ውግእ ይካየድዶ ኣሎ? IS WAR ON THE WAY?

Source: Sourced from the David Irving site Admin April 15, 2018April 15, 201815 Comments “THE U.S. STRIKE against Syria, executed without United Nations security council approval, was a war crime, and as such invites retribution.  The Swamp is beginning to swallow...

መንግስቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ፈረንሳን ተዛራርየን ኲናት ኣብ ልዕሊ ልዑላዊት ሃገር ሶርያ ወሊዐን።

ዘ ሕ ም ቖ  ኣ ሎ ኒ  በ ት ሪ   ሃ ቡ ኒ፣ ኣነ ዝበልኩኹም ከኣ እመኑኒ እዘን 3 ምኵሓት ሃጸያውያን መንግስታት፣ ከምቲ ልሙድ ጻዕዳ ሓሶተን፣ “ፕረሲደንት ልዑላዊት ሃገር ሱርያ ኣሳድ ስሚን ጋዝን ንህዝቡ ስለዝነስነሰ ክውቃዕ ኣለዎ” ካብዝብል ምስምስ፣ ንገርሀኛ ህዝቢ ኣሜሪካን ዓለምን ብዜና ማዕከናተን ድሕሪ ምዝርጋሕ፣ ትማሊ ኣብ ቀዳም ዘውግሕ ስዓት 4 ንግሆ ንልዑላዊት ሃገር ሶርያ፣103 ሚሳይላት...

ግፍዕታትን ንግዳዊ መሓውራትን ፍሊጶስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራን፣ ምብራቕ ኣፍሪቃን ደቡብ ሱዳንን

ብሃለፍታ ዝቐዝፋ … ሕጊ – ኣልቦ ትካላት (4ይ ክፋል) ጀጋኑ ዝሞቱ ምስሞቱ፣ ዝተቐንጸሉ ድማ ምስተቐንጸሉ፣ ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሶቭት ሕብረትን ነጻ ወጺኣ ምስተባህለ፣ በቲ ሰላዪ ኢሰያስ ጀነራላት ተባሂሎምዝተሸሙ፣ ሎሚ ግና ኣብ ስርቅን ብልሽውናን፣ ጭውያን ቅንጸላን ስለላን ኮለላን ተዋፊሮም ዘለው ወኻሩ፣ ሰብሓት ኤፍሬምን፣ ፍሊጶስ ወልደየውሃንስን ካልኦት ኮራዂርን። “ዘይወግሕ ምሲሉዋስ ኣብ...

Ten Days Before The End Of The World

  Paul Craig Roberts Institute for Political Economy  April 12, 2018  The criminally insane governments of the US, UK, and France are sending a flotilla of missile ships, submarines, and an aircraft carrier to attack Syria in the face of Russian warnings. What is the...