ኣብዛ እንነብረላ ዘሎና ብሰብኪ ውዲታውያን ቅልውላው ዝመልኣ፣ ግንከኣ  ምጭውቲ ፕላኔት መሬት፣ ዘይንገር እንተዘ? ይኮይኑስ ዘይግበር የልቦን። እስከ ጳጳስ ፍራንሲስ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው? ካበይ ነቒሎም ኣበይ ንምጻሕ ኮን ይኸው? እስከ ነዚ ቪድዮ ብኣድህቦ ንስምዓዮ።

 

Pope has a SHOCKING plan for 2017

 ኣብቲ ከተማ ሮም ዝተኻየደ መበል 60 ዓመት ዝኽሪ ብዓል ውድብ ኤውሮጳ ሕብረት፣ጳጳስ ፍራንሲስ ባሪኾሞን ተኻፊሎሞን ነይሮም።

Donald Trump responds to Pope Francis remark Donald Trump not a Christian

 

2018 the DATE the ROTHSCHILD BANKERS PLAN to END AMERICA