ኮሎንያል ጣልያን ብኸመይን ስለምንታይን፣ ንምድረ ባሕሪ ደፊሩ ክወርር በቒዑ? ዓላምኡኸ እንታይ ነይሩ? ሎሚ ኣብ አርትራኸ መንዩ መቐጸልታ ኮሎንያል ጣልያን ኮይኑ ዝገዝእ ዘሎ?

ካብ 16 ክፍለዘመን ዝጀመረ መወዳእታ ዘይብሉ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ Kolony_In_Eritreapdf 3ይ ፍሉይ ሕታም እቶም ቅድሚ ኮሎንያል ጣልያን ንምድረ–ባሕሪ ምውራሩ፣ ጸረግቲ መንገዲ ዝነበሩ ሰለልቲ  ኤውሮጳያን ትፈልጡዎምዶ? ብመን ተሓጊዙ እዩኸ ንምድረባሕሪ ክቆጻጸራ ዝኽኣለ? ኮሎንያል ጣልያንከ፣ ብኸመይን ስለምንታይ ብ890 ዓ.ም.ፈ. ንኤርትራ ወሪሩ? ስለምንታይከ ካብ መሬት ኤርትራ ብ1941...

Israel: Neither Democratic or Jewish

by Ran HaCohen, March 03, 2017 Print This | Share This Source For decades, much of the political struggle within Israel could be traced back to the fundamental conflict anchored in its Janus-faced self-definition – coined in the 1980s and legally formalized in 1992 –...