ሕቡእ ኣጀንዳ ወያኔን ኢሰያስ ኣፈወርቂን ትግራይ ትግሪኝን ብቪድዮ

ሓዲሽ ኮይኑ ዝነበር ነገር የለን። ውዲት ምዕራባውያን፣ ድሕሪ 148 ዓመታት ወይድማ ድሕሪ ወራር ዓባይ ብሪጣንያ ኣንጻር ንጉስ ቴድሮስ፣ ሎሚ ብገረብ ብሓኽላ ንህዝቢ ሓበሻ ዘጽንቱዎ ዘለው ሃጸያውያንን ጽዮናውያንን ምዃኖም ዝሕብር ቪድዮ። ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያስ ብእግራ ትወጽእ! HIDDEN AGENDA OF ERITREA THE ELIMINATION OF ERITREAN LIBERATION FRONT (E.P.L:F) IS THE...

read more

ኤርትራ መን እያ? እቲ ኤርትራ ዝብል ስምከ ትጕሙ እንታይ እዩ? ቅድሚኡኸ ስም ኤርትራ እንተይ ነበረ?

ምዕራፍ 32 ታሪኽናን መንነትናን ፊደላትናን፣ ብሓልዮት መእምር በኽረጽዮን ዝተዳለወ ሃናጺ ዝኾነ ታሪኻዊ ትንተና ብቪድዮ። ብመእምር በዅረጽዮን  ብመእምር በዅረጽዮን  ዝተዳለወ ጽማቚ ኣስተምህሮ መበል 32 ምዕራፍ ብጽሑፍ። ወራር ቱርኪ ኣብ ምድረ ሓብሣ በቲ መሃንድስ በዅሪ ስለላ ጀርመናዊ ስሙ ብምቕያር መራሒ ቱርካውያን ኮይኑ እቲ ዝተጠመቐሉ ስም ጠንጢኑ፣ ብባሻ (ራእሲ) መሕመድ  ዓሊ ተሰዪሙ ንወራር ቱርኪ ንህዝቢ ሓበሳ...

read more

“ጥቕምን መፃኢ ዕድልን ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሕዚ ትፍጠር ዘላ ኢትዮጵያ እያ ትምስረት” ሜ/ጀነራል ተኽለብርሃን ወ/ኣረጋይ (ዶ/ር)

ሜ/ጀነራል ተኽለብርሃን  ወ/ኣረጋይ (ዶ/ር) ናይ ኢንፎርሜሽን መርበብ ድሕንነት ኤጀንሲ (ኢመደኤ ወይ ኢንሳ እንብሎ) ዋና ዳይሬክተር እዩ። ሜ/ጀነራል ተኽለብርሃን ነባር ተጋዳላይ፣ ብዙሕ ብርክታት ሓሊፉ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐ ኮይኑ ብትምህርቲ እውን ክሳብ ዶክትሬት ዲግሪ ዝበፅሐ ሙሁርን ብጣዕሚ ብሱልን እዩ። ቀዳማይ ዲግሪ ብኮምፒዩተር ኢንጂነርንግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማይክሮሊንክ ኮሌጅ ተማሂሩ፡፡ ኣብ ዩኒቨረስቲ ኣዲስ ኣበባ...

read more

GcMAF: A Suppressed Cancer Cure?

Nov 15, 2018 GcMAF = Gc protein-derived macrophage activating factor) is a protein produced by modification of vitamin D-binding protein. ሕማም መንሽሮ ብባህርያዊ ፈውሲ ክፍወስ ከምዝኽእል ሊቃውንቲ ኣረጋጊጾሞ። ግንከኣ ዋላኳ ብብህህርያዊ ሕክምና መንሽሮ ሕማም መንሽሮ ክሓዊ ዝኽእል እንተኰነ፣ ትካላት ፋርማ ግና ብናተን መድሃኒት እንተዘይኮኑ...

