ንሓቂ እንተድኣ ፈሊጥኩማ ሓራ ክተውጽኣኩም እያ፤

እዚ ካብ ክፍላ መጋቢት 2020  ዛጊት 3 ወርሕን ፈረቓን ሓሊፉ ጀሚሩ ግና ማዕከናት ዜና እቢiሎም፣ “ተላባዒ ሕማም ኮቪክኣይዲ-19 (IS CV-19) ከይለ̱̱ኽፈኩም ተጠንቀቑ ካብ ሰብ ርሓቑ፣ ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ሸፊንኩም  ተንቀሳቐሱ”! ብመንግስታዊ ደረጃ ዝብሃል ዘሎ ትእዛዛትን ኣዋጃትንሲ: ውዲት ድዩ ወይስ ሓቀኛ ሓበሬታ?

 THE CORONAVIRUS HOAX IS A MASSIVE PSYCHOLOGICAL WARFARE OPERATION TO:

1) USHER IN FORCED VACCINATIONS

2) FOOD SHORTAGES

3) QUARANTINES RELOCATIONS INCARCERATIONS

4) TRAVEL  RESTRICTIONS

5) FORCED MEDICAL PROCEDURES

6)WIPING OUT THE MIDDLE CLASS

7) CLOSING SMALL BUSINESSES

8) ELIMINATING CASH & TAKING THE MARK OF THE BEAST

9) FORCED MEDICAL MARTIAL

10) LAW TRACKING EVERYONE 24/7

11) INSTALL WEAPONIZED 5G & WIFI

12) SYSTEMS IN SCHOOLS & BEYOND

13) MAKE YOU AFRAID-SO WHEN THEY TURN ON THE 5G & THE NEW 60 Ghz

WIFI SYSTEMS EVERYWHERE, THEY CAN BLAME THE SYMPTOMS ON THE

CV-20 VIRUS AND THE UNINFORMED WILL BE STANDING IN LINE FOR

DEADLY VACCINES/DRUGS

FAUCI, LANE & REDFIELD: “This suggests that the overall clinical consequences of Covid-19 may ultimately be more akin to those of a severe seasonal influenza (which has a case fatality rate of approximately 0.1%)..”        New England Journal of Medicine 3-26-20 (Fauci totally contradicting himself before & after this date at press conferences)

80% FALSE POSITIVES:  Nobel Laureate Kary Mullis, developer of the PCR technology said these are not the appropriate test for Aids or viruses since the presence of RNA is not the disease.

So if the tests are not accurate and most of the deaths are mis-classified as CV-19, then where is the threat??

Liquor Stores and Abortion Clinics are open…but Churches and the Beaches are closed.    WTF??    Where do you draw your line in the sand?              TURN OFF YOUR TV AND WAKE UP!!   BEFORE IT IS TOO LATE

DO NOT COMPLY: Do not wear masks!  They cut down your oxygen levels and can hurt your health. US Surgeon General Jerome Adams 3-28-20: “They are not effective in preventing general public from catching coronavirus”

FOR MORE INFORMATION GO TO WWW.THEFULLERTONINFORMER.COM AND CHECK OUT JOE IMBRIANO’S YOUTUBE CHANNELS:  “The Fullerton Informer” and backup “Wiki Joe”. His website and youtube videos tell the truth about the most important issues of our day, such as: False flags; CV-19; Section 13 of vaccine inserts; sterilization of children with laptops; wifi dangers; NASA fraud; agenda 21, etc. Also his website:www.wifidangers.com

Go to Joes website and download this flier and the mask exemption sheet (for medically qualified people), print 50 copies and start handing out everywhere and forward to everyone on your email list.                                                                                       And ask yourself:      “What would Jesus do?”……. “THE TRUTH WILL SET US FREE & SAVE LIVES”D

Source