ብጕልባብ ወራር እከይ ጕርሒ!

ሃገር ተወሪራ ምስ ተባህለ እንኳን በጽሒ ጐርዝዞ ዕድሜኡ ዝኣኸለ ጌና ትሕቲ ዕድመ ዘሎ ቆልዓ ይኹን ዓቢ ሽማገለ ክካላኸል ብጉስ ኔሩ ሃገረይ እናለ፣ ብጕልባብ ወራር እከይ ጕርሒ! ንስልጣን ኢሰያስ መናውሒ ንፕሮጀክትን ዓላማን ጽዮናውያን መፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ግና ኣይፈልጦን ከምዝኾነ ሽርሒ፣ ህዝቢ ክልተ ሃገራት በቲ ወራር ክራባረብ ትርፎ ጥሜት ዕንወት ህልቀት ወዲሰብ ዋላ ሓንቲ ኣይረኸበን መኽሰብ ቅኑዕ ዋላ ገበነኛ፣ ውዒሉ...

read more

Why Is Israel Permitted to be Racist ?

March 22, 2017 Israelracism.jpg (BEACH SCENE, TEL AVIV) Tired of being browbeaten daily about the evils of racism and the joys of diversity? Then, cast a glance at Israel, the only Western country allowed to maintain its racial identity. Wonder why that is? Last week,...

read more

Trump – clarification?

Voltaire Network | Damascus (Syria) | 14 March 2017 by Thierry Meyssan Two months after his arrival at the White House, the President of the United States, Donald Trump, will have to clarify his position in terms of his predecessors’ plan to remodel the Greater Middle...

read more

ኮሎንያል ጣልያን ብኸመይን ስለምንታይን፣ ንምድረ ባሕሪ ደፊሩ ክወርር በቒዑ? ዓላምኡኸ እንታይ ነይሩ? ሎሚ ኣብ አርትራኸ መንዩ መቐጸልታ ኮሎንያል ጣልያን ኮይኑ ዝገዝእ ዘሎ?

ካብ 16 ክፍለዘመን ዝጀመረ መወዳእታ ዘይብሉ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ Kolony_In_Eritreapdf 3ይ ፍሉይ ሕታም እቶም ቅድሚ ኮሎንያል ጣልያን ንምድረ–ባሕሪ ምውራሩ፣ ጸረግቲ መንገዲ ዝነበሩ ሰለልቲ  ኤውሮጳያን ትፈልጡዎምዶ? ብመን ተሓጊዙ እዩኸ ንምድረባሕሪ ክቆጻጸራ ዝኽኣለ? ኮሎንያል ጣልያንከ፣ ብኸመይን ስለምንታይ ብ890 ዓ.ም.ፈ. ንኤርትራ ወሪሩ? ስለምንታይከ ካብ መሬት ኤርትራ ብ1941...

read more

ሓደ ኣምላኽ እንተድኣ ሃልዩ፣ ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ መንገዲ ሓደ ድዩ ብዙሕ?

ንምርምር ዝኣክል ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም፣ ሓደ ኣቦ (ኣምላኽ) ወልድን መንፈስ ቅዱስን ጥራይ ኣንተድኣ ኣሎ ኾይኑስ፣ እዞም ኩሎም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለው በብዓይነቶም ሃይማኖታት ስለምንታይ ኣድለዩ? ካብዞም ብዙሓት ሃይማኖታት እዚኦምከ እቲ ቅኑዕ ሃይማኖት ዝብሃል ኣየናይ እዩ? ወይስ ኩሎም እዮም ቅንዓት? ሓደ ኣምላኽ እንተድኣ ሃልዩኽ ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ መንገዲ ሓደ ድዩ ወይስ ብዙሓት መንገድታት እዮም? ኣብ...

read more

The Empire Should be Placed on Suicide Watch

In all the political drama taking place in the US as a result of the attempted color revolution against Trump, the bigger picture sometimes gets forgotten.And yet, this bigger picture is quite amazing, because if we look at it we will see irrefutable signs that the...

read more

ብጕልባብ ወራር እከይ ጕርሒ!

