ቅሉዕ ዝምታ ባህሪያዊ ጸጋታት ሃገር

ካብ ሳክቲዝም ዝተቀድሐ ሓተታ ቀዳማይ ክፋል ሃገር ብባህሪያዊ ጸጋታት ጥራይ ኣይትነብርን፡፡ ሃገር ብሰብኣዊ ዓቕሚ ሰብ ጥራይ እውን ኣይትነብርን፡፡ እወ!! ሃገር ንባህሪያዊ ጸጋታትን ሰብኣዊ ዓቕምን ኣማእዚኑ፡ ንራህዋ ህዝቢ ከይተሓለለ ራሃጹ ብዘፍስስ ብሉጽ ፖለቲካዊ መሪሕነት ምስ እትምራሕ ዓለም ዝሰመያ፡ ኩሉ ዝትምነያ፡ መሬታዊት ገነት ትኸውን፡፡ ሃገርና ኤርትራ፡ ብጅኦሎጂካዊ ኣጸዋውዓ ትሕተ ምድራዊ መዓድናት ኣሉቪያልን...

Why Saudi Purge Signals War Footing

Finian CUNNINGHAM | 10.11.2017 | WORLD Mass arrests of senior royals, amid fear of assassinations, indicate that what is going on in Saudi Arabia is a far-reaching purge. The facade of a “corruption probe” – promoted in part by Western news media and US President...