ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሳብ ምዓስ እዩ፣ ጸላእቱ ከየለለየ፣ ብሰንሰለታዊ መግዛእቲ ክግዛእ ጥራይ ክነብር?

ፖለቲካዊ ትንተና ብኣካየድቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ ኣምሆ ዘመን “ኢትዮጵያ ትቅደም ያለ ምንም ደም“ ! ዝብል ዝነበረ ጭርሖ ግዝያዊ ወተሃደራዊ መንግስቲ ደርጊ፣ ከምቲ ኩሉ ኣብ እዋን ደርጊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ዝፈልጦ ታሪኽ፣ እቲ ጭርሖ ቅንይ ከይበለ እዩ ተቖጽዩ። እወ፣  ኣብ ኢትዮጵያ ትቅደም ብብዙሕ ደም ኮይኑ እዩ ተቐዪሩ። ድሕሪ 17 ዓመታት ስቓይ ድማ ወያኔ ብዝሓለፉ ብደርጊ ዝተፈጸሙ ገበናትን ጭቆናን...

read more

ረቂቕን ዓሚቕን ትርጉም ፊደላት ትግሪኛ

ፊደላት ትግሪኛ፣ መለለዪ መንነትናን፣ ርቱዕ ሃይማኖትናን (ብግሪኽኛ ቋንቋ ኦርቶዶክ)፣ ታሪኽናን፣ ኣተሓሳስባናን፣ ባህልናን ንዓና ንትግሪኛ ተዛረብቲ፣ እዮም። ነዚ ፊደላት ትግሪኛ ካብ ዓለም ዝተፈልየ ምስጢር ዝሓቖፈ ምኻኑን፣ መለለዪ መንነትን፣ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ክብርታትን፣ እምነትን፣ ጅግንነትን፣ ተዛረብቲ ትግሪኛን ግእዝን ኣምሓሪኛን ከምዝኾነ ዝሕብር ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ፣ ኩሎም ግዱስ ኤርትራውያንን ትግራዎትን...

read more

ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሰራዊቱን፣ ምስቶም ንስደት ዘምርሑ ዘለው ደቁን ቅድም ክድመርዩ!!!

ኢሰያስ አብ 1998 እንታይ እዩ ዝበለ? “ባድመ ክትብላ ጽሓይ ክዓርበክን እዩ” ድዩ ዝበለ? ልኡኽ መላኺ TIRANY ኢሰያስ አፈወርቂ “ዶብ አይድልን እዩ! ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ዶባዊ ኲናት አይኮነን” እንዳበለ እዩ ንህዝቢ ኣዕንጂሉ። አብ 2001 ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባር ምስተአስሩ: “መእሰሪ ጉዳዮም ንህዝብን ሰራዊትን ብውዲት ክገልጽ እንከሎ ግን: ምስ...

read more

መጺእኩምዶ! ህግደፍ እከይ ብዓል ሕማቕ ዛንታ! መቓብርካ ኣኺሉ ስዓታ! ቋሬጣኻስ ባዕልኻ ሰንክታ!

ነዊሕ ተጸቢና መጺእኩምዶ ክንደይ ሳዕ ድኣ’ሞ ማዕዶ-ማዕዶ   ኢሰያስ (ህግደፍ) እከይ ብዓል ሕማቕ ዛንታ መቓብርካ ኣኺሉ ስዓታ ቋሬጣኻስ ባዕልኻ ሰንክታ!!! ኣእምሮኻ ኩሉ ተደፊኑ ካብዚ ኹሉ ዝብሃል ስኢኑ እነኹልኩም ውሰዱኒ ኰይኑ ሓዲግ-መዲግ ኣይ ስራሕ ኣይ ብዓል መጽሓፍካ ተደርብዩ ደብተር ምትላል ኩሎም ኢሎሙኻ ድሓን ውዓል በል ርኣዮም ፍንጫሕ መሰንገልና መንዮሙኻ ሰጊሮም ኣባና መጺእኩምዶ ንደርፍ ኣለና ምድሪ ቤትና...

read more

ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሳብ ምዓስ እዩ፣ ጸላእቱ ከየለለየ፣ ብሰንሰለታዊ መግዛእቲ ክግዛእ ጥራይ ክነብር?