read more

” እንቋዕ ሓጎሰኪ ፍትውቲ ሃገረይ!” ካብ “መርበብ ሓበሬታ መስከረም ኔት” ዝተቐድሐ

“እቶም ነዚ ዘይፍትሓዊ እገዳ ገጥ ኢልኩም ዝተቓልስኩም፣ መንግስትን ህዝብን፡ ብምፍርራህ እትነብርሉ ዘለኹም ሃገር፡ ብፍላይ ብሃገረ ሆላንድ፡ ክምህ ከይበልኩም 2% ምኽፋል ዝቐጸልኩም ኣገናዕ ይግብኣኩም። ደጊም ፡ሓሊኾም ሒዞሙና ዝነበሩ፡ ወያነን እገዳን ስልዝትኣልዩ ሓቢርና ናብ ዕዮ ሃገር ንኺድ”። ጽዮናውያን ይuኑ እቲ ትካሎም ዝኾነ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዓለም፣ በቲ ኢሰያስ ንመብጽዓ ስውኣት ግሂሱ፣...

read more

GERMAN VICTIMS: What the Allied Victors did to Germany after WWII (2 short videos)

ኣብ 2ይ ኲናት ዓለም እቶም 4 ሓያላት መንግስታት ዝብሃላ ዝነበራ . 1ይ. መንግስቲ ኣሜሪካ 2ይ. 2ይ.. መንግስቲ ሩስያ 3.ይ ብመንግስቲ 4ይ. መነግስቲ ፈረንሳን ነቲ ኣብ ሃገር ጀርመን ካብ 1933 ክሳብ 1945 ዓ.ም.ፈ.ዝገዝእ ዝነበረ ምወዳድርቲ ዘይነበሮ ሓያል መንግስቲ ሃገር ጀርመን ምስስዓሩዎ እንታይ ዓይነት ዘስካሕክሕ ተግባራት ከምዝገበሩ፣ ንብረትን ሃብትን ህዝብን መንግስትን ድማ ብከመይ ከምዝዘመቱዎ  ዘርኢ...

read more

ሕቡእ ኣጀንዳ ወያኔን ኢሰያስ ኣፈወርቂን ትግራይ ትግሪኝን ብቪድዮ

ሓዲሽ ኮይኑ ዝነበር ነገር የለን። ውዲት ምዕራባውያን፣ ድሕሪ 148 ዓመታት ወይድማ ድሕሪ ወራር ዓባይ ብሪጣንያ ኣንጻር ንጉስ ቴድሮስ፣ ሎሚ ብገረብ ብሓኽላ ንህዝቢ ሓበሻ ዘጽንቱዎ ዘለው ሃጸያውያንን ጽዮናውያንን ምዃኖም ዝሕብር ቪድዮ። ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያስ ብእግራ ትወጽእ! HIDDEN AGENDA OF ERITREA THE ELIMINATION OF ERITREAN LIBERATION FRONT (E.P.L:F) IS THE...

read more

ኤርትራ መን እያ? እቲ ኤርትራ ዝብል ስምከ ትጕሙ እንታይ እዩ? ቅድሚኡኸ ስም ኤርትራ እንተይ ነበረ?

ምዕራፍ 32 ታሪኽናን መንነትናን ፊደላትናን፣ ብሓልዮት መእምር በኽረጽዮን ዝተዳለወ ሃናጺ ዝኾነ ታሪኻዊ ትንተና ብቪድዮ። ብመእምር በዅረጽዮን  ብመእምር በዅረጽዮን  ዝተዳለወ ጽማቚ ኣስተምህሮ መበል 32 ምዕራፍ ብጽሑፍ። ወራር ቱርኪ ኣብ ምድረ ሓብሣ በቲ መሃንድስ በዅሪ ስለላ ጀርመናዊ ስሙ ብምቕያር መራሒ ቱርካውያን ኮይኑ እቲ ዝተጠመቐሉ ስም ጠንጢኑ፣ ብባሻ (ራእሲ) መሕመድ  ዓሊ ተሰዪሙ ንወራር ቱርኪ ንህዝቢ ሓበሳ...

