ሰውራ ኤርትራ ትካል ምዕራባውያን ምኻኑስ ትፈልጡዎዶ?

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ሰልዪ ጥራይ ዘይኮነስ፣ ኣባል እቶም ዝልዓሉ መሃንድሳት ጸልማት ምዕራባውያን ምኻኑ ተፈልጡዶ? ልባ ምሳይ ዓይና ምስ ደበሳይ! ሎሚከ ህዝቢ ኤርትራ ተሰቊሩዎዶ ኢሰያስ እሜሪካዊ ምዃኑ? ውዕል ስለላ መርበብ ኣሜሪካ ምስ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከመይ ነበረ? ኣብቲ ውዕል ዝተረኽቡ ሰባት መነመን ነበሩ? 1ይ] ወኪል ማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሪቻርድ ኮፖላንድ 2ይ] ተስፋሚካኤል ጆርጆ ኣማሓዳሪ...

Resistance to Communist Tyranny: The Falun Gong Example

by CK (henrymakow.com) March 14, 2021 “The brazen theft of the US election showed the world, this cabal just doesn’t care how people actually vote or what the public wants — they only want their way and they will lie, cheat and steal to get their...

The Looming Doom of the Great Reset Conspiracy

Here Comes Dystopia: The Looming Doom of the Great Reset Conspiracy Admin February 12, 2021 51 Comments Doom porn? No. This is now a question of Fight or Die. By Eric van de Beek — Sputnik News An edited abridgement by Lasha Darkmoon with additional commentary,...