ሙሴ ዮሃንስ “ወዲ-ጣባ“ ምስ ሓቂ እናተለተመ ክጋለጽ ከሎ። (ክሰርቀኒ ዝርኣኹዎስ፣ ክህበኒ ነይኣምኖ)

እቶም ብመሃንድሳት ስለላ መርበብ ባዕዳውያን ዝተመልመሉ ክሳብ ዝጠፍኡ ኩሉ ሓይሎም ስለላን ኮለላን ዝኾኑ ህግደፍ፣ በቲ ብጎይተቶም ተዳልዩ ዝቐርበሎም ረቂቕ ዓይነት ስለላ ተኸቲሎም ከይተሓለሉን፣ መልክዕን ቦታን፣ እንዳቀያየሩን፣ ንደላይ ሓርነት ዝኾነ ወዲ ሃገር ሓንጎሉ ንኸዘንብዑ፣ ክሳብ ዝጠፍኡ ገልዳሕ ክብሉ እዮም። ከምቲ ቅድሚ ሎሚ፣ “ኣለና” ዝብሃል በቲ ከዳዕ ሃይለ ተኪኤ  ኣብ ፓልቶክ...

read more

Russian general on the global eliteሓደ ሩስያዊ ጀነራል ብዛዕባቶም ንዓለም ዝገዝኡዋ ዘለው ፈሊጣውያን ከቃልሕ ከሎ ዘርእ ቪድዮ

ብቋንቋ ራሽያ ብሓደ ጀነራል ዝቐረበ፣ ሓበሬታ፣ ትርጉሙ ድማ ቭብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ትሕቲኡ ከመ ኣርእስቲ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብዛ ንነብረላ ዘሎና ዓለም፣ 6 ቢልዮን ተቈማጦ ኣዛብ ኣሎዋ። እቶም ፈሊጣውያን (Elit) ከምዝብልዎ ግና ፣ እዛ ንነብረላ ዘሎና ፕላነት መሬት፣ ካብ 2 ክሳብ 3 ቢልዮን ጥራይ ክትጸውር ስለ እትኽእል፣ እቶም ካልኦት፣ ብጥሜትን፣ ብውግእን፣ ብሕማምን፣ ክምንቆሱ ኣለዎም...

read more

ሰዓቱ ዝኣኸለ ምቅላዕ “ንተቓወምቲ ኢና” በሃልቲ (ብሓርበኛ ሙሴ የውሃንስ “ወዲ ጣባ”)

ፍትሒ ጎዲሉኒ ዝብል ተቃዋሚ፣ ንፍትሕን፣ ንቅዋምን፣ ንዲሞክራስን፣ ኣብ መቐለ ከይዱ ድዩ ዝርከበን?? ኤርትራ ተቃዋሚ ዝብሃል ከም ዘይብላ፣ እቲ መኸተ ኣብ መንጎ ሃገራውያንን፣ ኣብ መንጎ ሃገር ዝሸጡን ጒሓላሉ ጥራይ እዩ ዘሎ። መድረኽ መልክዑ ቀዪሩ፣ እዩ። ህግደፍ ባዕሎም ጉልባቦም ዝቐልዑ ወያኔን ህግደፍን ጥራይ እዮም። ወያኔ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዮም። ኣብ መንጎ ሸየጢ ሃገርን መጫንውቶምን ዘይተርፍ ኲናት ክጅምር እዩ።...

read more

ብጹዕ ወቅዱስ ፓትሪያርክ ኦርቶድክሳዊት ቅድስቲ ቤተክርስትያን፣ ክእሰሩ ከለው ኣፍና ሒዝና፣ ሓጂ ሙሳ ካብ ኣኽርያ ምስተኣስሩ ግና፣ ቃል ኩልና ፡ ንመሰልና ክንስየፍ ሓላፍነት የሰክመና” ክንብል ጀሚርና።

ብጹዕ ወቅዱስ ፓትሪያርክ ኦርቶድክሳዊት ቅድስቲ ቤተክርስትያን፣ ክእሰሩ ከለው ኣፍና ሒዝና፣ ሕጂ ግና “መልእኽቲ ሓጂ ሙሳ ቃል ኩልና ፡ ንመሰልና ክንስየፍ ሓላፍነት የሰክመና” ንብል ኣሎና። እዚውን ተባዕ ተበግሶ እዩ! መርበብ ስለላን ኮለላን ህግደፍ፣ ንክፈላልየና ዝኣልሞ ማእለማታት ብዙሕ ስለዝኾነ፣ ኣይንተሃመል፣ ኣስላምናን ክርስትያናን ብሓባር ክንምክት እንተዘይ በቒዕና ንጥፍኣትና ጥራይ እዩ ። ብወገን...

read more

ብክፍኣትን ጥፍኣትን ዝዓፍተወ ቤት (ወኪል ሃገራዊ ድሕነት)

  መእተዊ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ዓለም ኣብ ሓንቲ ደንበ ተለዊጣ፣ ብኹሉ አንፈት ሓበሬታን መረዳእታን ኣብ አፍ ገዛና እንዳመጸ ብሓደ ወገን እንዳጠቐመና ብካልእ ወገን ከኣ ምጠርጣርን ስንፍናን ክስዕርር ይገብር ኣሎ፡፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዝተዓፈነ ዜጋ ዘመናዊ ኣገልግሎትታት ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ንከይከውን ዋላ እንተተሓረመ፣ ብዝተፈላለየ መገድታት ሓበሬታ ምርካቡ ኣይተረፈን፡፡ ኣብዚ እዋን ምስ ጻዕቒ ኣብ መናድቕ...