read more

“ጥቕምን መፃኢ ዕድልን ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሕዚ ትፍጠር ዘላ ኢትዮጵያ እያ ትምስረት” ሜ/ጀነራል ተኽለብርሃን ወ/ኣረጋይ (ዶ/ር)

ሜ/ጀነራል ተኽለብርሃን  ወ/ኣረጋይ (ዶ/ር) ናይ ኢንፎርሜሽን መርበብ ድሕንነት ኤጀንሲ (ኢመደኤ ወይ ኢንሳ እንብሎ) ዋና ዳይሬክተር እዩ። ሜ/ጀነራል ተኽለብርሃን ነባር ተጋዳላይ፣ ብዙሕ ብርክታት ሓሊፉ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሐ ኮይኑ ብትምህርቲ እውን ክሳብ ዶክትሬት ዲግሪ ዝበፅሐ ሙሁርን ብጣዕሚ ብሱልን እዩ። ቀዳማይ ዲግሪ ብኮምፒዩተር ኢንጂነርንግ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማይክሮሊንክ ኮሌጅ ተማሂሩ፡፡ ኣብ ዩኒቨረስቲ ኣዲስ ኣበባ...

read more

GcMAF: A Suppressed Cancer Cure?

Nov 15, 2018 GcMAF = Gc protein-derived macrophage activating factor) is a protein produced by modification of vitamin D-binding protein. ሕማም መንሽሮ ብባህርያዊ ፈውሲ ክፍወስ ከምዝኽእል ሊቃውንቲ ኣረጋጊጾሞ። ግንከኣ ዋላኳ ብብህህርያዊ ሕክምና መንሽሮ ሕማም መንሽሮ ክሓዊ ዝኽእል እንተኰነ፣ ትካላት ፋርማ ግና ብናተን መድሃኒት እንተዘይኮኑ...

read more

” እንቋዕ ሓጎሰኪ ፍትውቲ ሃገረይ!” ካብ “መርበብ ሓበሬታ መስከረም ኔት” ዝተቐድሐ

“እቶም ነዚ ዘይፍትሓዊ እገዳ ገጥ ኢልኩም ዝተቓልስኩም፣ መንግስትን ህዝብን፡ ብምፍርራህ እትነብርሉ ዘለኹም ሃገር፡ ብፍላይ ብሃገረ ሆላንድ፡ ክምህ ከይበልኩም 2% ምኽፋል ዝቐጸልኩም ኣገናዕ ይግብኣኩም። ደጊም ፡ሓሊኾም ሒዞሙና ዝነበሩ፡ ወያነን እገዳን ስልዝትኣልዩ ሓቢርና ናብ ዕዮ ሃገር ንኺድ”። ጽዮናውያን ይuኑ እቲ ትካሎም ዝኾነ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዓለም፣ በቲ ኢሰያስ ንመብጽዓ ስውኣት ግሂሱ፣...

read more

GERMAN VICTIMS: What the Allied Victors did to Germany after WWII (2 short videos)

ኣብ 2ይ ኲናት ዓለም እቶም 4 ሓያላት መንግስታት ዝብሃላ ዝነበራ . 1ይ. መንግስቲ ኣሜሪካ 2ይ. 2ይ.. መንግስቲ ሩስያ 3.ይ ብመንግስቲ 4ይ. መነግስቲ ፈረንሳን ነቲ ኣብ ሃገር ጀርመን ካብ 1933 ክሳብ 1945 ዓ.ም.ፈ.ዝገዝእ ዝነበረ ምወዳድርቲ ዘይነበሮ ሓያል መንግስቲ ሃገር ጀርመን ምስስዓሩዎ እንታይ ዓይነት ዘስካሕክሕ ተግባራት ከምዝገበሩ፣ ንብረትን ሃብትን ህዝብን መንግስትን ድማ ብከመይ ከምዝዘመቱዎ  ዘርኢ...

read more