ትሕዝቶ ሓዳስ መጽሓፍ፣ “ልዑላዊት አርትራ እይትድመር ኣይትኹመር!” ብዶር. ኣብርሃም ጳውሎስ

ትሕዝቶ እታ “ልዑላዊት አርትራ እይትድመር ኣይትኹመር”! ዝስማ ብዶር. ኣብርሃም ጳውሎስ ዝተደርሰት ሓዳስ መጽሓፍ: ከምኡ’ውን ካብ 400 ገጻት ንላዕሊ ዝትሕዝቶኣ ብዝርዝር ይሕብር ሓበረታ። ብዶር. ኣብርሃም ጳውሎስ 7ይቲ ሕታም 6ይ 2019...

WHO RUNS ERITREA?

The President of the State of Eritrea  is nothing but the punk two-bit vassal of Zionism. He is hired by the Western World and he runs EPLF for 30 Years and now he is running PFDJ since 1991 with the help of Western Agents. Iseias Lied! He cheated! He steal! and he...

ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ!

ሃገራ ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ? እቲ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ“ኦዛማ ቢንላደን እንዳተመርሐ“፣ ግብረሽበራ ዘካይድ ዝነበረ ኣልቃሂዳ ዝብሃል “ኣኽራሪ ኣስላማዊ ሓይሊ“፣ ጸኒሑ መልክዑን ስሙን ቀዪሩ፣ ብሓዲሽ ሃገረ ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ዝብሃል ተጸውዖ ስም ተሰምዩ፣ ኣብታ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረሲደን ኣሳድ እትምራሕ ሶርያ እትብሃል...

“ይ ኣ ክ ል“! ቅድሚ ምባልና: ክንፈልጦም ዘሎና ኣገደስቲ ነገራት።

ኣብ ስደት ኮኖም ኣይተፈለጥናን ኣናበሉ :መልእኽቲ ኢሰያስ ዘባጻጽሑ ዘለው ዕሱባት ተላኣኣኽቲ: ግንከኣ ኣብ ክንዲ ብባጠራ ናቕፋ: ብዶላር ኣመሪካ እንዳተኸፍሉ: ዓሳኽር ኢሰያስ ኢሰያስ መልእኽቲ ዘባጻጽሑሉ ዘለው: ዕሱባት ተላኣኣኽቲ መን’ዮም? ትፈልጡዎምዶ?? ብፍላይ ኣብ ስደት ዝነብር አርትራዊ፣ ክሳብ ሎሚ ከየለልዮም ዝሎ ሰለልቲ  ሰላዪ ባዕዳውያን ኢሰያስ ኣፈወርቂ። ኢሰያስ ኣፈወርቅ “ፕረሲደንት” ሃገር...

Crimes of the Bolsheviks

Admin December 3, 2011 Articles, Other Writers, Recommended Reading The four Jews—Marx, Engels, Lenin and Trotsky—who helped to destroy the Christian Russia of the tsars and replace it with an atheistic Communism in which 66 million Russian Christians were put to...