ነዚ ታሪኽዚ ከይፈለጥና ኤርትራውያን ኢና ንብል እንተድኣ ሃሊና ዓገብ ዓገብ!!

ዘይተነግረምበር ዘይተገብረስ የልቦን። ዝግበር ተግባራት እንተድኣ ዘይተነጊሩካ ክሳብ ትመውት ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክቡራት ተኻታተልቲ  መርበብ ሓበሬታ  ደቀባት፣ እስከ ከም ሓበሬታ ክኾነና ነዛ ኣብ ታሕቲ ተዘርጊሓ  ዘላ ብግዱሳት ኤርትራውያን ዝተዳለወት ቪድዮ ንከታተላ። ነታ ን30 ዓመታት ተቓሊስና ዘምጻእናያ ሃገር፣ ዛጊት ን27 ዓመታት ዝኣክል ንሕና እንዳኣጣቓዕና፣ ኣንስቲ ዕልል እንዳበላ ነጥፍኣ ዘሎና ሃገር...

read more

ዕለትካ መጺኣ ኢሰያስ ሰታይ ደም!

ሓመር ፈረስካ ወሪዱ ዕዳጋ፣ ዝናርካ ወሪዱ ዕዳጋ ጥዪትካ ወሪዱ ዕዳጋ፣ የብኪምበር የውጽእዶ ዋጋ። ወይዞም ዓያሹ ደቀባት ተኣኪቦም ሃገሮም ዘፍርሱ ዘይሃገሮም ሃገር መን ፈሪሱ። ዘበኑ ኮይኑዩ ዘመን ቆልዑ ተጸዊዖም ኣይሰምዑ ተላኢኾም ኣየቕንዑ ንዕንወት ሃገር ዝነፍዑ ዝገደዱ ካብ ኣባሓጎታተም ደጓዑ ሓደው ጥፍኡ ሓደው ድምጺ ህዝቢ ስምዑ። ብሓልዮት ደቀባት ካብዚ ቀጺሉ ዘሎ ብሓውና ገጣማይ ኢሰያስ ሥልጣን ዝተዳለወ ግጥሚ...

read more

እስከ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ? ኢልናን ክንመራመር ንፈትን

ወያነ ኣብ ስልጣን ምስ መጹ እታ ጥንታዊት ባንዴራ ኢትዮጵያ፣ ብኸምዚኣ ዓይነት ተቐዪራ? ስለምንታይ ግና ወያኔ ተቓዳዲሞም  ነታ ጥንታዊት ሰንደቕ ዓላማ ኢትዮጵያ ዝነበረት  ቀዪሮማ? ስለምንታይ ግና ካብት ጋድም ሕንጻጽ ኣብሊዒኡ ድማ ምልክት ጅግንነትን ሓይልን ስእሊ ኣንበሳ ቀንጢጦም ምስሊ ባንዴራ እስራኤል ወይ ፔንታጎን  ክስእሉላን ገሮም ሰኒዖማ? ስለምንታይከ ምልክት ወይ  መስመያ ባንዴራ እስራአል ክትመስል ተደልዩ?  ...

read more

ኣቦ መንበር ምንቅስቓስ 7-ግንቦት ኣቶ ኣንድ-ኣድርጋቸው ጽጌ ድሕሪ 4 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈቲሑ

ጠበቓ ኣቶ ኣንድ-እድርጋቸው ጽገ፣ ከምዝበሎ “ኣንድ-እድርጋቸው ይቕሬታ እንተድኣ ሓቲቱ፣ ነቲ ፖለቲካዊ መዳይ ከግፍሖ ይኽእልዩ”። ጭጒራፍስ ወቒዓ ተእውዪ፣ ወይ ጉድ! ኣቱም ሰባት! እዘን “ጣዕሳን ይቕሬታን” ዝብሃላ ብውዲት መሃንድሳት ጽዮናውያን ዝተኣልማ ቃላት እኮ፣ ንህግደፍን ወያኔን ቀንዲ መሳርሒኦምን፣ መጽረይ ኣፎም ኮይነን። ህግደፍን ወያኔን ብፍላይ ብዛዕባ’ዚ ስነኣምራዊ...

read more

መርድእ ! ሓርበኛ ስነ-ጥበባዊት ሓብትና ወይዘሮ ጽሓይቱ በራኺ ዓሪፋ።፣

ነፍሰሀር ጽሃይቱ በራኺ ኣብ ኲዓቲት ዝተባለ ዓዲ ኣብ ኣውራጃ ሰራየ ብ 01 መስከረም 1969 ዓ.ም.ፈ. ተወሊዳ። ሓደ መስክረም ከኣ ሰውራ ኤርትራ ዝተፈለመላ ዕለት እያ ነይራ።ኣዚና እንፈትዋ ሓርበኛ ስነ-ጥበባዊት ዓባይ ሓብትናን ኣዴናን ወይዘሮ ጽሓይቱ በራኺ፣ ኣብ መበል 79 ዕድሜኣ፣ ባህርያዊ ሕማም መኽንያት ብዕለት 25.05.2018 ዓሪፋ። ባህ ዘብል ታሪኽ ነፍሰሀር ጽሃይቱ በራኺ ንሰንበት ዕለት 27.05.2018 ኣብ...

read more

ነዚ ታሪኽዚ ከይፈለጥና ኤርትራውያን ኢና ንብል እንተድኣ ሃሊና ዓገብ ዓገብ!!

