እዋናዊ ዛዕባ፣ ብሳክቲዝም ዝብሃል ብስም ብርዒ ዝፍለጥ ግዱስ ዝተዳለወ ሓተታ

ኣብ ውሽጢ 26 ዓመታት፡ ባዕሉ ደሪሱ ባዕሉ ዝዋሰአሎም ተዋስኦታት እንተዝፍቀዱ ምናልባሽ ኢሳይያስ ኣብ ዓለም እቲ መዳርግቲ ኣልቦ ብሉጽ ደራሳይን ተዋሳኣይን ምተብሃለ ኔሩ፡፡ ህዝቢ ኤርትራ ኍሕክምና ስኢኑ ንሱዳን እንዳተመላለሰ ክሕከም ከሎ፣ ኢሳይያስ ግና ብዙሕ ግዜ መርመራ ሕክምንኡ ንኽገብር ዝመላለሰሉ ሆስፒታል፡ ኣቡዳቢ ዛይድ ሚሊታሪ ሆስፒታል ዝተብሃለ፡ እዚ ሆስፒታል እዚ እዩ፡፡ ከምቲ ልሙድ ደድሕሪ ዘዝፈነኹልኩም...

Jihadists In CIA-FBI Intimidate Vegas Victims

October 16, 2017 (left, Las Vegas Sherriff Joseph Lombardo under the watchful eye of FBI station chief Aaron Rouse)   According to Yoichi Shimatsu, former editor of Japan Times, elements of the FBI loyal to James Comey carried out the Vegas massacre using ISIS...

ካብ እንዳ ራእሲ ክሳብ እንዳ ባሕረ-ነጋሲ ዘላ ባእሲ፣ ንዲፕሎማሲያ ህዝቢ ትኾና ፈውሲ!

ንመዘኻኸሪ ዝሕግዝ ሓተታ ብፍላይ ብዛዕባ ሕቡእ ኣጀንዳ ህግደፍን ወያኔን፣ ንምርምርን ንፍልጠትን ክሕግዝ ይኽእል እዩ ተባሂሉ፣  ብሓው ዳንኤል ተስፋዮውሃንስ ተኽለጊዮርጊስ (ewandt54@gmail.com) ተዳልዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣስማሪኖ.ኮም ዝተዘርግሐ፣ ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ ድማ፣ ንኣንበብትን ተገደስትን ይሕግዝ እዩ ብማለት፣ ተቐዲሑ ዝተዳለወ ኣገዳሲ ጽሑፍ “ዝሓዝናዮ ኣይነቃልል ከይንኣቱ ኣብ...

ኣብ ሳንታሮሳዛ ዝወረደ ሃንደበታዊ ባርዕ መን ምሂዙዎ? CALIFORNIA WILDFIRES: Geoengineered Firestorms Terrorize to Advance the Agenda(s)

ኣብ ኣውራጃ ካሊፎርንያ እትርከብ ሣንታሮዛ እትብሃል ከተማ፣ ብቕጽበት ዝውንጨፍ ንፋስ ዝተሰነየ ተባራዒ ሓዊ ክትቃጸል ቀንያ። እዚ ሃንደበታዊ ዝመጸ ናዕቢ እዚስ ብኣምላኽ ድዩ መጺኡ ወይስ ብጂኦኢንጂነሪን፣ ሰብ ዝመሃዞ እዩ? CALIFORNIA WILDFIRES: Geoengineered Firestorms Terrorize to Advance the Agenda (s) ብዛዕባ  እዚ ሃንደበታዊ ዝወረደ መዓት እዚኸ፣ ሊቃውንቲ ዓለም  ካበይ...