መለለዪ መንነትን፣ ርቱዕ ሃይማኖትን፣ ታሪኽን፣ ኣተሓሳስባን፣ ባህልን ትግሪኛ ተዛረብቲ፣ ፊደላት ትግሪኛ እዮም።

ነዚ ፊደላት ትግሪኛ ካብ ዓለም ዝተፈልየ ምስጢር ዝሓቖፈ ምኻኑን፣ መለለዪ መንነትን፣ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ክብርታትን፣ እምነትን፣ ጅግንነትን፣ ተዛረብቲ ትግሪኛን ግእዝን ኣምሓሪኛን ከምዝኾነ ዝሕብር ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ፣ ኩሎም ግዱስ ኤርትራውያንን ትግራዎትን ክከታተሉዎ እንሆ ብኸምዚ ዝስዕብ ነቕርቦ ኣሎና። ግድነት ክንበብን ክስማዕን ዘለዎ፣ ንመንነትናን ንትግሪኛ ልሳናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ። ስለምንታይ...

read more

ዘይወግሕ መሲሉዋስ ኣብ ቦዅራ ትጽሕጽሕ!

 ፈታዉ ገንዘብ ምስ ሰይጣን ይላዘብ፣ ፈታው ሃገር ከኣ ምስ ህዝቡ ይላዘብ! ልዑላውነት፣ ፍትሒ፣ ባኒ (እንጀራ) ቀዳምነት ንህዝቢ ኤርትራ እዮም። ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ሓጋዚምበር ወሳኒ ኣይኮነን። ዶር. ኢብራሂም ስራጅ ርእይቶ ኣካየድቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ ክቡር ሓውና ዶር ኢብራሂም ስራጅ፣ ብብቕዓትካን ብዕድሜኻን፣ ንኤርትራ ክትመርሕ ከምትኽእል ስለዘረጋገጽና፣ ብወገና ሓደራ ክንብለካ እንደሊ ኣገዳሲ ሓላፍነታዊ...

read more

ፕረሲደንት ሃገር ሶማል ሞሓመድ ዓብዱላ ሞሓመድ ነስመራ ን3 መዓልታት ዑደት ገሩ።

እዚ ብትእዛዝ መሃንድሳት ጽዮናውያን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ኣበይ ገጹ እዩ ክኸይድ ጽባሕ ብጊሓት ክንርእዮ ኢና። ንህዝቢ ኤርትራ ኣወጊንካ ዝግበር መስርሕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከኣ ከንቱ ጥራይ እዩ ክኸውን። ጉዳይ ኤርትራ ብሰላም ክሳብ ዘይተፈትሐ ድማ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ተረኽበ ማለት ዘበት! ፕረሲደንት ሃገር ሶማል ሞሓመድ ዓብዱላ ሞሓመድ ምስ መራሒ ህግደፍ ኢሰያስ ኣፈወርቂ። ነዚ ፕረሲደንት...

read more

መኣዝን ተልእኾ ዶር. ኣቢዪ ኣሕመድ ኣበይ ገጹዩ?

 ተልእኾ ዶር. ኣቢዪ ኣሕመድ እንታይ እዩ? ልኣኽቱኸ ብዓል መን እዮም? ኣብዚ እዋንዚ ብፍላይ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ብሓፈሻ ድማ ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝቆጻጸሩ ዘለው ዓበይቲ ስለላ መርበባት እዞም ዝስዕቡ  እዮም። ብቀዳምይ ደረጃ ኣብ ኩሉ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተዋፊሮም ብስዉርን ብግሁድን ለይትን ምዓልትን ተዋፊሮም ዘለው ኣባላት ማእከላይ ስለላ መርበብ መንግስቲ ኣሜሪካ እዮም። ብካልኣይ ደረጃ ምስ ማእከላይ ስለላ መርበብ...

read more

መለለዪ መንነትን፣ ርቱዕ ሃይማኖትን፣ ታሪኽን፣ ኣተሓሳስባን፣ ባህልን ትግሪኛ ተዛረብቲ፣ ፊደላት ትግሪኛ እዮም።

ነዚ ፊደላት ትግሪኛ ካብ ዓለም ዝተፈልየ ምስጢር ዝሓቖፈ ምኻኑን፣ መለለዪ መንነትን፣ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ክብርታትን፣ እምነትን፣ ጅግንነትን፣ ተዛረብቲ ትግሪኛን ግእዝን ኣምሓሪኛን ከምዝኾነ ዝሕብር ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ፣ ኩሎም ግዱስ ኤርትራውያንን ትግራዎትን ክከታተሉዎ እንሆ ብኸምዚ ዝስዕብ ነቕርቦ ኣሎና። ግድነት ክንበብን ክስማዕን ዘለዎ፣ ንመንነትናን ንትግሪኛ ልሳናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ። ስለምንታይ...

read more

ዘይወግሕ መሲሉዋስ ኣብ ቦዅራ ትጽሕጽሕ!

 ፈታዉ ገንዘብ ምስ ሰይጣን ይላዘብ፣ ፈታው ሃገር ከኣ ምስ ህዝቡ ይላዘብ! ልዑላውነት፣ ፍትሒ፣ ባኒ (እንጀራ) ቀዳምነት ንህዝቢ ኤርትራ እዮም። ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ሓጋዚምበር ወሳኒ ኣይኮነን። ዶር. ኢብራሂም ስራጅ ርእይቶ ኣካየድቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ ክቡር ሓውና ዶር ኢብራሂም ስራጅ፣ ብብቕዓትካን ብዕድሜኻን፣ ንኤርትራ ክትመርሕ ከምትኽእል ስለዘረጋገጽና፣ ብወገና ሓደራ ክንብለካ እንደሊ ኣገዳሲ ሓላፍነታዊ...

read more

ፕረሲደንት ሃገር ሶማል ሞሓመድ ዓብዱላ ሞሓመድ ነስመራ ን3 መዓልታት ዑደት ገሩ።

እዚ ብትእዛዝ መሃንድሳት ጽዮናውያን ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ኣበይ ገጹ እዩ ክኸይድ ጽባሕ ብጊሓት ክንርእዮ ኢና። ንህዝቢ ኤርትራ ኣወጊንካ ዝግበር መስርሕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከኣ ከንቱ ጥራይ እዩ ክኸውን። ጉዳይ ኤርትራ ብሰላም ክሳብ ዘይተፈትሐ ድማ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ተረኽበ ማለት ዘበት! ፕረሲደንት ሃገር ሶማል ሞሓመድ ዓብዱላ ሞሓመድ ምስ መራሒ ህግደፍ ኢሰያስ ኣፈወርቂ። ነዚ ፕረሲደንት...

read more

መኣዝን ተልእኾ ዶር. ኣቢዪ ኣሕመድ ኣበይ ገጹዩ?

 ተልእኾ ዶር. ኣቢዪ ኣሕመድ እንታይ እዩ? ልኣኽቱኸ ብዓል መን እዮም? ኣብዚ እዋንዚ ብፍላይ ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ብሓፈሻ ድማ ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝቆጻጸሩ ዘለው ዓበይቲ ስለላ መርበባት እዞም ዝስዕቡ  እዮም። ብቀዳምይ ደረጃ ኣብ ኩሉ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተዋፊሮም ብስዉርን ብግሁድን ለይትን ምዓልትን ተዋፊሮም ዘለው ኣባላት ማእከላይ ስለላ መርበብ መንግስቲ ኣሜሪካ እዮም። ብካልኣይ ደረጃ ምስ ማእከላይ ስለላ መርበብ...

read more