መበል 28 ብዓል ነጻነት ሓዳስ ኤርትራ

መበል 28 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ካበይ ናበይ ወ?   ሕጂኀ ኣሽካዕላል ዘሎናዮ ኩነታት ባህታን ሃረርታን ንሃዲሽ መዋእል… ንህሉ ኩነታት ዝኣክል ሓበሯEታ።።ኣድህቦና ኣብ ዓቃል ምውህላል ክኸውን ኣለዎ።።። “ጽንዓት ምስ ልምዓት” ቅያ ጽንዓት… ናaስታት ፍርቂ ዘመን ምትፍናንን ን30 ዓመታት ልዕልና ሕጊ ጨቢጡ።።።ኣብውሽጢ ነጻነቱን ልዑላውነቱ ኣውሒሱ።።።።ቅያን ጽንaት።።ብሸጠፍን...

ታሪኽ ኣመጻጽኣ ባንዴራ ኤርትራ

ብ2 መስከረም  1950 ዓ.ም.ፈ. ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ዓለም፣ ብመሰረት ሕጊ ዓንቀጽ 390-A(V) ሕቡራት ሀገራት ፈደረሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ወሲኑ። ብድሕሪዚ ብ10 ሓምለ 1952 ሕገ-መንግስቲ ኤርትራ ወይ ቅዋም ፈደራላዊ መንግስቲ ኤርትራ ተሓንጸጸ። ብ11 ነሓሰ 1952 ድማ እቲ ቅዋም ብንጉስ ሃይለስላሰ ብወግዒ ጸደቐ። ኣብዚ ኵሉ ኤርትራዊ ከስተብህለሉን ብግቡእ ክፈልጦን ዘሎዎ ጕዳይ፣ እቲ ወኪል ባይቶ...

New World Pope – Satanism, Freemasonry, Occult Signs

PAGE TOPICS Pope Francis and the Absence of Christ Pope Francis’ Stations of the Cross Origin and Meaning of the word ‘Lucifer’ Lucifer and Freemasonry The Freemasons Welcome Pope Francis Pope Francis and The Rotary Club The Curious Horns of Pope...

The Assange Arrest Is a Warning from History

By John Pilger Global Research, April 12, 2019 Source: The glimpse of Julian Assange being dragged from the Ecuadorean embassy in London is an emblem of the times. Might against right. Muscle against the law. Indecency against courage. Six policemen manhandled a sick...