ጅግና መጀር ጀነራል ኣማን ሚኪኤል ዓንዶም፡ ንክልተ ወርሓት መራሒ ወተሃደራዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ

ምዕራባውያን ዝተቛጻጸሩዋ ኣፍሪቃ ጀጋኑኣ ኣይነብሩንዮም! ስድራ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ሚካኤል ኣብ ዓዶም ጸዓዘጋ ደቀተሽም ሻሙናዮም ሙሳ ዝተወልዱ እዮም። ጀነራል እማን ዓንዶም፣ ኣብ ሱዳን ዓብዩ ትምህርቱ ድማ ኣብ ካርቱም ዩኒቨርሲቲ እዩ ተማሂሩ። ንጉስ ሃይለስላሴ ካብ ሃገር ዓባይ ብሪጣንያ ንኢትዮጵያ ክምለስ ከሎ፣ ብካርቱም ኣቢሉ ስለይተመልሰ፣ ምስ እቶ ዓንዶም ሚካኤል ኣቡኡ ንጀነራል ኣማን ተፋለጠሞ፣ ንኣማንን ንኣቶ...

1619: 400 years ago, a ship arrived in Virginia, bearing human cargo

ቅድሚ 400 ዓመታ ጸለምቲ ደቀባት ኣፍሪቃ፣ ከም ዓቕሓ ተጻዒኖም ንኣሜሪካን ኤውሮጳን ተጓዒዮም ይሕረጁ ነይሮም። ሎሚ ድሕሪ 400 ዓመታት ድማ፣ ኣፍሪቃውያን ብተዘዋዋሪ መንገዲ፣ ሃገሮም ገዲፎም ብባሕርን ብሳሃራን ኣሽሓት ገንዘብ ከፊሎም፣ ኣብቶም ቀደም ዝሸጡዎም ዝነበሩ ፈረንጂ ዘመናውያን ባረዩ ኮይኖም ንኽነብሩ ይውሕዙ ኣለው።     E.R. Shipp Special to USA TODAY Published 6:11 PM EST Feb...

Demon Technology: 5G vs. Human Race

By Paul Wagner Edited and abridged by Lasha Darkmoon, with added commentary and must-see video PUBLISHED ON TRUTHSEEKER Progress now means “life getting worse all the time”. We are living in a dangerous world on a giddy-go-round to doom.  LIVING  DANGEROUSLY Over 180...

“Crime Against Democracy”: U.S. Backed Fascist Coup in Bolivia

By Timothy Alexander Guzman Global Research, November 15, 2019 Bolivia’s legitimate President, Evo Morales now in exile in Mexico said that the “The OAS is in the service of the North American empire” and that he “could not understand” how his military leaders...

The Madness of Angela Merkel: Open Letter to a Psychopath

by Silvana Heißenberg Freely translated from the original German by ‘Q’. A milder version of this article can be read on The Ethnic European WARNING! Sincere apologies to our readers for the incendiary language used in this article. Do not read if you are easily...