ሩስያዊ ክኢላ ስነ-መርዚ [Toxicologis] – ጸረ ኮቪድ ክታበት ዘርኢ ሕዝቢ ዓለም ንምጽናትዩ ክብል ኣጋሊጹ!

ዕድሜኡ 54 ዝኾነ ኢጎር ሸፈርድ [Igor Shepherd] ሩስያዊ ክኢላ ስነ-መርዚ [Toxicologis] – ጸረ ኮቪድኣይዲ ወይ ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ተቐሪብ ዘሎ ክታበት፣ ዓሌትን ዘርእን ሕዝቢ ዓለም ንምጽናት ዝተፈብረኸ ድምጺ ዘይብሉ ኣጽዋር ውግእ እዩ ክብል ኣጋሊጹ። እዚ ዕድሜኡ 54 ዝኾነ ኢጎር ሸፈርድ [Igor Shepherd] ሩስያዊ ክኢላ ስነ-መርዚ [Toxicologis] -ኮይኑ ሞያኡ ልዑል ወተሃደራዊ...

SOVIET TOXICOLOGIST- COVID VACCINE IS A GENOCIDE BIOWEAPON

December 7, 2020 by Jeremy James  Left, Toxicologist Igor Shepherd, 54 — “I am a Russian military doctor, and lived in Russia under communism, until I relocated to America in 1993. During my military service in the Soviet Army, during the late...

ኲናት ውያኔን ኣምሓራን ካበይ ኣበይ?? [2ይ ክፍል]

ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈለጠስ ኣይሃዳናይን ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ 03 ታሕሳስ 2020 ዓ.ም.ፈ. ውዲት ወያኔን ሻዕብያን እንታዩ?? ብዛዕብ ታሪኽ ወያኔን ሻዕብያን እንተድኣ ተንቲና፣ ብዙሕ ግዜን ማእለያ ዘይብሉ ጽሑፋትን ክወስደልና እዩ። መኽንያቱ ኣብ ውሥጢ እዚ ዛዕባዚ ብዙሕ ዝተሓላለኸ ውዲታዊ ነግራት ስለዘለዎ። ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ ግን፣ ጭፍራ ውያኔን ሻዕብያን፣ ከምቲ ብማዕከናት ዜናኦምን፣ ብባሃማት...

Genocide is the End Game

By Clive Maund December 5, 2020 “In a nutshell, they are to cull a large percentage of the human race and to turn the survivors into a completely controlled army of slaves who own nothing and are dictated to and tracked, traced and monitored 24 / 7 everywhere,...

ኲናት ውያኔን ኣምሓራን ካበይ ኣበይ?? ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈለጠስ ኣይሃዳናይን

ኣብ ክፍላ ወርሒ ሕዳር፣ ኵናት ኣብ መንጎ ኣቢዪን ደብረጽዮንን ተባሪዑ። ኣበዩ ክዓል? መኽንያት መጀመሪ እዚ ኩናት እዚ ከኣ፣ ጭፍራ ወያኔ ነቲ ሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ኣጸልሚታ ብቓጻ መጺኣ እጽዋርን ዘድልዩዋ ሰራዊትን ድሕሪ ምጭዋያ እዩ። ብድሕሪዚ እቲ ዕሠል ግዝያዊ ቀዳምይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ እቢዪ ኣሕመድ ዓሊ ኣብ ልዕሊ ጭፍራ ወያኔ ብዕሊ ኲናት ኣዊጁ። እዚ ኲናት እዚ ግን ብስነኣእምራዊ ውዲት ግንከኣ ረቂቕ...