መንግስቲ ስዑዲ ዓረብን፣ ኢሚራትን ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ኣፍሪቃውያን ወተሃደራት ይዓስቡ ኣለው።

Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) are reportedly recruiting thousands of African mercenaries to serve in their military adventurism overseas, including the bloody war on Yemen. “መንግስቲ” ኢሚራትን ስዑድያን ይኣይ ከም መንግስታት ተፈሊጠንሲ፣ ንኣፍሪቃውያን ዓሲበን ኣብ ወጻኢ...

read more

ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈልጥስ ኣይሃዳናይን። ርክብ ኢሰያስ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ?

ምስ ምቕልቃል ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ፣ ኣቢይ ኣሕመድ፣ሕቡእ ርክባት ኢሰያስን ሰበ-ስልጣናት መንግስቲ ኣሜሪካን ዛጊት ይካየድ ከምዘሎ ተሓቢሩ። ኢሰያስ ኣፈወርቂ ካብ 1967 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ ኣቐዲሙ ሰላዪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንሓያሎይ ዓመታት ድሕሪ ምግልጋል ብመደብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሱዳን ኣቢሉ ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ተሰሊፉ ጉዳይ ስለላዊ ተልእኾኡ ንከካይድ ብመደብ ወፊሩ። ጸኒሑ ድማ ብማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ...

read more

ውግእ ይካየድዶ ኣሎ? IS WAR ON THE WAY?

Source: Sourced from the David Irving site Admin April 15, 2018April 15, 201815 Comments “THE U.S. STRIKE against Syria, executed without United Nations security council approval, was a war crime, and as such invites retribution.  The Swamp is beginning to swallow...

read more

መንግስቲ ስዑዲ ዓረብን፣ ኢሚራትን ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ኣፍሪቃውያን ወተሃደራት ይዓስቡ ኣለው።

Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) are reportedly recruiting thousands of African mercenaries to serve in their military adventurism overseas, including the bloody war on Yemen. “መንግስቲ” ኢሚራትን ስዑድያን ይኣይ ከም መንግስታት ተፈሊጠንሲ፣ ንኣፍሪቃውያን ዓሲበን ኣብ ወጻኢ...

read more

ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈልጥስ ኣይሃዳናይን። ርክብ ኢሰያስ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ?

ምስ ምቕልቃል ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ፣ ኣቢይ ኣሕመድ፣ሕቡእ ርክባት ኢሰያስን ሰበ-ስልጣናት መንግስቲ ኣሜሪካን ዛጊት ይካየድ ከምዘሎ ተሓቢሩ። ኢሰያስ ኣፈወርቂ ካብ 1967 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ ኣቐዲሙ ሰላዪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንሓያሎይ ዓመታት ድሕሪ ምግልጋል ብመደብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሱዳን ኣቢሉ ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ተሰሊፉ ጉዳይ ስለላዊ ተልእኾኡ ንከካይድ ብመደብ ወፊሩ። ጸኒሑ ድማ ብማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ...

read more

ውግእ ይካየድዶ ኣሎ? IS WAR ON THE WAY?

Source: Sourced from the David Irving site Admin April 15, 2018April 15, 201815 Comments “THE U.S. STRIKE against Syria, executed without United Nations security council approval, was a war crime, and as such invites retribution.  The Swamp is beginning to swallow...

read more