ዘይተነግረምበር ዘይተገብረስ የልቦን። ዝግበር ተግባራት እንተድኣ ዘይተነጊሩካ ክሳብ ትመውት ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክቡራት ተኻታተልቲ  መርበብ ሓበሬታ  ደቀባት፣ እስከ ከም ሓበሬታ ክኾነና ነዛ ኣብ ታሕቲ ተዘርጊሓ  ዘላ ብግዱሳት ኤርትራውያን ዝተዳለወት ቪድዮ ንከታተላ። ነታ ን30 ዓመታት ተቓሊስና ዘምጻእናያ ሃገር፣ ዛጊት ን27 ዓመታት ዝኣክል ንሕና እንዳኣጣቓዕና፣ ኣንስቲ ዕልል እንዳበላ ነጥፍኣ ዘሎና ሃገር...

read more

ዕለትካ መጺኣ ኢሰያስ ሰታይ ደም!

ሓመር ፈረስካ ወሪዱ ዕዳጋ፣ ዝናርካ ወሪዱ ዕዳጋ ጥዪትካ ወሪዱ ዕዳጋ፣ የብኪምበር የውጽእዶ ዋጋ። ወይዞም ዓያሹ ደቀባት ተኣኪቦም ሃገሮም ዘፍርሱ ዘይሃገሮም ሃገር መን ፈሪሱ። ዘበኑ ኮይኑዩ ዘመን ቆልዑ ተጸዊዖም ኣይሰምዑ ተላኢኾም ኣየቕንዑ ንዕንወት ሃገር ዝነፍዑ ዝገደዱ ካብ ኣባሓጎታተም ደጓዑ ሓደው ጥፍኡ ሓደው ድምጺ ህዝቢ ስምዑ። ብሓልዮት ደቀባት ካብዚ ቀጺሉ ዘሎ ብሓውና ገጣማይ ኢሰያስ ሥልጣን ዝተዳለወ ግጥሚ...

read more

እስከ ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ? ኢልናን ክንመራመር ንፈትን

ወያነ ኣብ ስልጣን ምስ መጹ እታ ጥንታዊት ባንዴራ ኢትዮጵያ፣ ብኸምዚኣ ዓይነት ተቐዪራ? ስለምንታይ ግና ወያኔ ተቓዳዲሞም  ነታ ጥንታዊት ሰንደቕ ዓላማ ኢትዮጵያ ዝነበረት  ቀዪሮማ? ስለምንታይ ግና ካብት ጋድም ሕንጻጽ ኣብሊዒኡ ድማ ምልክት ጅግንነትን ሓይልን ስእሊ ኣንበሳ ቀንጢጦም ምስሊ ባንዴራ እስራኤል ወይ ፔንታጎን  ክስእሉላን ገሮም ሰኒዖማ? ስለምንታይከ ምልክት ወይ  መስመያ ባንዴራ እስራአል ክትመስል ተደልዩ?  ...

read more

ኣቦ መንበር ምንቅስቓስ 7-ግንቦት ኣቶ ኣንድ-ኣድርጋቸው ጽጌ ድሕሪ 4 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈቲሑ

ጠበቓ ኣቶ ኣንድ-እድርጋቸው ጽገ፣ ከምዝበሎ “ኣንድ-እድርጋቸው ይቕሬታ እንተድኣ ሓቲቱ፣ ነቲ ፖለቲካዊ መዳይ ከግፍሖ ይኽእልዩ”። ጭጒራፍስ ወቒዓ ተእውዪ፣ ወይ ጉድ! ኣቱም ሰባት! እዘን “ጣዕሳን ይቕሬታን” ዝብሃላ ብውዲት መሃንድሳት ጽዮናውያን ዝተኣልማ ቃላት እኮ፣ ንህግደፍን ወያኔን ቀንዲ መሳርሒኦምን፣ መጽረይ ኣፎም ኮይነን። ህግደፍን ወያኔን ብፍላይ ብዛዕባ’ዚ ስነኣምራዊ...

read more

መርድእ ! ሓርበኛ ስነ-ጥበባዊት ሓብትና ወይዘሮ ጽሓይቱ በራኺ ዓሪፋ።፣

ነፍሰሀር ጽሃይቱ በራኺ ኣብ ኲዓቲት ዝተባለ ዓዲ ኣብ ኣውራጃ ሰራየ ብ 01 መስከረም 1969 ዓ.ም.ፈ. ተወሊዳ። ሓደ መስክረም ከኣ ሰውራ ኤርትራ ዝተፈለመላ ዕለት እያ ነይራ።ኣዚና እንፈትዋ ሓርበኛ ስነ-ጥበባዊት ዓባይ ሓብትናን ኣዴናን ወይዘሮ ጽሓይቱ በራኺ፣ ኣብ መበል 79 ዕድሜኣ፣ ባህርያዊ ሕማም መኽንያት ብዕለት 25.05.2018 ዓሪፋ። ባህ ዘብል ታሪኽ ነፍሰሀር ጽሃይቱ በራኺ ንሰንበት ዕለት 27.05.2018 ኣብ...

read more