ድሕሪ ምስንባት 1ይ ሚንስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ሰልፊ ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ፣ ስዓት ሕላፍ (ኮፕሪፎኮ) ኣዊጁ።

ድሕሪ ምስንባት 1ይ ሚንስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ሰልፊ ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ፣ ስዓት ሕላፍ (ኮፕሪፎኮ) ኣዊጁ። ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ስልጣን ድዩ ክሕዝ ወይስ ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ እዩ? ድሕሪ 1ይ ሚንስተር ኢትዮጵያ “ካብ ስልጣነይ ክወርድ ስለዝደሌኹ ጥርዓነይ ተቐበልሉኒ ኢሉ ንሰልፊ ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. ምምልካቱ፣ ኢህ.ኣ.ዴ.ግ. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ውሱን ስዓት ሕላፍ (ኮፕሪፎኮ) ኣዊጁ።...

read more

ቀዳማይ ሚንስተር ሃገር ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ

 እቲ ብ2012 ዓ.ም.ፈ. ድሕሪ ሃንደበታዊ ሞት ቀዳማይ ሚንስተር ሃገር ኢትዮጵያ ለገሰ ዜናዊ ኣብ ስልጣን ዝመጸ: ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ትማሊ ዕለት 15 የካቲት 2018 ዓ.ም.ፈ. ካብ ስልጣኑ ወሪዱ። እዚ ካብ ዓሌት ወላይታ ዝኾነ ሃይለማርያም ደሳለ፣ትማሊ ሓሙስ ብዕለት 15 የካቲት 2018 ዓ.ም.ፈ.እዩ ካብታ ብውዲት ዝተሰቕላ ስልጣን ተሰናቢቱ። ሃይለማርያም ደሳለኝ እምነቱ ፕሮተስታንት ኮይኑ፣ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ...

read more

ስለላ ኣብ ኤርትራ ብዓባይ ብሪጣንያ እዩ ተጀሚሩ

6ይ ምዕራፍ ውዲታዊ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ ምዓስ ከምተጀመረን፣ ብዓል መን ከም ዝጀመሩዎን፣ ኣብ ከባቢና ድማ ቋንቋና ዝዝረቡ ኣየኖት ዓሌት መሳርሒ ባዕዳውያን ኮይኖም፣ ንህዝቢ ምድረባሕሪ ከምዝዘረዩዎን፣ እስከ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተተንቲኑ ዘሎ ሓጺር ትንተና ተኻታቲልና ነለልዮም። ኣስተብህል፣ Who controls the Past controls the Present, who controls the Prsent controls...

read more

ወራር ቱርካውያን ኣብ ምሕደራ ባሕረ ነገስታት ምድረ-ባሕሪ

5ይ. ምዕራፍ፣ ወራር ቱርኪ ወራር ቱርካውያን ኣብቲ ምድረባሕሪ፣ ብጀጋኑ ባሕረ-ነገስታት ትመሓደረሉ ዝነበረት ብ1557 ዓ.ም.ፈ. እዩ ዝነበረ። ኣብ ወደብ ምጽዋዕን ሕርጊጎን መደበሩ ገሩ ድማ ንገማግም ቀዪሕ ባሕሪ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ብቀስብ ኣገዲዱ ኣመስለሞ። ካብ ዘመነ ኣኽሱምን ቅድሚኡን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀዪሕ ባሕሪ እንዳነበረ እዩ፣ ምስ ኤውሮጳውያንን ኣዕራብን ሃገር ህንድን ዝነግድ...

read more

DR. ROBERT GALLO፣ ሚንስትሪ ምክልኻል መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ፣ንህዝቢ ኣፍሪቃ ንምጽናት ከም ምስጢራዊ መሳርያ ውግእ ኮይኑ ንኸገልግል፣ኤች.ኣይ.ቪ፣ ኤይድስ ቫይረስ ኣብ ላቦራቶሪ ኣቃሚምና ንኽንምህዞ ኣገዲዱና።

TRENDING: WE WERE FORCED TO CREATE THE HIV VIRUS AS A SECRET WEAPON TO WIPE OUT THE AFRICAN RACE. DR. ROBERT GALLO FINALLY SPEAKS DR. ROBERT GALLO፣ ሚንስትሪ ምክልኻል መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ሜሪካ፣ኤች.ኣይ.ቪ፣ ኤይድስ ቫይረስ ንኽንምህዞ ኣገዲዱና። እቲ ቀንዲ ዓላማ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ፣ኤይድስ ከም ኣጽዋር ውግእ ኮነ ኢልካ ተጠቒምካ፣...

