ብጽዮናውያንን ብመሃንድሳት ጽዮናውያንን ዝምወል ግሁድ ዘመናዊ ዕዳጋ ባርነት ኣፍሪቃውያን፣ ሎሚ ድሕሪ 600 ዓመታት ዘምነ ብርነት ኣፍሪቃውያን፣ ኣብ መበል 21 ክፍለዘመን ማለትዩ ብጽዑቕ ወፍሪ ተዋፊሮምሉ ንዕዘብ ኣሎና።  ኣበይ ንምጻሕ ኮን ይኸው???

ኣብዚ እዋንዚ ብፍላይ እኳ ድኣ ድሕሪ ውድቀት መዓመር ጋዳፊ፣ መራሕ ሃገር ሊብያ፣ እተን ብኣፈን ንኸምስላ፣ ንህዝቢ ዓለም  ድማ ንምድንጋርን ንምዕንጃልን፣ ገበርቲ ሰናይ ኢና ዝብላ፣ ግንከኣ ቀንዲ ትካላት ጽዮናውያን ዝኾና ማሕበራትን ውድባትን (NGO) ዝብሃላ፣ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ዕዳጋ ስደተኛታት ዝሳለጠሉ ወፍሪ ፣ብግህዶ ንከካይዳ ንዕዘበ ኣሎና። እወ፣ “ገበርቲ ሰናይ ኢና”  ኢለን ሰላማዊ ውግእ ንኸካይዳ ብጽዮናውያን ሊቸንሳ ዘውጽኣ ማሕበራት ትካላት ሃጸያውያን እየን እምበር ምስ ግብረ ሰናይ ዘራኽብ ጉዳይ ግና ፍጹም የብለንን። እወ፣ ብርግጽ ብጽዮናውያንን ሃጸያውያንን ዝምወላ ትካላት እየን።  “ካብ መንግስታት ሓራ ኢና” “ገበርቲ ሰናይ ኢና” እንዳበላ ከኣ እየን ፕሮፓጋንዳ ክገብራ ዝስምዓ። ንስደተኛታት ኣፍሪቃውያን፣ ብሃገር ሊብያን ማእከላይ ባሕርን፣ ብቢልዮናት ዝቚጸር ገንዘብ እንዳገፈጣ ድማ፣ ቀንዲ መሃንድሳት መመላለስቲ ጀላቡን፣ መራኽብን ኮይነን ንዕዘበን ኣሎና ። እቲ ካብ ኩሉ ዘስደምምን ዘሕፍርን ታሪኽ ድማ፣ እቶም ካብ ብኣእምርኦም ብሕምብርቶም ዝሓስቡ፣ ከም ብዓል ኢሰያስ ኣፈወርቂ መላኽ ህዝቢ ኤርትራን፣ እንዳወያኔን፣ ሲሲ መራሒ ግባጽን፣ ካልኦት ልኡኻት ባዕዳውያን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን መራሕትን፣ ግንከኣ፣ መለኽትን ገዛእትን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኾኑ፣ ገረብ ብሓኽላ ኮይኖም መሻርኽትን ዑሱባትን ጽዮናውያን ኮይኖም ይኽድሙ ምህላዎም እዩ።

ዘመነ ባርነት ካብ 14 ክፍለዘመን ጀሚሩ ክሳብ መፋርቕ 19 ክፍለዘመን ጸኒሑ፣ ንሱ ግና ሓሊፉ። መልክዑ ቀዪሩ ድማ ዘመነ ኮሎኒያሊዝም ኣብ 19 ክፍለዘመን ድሕሪኡ ኣርኪቡ። ንሱ ኣብቂዑ ክብሃል ከኣ፣ ዘመነ ሓዲሽ ኮሎንያሊዝም ኣብ መበል 20 ክፍለዘመን ተኪኡዎ። ንሱውን መድረኹ ሓሊፉ እንተተባህለስ፣ ዘመነ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ድማ ኣብ መበል 20ን 21 ክፍለዘመን፣ ዘመነ ግሎባሊዝም ብኻልእ ኣዘራርባ ብግህዶ ንዓለም ንምቍጽጻር ዝዓለመ፣ እንሆ መጺኡ ንዕዘብ ኣሎና። እቲ ቀንዲ ዓላማኡ ድማ ነታ ብባህርያዊ ጸጋ ዝበልጸገት፣ ገና ድማ ብድንግላ ዘላ ኣፍሪቃ፣ ንህዝባ ኣጽኒቶም መሬታ ሃብታን ንምዝማትን ንምውናን እዩ።

