ብመጀመርያ ዓመተ ጥዕና፣ ዓመተ ፍቕሪ፣ ዓመተ ምትእኽኻብ፣ ዓመተ እልልታ፣ ዓመተ ስኒት፣ ዓመተ ኢሂን ምሂንን ንኹሎም ደቂ ኣግኣዝያንን ህዝቢ ዓለምን!! ድሕሪ ሰውራ ህ.ግ.ሓ.ኤ.ን ህ.ግ.ሓ.ት.ን ህዝቢ ኣግኣዝያን ፍጹም ዓወት ረኺቡዶ?

 ህ.ግ.ሓ.ኤ.ን ህ.ግ.ሓ.ት.ን ስለምንታይ ግና ነቲ ጥንታዊን ታሪኻዊን ኣግኣዝያናዊ መንነቶም ረሲዖም ኣብዚ ሎሚ ወዲቖሞ ዘለው ሃለዋት ወዲቖም? ካብ 15 ክፍለ–ዘመን ጀሚሮም፣ ኣባሓጎታትና፣ ደቂ ኣግኣዝያን (ሎሚ ኤርትራውያንን፣ ትግራዎትን) ብሓባር ኮይኖም እዮም፣ ነቲ ዳርጋ ንመላእ ኢትዮጵያ ተቛጻጺሩዋ ዝነበረን፣ ንቤተ-ክርስትያን ማርያም ጽዮን እኽሱም ከይተረፈ ዘቃጸለ ኣረሚን ወራር መሓመድ ግራኝ፣ ብ1543...

Israel on the defensive after landmark UN vote: Trump backs Israel

Admin December 26, 2016 Other Writers The U.N. Security Council adopted a resolution condemning Israeli settlements, with the United States abstaining.  The resolution was adopted Friday afternoon [Dec 23, 2016] with 14 votes in favor and only the U.S. abstention. It...