እዛ “ኣውራጃነት” ትብል መርዛም ቃል ኣብ ሰውራ ኤርትራ መንዩ ምሂዙዋ? ስለምንታይከ ተማሂዛ?

ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባ፣ ኣውራጃነ መንነትዩ ኲርዓትዩ ኣወንታዊ ከኣ እዩ። መኽንያቱ ወገን ዘይብሉ፣ ኣውራጃ ስለዘይብሉ። ኣውራጃ ዘይብሉ ድማ ሃገር ስለዘይብሉ እዩ። ከምዚ ሰላዪን መሳርሕን ጽዮናውያን ዝተጠቕመሉን፣ ኣብዚ እዋንዚ ድማ ሓደሓደ ሰባት ካብ ተስፋ ምቝራጽ ዝተላዕለ ካብ ኢሰያስ ቀዲሖም ብዛዕባ ኣውራጃ ኣልዒሎም ብኣሉታዊን መርዝን ክዛረቡ ክትሰምዕ ከሎኻ እንታ እዚኣቶምሲ፣ ቍሩብዶ ኣይምሃሩን እዮም? ወይስ ኮይኑዎም...

read more

ፊደላትና፣ መለለዪ መንነትን፣ ርቱዕ ሃይማኖትን፣ ታሪኽን፣ ኣተሓሳስባን፣ ባህልን ህዝቢ ትግሪኛ ተዛረብቲ እዮም።

 ነዚ ፊደላት ትግሪኛ ካብ ዓለም ዝተፈልየ ምስጢር ዝሓቖፈ ምኻኑን፣ መለለዪ መንነትን፣ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ክብርታትን፣ እምነትን፣ ጅግንነትን፣ ተዛረብቲ ትግሪኛን ግእዝን ኣምሓሪኛን ከምዝኾነ ዝሕብር ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ፣ ኩሎም ግዱስ ኤርትራውያንን ትግራዎትን ክከታተሉዎ እንሆ ብኸምዚ ዝስዕብ ነቕርቦ ኣሎና። ግድነት ክንበብን ክስማዕን ዘለዎ፣ ንመንነትናን ንትግሪኛ ልሳናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ። ስለምንታይ...

read more

መራሕቲ ጭፍራ ወያኔን ህግደፍን መንሽሮ ህዝቢ ሓበሽ እዮም፣

መራሕቲ ጭፍራ ወያኔን ህግደፍን፣ መንሽሮ ህዝቢ ሓበሽ እዮም። ጽባሕ ብጊሓት ከኣ ነቲዝተረፈ ህዝቢ ሓበሻ ሕማቕ ታሪኻዊ ክሕደትን ክድዕትን ገዲፎምሉ ክኣርቡ እዮም። እቲ ካብ ኩሉ ዘሕፍር ታሪኽ ከኣ፣ ሃገርን ኩሩዕ ባህልን ጅግንነትን ህዝቢ ሓበሻን፣ ዘይጥቀሙሉ ቢልዮናት ገንዘብን፣ ንሃጸያውያን ኣውሪሶም ክዓርቡ እዮም። እዞም ክናናን ምናናን እዚኦም፣ ካብ ታሪኽ ከድዓት ኣባሓጎታቶምን፣ ካብ ሕሉፍ ተመኩሮ ህዝቢ ኤርትራን...

read more

መድረኽ 2018 ዓ.ም.ፈ. ካብተን ኩለን ዝሓለፋ ዓመታት ዝፍለ እንታይ ሓዲሽ ፍጻሜታት ኣሎዋ?

እቲ ነዛ ዓመት እዚኣ ፍልይ ዘብላ ከኣ፣ ልኡኽ ባዕዳውያን መለኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ካብ ዝነበሮ ስነኣእምራዊ ጭንቀትን ሰንፈላልን፣ ከምኡውን ካብ ህዝቢ ተሓቢኡ ብስለላ መርበባት ኢስራአልን እንግሊዝን ሲኣይኤን እንዳተጓሰየ፣ ኣብ ቍሸት ዓዲ ሃሎ ምሕካልን ምዂብላልን፣ ብምሃንድሳት ስለላ መርበብ ጽዮናውያን ዝተማህዘ ስነኣእምራዊ ሜላ፣ ንግዜኡ ክጸናንዓሉን፣ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ስሓቕ ሓሪቕ ክስሕቀሉን፣ ኤረ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ...

read more

እዛ “ኣውራጃነት” ትብል መርዛም ቃል ኣብ ሰውራ ኤርትራ መንዩ ምሂዙዋ? ስለምንታይከ ተማሂዛ?

ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባ፣ ኣውራጃነ መንነትዩ ኲርዓትዩ ኣወንታዊ ከኣ እዩ። መኽንያቱ ወገን ዘይብሉ፣ ኣውራጃ ስለዘይብሉ። ኣውራጃ ዘይብሉ ድማ ሃገር ስለዘይብሉ እዩ። ከምዚ ሰላዪን መሳርሕን ጽዮናውያን ዝተጠቕመሉን፣ ኣብዚ እዋንዚ ድማ ሓደሓደ ሰባት ካብ ተስፋ ምቝራጽ ዝተላዕለ ካብ ኢሰያስ ቀዲሖም ብዛዕባ ኣውራጃ ኣልዒሎም ብኣሉታዊን መርዝን ክዛረቡ ክትሰምዕ ከሎኻ እንታ እዚኣቶምሲ፣ ቍሩብዶ ኣይምሃሩን እዮም? ወይስ ኮይኑዎም...

read more

ፊደላትና፣ መለለዪ መንነትን፣ ርቱዕ ሃይማኖትን፣ ታሪኽን፣ ኣተሓሳስባን፣ ባህልን ህዝቢ ትግሪኛ ተዛረብቲ እዮም።

 ነዚ ፊደላት ትግሪኛ ካብ ዓለም ዝተፈልየ ምስጢር ዝሓቖፈ ምኻኑን፣ መለለዪ መንነትን፣ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ክብርታትን፣ እምነትን፣ ጅግንነትን፣ ተዛረብቲ ትግሪኛን ግእዝን ኣምሓሪኛን ከምዝኾነ ዝሕብር ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ፣ ኩሎም ግዱስ ኤርትራውያንን ትግራዎትን ክከታተሉዎ እንሆ ብኸምዚ ዝስዕብ ነቕርቦ ኣሎና። ግድነት ክንበብን ክስማዕን ዘለዎ፣ ንመንነትናን ንትግሪኛ ልሳናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ። ስለምንታይ...

read more

መራሕቲ ጭፍራ ወያኔን ህግደፍን መንሽሮ ህዝቢ ሓበሽ እዮም፣

መራሕቲ ጭፍራ ወያኔን ህግደፍን፣ መንሽሮ ህዝቢ ሓበሽ እዮም። ጽባሕ ብጊሓት ከኣ ነቲዝተረፈ ህዝቢ ሓበሻ ሕማቕ ታሪኻዊ ክሕደትን ክድዕትን ገዲፎምሉ ክኣርቡ እዮም። እቲ ካብ ኩሉ ዘሕፍር ታሪኽ ከኣ፣ ሃገርን ኩሩዕ ባህልን ጅግንነትን ህዝቢ ሓበሻን፣ ዘይጥቀሙሉ ቢልዮናት ገንዘብን፣ ንሃጸያውያን ኣውሪሶም ክዓርቡ እዮም። እዞም ክናናን ምናናን እዚኦም፣ ካብ ታሪኽ ከድዓት ኣባሓጎታቶምን፣ ካብ ሕሉፍ ተመኩሮ ህዝቢ ኤርትራን...

read more

መድረኽ 2018 ዓ.ም.ፈ. ካብተን ኩለን ዝሓለፋ ዓመታት ዝፍለ እንታይ ሓዲሽ ፍጻሜታት ኣሎዋ?

እቲ ነዛ ዓመት እዚኣ ፍልይ ዘብላ ከኣ፣ ልኡኽ ባዕዳውያን መለኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ካብ ዝነበሮ ስነኣእምራዊ ጭንቀትን ሰንፈላልን፣ ከምኡውን ካብ ህዝቢ ተሓቢኡ ብስለላ መርበባት ኢስራአልን እንግሊዝን ሲኣይኤን እንዳተጓሰየ፣ ኣብ ቍሸት ዓዲ ሃሎ ምሕካልን ምዂብላልን፣ ብምሃንድሳት ስለላ መርበብ ጽዮናውያን ዝተማህዘ ስነኣእምራዊ ሜላ፣ ንግዜኡ ክጸናንዓሉን፣ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ስሓቕ ሓሪቕ ክስሕቀሉን፣ ኤረ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ...

read more