read more

ሙሴ ዮሃንስ “ወዲ-ጣባ“ ምስ ሓቂ እናተለተመ ክጋለጽ ከሎ። (ክሰርቀኒ ዝርኣኹዎስ፣ ክህበኒ ነይኣምኖ)

እቶም ብመሃንድሳት ስለላ መርበብ ባዕዳውያን ዝተመልመሉ ክሳብ ዝጠፍኡ ኩሉ ሓይሎም ስለላን ኮለላን ዝኾኑ ህግደፍ፣ በቲ ብጎይተቶም ተዳልዩ ዝቐርበሎም ረቂቕ ዓይነት ስለላ ተኸቲሎም ከይተሓለሉን፣ መልክዕን ቦታን፣ እንዳቀያየሩን፣ ንደላይ ሓርነት ዝኾነ ወዲ ሃገር ሓንጎሉ ንኸዘንብዑ፣ ክሳብ ዝጠፍኡ ገልዳሕ ክብሉ እዮም። ከምቲ ቅድሚ ሎሚ፣ “ኣለና” ዝብሃል በቲ ከዳዕ ሃይለ ተኪኤ  ኣብ ፓልቶክ...

read more

Russian general on the global eliteሓደ ሩስያዊ ጀነራል ብዛዕባቶም ንዓለም ዝገዝኡዋ ዘለው ፈሊጣውያን ከቃልሕ ከሎ ዘርእ ቪድዮ

ብቋንቋ ራሽያ ብሓደ ጀነራል ዝቐረበ፣ ሓበሬታ፣ ትርጉሙ ድማ ቭብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ትሕቲኡ ከመ ኣርእስቲ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብዛ ንነብረላ ዘሎና ዓለም፣ 6 ቢልዮን ተቈማጦ ኣዛብ ኣሎዋ። እቶም ፈሊጣውያን (Elit) ከምዝብልዎ ግና ፣ እዛ ንነብረላ ዘሎና ፕላነት መሬት፣ ካብ 2 ክሳብ 3 ቢልዮን ጥራይ ክትጸውር ስለ እትኽእል፣ እቶም ካልኦት፣ ብጥሜትን፣ ብውግእን፣ ብሕማምን፣ ክምንቆሱ ኣለዎም...

read more

ሰዓቱ ዝኣኸለ ምቅላዕ “ንተቓወምቲ ኢና” በሃልቲ (ብሓርበኛ ሙሴ የውሃንስ “ወዲ ጣባ”)

ፍትሒ ጎዲሉኒ ዝብል ተቃዋሚ፣ ንፍትሕን፣ ንቅዋምን፣ ንዲሞክራስን፣ ኣብ መቐለ ከይዱ ድዩ ዝርከበን?? ኤርትራ ተቃዋሚ ዝብሃል ከም ዘይብላ፣ እቲ መኸተ ኣብ መንጎ ሃገራውያንን፣ ኣብ መንጎ ሃገር ዝሸጡን ጒሓላሉ ጥራይ እዩ ዘሎ። መድረኽ መልክዑ ቀዪሩ፣ እዩ። ህግደፍ ባዕሎም ጉልባቦም ዝቐልዑ ወያኔን ህግደፍን ጥራይ እዮም። ወያኔ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዮም። ኣብ መንጎ ሸየጢ ሃገርን መጫንውቶምን ዘይተርፍ ኲናት ክጅምር እዩ።...

read more

ብጹዕ ወቅዱስ ፓትሪያርክ ኦርቶድክሳዊት ቅድስቲ ቤተክርስትያን፣ ክእሰሩ ከለው ኣፍና ሒዝና፣ ሓጂ ሙሳ ካብ ኣኽርያ ምስተኣስሩ ግና፣ ቃል ኩልና ፡ ንመሰልና ክንስየፍ ሓላፍነት የሰክመና” ክንብል ጀሚርና።

ብጹዕ ወቅዱስ ፓትሪያርክ ኦርቶድክሳዊት ቅድስቲ ቤተክርስትያን፣ ክእሰሩ ከለው ኣፍና ሒዝና፣ ሕጂ ግና “መልእኽቲ ሓጂ ሙሳ ቃል ኩልና ፡ ንመሰልና ክንስየፍ ሓላፍነት የሰክመና” ንብል ኣሎና። እዚውን ተባዕ ተበግሶ እዩ! መርበብ ስለላን ኮለላን ህግደፍ፣ ንክፈላልየና ዝኣልሞ ማእለማታት ብዙሕ ስለዝኾነ፣ ኣይንተሃመል፣ ኣስላምናን ክርስትያናን ብሓባር ክንምክት እንተዘይ በቒዕና ንጥፍኣትና ጥራይ እዩ ። ብወገን...

read more

ብክፍኣትን ጥፍኣትን ዝዓፍተወ ቤት (ወኪል ሃገራዊ ድሕነት)

  መእተዊ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ዓለም ኣብ ሓንቲ ደንበ ተለዊጣ፣ ብኹሉ አንፈት ሓበሬታን መረዳእታን ኣብ አፍ ገዛና እንዳመጸ ብሓደ ወገን እንዳጠቐመና ብካልእ ወገን ከኣ ምጠርጣርን ስንፍናን ክስዕርር ይገብር ኣሎ፡፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዝተዓፈነ ዜጋ ዘመናዊ ኣገልግሎትታት ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ንከይከውን ዋላ እንተተሓረመ፣ ብዝተፈላለየ መገድታት ሓበሬታ ምርካቡ ኣይተረፈን፡፡ ኣብዚ እዋን ምስ ጻዕቒ ኣብ መናድቕ...

read more