ብሄረ – ትግራይ ቅልውላው መንነትን ሕልሚ “ትግራይ ትግርኝን”

(3ይ ምዕራፍ) ታሪኻዊ ትንተና ውዲትን ተልእኾን ወያኔ ትግራይ ውድብ ወያኔ ትግራይ ብስለላ መርበብ ሃገር እንግሊዝ ዝተሰረተ እዩ። ብመደብ ከኣ ኩሎም ኣባላት ፖሊት ቢሮ ህውሓት እስማቶም ፎርጅድ እዩ። እዚ ድማ ስለላዊን ስነኣምራዊን ሜላ ኣለዎ። ቀንዲ ሕቡእ ዓላማኡን ተልእኾኡን ድማ፣ ነቲ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንምሕዋስ መንግስቲ ኣምሓራ ተሓለለሉ፣ ብሓዲሽን ስዉርን ፕሮጀክት ሃጸያውያን፣ ውድብ ወያነ ምስ ኢሰያስ ተላፊኖም...

ብሄረ – ትግራይ ቅልውላው መንነትን ሕልሚ “ትግራይ ትግርኝን”

(2ይ ምዕራፍ) ኤርትራዊ ብሄረ – ትግርኛ ዝተፈልየ መንነት ከምዘለዎ እንዳፈለጡ ፥ ተጋሩ ፡ ንብሄረ – ትግርኛ ስለምታይ ከም ናቶም ብሄር ጌሮም ይቖጽርዎ ? ኤርትራዊ ብሄረ – ትግርኛ ኤርትራዊ ዝብል ሃገራዊ መንነት ከማዕብሉ እንከሎው ፥ ተጋሩ ንገዛእ ርእሶም ሃገራዊ መንነት ንምምስራት ኰነ ንምምዕባል እንታይ ዓገቶም ? ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝርኤ ቅልውላው መንነት መበገሲኡ (ምንጩ) እንታይ እዩ...

ብሄረ – ትግራይ ቅልውላው መንነትን ሕልሚ “ትግራይ ትግርኝን”

 1ይ ክፋል ካብ ብሕልሚ ምምባር፣ ታሪኽ ፈሊጥካ ክትዛተ ከሎኻ፣ ኲሉ ግዜ ረታዓይ እምበር ተረታዓይ ኣይትኸውንን ኢኻ !  መእተዊ፥ ኤርትራ ብ1890 ዓ.ም.ፈ. እያ ብመንግስቲ ጣልያን ከም ሃገር ዝቖመት። ቅድሚ መንግስቲ ጣልያን ግና እቲ ህዝቢ በበውራጃኡ ኣስላሙ ክርስትያኑ ብስኒትን ብሓውሲ ፈደራላዊ ምሕደራ እዩ ክመሓደር ጸኒሑ። ንመረዳእታ ምዕራባዊ ቆላ፣ ብመሻይኽን ብደግለላትን፥ ከንቲባታትን ክመሓደር ከሎ፥ እቲ ደቡባዊ...