ርፖርታጅ፡ ምጭፍጫፍ “ማንኪን“፣ ማህሰይቲ ኢምባሲ ኤርትራን ኣብ ሮማ

“ማንኪ” ብፋስ ንማርተሎን ተጨፍጪፉ፡ አምባሲ አርትራ መንኲሱ፡ ኣባላት ህግደፍ እግረይ ኣውጽእኒ ኢሎም ሃዲሞም፡ ሓደ ጥርጡር ኣብ ቀይዲ ኣትዩ፡ ስደተኛታት ኣብ ፈቐዶ ፕያሳታት ሮማ ብሓጎስ ይስዕስዑ፡ ተሓባበርቲ ጣልያን ንስደተኛታት ኣብ ጎድንኹም ኣለና ይብል ትማሊ ረቡዕ ሰዓት 11፡00 ምሸት ኣቢሉ፡ ኣብ ሮማ ኣብ፡ ቪያሞ ንተብሎ ኣብ ዝርከብ፡ “ረስቶራንተ ማሳዋ“ ዝተባህለ ንብረት ህግደፍ ዝኾነ ረስቶራንተ፡ ክልተ...

ክበዝሕ ክበዝሕ ከም ጨው ይነዝሕ!

እወ፣ እቶም ናይ ብሓቂ ዋርሳይ ሓርበኛታት ደቂ ኤረይ፣ “ንሓደ ህዝቢ ውሑድ ግዜ ክታለል ይኽእል እዩ፣ ብዙሕ ግዜውን ክታለል ይኽእል እዩ፣ ብህግደፍ ንዘልኣለም ክታለል ግና ኣይክእልን እዩ፣ ሎምስ ይኣክል“። ኢሎም ትማሊ ኣብ ሮማ ንኮራዅር ኩባንያ ህግደፍ መኪቶሞም። እቲ ኣማኻሪ እከይ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ የማነ ገብረኣብ ወይ ”ማንኪ”! ተባሂሉ ዝጽዋዕ፣ ግንከኣ ግርማን ካሪዝማን ኣማኻርን መራሕን ዘይተዓደሎ፣ ብርግጽ ከኣ...

ስለምንታይ ጽዮናውያንን ቫቲካንን፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ብሓፈሻኡ ንጸለምቲ ኣፍሪቃውያን፣ ብፍላይ ግና ነታ ጥንታዊት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከጽንቱ፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ተባሂጎም?

ጽዮናውያንን ቫቲካንን፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም፣ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያንን ሃይማኖት ኦርትዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖትን፣ እንታይ ከምዝፈጸሙ ትፈልጡዎዶ? እቲ ልኡኽ ባዕዳውያንን መሳርሒ ቫቲካንን ጽዮናውያንን ኢሰያስ ኣፈወርቂኸ፣ ንብጹእ ወቅዱስ ፓትርያርክ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጠንዮስ፣ ዝተወልድሉ ዓዲ ሕምብርቲ ኣብ ኣውራጃ ሓማሴን ዝርከብ፣ ካብ 27. Mai 2007 ክሕይሮም ከሎስ፣ ካብ ጽዮናውያንን ቫቲካንን ዝተዋህቦ ትእዛዝ...

Antidepressants Can Cause Brain Damage and Lead to Suicide

ንጭንቀት ዝሓመሙ ወይ ብስነኣእምራዊ ሕማም ዝተጠቕዑ ሰባት ንምድሓን ተባሂሉ ብሓካይም ዝውሃብ መድሃኒት፣ ንኣእምሮ ጎዳኢ ከም ምዃኑ ተረጋጊጹ። ክሳብ ብቋንቃ ትግሪኛ ተርጒምና ነቕርቦ፣ እቶም ቋንቋ እንግሊዝኛ ትርድኡ ግዱሳት ንክተንብቡዎ ግና ነቕርቦ ኣሎና። ምንጪ ሓበሬታ Lasha Darkmoon July 9, 2017 Articles, Other Writers BEING  DRIVEN  CRAZY A controversial new book...

ኣብዚ ዘሎናዮ ወርሓትን ሰሙናትን፣ ብዛዕባ ጂቡትን ቀጠርን ኤርትራን እንታይ ይብሃል ኣሎ?

ንምርምርን ንምፍላጥን ዝኣክል እዚ ኣብዚ ወርሓትን ሰሙናትን ብዛዕባ ጂቡትን ቀጠርን ኤርትራን፣ ኣብታ ትካል ጽዮናውያን ዝኾነት መደበር ዜና ኣልጀዚራ ዝዝርጋሕ ዘሎ ሕሱር ዜና፣ንምድንጋር ዝወጽእ ዜና እዩምበር፣ ሓቀኛ ዜና ኣይኮነን። እቶም ከም መንግስታት ዝቝጸሩ ዘለው፣ ግንከኣ ከደምቲ ጽዮናውያን ዝኾኑ፣”መንግስቲ ቀጠር”!፣ “መንግስቲ ጂቡቲ”! “መንግስት ኤርትራ”...