read more

ድሕሪ ምስንባት 1ይ ሚንስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ሰልፊ ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ፣ ስዓት ሕላፍ (ኮፕሪፎኮ) ኣዊጁ።

ድሕሪ ምስንባት 1ይ ሚንስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ሰልፊ ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ፣ ስዓት ሕላፍ (ኮፕሪፎኮ) ኣዊጁ። ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ስልጣን ድዩ ክሕዝ ወይስ ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ እዩ? ድሕሪ 1ይ ሚንስተር ኢትዮጵያ “ካብ ስልጣነይ ክወርድ ስለዝደሌኹ ጥርዓነይ ተቐበልሉኒ ኢሉ ንሰልፊ ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. ምምልካቱ፣ ኢህ.ኣ.ዴ.ግ. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ውሱን ስዓት ሕላፍ (ኮፕሪፎኮ) ኣዊጁ።...

read more

ቀዳማይ ሚንስተር ሃገር ኢትዮጵያ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ

 እቲ ብ2012 ዓ.ም.ፈ. ድሕሪ ሃንደበታዊ ሞት ቀዳማይ ሚንስተር ሃገር ኢትዮጵያ ለገሰ ዜናዊ ኣብ ስልጣን ዝመጸ: ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ትማሊ ዕለት 15 የካቲት 2018 ዓ.ም.ፈ. ካብ ስልጣኑ ወሪዱ። እዚ ካብ ዓሌት ወላይታ ዝኾነ ሃይለማርያም ደሳለ፣ትማሊ ሓሙስ ብዕለት 15 የካቲት 2018 ዓ.ም.ፈ.እዩ ካብታ ብውዲት ዝተሰቕላ ስልጣን ተሰናቢቱ። ሃይለማርያም ደሳለኝ እምነቱ ፕሮተስታንት ኮይኑ፣ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ...

read more

ስለላ ኣብ ኤርትራ ብዓባይ ብሪጣንያ እዩ ተጀሚሩ

6ይ ምዕራፍ ውዲታዊ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ ምዓስ ከምተጀመረን፣ ብዓል መን ከም ዝጀመሩዎን፣ ኣብ ከባቢና ድማ ቋንቋና ዝዝረቡ ኣየኖት ዓሌት መሳርሒ ባዕዳውያን ኮይኖም፣ ንህዝቢ ምድረባሕሪ ከምዝዘረዩዎን፣ እስከ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተተንቲኑ ዘሎ ሓጺር ትንተና ተኻታቲልና ነለልዮም። ኣስተብህል፣ Who controls the Past controls the Present, who controls the Prsent controls...

read more

ወራር ቱርካውያን ኣብ ምሕደራ ባሕረ ነገስታት ምድረ-ባሕሪ

5ይ. ምዕራፍ፣ ወራር ቱርኪ ወራር ቱርካውያን ኣብቲ ምድረባሕሪ፣ ብጀጋኑ ባሕረ-ነገስታት ትመሓደረሉ ዝነበረት ብ1557 ዓ.ም.ፈ. እዩ ዝነበረ። ኣብ ወደብ ምጽዋዕን ሕርጊጎን መደበሩ ገሩ ድማ ንገማግም ቀዪሕ ባሕሪ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ብቀስብ ኣገዲዱ ኣመስለሞ። ካብ ዘመነ ኣኽሱምን ቅድሚኡን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገማግም ቀዪሕ ባሕሪ እንዳነበረ እዩ፣ ምስ ኤውሮጳውያንን ኣዕራብን ሃገር ህንድን ዝነግድ...

read more

DR. ROBERT GALLO፣ ሚንስትሪ ምክልኻል መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ፣ንህዝቢ ኣፍሪቃ ንምጽናት ከም ምስጢራዊ መሳርያ ውግእ ኮይኑ ንኸገልግል፣ኤች.ኣይ.ቪ፣ ኤይድስ ቫይረስ ኣብ ላቦራቶሪ ኣቃሚምና ንኽንምህዞ ኣገዲዱና።

TRENDING: WE WERE FORCED TO CREATE THE HIV VIRUS AS A SECRET WEAPON TO WIPE OUT THE AFRICAN RACE. DR. ROBERT GALLO FINALLY SPEAKS DR. ROBERT GALLO፣ ሚንስትሪ ምክልኻል መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ሜሪካ፣ኤች.ኣይ.ቪ፣ ኤይድስ ቫይረስ ንኽንምህዞ ኣገዲዱና። እቲ ቀንዲ ዓላማ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ፣ኤይድስ ከም ኣጽዋር ውግእ ኮነ ኢልካ ተጠቒምካ፣...

read more