ውግእ ዓድዋ እምባ ጋር

ብወዲ ጥሮታ ዕለት 02.03.18፡ ምንጪ ሓበሬታ in English: The Battle of Adwa እንሆ በሉ ወያ ኣብ ናይ ህላወን ሞትን ኩነት ተቐርቂራ ትሕመስ ዘላ ሃገረ-ኢቲዮጲያስ ንዓመታዊ ዝኽሪ ክቡር በዓል ‘ዓ ወት’ ውግእ ዓዱዋ ትሸባሸበሉ፣ ትድግደገሉን ትዕጠቐሉን ትርአ። ብወገነይ ሎሚ ግደፍ ነቲ ቅድሚ 122 ዓመታት ዝተገ ብረ ውግእን ትርጉማቱንሲ ነቲ ናይ ዕለት 28/05/1991 ‘ዓወት’ውን እንተዝቐምሶ...

End game for Cabal as Nuremberg II Tribunals Loom

Source: Benjamin Fulford – 5.3.2018 The Khazarian mafia faction that has been trying to start World War III and kill 90% of humanity is now on its last legs, multiple sources agree. The clearest sign of this was an executive order and a 636-page annex issued on...

ምስጢራዊ ውዲት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ትፈልጥዎዶ (ብቪድዮ መልክዕ)

ብማሕበር ገዳይም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ተጸኒዑ ብቪድዮ መልክዕ ብወግዒ ኣብ ዩቱብ ዝተዘርግሐ ታሪኻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኢሰያስ ኣፈወርቂ። ብርግጽ ቅድሚ ሎሚ እውን እንተኾነ፣ ብሕዳሪናይ ተስፋሚካኤል ጆርጆ ኢሰያስ ሰላዪ ከምዝኾነ ብሰፊሑ ተተንቲኑ ነይሩ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ፣ ተስፋሚካኤል ጆርጆ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ብሓፈሻ ብትእዛዝ ኢሰያስ፣ ብፍላይ ድማ ብትእዛ ስለላ መርበብ ሲኣይኤ ብ1992 ዓ.ም.ፈ. ብጉጅለ ቅንጸላ...

“ህዝባዊ ሰሚና ለንደን”፣ ኣደ ንጉሰ ኣደኻ ኣይኹና፣ ንሱ ሕረድ ንሰን ይቚነና።

 እምኒ ዝረገጸ ኣሰር የብሉ፣ ማይ ዝሰተየ ሽታ የብሉ፣ ምስ ህግደፍ ዝኸደ ድማ ልብን ዓላማን የብሉን። ኣደ ንጉሰ ኣደኻ ኣይኹና፣ ንሱ ሕረድ ንሰን ይቚነና።The so called failed London “Public Seminar”!!!  እዚኦም’ዮም እምብኣር፣ ነቶም ሎሚ ቅነ ብሰንኪ ኢሰያስ በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሓለፉ፣ሓርበኛታት ደቂ ሃገር ከምኒ ሃይለ ወልደትንሳኤ ዑቕቡን (ድሩዕ)፣ ሓጂ ሙሳን...

 መግለጺ ሓዘን ክቡር ሓርበኛ ወላዲና ሓጅ ሙሳ መሓመድ ኑር

ክቡር ሓርበኛ ወላዲና ሓጅ ሙሳ መሓመድ ኑር፣ኣብ 2017 ዓ.ም.ፈ. ንተግባራት ልኡኽ መላኺ ጭፍራ ህግደፍ  ብትብዓት ዝተቓወሙ ጅግና ሃገራዊ እዮም። ህግደፍ ግና በቲ ሓቦኦምን ትብዓቶምን፣ ራዕዲ ስለዝኣተዎ ከም ኣመሉ ኣብ ምእሳሮም ተጓዪዩ፣ ብዘይንሕስያ ድማ ንቤት ማእሰርቲ ዳጒኑዎም። ጅግና ኣቦና ሸኽ ሙሳ መሓመድኑር፣ ብሰንኪ ገፋዒ ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ፣ ምእንቲ ሃገሮም ክብሉ ሎሚ ንግሆ ዕለት 03 መጋቢት 2018...