ሽያጥ መሬትናን ወደባትናን ደሴታትናን ኣብ ጅባ መንዩ ዝኣቱ ዘሎ?? 2ይ ክፋል

ኣብ 2012 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ከባቢ ዕዲ መሬት ኤርትራ ዝተዓለሙ፣ ኣባላት ግብረ ሽበራ ሑቲን ሓለፍቲ መንግስቲ የመንን፣ንዑጡቓት ግጅለታት ሃገር የመን፣ ሓገዝ መንግስቲ ህግደፍ ከም ዝተገብረሎም፣ብወግዓዊ መንገዲ መግለጺ እናሃቡ፣ እቲ መራሕ ኩባንያ ጽዮናውያን ዝኾነት ጭፍራ ህግደፍ ግና፣ ነቲ ብየመናውያን ዝተዋህበ ወግዓዊ ሓበሬታ ተጠሊዑ ኣይውዓልኩሉን ዝብል ኣሉ ቀጣን ኢሉ ግዒሩ። እወ ጻዕዳ እሉታዊ ምግለጺ ሂቡሉ። እዚ ህዝቢ...

Who Rules America: Donald Trump or the Jews?

Lasha Darkmoon February 17, 2017 Articles, Other Writers Is Donald Trump going to betray the people who elected him and turn into a proxy for Hillary Clinton? Or is he going to stand up to his enemies? IS PRESIDENT TRUMP A “NATIONAL SECURITY THREAT”? Or are the two...

DHS Insider: Pedogate Exposes CIA-Mossad Deep State

February 17, 2017 Anonymous-Whistleblower-533×578.jpg * 1/3 of politicians are controlled by sexual blackmail * CIA & Mossad create ISIS to remove Assad as step toward stealing Iranian oil * Israel and Saudi Arabia are partners in this venture. CIA/Mossad...

ብሒቘ ጀጋኑ ሓዂርካ ኣብ ሥልጣን

ኣብ ጸቢብ ጸበባ ጭንቂ ህሞት ተጻዊሩ ጽምኢ ጥምየት ምስ ሕሽከት ሰራዊት ወናን ኣየር መዳፍዕ ታንክታት ገጢሙ ውጋኣት በቶም መርዛም ጋዛት ዝዘንቡ ቦምባታት ተወንጫፊ ሮኬት ብልጭታ ማሕታታት እሳተ ጎመራ ተፊኦም ጎቦታት ትኪ ዓብሊኹዎም ተሸፊኖም ጸልማት ሰማይ ተሓቚና ኣንቀጥቒጣ መሬት ዘይዓጅቦ ኤርትራዊ ሓየት| ኣብቲ ጽዕጹዕ ውግእ ቀውጢ ህሞት ፈጻም ቅያ ገባር መስተንክራት!! ጅግና በጽሒ ኤርትራዊ ተባዕ ቆራጽ መዓንጥኡ...

Trump Presidency Ends In Ruins — ‘It’s All Over!’

February 14, 2017 “It’s over for Trump and the hopes of millions of people in the USA and the rest of the world. I see very dark clouds on the horizon.” By THE SAKER Less than a month ago I warned that a ‘color revolution ‘ was taking place in the USA. My first...