ኣብዚ እዋንዚ በተን ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ጽብቕቲ ዓለም በተን “ዓበይትን ሓያላትን” ዝብሃላ መንግስታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኲናት ዓለም ትከታተሉዎዶ ኣሎኹ?

 ብሰንኪ ሃገር ሶርያ ኣሳቢብካ 3ይ ኲናት ዓለም ግና ይፍጸምዶ ይኸውን? DO YOU HAVE TIME TO PRAY THAT WORLD WAR 3 DOESN’T START TODAY? ብ2003 ዓ.ም.ፈ. መንግስቲ ዒራቕ ንህዝቢ ዒራቕ ቀዛፊ ስሚ ነስኒሱ ስለዝቐዘፈ ዓለም ስጉምቲ ክትወስደሉ ኣለዋ ብዝብል ውዲት፣ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ 33 ንላዕሊ ዝቚጽረን ሃገራት ዓለም ወዲባ ንፕረሲደንት ሃገር ዒራቕ ቀንጺላ ንህዝቢ ዒራቕ ድማ...

read more

The world asks, “Has America gone insane?”

Author: Benjamin Fulford Source:  The current leadership of the Anglo-Saxon world is acting in a manner that can only be described as insane, by issuing one obviously false, incendiary claim after another in a vain attempt to start World War 3. They are doing this...

read more

በትሪ ሓቅ ትቐጥን እንበር ኣይትስበርን፣ ፍልልይ ኣፍሪቃውያንን ኤውሮጳውያንን እንታይ እዩ?

  እቶም ጥንታውያን ነገስታትን፣ ሰራሕቲ ታሪኽን፣ ምሃዝቲ ፊደላትን፣ ቑጽርን፣ ጂኦሜትሪን፣ ጸሊም ሕብሪ ዝቖርበቶም ኣፍርቃውያን ድዮም ወይስ ሕብሪ ቆርበት ሓሳማ ወይ ስቡሕ ስጋ ዝመስል ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ኤውሮጳውያን እዮም? ሕብሪ ጻዕዳ በረድ ዘለዎ ሰብከ ኣብ ዓለም ኣሎድዩ? ኩሉ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ኤርትራ፣ ዓለም ይኹን ቀሺ ወይ ፈላሲ፣ ወይ ጋሳ ከብትን ጠለበጊዕን በትሪ ሒዙ እዩ ዝንቀሳቐስ ስለምንታይ ከምዝኾነ...

read more

ውዲታዊ መደብ ዕዮ ህግደፍ ትፈልጡዎዶ?

ንምስጢራዊ መደብ ዕዮ ህግደፍ ዘተግብሩ ፎርምላታት ኣየኖት ምዃኖምን፣ መን ከምዝምሃዞምን፣ ዘዳለዎምንከ ትፈልጡዎ? ነቶም ወሰንትን ቀንድን መሰረት መድብ ዕዮ ሻዕብያ ወይ ህግደፍ ዝኾኑ ፕሮግራማት ከይፈለጥካን፣መን ከምዝምሃዞምን ንህግደፍ ኣዳልዩ ዘቍረበሎምን ከይፈለጥካ ውዲታዊ ምስጢር ኢሰያስን ህግደፍን ክፍለጥ ኣይክኣልን እዩ። ነቶም መምርሒታት ሰብ ከይተረድኦም ግንከኣ ብግብሪ ብትእዛዝ ኢሰያስ ብጭፍራ ህግደፍን በብእዋኑ...

read more

ብሃለፍታ ዝቐዝፋ … ሕጊ – ኣልቦ ትካላት ፍሊጶስ ቤ/ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ዝሰተረቶ ሚስጥራት

3ይ ክፋል ከም መቐጸልታ ኣብዚ ቅንያት ዝጀመርኩዎም ጽሑፋት፡ ንሎሚ ድማ ልኡኻት ኢሳይያስ ብስም “ሰብኣዊ መሰላት” ንዘሰላስልዎም እዋናዊ መደባት ብጭብጢ ዘቃልዑ፡ ብግብሪ ዝረትዑ፡ እቶም ዝወዓልዎን ኣንዳዕዲዖም ዝፈልጥዎን ዜጋታትና ዝምስክርዎ፡ ካብ ውሽጥን ካብ መላእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ መርተዖታት ብምድራኽ፡ ካብቶም ብጀነራል ፍሊጶስ ዝመሓደሩ ሕጊ ኣልቦ “ትካላት” ሓደ ዝኾነ፡ ብዛዕባ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ዘዳለኹዎ...

read more

እቶም ምንጪ መንነትን፣ ባህልን፣ ሃይማኖትን ዝኾኑ ህዝቢ ኣየኖት እዮም?

ክቡራትን ክቡራንን ተኻታተልቲ መርበብ ሓባሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ መንነትና ንምፍላጥ ዝሕግዘና ኣስተምህሮ፣ ብተመራማርን ኣጽናዕን ሓውና በዅረጽዮን ዝተዳለው ቪድዮታት፣ ንመበገሲ ካብ ቍ. 1 ክሳብ ቍ. 20 ቪድዮታት  ብዝርዝር ነቕርበልኩም ኣሎና’ሞ ሰናይ ምክትታል። መንነትናን ታሪኻዊ ኣመጻጽኣናን፣ባህልናን ሃይማኖትናን ብግቡእ እንተድኣ ፈሊጥና ጥራይ ኢና፣ ስለምንታይ ንጠፍእ ከምዘሎና ክንርዳእ ንኽእል፣ ጸላእትና...

read more

ኣብዚ እዋንዚ በተን ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ጽብቕቲ ዓለም በተን “ዓበይትን ሓያላትን” ዝብሃላ መንግስታት ዝዝርጋሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኲናት ዓለም ትከታተሉዎዶ ኣሎኹ?

