“ዓላማታት ሓዲሽ ዓለማዊ ሥርዓት“ The Goals of the Illuminati ብመግዛእቲ ኩባንያ ህግደፍ ይትግበር ኣሎ።

“ሓዲሽ ዓለማዊ ሥርዓት“ ትርጉሙ እንታይ ከም ምዃኑ ትፈልጡዎዶ? እቶም መሃንድሳት ዓለማዊ ስርዓትከ መነመን እዮም ? እስከ ነዚ ጎኒንጎኑ ብእንግሊዚኛ ቋንቋ ተተርጒሙ ተዳልዩ ዘሎ ሕጽር ዝበለ መግለጺ ንከታተሎሞ፣ ምስቲ ኣብ ሃገና ዘሎ  ኩነታት ድማ ከነዋዳድሮ ንፈትን ኢና። ኤርትራ ከምቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ትካል ጽዮናውያን ኮይኑ ኣብ ሳሕል ዝዓበየ፣ ድሕሪ ነስመራ ምእታዉ ድማ፣ ህዝቢ ኤርትራ ንብረት ህግደፍ እዩ፣ ሃገር...

read more

ብጕልባብ ወራር እከይ ጕርሒ! ንፕሮጀክት ጽዮናውያን መፍትሒ!

For Those Who Value Deqebat.com: We Need Your Help! ሃገር ተወሪራ ምስ ተባህለ እንኳን በጽሒ ጐርዝዞ ዕድሜኡ ዝኣኸለ ጌና ትሕቲ ዕድመ ዘሎ ቆልዓ ይኹን ዓቢ ሽማገለ ክካላኸል ብጉስ ኔሩ ሃገረይ እናለ፣ ብጕልባብ ወራር እከይ ጕርሒ! ንስልጣን ኢሰያስ መናውሒ ንፕሮጀክትን ዓላማን ጽዮናውያን መፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ግና ኣይፈልጦን ከምዝኾነ ሽርሒ፣ ህዝቢ ክልተ ሃገራት በቲ ወራር ክራባረብ ትርፎ...

read more

Why Is Israel Permitted to be Racist ?

  For Those Who Value Deqebat.com: We Need Your Help! March 22, 2017 Israelracism.jpg (BEACH SCENE, TEL AVIV) Tired of being browbeaten daily about the evils of racism and the joys of diversity? Then, cast a glance at Israel, the only Western country allowed to...

read more

Trump – clarification?

Voltaire Network | Damascus (Syria) | 14 March 2017 by Thierry Meyssan Two months after his arrival at the White House, the President of the United States, Donald Trump, will have to clarify his position in terms of his predecessors’ plan to remodel the Greater Middle...

read more

“ዓላማታት ሓዲሽ ዓለማዊ ሥርዓት“ The Goals of the Illuminati ብመግዛእቲ ኩባንያ ህግደፍ ይትግበር ኣሎ።

“ሓዲሽ ዓለማዊ ሥርዓት“ ትርጉሙ እንታይ ከም ምዃኑ ትፈልጡዎዶ? እቶም መሃንድሳት ዓለማዊ ስርዓትከ መነመን እዮም ? እስከ ነዚ ጎኒንጎኑ ብእንግሊዚኛ ቋንቋ ተተርጒሙ ተዳልዩ ዘሎ ሕጽር ዝበለ መግለጺ ንከታተሎሞ፣ ምስቲ ኣብ ሃገና ዘሎ  ኩነታት ድማ ከነዋዳድሮ ንፈትን ኢና። ኤርትራ ከምቲ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ትካል ጽዮናውያን ኮይኑ ኣብ ሳሕል ዝዓበየ፣ ድሕሪ ነስመራ ምእታዉ ድማ፣ ህዝቢ ኤርትራ ንብረት ህግደፍ እዩ፣ ሃገር...

read more

ብጕልባብ ወራር እከይ ጕርሒ! ንፕሮጀክት ጽዮናውያን መፍትሒ!

For Those Who Value Deqebat.com: We Need Your Help! ሃገር ተወሪራ ምስ ተባህለ እንኳን በጽሒ ጐርዝዞ ዕድሜኡ ዝኣኸለ ጌና ትሕቲ ዕድመ ዘሎ ቆልዓ ይኹን ዓቢ ሽማገለ ክካላኸል ብጉስ ኔሩ ሃገረይ እናለ፣ ብጕልባብ ወራር እከይ ጕርሒ! ንስልጣን ኢሰያስ መናውሒ ንፕሮጀክትን ዓላማን ጽዮናውያን መፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ግና ኣይፈልጦን ከምዝኾነ ሽርሒ፣ ህዝቢ ክልተ ሃገራት በቲ ወራር ክራባረብ ትርፎ...

read more

Why Is Israel Permitted to be Racist ?

  For Those Who Value Deqebat.com: We Need Your Help! March 22, 2017 Israelracism.jpg (BEACH SCENE, TEL AVIV) Tired of being browbeaten daily about the evils of racism and the joys of diversity? Then, cast a glance at Israel, the only Western country allowed to...

read more

Trump – clarification?

Voltaire Network | Damascus (Syria) | 14 March 2017 by Thierry Meyssan Two months after his arrival at the White House, the President of the United States, Donald Trump, will have to clarify his position in terms of his predecessors’ plan to remodel the Greater Middle...

read more