መንግስቲ ስዑዲ ዓረብን፣ ኢሚራትን ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ኣፍሪቃውያን ወተሃደራት ይዓስቡ ኣለው።

Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) are reportedly recruiting thousands of African mercenaries to serve in their military adventurism overseas, including the bloody war on Yemen. “መንግስቲ” ኢሚራትን ስዑድያን ይኣይ ከም መንግስታት ተፈሊጠንሲ፣ ንኣፍሪቃውያን ዓሲበን ኣብ ወጻኢ...

ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈልጥስ ኣይሃዳናይን። ርክብ ኢሰያስ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ?

ምስ ምቕልቃል ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ፣ ኣቢይ ኣሕመድ፣ሕቡእ ርክባት ኢሰያስን ሰበ-ስልጣናት መንግስቲ ኣሜሪካን ዛጊት ይካየድ ከምዘሎ ተሓቢሩ። ኢሰያስ ኣፈወርቂ ካብ 1967 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ ኣቐዲሙ ሰላዪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ንሓያሎይ ዓመታት ድሕሪ ምግልጋል ብመደብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሱዳን ኣቢሉ ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ተሰሊፉ ጉዳይ ስለላዊ ተልእኾኡ ንከካይድ ብመደብ ወፊሩ። ጸኒሑ ድማ ብማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ...

Why Did I Implant A Chip In My Hand?

Technology My so-called cyborg life Rose Eveleth May 24, 2016 RFID Implant The author’s implanted RFID chip is hard to see when her hand is at rest (left), but stands out against the skin when she squeezes her fingers together (right). The small dot above the...