 ብሰንኪ ሃገር ሶርያ ኣሳቢብካ 3ይ ኲናት ዓለም ግና ይፍጸምዶ ይኸውን? DO YOU HAVE TIME TO PRAY THAT WORLD WAR 3 DOESN’T START TODAY? ብ2003 ዓ.ም.ፈ. መንግስቲ ዒራቕ ንህዝቢ ዒራቕ ቀዛፊ ስሚ ነስኒሱ ስለዝቐዘፈ ዓለም ስጉምቲ ክትወስደሉ ኣለዋ ብዝብል ውዲት፣ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ 33 ንላዕሊ ዝቚጽረን ሃገራት ዓለም ወዲባ ንፕረሲደንት ሃገር ዒራቕ ቀንጺላ ንህዝቢ ዒራቕ ድማ...

read more

The world asks, “Has America gone insane?”

Author: Benjamin Fulford Source:  The current leadership of the Anglo-Saxon world is acting in a manner that can only be described as insane, by issuing one obviously false, incendiary claim after another in a vain attempt to start World War 3. They are doing this...

read more

በትሪ ሓቅ ትቐጥን እንበር ኣይትስበርን፣ ፍልልይ ኣፍሪቃውያንን ኤውሮጳውያንን እንታይ እዩ?

  እቶም ጥንታውያን ነገስታትን፣ ሰራሕቲ ታሪኽን፣ ምሃዝቲ ፊደላትን፣ ቑጽርን፣ ጂኦሜትሪን፣ ጸሊም ሕብሪ ዝቖርበቶም ኣፍርቃውያን ድዮም ወይስ ሕብሪ ቆርበት ሓሳማ ወይ ስቡሕ ስጋ ዝመስል ሕብሪ ቆርበት ዘለዎም ኤውሮጳውያን እዮም? ሕብሪ ጻዕዳ በረድ ዘለዎ ሰብከ ኣብ ዓለም ኣሎድዩ? ኩሉ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ኤርትራ፣ ዓለም ይኹን ቀሺ ወይ ፈላሲ፣ ወይ ጋሳ ከብትን ጠለበጊዕን በትሪ ሒዙ እዩ ዝንቀሳቐስ ስለምንታይ ከምዝኾነ...

read more

ውዲታዊ መደብ ዕዮ ህግደፍ ትፈልጡዎዶ?

ንምስጢራዊ መደብ ዕዮ ህግደፍ ዘተግብሩ ፎርምላታት ኣየኖት ምዃኖምን፣ መን ከምዝምሃዞምን፣ ዘዳለዎምንከ ትፈልጡዎ? ነቶም ወሰንትን ቀንድን መሰረት መድብ ዕዮ ሻዕብያ ወይ ህግደፍ ዝኾኑ ፕሮግራማት ከይፈለጥካን፣መን ከምዝምሃዞምን ንህግደፍ ኣዳልዩ ዘቍረበሎምን ከይፈለጥካ ውዲታዊ ምስጢር ኢሰያስን ህግደፍን ክፍለጥ ኣይክኣልን እዩ። ነቶም መምርሒታት ሰብ ከይተረድኦም ግንከኣ ብግብሪ ብትእዛዝ ኢሰያስ ብጭፍራ ህግደፍን በብእዋኑ...

read more

ብሃለፍታ ዝቐዝፋ … ሕጊ – ኣልቦ ትካላት ፍሊጶስ ቤ/ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ዝሰተረቶ ሚስጥራት

3ይ ክፋል ከም መቐጸልታ ኣብዚ ቅንያት ዝጀመርኩዎም ጽሑፋት፡ ንሎሚ ድማ ልኡኻት ኢሳይያስ ብስም “ሰብኣዊ መሰላት” ንዘሰላስልዎም እዋናዊ መደባት ብጭብጢ ዘቃልዑ፡ ብግብሪ ዝረትዑ፡ እቶም ዝወዓልዎን ኣንዳዕዲዖም ዝፈልጥዎን ዜጋታትና ዝምስክርዎ፡ ካብ ውሽጥን ካብ መላእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ መርተዖታት ብምድራኽ፡ ካብቶም ብጀነራል ፍሊጶስ ዝመሓደሩ ሕጊ ኣልቦ “ትካላት” ሓደ ዝኾነ፡ ብዛዕባ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ዘዳለኹዎ...

read more

እቶም ምንጪ መንነትን፣ ባህልን፣ ሃይማኖትን ዝኾኑ ህዝቢ ኣየኖት እዮም?

ክቡራትን ክቡራንን ተኻታተልቲ መርበብ ሓባሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ መንነትና ንምፍላጥ ዝሕግዘና ኣስተምህሮ፣ ብተመራማርን ኣጽናዕን ሓውና በዅረጽዮን ዝተዳለው ቪድዮታት፣ ንመበገሲ ካብ ቍ. 1 ክሳብ ቍ. 20 ቪድዮታት  ብዝርዝር ነቕርበልኩም ኣሎና’ሞ ሰናይ ምክትታል። መንነትናን ታሪኻዊ ኣመጻጽኣናን፣ባህልናን ሃይማኖትናን ብግቡእ እንተድኣ ፈሊጥና ጥራይ ኢና፣ ስለምንታይ ንጠፍእ ከምዘሎና ክንርዳእ ንኽእል፣ ጸላእትና...

read more