ሓጺር ታሪኽ ኣቶ ገብረስላሴ ኣስፍሃ

ኣቶ ገርህላሰ ኣስፍሃ ካብ ኣቦኡ ነፍስሄር ኣስፍሃ ክፍለን ካብ ኣዲኡ ነፍስሄር ኣስካሉ ተወልደን ብ01.01.1953 ኣብ ዓዱ ደቀምሓረ ድንበዛን ተወሊዱን ዓብዩን። ትምህርቲ ግና ጀሚሩ ከብቅዕ ኵነታት ናብራ ንምምሕያሽ ብማለት ትምህርቱ ኣቋሪጹ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሩ፤ እንዳተጓዕዘ ከሎ ከምቲ ኩሉ ኤርትራዊ እተበጀዎ ብ1973 ዓ.ም. ኣብ ሰውራ ኤርትራ ተሰሊፉ እጃሙ ከበርክት ድሕሪ ምጽናሕ ብ1980 ዓ.ም. ንሃገር ሱዳን...

ዝምድና ህዝቢ ምድረ-ባሕሪን መሳፍንቲ ትግራይን ኣምሓራን ትፈልጡዎዶ?

ህዝቢ ምድረ-ባሕሪ እቲ ኣብዚ እዋንዚ ብሰንኪ ልኡኽ-መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ መሃነኑ ዝጠፍእ ዘሎ ህዝቢ ምድረ-ባሕሪ፣ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ፣ እኳድኣ ካብ ቅድሚ ልደተ-ክርስቶስ ጀሚሩ፣ ኣብ ታሕጓስን ሓዘንን፣ ራህዋን ጸገምን፣ ሓቢሩ ተጠሚሩን ጸኒዑን፣ ከምቲ ፍረ ዘለላ-ወይኒ ብዙሕ ወይኒ ኣብ ሓንቲ ዘለላ ወይኒ ተጠርኒፉ ዝርአ፣ ሓደ ዓሌት ዘይኮኑ ክነሶም፣ ጥሙራት ከም ዘለላ ወይኒ ኮይኖም እዮም ንክወሮም ዝመጽእ ባዕዳውያን...

REVEALED: CIA killed Russian Ambassadors

By wmw_admin on February 27, 2017 Syrian Free Press — Feb 26, 2017 This episode is taken off political analyst’s Valeriy Piakin’s channel – his explanation of recent events confirms what many have suspected. In the past few months, an unusual amount of individuals in...

እዋናዊ ዛዕባ፣ ንብዙሓት ተኸታተልቲ ኣዝዩ ዘስሓቐን ዘደንጸወን ቃለ መሕትት መራሕ ኩባንያ ህግደፍ 2017 ዓ.ም.ፈ.

ኣቦጓይላ ጥፍኣት ኢሳይያስ ን25 ዓመታት ዝሰርሖ ተዋስኦ ብመጽብዓታትን ሓደስቲ ሜላታትን ተሰንዩ ሎሚ’ውን ከይሓነኸ ደጊምዎ እዩ። “ንብዙሓት ተኸታተልቲ ኣዝዩ ዘስሓቐን ዘደንጸወን ቃለ መሕትት 2017፡ ሓዲግዎ ዝሓለፈ መልእኽቲ እንተሎ ኢሳይያስ ዝተረፈ ዕድሜኡ ከምት ልሙድ ብመጽብዓ ክሕልፎ ምምራጹን፣ ኣብቲ መወዳእታ ድርኹኺት ዕርበቱ ምብጽሑን እዩ፡፡ ኣብ ትሕዝቶታት ቃለ መሕትት ኢሳይያስ ኩሉ ስለዝተዓዘቦ...

How the Jews Weaponized Blacks

 February 26, 2017   (left, Jewish money organizing another ‘grass roots’ movement.)   Dontell Jackson, a black man, says organized Jewry has deflected blame for the slave trade to whites, in order to create a sense of grievance in blacks and guilt in...