ውዲታዊት ዓለም!! ስራሕ ውዲታውያን ስዉራት ሓይልታት ትፈልጡዎ?

“ኣብ ዓለም ካብቶም ነጻነት ዘይብሎም ክንሶም፣ ነጻነት ኣሎና ኢሎም ብጌጋ ኣሚኖም ዝነብሩ ህዝቢ ዝኸፍአ ባርነት የልቦን”። None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. – Johann Wolfgang von Goethe – ዮሃን ዎልፍጋንግ ጎተ ጀርመናዊ ፈላስፋ ትርጉም ሰንደቕ ዓላማ ወይከኣ ባንዴራ ሃገር...

The Manchester Terror Attack — ‘Why Do They Hate Us So Much?’

By Lasha Darkmoon, May 24, 2017 Articles, Other Writers My own immediate reactions to this latest terrorist attack are mixed. The less I say the better. So I invite commentary from our readers. Feel free to express your thoughts and ask the pertinent questions our...

መበል 26 ዓመታት ብዓል ነጻነት! ኪዳነምሕረት ዕለት 24 ግንቦት 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ኣስመራ ተባዒሉ።

ዘይዛሪ ህልኽ፡ ዘይዛሪ ድርቅና፡ ዘይዛሪ ዕሽነት፣ ዘይዛሪ ውዲት!  ኤረ ንሓዋሩኸ እንታዩ እቲ ፍታሕ? መበል 26 ዓመታት ብዓል ነጻነት! ኪዳነምሕረት ዕለት 24 ግንቦት 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ኣስመራ ተባዒሉ፣ ተባሂሉ።እንታይ እዩሞ እቲ ዝተረኽበ ውጽኢት፣ 26 ዓመታት ኣብዒልና ኣጣቒዕናን ብሕጂኸ ክሳብ ንጸንት ዲና ሃጥውቀጠው መደረ ኢሰያስ ሰሚዕና ብዘይፍጸም ተስፋ ጥራይ ከነጣቕዕ ክነብር? ዓገብ መስሓቕ ሸራፋት!!! ኣብ...

Greece is Committing “Financial Suicide”

By Peter Koenig Global Research, May 21, 2017 To the people of Greece –Alexis Tsipras, why do you accept this humiliation, this betrayal, this usurpation of your resources, robbery of your social capital – your beautiful country – destruction and humiliation of your...