ትሕዝቶ ሓዳስ መጽሓፍ፣ “ልዑላዊት አርትራ እይትድመር ኣይትኹመር!” ብዶር. ኣብርሃም ጳውሎስ

ትሕዝቶ እታ “ልዑላዊት አርትራ እይትድመር ኣይትኹመር”! ዝስማ ብዶር. ኣብርሃም ጳውሎስ ዝተደርሰት ሓዳስ መጽሓፍ: ከምኡ’ውን ካብ 400 ገጻት ንላዕሊ ዝትሕዝቶኣ ብዝርዝር ይሕብር ሓበረታ። ብዶር. ኣብርሃም ጳውሎስ 7ይቲ ሕታም 6ይ 2019...

ክንዲ ህበይ ክሓስቡ ዘይክእሉ ግንከኣ ደቂ ሰባት!

ካብ ደናቕር ተወሊዶም ደናቑር ዝዓበዩ፣ ደናቑር ምኻኖም ከይተረድኡ ድማ ብድንቁርንኦም ዝመቱ ኣድሕነና ፈጣሪ!! ሓደ ተመራማሪ ስነ-ልቦና፣መጽናዕቲ ከካይድ ደልዩ፣ብዕድሚኣ ንእሽቶ ዝኾነት ህበይ ኣብ ገዝኡ ኣምጺኡ ልክዕ ከም ኣባላት ስድራ ቤት ጌይሩ ኣዕብይዋ። ደቁ ዝበልዕዎ ትበልዕ፣ ከም ድውቁ ኣብ ዓራታ ትድቅስ፣ከም ደቁ ነብሳ ትሕጸብ፣ንክናፈሱ ክወጹ ኸለዉ ምሶኦም ይማልእዋ፣ኮታ ከም እንስሳ ዘይኮነስ ከም ደቁ ጌይሩ...

ል ኡ ላዊ ት ሃገረ ኤር ት ራ ኣይትድ መ ር ! ኣይትኹመር !!

ል ኡ ላዊ ት ሃገረ ኤር ት ራ ኣይትድ መ ር ! ኣይትኹመር !! ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ክቡራት ኣንበብቲ፡ብቐዳምነት ምዉቕ ሰላምታይ ይብጻሓኩም፡ ቀጺለ ድማ ምስ “ልኡላዊት ሃገረ ኤርትራ፡ ኣይትድመር ኣይትኹመር” ትብል ሓዳስ መጽሓፈይ ከላልየኩም ደስ ይብለኒ።እዛ መጽሓፍ’ዚኣ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ግህሰትን፡ጭቆናን ኣመልኪታ፡ታሪኽ ጀጋኑ ሰብ ቅያን፡ሰነድ ታሪኻውያን ሰባትን ዝሓዘት ክትከውን እንከላ፡ኣስዒባ...

WHO RUNS ERITREA?

The President of the State of Eritrea  is nothing but the punk two-bit vassal of Zionism. He is hired by the Western World and he runs EPLF for 30 Years and now he is running PFDJ since 1991 with the help of Western Agents. Iseias Lied! He cheated! He steal! and he...

ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ!

ሃገራ ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ? እቲ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ“ኦዛማ ቢንላደን እንዳተመርሐ“፣ ግብረሽበራ ዘካይድ ዝነበረ ኣልቃሂዳ ዝብሃል “ኣኽራሪ ኣስላማዊ ሓይሊ“፣ ጸኒሑ መልክዑን ስሙን ቀዪሩ፣ ብሓዲሽ ሃገረ ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ዝብሃል ተጸውዖ ስም ተሰምዩ፣ ኣብታ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረሲደን ኣሳድ እትምራሕ ሶርያ እትብሃል...