ሃገር ተወሪራ ምስ ተባህለ እንኳን በጽሒ ጐርዝዞ ዕድሜኡ ዝኣኸለ ጌና ትሕቲ ዕድመ ዘሎ ቆልዓ ይኹን ዓቢ ሽማገለ ክካላኸል ብጉስ ኔሩ ሃገረይ እናለ፣ ብጕልባብ ወራር እከይ ጕርሒ! ንስልጣን ኢሰያስ መናውሒ ንፕሮጀክትን ዓላማን ጽዮናውያን መፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ ግና ኣይፈልጦን ከምዝኾነ ሽርሒ፣ ህዝቢ ክልተ ሃገራት በቲ ወራር ክራባረብ ትርፎ ጥሜት ዕንወት ህልቀት ወዲሰብ ዋላ ሓንቲ ኣይረኸበን መኽሰብ ቅኑዕ ዋላ ገበነኛ፣ ውዒሉ...

read more

Why Is Israel Permitted to be Racist ?

March 22, 2017 Israelracism.jpg (BEACH SCENE, TEL AVIV) Tired of being browbeaten daily about the evils of racism and the joys of diversity? Then, cast a glance at Israel, the only Western country allowed to maintain its racial identity. Wonder why that is? Last week,...

read more

Trump – clarification?

Voltaire Network | Damascus (Syria) | 14 March 2017 by Thierry Meyssan Two months after his arrival at the White House, the President of the United States, Donald Trump, will have to clarify his position in terms of his predecessors’ plan to remodel the Greater Middle...

read more

ኮሎንያል ጣልያን ብኸመይን ስለምንታይን፣ ንምድረ ባሕሪ ደፊሩ ክወርር በቒዑ? ዓላምኡኸ እንታይ ነይሩ? ሎሚ ኣብ አርትራኸ መንዩ መቐጸልታ ኮሎንያል ጣልያን ኮይኑ ዝገዝእ ዘሎ?

ካብ 16 ክፍለዘመን ዝጀመረ መወዳእታ ዘይብሉ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ Kolony_In_Eritreapdf 3ይ ፍሉይ ሕታም እቶም ቅድሚ ኮሎንያል ጣልያን ንምድረ–ባሕሪ ምውራሩ፣ ጸረግቲ መንገዲ ዝነበሩ ሰለልቲ  ኤውሮጳያን ትፈልጡዎምዶ? ብመን ተሓጊዙ እዩኸ ንምድረባሕሪ ክቆጻጸራ ዝኽኣለ? ኮሎንያል ጣልያንከ፣ ብኸመይን ስለምንታይ ብ890 ዓ.ም.ፈ. ንኤርትራ ወሪሩ? ስለምንታይከ ካብ መሬት ኤርትራ ብ1941...

read more

ሓደ ኣምላኽ እንተድኣ ሃልዩ፣ ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ መንገዲ ሓደ ድዩ ብዙሕ?

ንምርምር ዝኣክል ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም፣ ሓደ ኣቦ (ኣምላኽ) ወልድን መንፈስ ቅዱስን ጥራይ ኣንተድኣ ኣሎ ኾይኑስ፣ እዞም ኩሎም ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ዘለው በብዓይነቶም ሃይማኖታት ስለምንታይ ኣድለዩ? ካብዞም ብዙሓት ሃይማኖታት እዚኦምከ እቲ ቅኑዕ ሃይማኖት ዝብሃል ኣየናይ እዩ? ወይስ ኩሎም እዮም ቅንዓት? ሓደ ኣምላኽ እንተድኣ ሃልዩኽ ምስ ኣምላኽ ዘራኽብ መንገዲ ሓደ ድዩ ወይስ ብዙሓት መንገድታት እዮም? ኣብ...

read more

The Empire Should be Placed on Suicide Watch

In all the political drama taking place in the US as a result of the attempted color revolution against Trump, the bigger picture sometimes gets forgotten.And yet, this bigger picture is quite amazing, because if we look at it we will see irrefutable signs that the...

read more