ብዓል ነጻነትዶ ብዓል ባርባራዊ መግዛእቲ ህግደፍ? ሓጺሩኒ እንተበልኩዎስ ተደቢሩ ይስዕስዕ!

ብዓል ነጻነት ንመን?? ብህዝቢ ዘይመረጾ ልኡኽ መላኺ እሞ ብግዝያዊ መንግስቲ ጥራይ 27 ዓመታት እትግዛእ ሃገር! ብህዝቢ ዘየጸደቐ በብዓይነቱ ኣዋጃት! ብህዝቢ ዘይወከሎም ሃሱሳት ሚኒስተራት! እትግዛእ ሃገር ብዓል ነጻነት ከተብዕል ንስሙ እምበር ሓቂ ኣይኮነን። እወ፣ ንኣእምሮ ህዝቢ እትሰልብ ማዕከን ተሌቪዥንን፣ ብ”ድምጺ ሓፋሽ፣ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ” ብግብሪ ግና ድምጺ ሓሶትን ፕርፓጋንዳን ባዶ 3...

It’s worse than you think….

 Most of us associate Jewish power with their dominance of banking, “news” media and the entertainment industry. More recently this has extended to the digital world with the main social media and search engine platforms being under Jewish control and...

እድሪስ መሓመድ ዓሊን ብጾቱን: ኣብ ጸላም ዝጸልመቱ ከዋኽብትን

ቅንጸላ እድሪስ መሓመድ ዓሊን፣ ቀንጸልቱ ማፍያዊ ጭፍራ ህግደፍን መርድእ ብዜና ኣይንገርን .. ባህልናን ያታናን’ውን ኣይኮነን፡፡ ሚስጢር ቀተልቲ ሰባት፡ ብሃበ ተረኸበ ኣይትድሕደሖን፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ፡፡ ንሎሚ ግን፡ ንዘመናት ውሽጠይ ከጨንቐኒ ዝጸንሐን ድቃስ ዝኸልኣኒን ሚስጢር፡ ንባህልን ያታን ጥሒሰ ክገልጾ ተገዲደ ኣለኹ፡፡ ብትእዛዛት ቤ/ጽ ፕረሲዳንትን ወኪል ሃገራዊ ድሕነትን ዝምርሑ ቀተልቲ ሰባት...

ስብሓት ነጋ ካብቲ ክሳብ ዝኣርግ ሒዙዎ ዝነበረ ልዑል ሥልጣን ወያኔ ተሰናቢቱ

እቲ ሓንሳብ ብ”ኣቦይ ስብሓት”፣ ሓንሳብ ድማ ብ”ኣያይስብሓት” እንዳተጸውዐ፣ ካብቲ ክሳብ ዝኣርግ ሒዙዎ ዝነበረ፣ እኳድኣ መሰታ ቀዳሞት ዓርኪ ዳሕሮት ኮይኑ፣ ልዑል ሥልጣን ወያኔ ትኽስ እንዳበለ ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ሎሚ ብ1ይ ሚንስተር ኣቢዪ ኣሕመድ ካብ ስልጣኑ ተሰናቢቱ ተባሂሉ። እዚ ሰብዚ ካብ ዘመነ ሰውራ ጀሚሩ፣ ሓለቓ ሰለላን ኮለላን እዩ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ነቶም ኣቦይን...