እዋናዊ ዛዕባ – ብወኪል ፕረሲደንት ጀነራል ፍሊጶስ ዝተዘርግሑ ትሕዝቶ ሰርኩላራት ቤ/ጽ ፕረሲደንት ዜናታት ሞት ኢሳይያስ፡ መናውሒ ዕድመ ጉጅለ ህግደፍን፡ ዘይተኣማንነት ሚዲያታት ደለይቲ ፍትሒን የስዕብ ስለዘሎ፡፡ ብዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ እውን ኢሳይያስ ጥዕና ኣይረኸበን፡፡ ብፍላይ ሕማም ጸላም ከብዲ ዚያዳ ስለዝሃሰየቶ ምክትታላት ሓካይም ኣይተፈለዮን፡፡ካብ ሳክቲዝም ዝተረኽበ ሓበሬታ

  ክቡራት ተኸታተልቲ!! ንጉዳይ ባህሪያዊ ጸጋታትናን ምትእትታው ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ዝምልከት ዘዳለኹዎ ጽሑፍ ንግዚኡ ኣወንዚፈ፡ ከምቲ ልሙድ ገለ እዋናዊ ዛዕባታት ስለዘለው ንሎሚ ኣቐዲመ ክፍንወልኩም፡፡ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት… ብዛዕባ ሕማም ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣብ ዝተፈለለዩ መዓኽናት ዜና ክቃላሕ ቀንዩ ኣሎ፡፡ ብርግጽ ፕረሲደንት ኢሳይያስ ንዓመታት ብሕዱር ሕማማት ጸላም ከብድን ዋሕዲ ሽኮርን ክሳቐ ጸኒሑ’ዩ፡፡...

read more

ብደንበ-ደቀባት ኣጋኣዝያን ዝተዳለወ ንእሽቶ ሓበሬታ፣ ስለምንታይ እዩ ኣብቲ ወግዓዊ ካርታ ኤርትራ፣ (ኣብታ ብህግደፍ ዝተሰንዐት ካርታ ሓዳስ ኤርትራ) ብዓረብኛን እንግሊዝኛን ቋንቋ ጥራይ ተጻሒፉ፣ ካርታ ኢትዮጵያ ግና ብቋንቋ ግእዝ ተጻሒፉ? 

ደንበ-ደቀባት ኣጋኣዝያን እስከ ኣብ google.com googlemape eritrea ኢልኩም ጠውቑሞ ጉድ ክትርእዩ ኢኹም። ወግዓዊ ቋንቋና ዓረብኛን እንግልይን ድዩ? ወይስ ቋንቋ ኣጋኣዝያን ግእዝን ትግሪኛን እዩ። እታ ብርኵታ እምኒላታ! እቲ ኣምሆ ዘመን መንግስቲ ኢትዮጵያ “ኤርትራ ለኣረብ ኣትሸጥም እትለወጥም እናበሉ ዝፍክሩዎ ዝነበሩስ፣ ሎሚ ዝግሃድ ዘሎዶ ኣይመስልን? ኦሪታዊ ዓውዲ ኣዋርሕና ብግእዝ ዝነበረ፣ኣብ ካላንደር...

read more

መጋረጃ ህግደፍ ይቀንጠጥ ብሓርበኛ ፎሮ ! !

ጸረ ህዝቢ ኤርትራን ንጹሃት ተቓውምቲ ህግደፍ ውድባትን ፋሕ-ብትን ዘበሉን ገናውን ኣብ ማእከል ኤውሮጳ እንዳነበሩ፣ሚልዮናት ዶላራት ዘኻዕበቱን ልኡኳት ኢሰያስ ትፈልጡዎምዶ? በቲ ብፎሮ 12 ወይከኣ ብነብሪ ሳጓ ዝጽዋዕ፣ ኣባል ስለያን ሰልፊ ህዝባዊ ግንባርን ህግደፍን ነበር፣ ብዕለት 10.10.2016  ኣብ ኣደራሽ ስመርር ብድምጺ ዩቱዩብ ዝተቓልሐ...

read more

ሕንቅል-ሕንቅሊተይ፣ ሰሰኒባይተይ! እታ ቅያር “ድምጺ ሓፋሽ” ዝኾነት፣ ግንከኣ ብባጀት ህግደፍ እትምወል ልሳን ባዶ ሰለስተ መርበብ ሓበሬታ ደቂ ሕድርትና ፍለጡለይ?

ክቡራት ተኻታተልቲ መርበብ ሓበሬታ! ኣይንትሃመል እባ! ብፍላይ ንዓና ተመሲሎም ኣብ ማእከልና ተጸፍዮም ዘለው ውይጦታት ካብ ማእከልና ያዕ ንበሎም። መርበብ ሓበሬታ መስከረም ኔት፣ እታ ቅያር ድምጺ ሓፋሽ ዝኾነት ብወዲ ጀነራል ጎይትኦም እትውነን መርበብ እያ። ብባጀት ህግደፍ ከኣ ትምወል። ብፍላይ ኣብዚ እዋንዚ ድማ ወናኒ መርበብ ሓበሬታ መስከረም ኔት፣ ነቲ ዘኢትነገር ዝኾነ ምስጢር ሰልፊ ህግደፍን፣ እንዳቦይ ትዓገስ ወይ...

read more

በብሓደ ሰብ ኢህግደፍ ውሓደ! እየ ዘይሓፍሩ ብዓል ማንኪ ክሻ ካሳ! ኣብ እንዳ ህግደፍ መቸም ሰብ ክመውት ከሎ ጥራይ እዩ ዝምስገን ታሪኹ ዝዝከርን! ልጅ ግርማ ኣስመሮም ድማ ንናይዝጊ ክፍሉ ኣርኪቡዎ ይብሃል ኣሎ፣ ፈርኦን ግና ኣብቲ ሓመድ ድበ ልጅ ግርማ ኣይተረኽበን ውዒሉ ተባሂሉ። እታ ብርኩታ እምኒ ኣላታ!

በብሓደ ሰብ ኢህግደፍ ውሓደ። ቅድሚ ትማሊ ናይዝጊ ክፍሉ፣ ትማሊ ድማ ልጅ ግርማ ኣስመሮም ሓሊፉ። ተሰሚሙ ድዩ ወይስ ድያብሎስ ሕርዩዎ ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ሓደ ኣባል ህግደፍ ክመውት ከሎ ጡሩምባ ህግደፍ ክሳብ ትቕደድ እያ ትንፋሕ፣ ማኣለያ ዘይብሎም ንጹሃት ኤርትራውያን፣ ኣብ ሰስዓት ብገበነኛታት ኣባላት ህግደፍ እንዳተሸሙ ግና፣ ብዛዕባ ሞቶምን ሕየቶምን “ድምጺ ሓፋሽ” ድምጺ ሓሶት ከይተረፈት እያ ኣፋ...

read more