ኣበይ እሞ ክበጽሑ እዮ!!! መስጣ ህዝቢ ኣፍሪቃ ግና ገና ከምዚ ሎሚ ንዕዘቦ ዘሎና፣ ኣብ መንጎ እታ ቅድመ ግንባር ጽዮናውያን ኮይና ኣብዚ እዋንዚ ፖሊስ ዓለም ንኽትከውን ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ፣ ጽዮናዊት ኣሜሪካ፣  ሩስያን፣ ሰሜን ኮርያን፣ ቻይናን፣ ኢራንን ክትፍክረለን ዓንገረር ክትብል ትስማዕ ኣላ።  እሞ እዚ ኣብ መበል 21 ክፍለዘመን ዝርአ ዘሎ ምውጥዋጥሲ እንታይኮን ከስዕብ እዩ?? እቶም ተመራመርቲ ስትራተጂን ውግእን ፖለቲካን ከምዝሕብሩዎ ዘለው ግና፣ ” እዚ ሃጸፍጸፍ መንግስቲ ኣሜሪካ ቀንዲ ዓላምኡ፣  ብኒኩላር ኣጽዋር ዝተሰነየ 3ይ ውግእ ዓለም ንምብራዕ እዩ” ይብሉ ኣለው።

ካብ ጀርመን ዝነቐለት መርከብ ኣብ ደሴት ላምባዱሳ ክትዓልብ ከላዘርኢ ስእሊ። እንታይ እዩ እቲ ዓላማ እቲ ወፍሪ እዛ መርከብ ሃገር ጀርመን።

The Iuventa Ship of the German NGO Jugend Rettet is docked at Lampedusa’ s harbour, Italy.  Photo: Elio Desiderio/ANSA via AP.

The individuals under investigation come from various European countries including Germany, Portugal, and Spain and are mostly activists rather than ships crew. The Prosecutor’s Office of Trapani has so far not commented on the identities of those under investigation but said that they believe crew members on board the ship in September 2016 and June 2017 had connections to smugglers

Spanish NGO Proactiva Open Arms has criticised the Libyan coastguard after they fired warning shots near one of their rescue vessels looking for migrants off the Libyan coast።

ካብ ስፓኝእ ዝነቐለት መርከብ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ክትዓልብ ከላ ዘርኢ ስእሊ። እንታይ እዩ እቲ ዓላማ እቲ ወፍሪ እዛ መርከብ ሃገር ስፓኛ እንታይ ምኻኑ ትፈልጡዎዶ?

Jehovah’s Witness Pioneer Couple Leaves Watchtower

 Victoria Friedman — Breibart.com Aug 13, 2017

Mediterannean migrants rescued

The German NGO Sea-Eye has suspended operations in the Mediterranean Sea citing “security” after Libya blocked its coast to European ‘search and rescue’ ships.

The pro-open borders charity wrote on Sunday it would suspend ferrying migrants from North Africa to Europe.

“The reason for this is the changed security situation in the western Mediterranean after the Libyan government had announced an indefinite and unilateral expansion of its territorial waters, combined with an explicit threat to private NGOs,” Sea-Eye explained.

Der Spiegel reports the NGO has transported approximately 12,000 illegal migrants since its launch in April 2016 aboard its two ships the Sea-Eye and the SeaFox.

The decision comes only one day after major French NGO Médecins Sans Frontières (MSF/Doctors Without Borders) suspended its so-called rescue missions.

The move by MSF came following warnings from the Libyan government that “NGOs which pretend to want to rescue illegal migrants and carry out humanitarian actions” would no longer be welcome in the search-and-rescue (SAR) zone in and around their waters.

Last week, the Libyan navy intercepted over 1,000 migrants in a three-day period, and fired warning shots near a vessel belonging to Spanish NGO Proactiva Open Arms, accusing them of dealing with smugglers, and warning them to “not come back to our waters”.

“Never come back, otherwise I will shoot you,” the Libyans added.

Two weeks ago, Italian authorities confiscated the Iuventa, a SAR ship operated by German NGO Jugend Rettet, on suspicion of conducting “clandestine immigration” and contacting people smugglers. One week later, the Italian government released evidence corroborating the allegations.

Italian prosecutor Ambrogio Cartosio said: “The evidence is serious. We have evidence of encounters between smugglers who have accompanied illegal immigrants to the ‘Iuventa’, and members of the crew.”

The “Iuventa” collects migrants from individuals identified as people-smugglers by the Italian authorities. Photo: Polizia di Stato. Click to enlarge

The “Iuventa” collects migrants from individuals identified as people-smugglers by the Italian authorities. Photo: Polizia di Stato. Click to enlarge

Italy is tightening up access to her ports by migrant-trafficking NGOs after the government approved a code of conduct that SAR vessels must abide by before migrants and crew are allowed to disembark on Italian soil.

Several NGOs refused to sign the code of conduct, including MSF and Jugend Rettet.

In February 2017, the EU Border Agency (Frontex) described NGOs in the Mediterranean as acting “like taxis” for illegal migrants, having determined that their operations off Libya helped people-smugglers to “achieve their objectives at minimum cost [and] strengthen their business model by increasing the chances of success”.

According to the International Organization for Migration (IOM), more than 111,000 migrants have entered the European Union via Mediterranean routes this year.

Source