ኮሮና ንመስርሕ ሓዲሽ ዓለማዊ ሥርዓት ዝተማህዘ ውዲታዊ ስልቲዶ ፣ ወይስ ብርግጽ ተላባዒ ሕማም? ጥራይ ምቕናይ!

ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ስለምንታይ ንምንትምንታይከ? ዘገምታዊ መስርሕ ሓዲሽ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት                     Freemason The Masonic Square and Compasses . ቅዱስ ፊደል ትግሪኛ  ለ ቅዱስ ፊደል ትግሪኛ   ሀ ዓይኒ ሖሮስ ዓይኒ ሖሮስ Freemasonry or Masonry consists of fraternal organisations that trace their origins to the...

THE KUSHITE QUEEN AMIMARENAS

Queen Amanirenas, the brave one-eyed African queen who led an army against the Romans in 24BC, She beheaded the Roman King Agustus  Amanirenas (also spelled Amanirena) was a queen of the Meroitic Kingdom of Kush. Her full name and title was Amnirense qore li kdwe li...

A MANIRENAS – GEAT AFRICAN QUEEN AND FIERCE RULER OF KUSH

Kandake Amanirenas was the second Queen of the Kush Kingdom in what is now modern-day Sudan. She was the great woman and  queen mother. Amanirenas, the brave one-eyed African queen who led an army against the Romans in 24.BC and defeated the Roman Army. She ruled over...

Monika Schaefer- Open Letter to Jasper Town Council

June 22, 2020  Source: (Jasper, Alta, a ghost town)  COVID Common Sense from world-famous holocaust denier   “I have looked into this, and have come to the conclusion that what we are witnessing is nothing less than the implementation of a New World Order, and...

እቶም ቀንድን ዋናታትን፣ ዘስካሕክሕ ታሪኽ ዕዳጋ ደቀባት ኣፍሪቃውያን ዘካዪዱዎ ዝነበሩ፣ ኤሮፓውያን ፈረንጂ ዘይኮኑስ ዩሁዳውያን እዮም።

 ቅድሚ 400 ዓመታት ዝነበረ መሸጣ ኣፍሪቃውያን እቶም ብልሓተኛታት ይሁዳውያን ግን ንጸሊምን ንፈረንጂን ከባእሱ ኩሉ ግዜ ዓሌትነት ብጽዓዱ ከምዝካየድ ኣምሲሎም እዮም ነቲ ገርሀኛ ህዝቢ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘታልሉዎ ዘለውም።  ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ፣ ብ1619 ዓ.ም.ፈ. 20 ኣፍሪቃውያን ባራዩ  ጽዒና ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዘይፈልጡዎ ታሪኻ።   ብሰፊሑ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንምምባብ ኣብዙ ጠውቑ።...