ኩናት ኣምሓራን ትግራይን መንዩ ዋንኡ??

Donald Yukio Yamamoto መን እዩ? ስኣን ፍልጠት ህዝበይ ይጠፍ ኣሎ።  ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ 27. ሕዳር 2021 ዓ.ም.ፈ.   Donald Yukio Yamamoto ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት እዩ። ካብ 2018 ምባሳደር ሶማልያ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ቅድሚኡ ዝነበረ እዋን ከኣ, mማለት ካብ 3. መስከረም 2017 ክሳብ 23. ሓምለ 2018 ምክትል ሴክረታሪ መንግስቲ ኣሜሪካ [Acting...

ጸላእቲ ህዝቢ ምድረ-ባሕሪ ሎሚ ኤርትራ መንዮም?

ጸላእትና አለሊና ነኽንምክት ክሕግዘና ዝኽእል  ሐበሬታ ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ዓለም (ፕላኔት)፣ ብፍላይ ካብ ክፍላ የካቲት 2020 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ ተኸሲቱ ዘሎ ተርእዮ ኣዝዩ ዘስደምም ንዕዘብ ኣሎና። ንሱ ድማ ብጉልባብ ኮሮና ቫይረስ [COVIC ID19] ዝብሃል “ተላባዒ ሕማም፣ ካብ ሃገር ቻይና ተበጊሱ፣ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ስለዘሎ፣ ኩሉ ወዲሰብ ማስክ ወድዩ፣ ካብ ሓደ ሰብ  ሜትሮን ፈረቓን [1.50] ተረሓሒቑ...

ዋናታት ሰውራ ዓለም ጽዮናውያን እዮም። ካብ ድሕሪ 2ይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ክሳብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ-ዘመን 2021፣ ብ“ግብረ-ሽበራ“ እዩ ተተኪኡ።

ዋናታት ሰውራ ዓለም ጽዮናውያን እዮም። ካብ ድሕሪ 2ይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ክሳብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ-ዘመን 2021፣ ብ“ግብረ-ሽበራ“ እዩ ተተኪኡ። ኣብዚ ዝስዕብ ጠዊቕኩም ብስእላዊ ዝተሰነየ ጽሑፍ ኣንብቡ እቲ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ተዋፊሩ ዘሎ “ግብረ-ሽበራ“ መተካእታ ሰውራ ተባሂሉ፣ ንረብሓ ልሂቃን ወነንቲ ባህርያዊ ጸጋ ዓለም [ጽዮናውያን] ዝሕሉ ጥራይ እዩ። ኩሉ ኣብ ዓለም ዝተኻየድ ሰውራ ጽዮናውያን ድኣምበር...