ሰውራ ኤርትራ ትካል ምዕራባውያን ምኻኑስ ትፈልጡዎዶ?

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ሰልዪ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኣባል እቶም ዝልዓሉ መሃንድሳት ጸልማት ምዕራባውያን ምኻኑ ተፈልጡዶ? ልባ ምሳይ ዓይና ምስ ደበሳይ! ሎሚከ ህዝቢ ኤርትራ ተሰቊሩዎዶ ኢሰያስ እሜሪካዊ ምዃኑ? ውዕል ስለላ መርበብ ኣሜሪካ ምስ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከመይ ነበረ? ኣብቲ ውዕል ዝተረኽቡ ሰባት መነመን ነበሩ? 1ይ] ወኪል ማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሪቻርድ ኮፖላንድ 2ይ] ተስፋሚካኤል ጆርጆ ኣማሓዳሪ...

read more

The Looming Doom of the Great Reset Conspiracy

Here Comes Dystopia: The Looming Doom of the Great Reset Conspiracy Admin February 12, 2021 51 Comments Doom porn? No. This is now a question of Fight or Die. By Eric van de Beek — Sputnik News An edited abridgement by Lasha Darkmoon with additional commentary,...

read more

We Need to Protest En Masse

Makow- We Need to Protest En Masse February 13, 2021 (left, Alexander Solzhenitsyn)    “If You Think You Can Just be Silent and Obedient and They Will Leave You Alone, You Best Think Again. These People Hate You and They are Out to Replace You. They Want...

read more

ሰውራ ኤርትራ ትካል ምዕራባውያን ምኻኑስ ትፈልጡዎዶ?

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ሰልዪ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኣባል እቶም ዝልዓሉ መሃንድሳት ጸልማት ምዕራባውያን ምኻኑ ተፈልጡዶ? ልባ ምሳይ ዓይና ምስ ደበሳይ! ሎሚከ ህዝቢ ኤርትራ ተሰቊሩዎዶ ኢሰያስ እሜሪካዊ ምዃኑ? ውዕል ስለላ መርበብ ኣሜሪካ ምስ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከመይ ነበረ? ኣብቲ ውዕል ዝተረኽቡ ሰባት መነመን ነበሩ? 1ይ] ወኪል ማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሪቻርድ ኮፖላንድ 2ይ] ተስፋሚካኤል ጆርጆ ኣማሓዳሪ...

read more

The Looming Doom of the Great Reset Conspiracy

Here Comes Dystopia: The Looming Doom of the Great Reset Conspiracy Admin February 12, 2021 51 Comments Doom porn? No. This is now a question of Fight or Die. By Eric van de Beek — Sputnik News An edited abridgement by Lasha Darkmoon with additional commentary,...

read more

We Need to Protest En Masse

Makow- We Need to Protest En Masse February 13, 2021 (left, Alexander Solzhenitsyn)    “If You Think You Can Just be Silent and Obedient and They Will Leave You Alone, You Best Think Again. These People Hate You and They are Out to Replace You. They Want...

read more