ስለላን ኮለላን ኣብ ኤርትራ ምዓስ ተጀሚሩ፣ 10ይ ሕታም

ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ጆግራፊካዊ ኣቀማምጣኡ ኮይኑ፣ ዛጊት ን71 ዓመታት ዝወሰደ ገረብ ብሓኽላ ፕሮጀክት ኣሜሪካ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ ገና ይወርድ ኣሎ። እቲ ውዲታዊ መስርሕ ግና ንህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት ፍርቂ ዘመን ተኸዊሉዎ ክጉዓዝ ጸኒሑ። ኣብዚ እዋንዚ ግና፣ ህዝቢ ኤርትራ ንውሑድን ንብዙሕን ዓመታት ድኣ ክታለል ይኽእል እምበር፣ ንዘልኣለም ክታለል ከምዘይክእል፣ ዛጊት ግዳይ ጆግራፊካዊ ኣቀማምጥኡን፣ ባህርያዊ...

ሄርማን ኮሀን፡ ምምሕዳር ትራምፕ፡ ምስ ኤርትራ ነቲ ኣብ ግዜ ኦባማ ዝተበላሸወ ዲፕሎማሲያ ምሕዝነት ናብ ንቡር ንምምላስ ድልየት ከምዘለዎ ካብ`ቲ ምምሕዳር ሰሚዐ`ለኹ ኢሎም

ኣምባሳደር ሀርማን ኮሀን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው? ካብ ብዓል ጣፍስ ብዓል ኣፍ። እቲ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 1947 ዓ.ም.ፈ. ካብ ኣምባሳደር ፎርስተር ዱለስ ጀምሩ ድኣ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ከይከውን ዘሎ? እስከ መጻሕፍተ ታሪኽ ብምግንጻል ነቲ ታሪኽ ክንፈልጦ ንፈትን ዋሽንግተን — ብምኽንያት መገሻ ሚንስተር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ረክስ ተለርሰን ኣብ ኣፍሪቃ፡ ንድምጺ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ...

ስለላን ኮለላን ምዕራባውያን ኣብ ምድረ ባሕሪ (ሎሚ ኤርትራ) ካብ መዓስ ተጀሚሩ?

9ይ ምዕራፍ ተመን ብህይወቱ ኣብ ጉድጓዱ ከሎ፣ ፍልሖ ይበልዕ። ምስ ሞተ ከኣ ነቲ ረሳኡ ፍልሖ ይበልዑዎ። ግዜ ብምንም ዓይነት ኣብ ዝኾነ ይኹን ስዓት እዩ ዝቅየር። ሓደ ወድሰብ ብህይወት ከሎ ዋጋ ማንም ሰብ ከነኣእስ የብሉን። ምናልባት ንግዜኡ ሓያል ሰብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ግዜ ግና ካባኻ ንላዕሊ ዝበለጸ ጉልበት ከምዘለዎ ክትርዳእ ፈትን። እስከ ከም ኣብነት ንምጥቃስ፣ ካብ ሓንቲ ገረብ ዝወጸ ዕንጨይቲ ሓደ ሽሕ ክርቢት...