ኤርትራ (ምድረባሕሪ)፣ ታሪኻዊን ፖለቲካዊን ትንተና ብዛዕባ ጥንታዊትን “ሓዳስ” ኤርትራን

ፍሉይ ሕታም ሓቂ መራር እያ፣ ኣዳላዊ መም. ቀለተ እስፋሃ 02.የካቲት 2018 ዓ.ም.ፈ. ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ብገረብ ብሓኽላ ይሳቐ ከምዘሎስ ትፈልጡዎዶ ? እቶም ቀንዲ መሃንድሳት ንጉዳይ ኤርትራ ተታሓሒዞሞ ዘለው ሓይልታትከ ብዓል መን ምዃኖም ትፈልጡዎምዶ ? ካብ መዓስ ጀሚሮም ነቲ ውዲት ከምዝጀመሩዎከ ትፈልጡዎዶ? ነዘን ሕቶትታት እዚአን ንምምላስ ብሕጽር ዝበለ ትንተና ቀሪቡ ኣሎሞ ብምስትባሃል ክትከታተሉዎ...

read more

Naming the Enemy: Google

By Gordon Duff, Senior Editor January 18, 2018 Source: Veterans Today The Senior Editor Russia didn’t rig the American election, Google did, aided by Israel and the NSA. This is the simple truth of it. Why? Google has an agenda, and the advancement of the human...

read more

“ኩሉ ባዕለይ… ባንድ ኢሳይያስ ዓዲ ሃሎ” (The One man band of Adihalo)

ህዝቢ ከተማታት ኤርትራ ማይ ጠፊእ ሉችሀ ተቐልቂላ፣ ባጤራ ናቍፋ ተሃጊራ ክብል እንዳውዓለን ሓደረንሲ፣ እቲ ብልኡኽ መላኺ “ኢንጂነር” ኢሰያስ ዝህነጽ ዘሎ “ፕሮጀክት ሓጽቢ ዓዲ ሃሎስ” እንታይ እዩ እቲ ብልሓቱ? “ልምዓት ዝተሃመሹ ወገናት ብምቕዳም፡ ንኹሉ ዘመዓራሪ ዕድላት ብምርሃው፡ ህዝቢ ኣብ እንኮን ፍትሓዊን መኣዲ ምጽንባር፡ በዚ ርትዓዊ መገዲ’ዚ ድማ ፖለቲካዊ ርግኣት፡ ሃገራዊ...

read more

ዓሻ ዝተኸሎ ለባም ነይነቕሎ፣ ስለላ መርበብ ጽዮናውያን ኣብ ኤርትራ ካብ ምዓስ ተጀሚሩ? ዘወርትን ቀለስትን ውዲታዊ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ ዝነበሩን ክሳብ ሎሚውን ዘለውን ብዓል መን ከምዝኾኑስ ትፈልጡዎዶ?

“Who controls the Past controls the Present, who controls the Prsent controls the Past”. George Orwell – 1984 (Roman, Deutsch) “እቲ ንዝሓለፈ ግዜ ዝቆጻጸር ንህሉው ግዜ ከኣ ይቆጻጸሮ፣ ንህሉው ግዜ ዝቆጸጸር ድማ ንዝሓለፈ ግዜ ይቆጻጸሮ ይብል” ተነባያይ ጆርጅ ኦርቨል።   ከምኡ ስለዝኾነ ክኣ እዩ፣...

read more

ኤርትራ (ምድረባሕሪ)፣ ታሪኻዊን ፖለቲካዊን ትንተና ብዛዕባ ጥንታዊትን “ሓዳስ” ኤርትራን

ፍሉይ ሕታም ሓቂ መራር እያ፣ ኣዳላዊ መም. ቀለተ እስፋሃ 02.የካቲት 2018 ዓ.ም.ፈ. ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ብገረብ ብሓኽላ ይሳቐ ከምዘሎስ ትፈልጡዎዶ ? እቶም ቀንዲ መሃንድሳት ንጉዳይ ኤርትራ ተታሓሒዞሞ ዘለው ሓይልታትከ ብዓል መን ምዃኖም ትፈልጡዎምዶ ? ካብ መዓስ ጀሚሮም ነቲ ውዲት ከምዝጀመሩዎከ ትፈልጡዎዶ? ነዘን ሕቶትታት እዚአን ንምምላስ ብሕጽር ዝበለ ትንተና ቀሪቡ ኣሎሞ ብምስትባሃል ክትከታተሉዎ...

read more

Naming the Enemy: Google

By Gordon Duff, Senior Editor January 18, 2018 Source: Veterans Today The Senior Editor Russia didn’t rig the American election, Google did, aided by Israel and the NSA. This is the simple truth of it. Why? Google has an agenda, and the advancement of the human...

read more

“ኩሉ ባዕለይ… ባንድ ኢሳይያስ ዓዲ ሃሎ” (The One man band of Adihalo)

ህዝቢ ከተማታት ኤርትራ ማይ ጠፊእ ሉችሀ ተቐልቂላ፣ ባጤራ ናቍፋ ተሃጊራ ክብል እንዳውዓለን ሓደረንሲ፣ እቲ ብልኡኽ መላኺ “ኢንጂነር” ኢሰያስ ዝህነጽ ዘሎ “ፕሮጀክት ሓጽቢ ዓዲ ሃሎስ” እንታይ እዩ እቲ ብልሓቱ? “ልምዓት ዝተሃመሹ ወገናት ብምቕዳም፡ ንኹሉ ዘመዓራሪ ዕድላት ብምርሃው፡ ህዝቢ ኣብ እንኮን ፍትሓዊን መኣዲ ምጽንባር፡ በዚ ርትዓዊ መገዲ’ዚ ድማ ፖለቲካዊ ርግኣት፡ ሃገራዊ...

read more

ዓሻ ዝተኸሎ ለባም ነይነቕሎ፣ ስለላ መርበብ ጽዮናውያን ኣብ ኤርትራ ካብ ምዓስ ተጀሚሩ? ዘወርትን ቀለስትን ውዲታዊ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ ዝነበሩን ክሳብ ሎሚውን ዘለውን ብዓል መን ከምዝኾኑስ ትፈልጡዎዶ?

“Who controls the Past controls the Present, who controls the Prsent controls the Past”. George Orwell – 1984 (Roman, Deutsch) “እቲ ንዝሓለፈ ግዜ ዝቆጻጸር ንህሉው ግዜ ከኣ ይቆጻጸሮ፣ ንህሉው ግዜ ዝቆጸጸር ድማ ንዝሓለፈ ግዜ ይቆጻጸሮ ይብል” ተነባያይ ጆርጅ ኦርቨል።   ከምኡ ስለዝኾነ ክኣ እዩ፣...

read more