ፖለቲካዊ ትንተና ብኣካየድቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ ኣምሆ ዘመን “ኢትዮጵያ ትቅደም ያለ ምንም ደም“ ! ዝብል ዝነበረ ጭርሖ ግዝያዊ ወተሃደራዊ መንግስቲ ደርጊ፣ ከምቲ ኩሉ ኣብ እዋን ደርጊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህዝቢ ዝፈልጦ ታሪኽ፣ እቲ ጭርሖ ቅንይ ከይበለ እዩ ተቖጽዩ። እወ፣  ኣብ ኢትዮጵያ ትቅደም ብብዙሕ ደም ኮይኑ እዩ ተቐዪሩ። ድሕሪ 17 ዓመታት ስቓይ ድማ ወያኔ ብዝሓለፉ ብደርጊ ዝተፈጸሙ ገበናትን ጭቆናን...

read more

ረቂቕን ዓሚቕን ትርጉም ፊደላት ትግሪኛ

ፊደላት ትግሪኛ፣ መለለዪ መንነትናን፣ ርቱዕ ሃይማኖትናን (ብግሪኽኛ ቋንቋ ኦርቶዶክ)፣ ታሪኽናን፣ ኣተሓሳስባናን፣ ባህልናን ንዓና ንትግሪኛ ተዛረብቲ፣ እዮም። ነዚ ፊደላት ትግሪኛ ካብ ዓለም ዝተፈልየ ምስጢር ዝሓቖፈ ምኻኑን፣ መለለዪ መንነትን፣ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ክብርታትን፣ እምነትን፣ ጅግንነትን፣ ተዛረብቲ ትግሪኛን ግእዝን ኣምሓሪኛን ከምዝኾነ ዝሕብር ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ፣ ኩሎም ግዱስ ኤርትራውያንን ትግራዎትን...

read more

ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሰራዊቱን፣ ምስቶም ንስደት ዘምርሑ ዘለው ደቁን ቅድም ክድመርዩ!!!

ኢሰያስ አብ 1998 እንታይ እዩ ዝበለ? “ባድመ ክትብላ ጽሓይ ክዓርበክን እዩ” ድዩ ዝበለ? ልኡኽ መላኺ TIRANY ኢሰያስ አፈወርቂ “ዶብ አይድልን እዩ! ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ዶባዊ ኲናት አይኮነን” እንዳበለ እዩ ንህዝቢ ኣዕንጂሉ። አብ 2001 ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባር ምስተአስሩ: “መእሰሪ ጉዳዮም ንህዝብን ሰራዊትን ብውዲት ክገልጽ እንከሎ ግን: ምስ...

read more

መጺእኩምዶ! ህግደፍ እከይ ብዓል ሕማቕ ዛንታ! መቓብርካ ኣኺሉ ስዓታ! ቋሬጣኻስ ባዕልኻ ሰንክታ!

ነዊሕ ተጸቢና መጺእኩምዶ ክንደይ ሳዕ ድኣ’ሞ ማዕዶ-ማዕዶ   ኢሰያስ (ህግደፍ) እከይ ብዓል ሕማቕ ዛንታ መቓብርካ ኣኺሉ ስዓታ ቋሬጣኻስ ባዕልኻ ሰንክታ!!! ኣእምሮኻ ኩሉ ተደፊኑ ካብዚ ኹሉ ዝብሃል ስኢኑ እነኹልኩም ውሰዱኒ ኰይኑ ሓዲግ-መዲግ ኣይ ስራሕ ኣይ ብዓል መጽሓፍካ ተደርብዩ ደብተር ምትላል ኩሎም ኢሎሙኻ ድሓን ውዓል በል ርኣዮም ፍንጫሕ መሰንገልና መንዮሙኻ ሰጊሮም ኣባና መጺእኩምዶ ንደርፍ ኣለና ምድሪ ቤትና...

read more