ኣኺላ ስዓታ ሓዙልና በሉ ነቲ ሽፍታ! ንዓሻን ደርጒሓሉ፣ ንለባምን ኣምተሉ።

ግፍዒ ካብ ምፍጻም ተሓሎ፣ ግፍዒ ምፍጻም፣ክብሪ ክቡራት የዋርድ፣ሓይሊ ሓያልት ከኣ የድክም፣ ቤቶም የፍርስ፣ ሃብቶም የጥፍእ፣ ዕድሚኦም ድማ የሕጽር። (ብሊቀ መዘምራን ሞገስ ዑቕባገርጊስ) ንኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝምልከት ብሂል…..። ድሕሪ ጽላለ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ብዙሓት ኤርትራውያን ነቲ ፋሉል ኢሰያስ ኣብዚ ወርሒ እዚ ዝፈጸሞ ብመጎታዊን፣ ብሕጋዊን ኣገባብ ክቃወሙዎ ይርኣዩ ኣለው እሞ፣ እስከ ሓበሬታ ንምርካብ፣ነዘን...

ድርዳር ውዕላት ምስጢረ- ምድማር!

ብተስፋሚካኤል ኣብራሃ፡ 13.07.2018 እቶም “ኢሳይያስ ብዓንተቦኡ ኣይናትናን ኢዩ። ክሳብ ምስ ጸላኢና መንግስቱ ሃይለማሪያም ከይተረፈ ይማሳጠር ከምዝነ በረ” ንትብል ሓበሬታ ብሰበብ ጭብጥን ጓላን ዝጓኖኹማ ተቓወምትን ተደናገጽትን መንግስቲ ህግደፍ፡ ተደናጊርኩም እንተጸኒሕኩም ኣብ ደምበ ሓቅነት ክትጽንበሩ ሓንቲ ደረት ጥራይ ኢያ ተሪፋትኩም ዘላ። ንሳ ድማ ስለምንታይ ኢሳይያስ ንመንግስቱ ሃይለማሪያም ክቐትል ሰባት...

ካብ ብዓል ጣፍሲ ባዓል ኣፍ! ወፍሪ ትካል UNICEF ኣብ ኣፍሪቃ ስለምንታይ ከምዝኾነ ትፈልጡዎዶ?

 ስለምንታይ እዮም UNICE ንህዝቢ ኣፍሪቃ፣ ዋላኳ ብባህርያዊ ጸጋ ካብ ኩለን ክፍለ ዓለማት፣ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣስያን ዝሃብተመ መሬት ከለዎ  ብስምን ብክታበትንውግእን ጥሜትን ዕርቃንን  ዘጽንቱዎ ዘለ? ስለምንታይ እየን ኣተን ብስም NGOን ዝፍለጣ ማእለያ ዘይብለን  ትካላት ከም ቀይሕ መስቀልን፣ “ባኒ ንህዝቢ ዓለም” ካሪታስን፣ ካልኦት ዝተፋላለያ ብስም ረዲኤት ትካላት ተዋፊረን ንህዝቢ ኣፍሪቃ...

Will Marijuana Save the World?

July 14, 2018 (Marijuana. a Lost History. Documentary by Chris Rice) A good cannabis high is like opening the shades and letting light stream into a darkened room.  Our relationship with cannabis goes back to the very dawn of the human species. Pot has been an...

ኢሰያስን ዶር. ኣቢዪን ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ 66 ዓመታት ምስ ጐደልና! “ተደሚርና ኢና”! ይብሉና ኣለው።

ኢሰያስ “መልእኽቲ ህዝቢ ኤርትራ ሒዙ” ንኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። ኢሰያስ ቅድሚ ንኣዲስ ኣበባ ምብጋሱ፣ ኣብቲ መመረቕታ መበል 31 ዙርያ ዋርሳይ ይከኣሎ፣ “መልእኽትኹም ሂዘ ንኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እየ” እሉ መግለጺ ሂቡ። ንህዝቢ ኤርትራ ግና ኣይሓበረን።  ኣቀባብላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኢሰያስ ኣፈወርቂ እዚ ኣብዚ እዋንዚ ንገርሀኛ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምዕንጃል፣ ኮነ ኢልካ  ማእለያ...