም.ፈ.  ኣብቲ “መርገጽ ኤርትራ ኣብ...

read more

ብሒቘ ጀጋኑ ሓዂርካ ኣብ ሥልጣን

ኣብ ጸቢብ ጸበባ ጭንቂ ህሞት ተጻዊሩ ጽምኢ ጥምየት ምስ ሕሽከት ሰራዊት ወናን ኣየር መዳፍዕ ታንክታት ገጢሙ ውጋኣት በቶም መርዛም ጋዛት ዝዘንቡ ቦምባታት ተወንጫፊ ሮኬት ብልጭታ ማሕታታት እሳተ ጎመራ ተፊኦም ጎቦታት ትኪ ዓብሊኹዎም ተሸፊኖም ጸልማት ሰማይ ተሓቚና ኣንቀጥቒጣ መሬት ዘይዓጅቦ ኤርትራዊ ሓየት| ኣብቲ ጽዕጹዕ ውግእ ቀውጢ ህሞት ፈጻም ቅያ ገባር መስተንክራት!! ጅግና በጽሒ ኤርትራዊ ተባዕ ቆራጽ መዓንጥኡ...

read more

ሽያጥ መሬትናን ወደባትናን ደሴታትናን ኣብ ጅባ መንዩ ዝኣቱ ዘሎ?? 2ይ ክፋል

ኣብ 2012 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ከባቢ ዕዲ መሬት ኤርትራ ዝተዓለሙ፣ ኣባላት ግብረ ሽበራ ሑቲን ሓለፍቲ መንግስቲ የመንን፣ንዑጡቓት ግጅለታት ሃገር የመን፣ ሓገዝ መንግስቲ ህግደፍ ከም ዝተገብረሎም፣ብወግዓዊ መንገዲ መግለጺ እናሃቡ፣ እቲ መራሕ ኩባንያ ጽዮናውያን ዝኾነት ጭፍራ ህግደፍ ግና፣ ነቲ ብየመናውያን ዝተዋህበ ወግዓዊ ሓበሬታ ተጠሊዑ ኣይውዓልኩሉን ዝብል ኣሉ ቀጣን ኢሉ ግዒሩ። እወ ጻዕዳ እሉታዊ ምግለጺ ሂቡሉ። እዚ ህዝቢ...

read more

Who Rules America: Donald Trump or the Jews?

Lasha Darkmoon February 17, 2017 Articles, Other Writers Is Donald Trump going to betray the people who elected him and turn into a proxy for Hillary Clinton? Or is he going to stand up to his enemies? IS PRESIDENT TRUMP A “NATIONAL SECURITY THREAT”? Or are the two...

read more

ሽያጥ መሬትናን፣ ወርቅናን፣ ሃብቲ ዓሳናን፣ ካልኦት ክቡራት ማዕድናትናን፣ ሎሚ ከኣ ወደባትናን፣ ደሴታትናን ኣብ ጁባ መን ይኣቱ ከምዘሎ ትፈልጡዎዶ?

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት! ኣቦታትና ክምስሉ ከለው ከም”ንዋይከ ዎ እሲትከ ቀዳምሀ” ሃብትኻን ብዓልቲ ቃልኪዳንካን ካብ ቅድሜኻ ኣይትፍለዮም፣ ይብሉ። ኣብቲ ህዝባዊ መቓልሕ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ግንከኣ ብስም “ሓዳስ ኤርትራ” ዝብሃል “ጋዜጣ” ኩባንያ ጽዮናውያን ህግደፍ፣ ብዕለት 2.ሚያዝያ 2015 ዓ.ም.ፈ.  ኣብቲ “መርገጽ ኤርትራ ኣብ...

read more

ብሒቘ ጀጋኑ ሓዂርካ ኣብ ሥልጣን

ኣብ ጸቢብ ጸበባ ጭንቂ ህሞት ተጻዊሩ ጽምኢ ጥምየት ምስ ሕሽከት ሰራዊት ወናን ኣየር መዳፍዕ ታንክታት ገጢሙ ውጋኣት በቶም መርዛም ጋዛት ዝዘንቡ ቦምባታት ተወንጫፊ ሮኬት ብልጭታ ማሕታታት እሳተ ጎመራ ተፊኦም ጎቦታት ትኪ ዓብሊኹዎም ተሸፊኖም ጸልማት ሰማይ ተሓቚና ኣንቀጥቒጣ መሬት ዘይዓጅቦ ኤርትራዊ ሓየት| ኣብቲ ጽዕጹዕ ውግእ ቀውጢ ህሞት ፈጻም ቅያ ገባር መስተንክራት!! ጅግና በጽሒ ኤርትራዊ ተባዕ ቆራጽ መዓንጥኡ...

read more