ውዲታዊት ዓለም!! ስራሕ ውዲታውያን ስዉራት ሓይልታት ትፈልጡዎ?

“ኣብ ዓለም ካብቶም ነጻነት ዘይብሎም ክንሶም፣ ነጻነት ኣሎና ኢሎም ብጌጋ ኣሚኖም ዝነብሩ ህዝቢ ዝኸፍአ ባርነት የልቦን”። None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. – Johann Wolfgang von Goethe – ዮሃን ዎልፍጋንግ ጎተ ጀርመናዊ ፈላስፋ ትርጉም ሰንደቕ ዓላማ ወይከኣ ባንዴራ ሃገር...

read more

መበል 26 ዓመታት ብዓል ነጻነት! ኪዳነምሕረት ዕለት 24 ግንቦት 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ኣስመራ ተባዒሉ።

ዘይዛሪ ህልኽ፡ ዘይዛሪ ድርቅና፡ ዘይዛሪ ዕሽነት፣ ዘይዛሪ ውዲት!  ኤረ ንሓዋሩኸ እንታዩ እቲ ፍታሕ? መበል 26 ዓመታት ብዓል ነጻነት! ኪዳነምሕረት ዕለት 24 ግንቦት 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ኣስመራ ተባዒሉ፣ ተባሂሉ።እንታይ እዩሞ እቲ ዝተረኽበ ውጽኢት፣ 26 ዓመታት ኣብዒልና ኣጣቒዕናን ብሕጂኸ ክሳብ ንጸንት ዲና ሃጥውቀጠው መደረ ኢሰያስ ሰሚዕና ብዘይፍጸም ተስፋ ጥራይ ከነጣቕዕ ክነብር? ዓገብ መስሓቕ ሸራፋት!!! ኣብ...

read more

Greece is Committing “Financial Suicide”

By Peter Koenig Global Research, May 21, 2017 To the people of Greece –Alexis Tsipras, why do you accept this humiliation, this betrayal, this usurpation of your resources, robbery of your social capital – your beautiful country – destruction and humiliation of your...

read more

ውዲታዊት ዓለም!! ስራሕ ውዲታውያን ስዉራት ሓይልታት ትፈልጡዎ?

“ኣብ ዓለም ካብቶም ነጻነት ዘይብሎም ክንሶም፣ ነጻነት ኣሎና ኢሎም ብጌጋ ኣሚኖም ዝነብሩ ህዝቢ ዝኸፍአ ባርነት የልቦን”። None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. – Johann Wolfgang von Goethe – ዮሃን ዎልፍጋንግ ጎተ ጀርመናዊ ፈላስፋ ትርጉም ሰንደቕ ዓላማ ወይከኣ ባንዴራ ሃገር...

read more

መበል 26 ዓመታት ብዓል ነጻነት! ኪዳነምሕረት ዕለት 24 ግንቦት 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ኣስመራ ተባዒሉ።

ዘይዛሪ ህልኽ፡ ዘይዛሪ ድርቅና፡ ዘይዛሪ ዕሽነት፣ ዘይዛሪ ውዲት!  ኤረ ንሓዋሩኸ እንታዩ እቲ ፍታሕ? መበል 26 ዓመታት ብዓል ነጻነት! ኪዳነምሕረት ዕለት 24 ግንቦት 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ኣስመራ ተባዒሉ፣ ተባሂሉ።እንታይ እዩሞ እቲ ዝተረኽበ ውጽኢት፣ 26 ዓመታት ኣብዒልና ኣጣቒዕናን ብሕጂኸ ክሳብ ንጸንት ዲና ሃጥውቀጠው መደረ ኢሰያስ ሰሚዕና ብዘይፍጸም ተስፋ ጥራይ ከነጣቕዕ ክነብር? ዓገብ መስሓቕ ሸራፋት!!! ኣብ...

read more

Greece is Committing “Financial Suicide”

By Peter Koenig Global Research, May 21, 2017 To the people of Greece –Alexis Tsipras, why do you accept this humiliation, this betrayal, this usurpation of your resources, robbery of your social capital – your beautiful country – destruction and humiliation of your...

read more

Recent Comments

Recent Comments