እዞም ካብ 1948 ዕ.ም.ፈ. ጀሚሮም ካብ ፈቐዶ ኩርናዕ ዓለም ተኣኻኺቦም፣ ብሓገዝ ወነንቲ ባጤራ ንደቂ ፓለስቲንያ ሰጒጎም ብስም ሃገረ እስራኤል ኢሎም ክሳብ ሎሚ ንኣስታት 70 ዓመታት ብውግእን ሽበራን ጥራይ ዝገዝኡ ዘለው፣ ብሓቂ እቶም ቅኑዓት ኣመንቲ ኣምላኽን የሱስ ክርስቶስን ድዮም፣ ወይስ ሕቡኣት ሕብረተሰብ እዮም? እቶም ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ህዝብታት፣ ከም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን፣ ሶማላውያንን፣ ሱዳናውያንን፣ከምኡውን፣ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕን ሰምናዊ ክፍሊ ኣፍሪቃን ዝነብሩ ህዝብታት፣ ዲኤንኣ (DNA) ናቶም ድሮ ተመርሚሩ100% እቶም ብዘርኢ ደቂ ያቆብ እስራኤላውያን ምዃኖም ተረጋጊጹ እዩ። እስከ ነዚ ብእንግሊዝኛ ቋንቋ ኣብ ታሕቲ ተዳልዩ ዘሎ ሓተታ ብኣድህቦ ተኸታተሉዎ እሞ፣ ሽዑ ነቲ ሓቀኛ ትርጉም ይሁዳውያን፣ እቲ ውዲታዊ ዝኾነ ሓሶትን ክትርድኡዎ ኢኹም ሰናይ ንባብ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት

By Michael Berg
(henrymakow.com)
January 17, 2018

Uri Shapir - Israeli Jewish Artist.jpg

This is not Michael Berg. But, like this blue-eyed Israeli, Berg found that his DNA test results show NO trace of Non-European or Semitic DNA. His DNA test shows that despite coming from a multigenerational Jewish family,  his DNA is 98.7% Northern European, mostly Germanic and the rest is Celtic etc.

Judaism (much like Freemasonry) isn’t really a race and a folk in the traditional sense but a secret society – a Satanic cult – whose main goal is to enslave mankind. “Race” and “Nation” are used as covers to keep the brainwashed mixed race “Jewish” masses following the Satanic agenda.

 

By Michael Berg

(henrymakow.com)

I was born in Israel in 1985. My parents are European Jews.

In the following article, I would like to make the point that Jews are mixed-race population and are as much as victims of the Satanic Cabalist-Talmudic agenda as anybody else.

WHY IS JUDAISM (TALMUD & KABALA) SATANIC

The Talmudic Jews refer to negative behavior as “Yerida L’tzorich Aliya”which means “Descent for the Purpose of Ascent” (the same philosophy was also embraced by the Frankists.)  In other words, you can engage in all form of evil things and the lower you descend, the higher you ascend. They believe that their Messiah will only come once Humanity is totally morally degraded hence they attack the only normal, healthy, natural and God-given form of Sexuality i.e. Heterosexuality (Opposite-Sex Attraction = Marriage) and promote Homosexuality (i.e. Same-Sex Attraction), Zoosexuality (Human Animal Attraction), Pedophilia (Adult-Children Attraction) and incest.

ORDINARY JEWS ARE ALSO VICTIMS OF THE NWO AGENDA

Many people believe that ordinary Jews are spared the Satanic influence of the Jewish Masonic NWO. This isn’t true. Jews are as much victims
as anybody else. We have to remember that the agenda is SATANIC by nature. The Agenda is indeed directed by Jewish forces but these forces could not care less about ordinary Jews. Ordinary Jews are being used to serve the agenda of International Jewry.

The rulers won’t be ordinary Jews or ordinary people but the Elite. They don’t care about Jews in general since Jews aren’t really a race in the traditional sense (as shown below) but a Satanic cult.

Judaism, much like Freemasonry, is only a means to push the NWO agenda. The Rothschild and the rest of the Jewish Elite are willing to throw ordinary Jews under the bus if it serves their agenda.

Ordinary Jews are affected by the same social ills that affect the west today. Feminism, Abortion, Divorce and LGBT deviancy are
also promoted and tolerated in Israel. Jews are also poisoned by Feminism. in Israel it is very difficult to find a good woman. Half of the women in Israel care only about money and their ego. They don’t care about getting married and starting a family.

Women are also put into military service in combat units which degrades the quality of the military. Feminism had made these women so difficult to start a relationship with.

WHAT “JEWISH RACISM” REALLY MEANS?

In terms of multiculturalism, Israel is even more multi-racial in the real sense of the word than any other country in the world.

500,000 gentile Russians have been converted to Judaism and had become Jews legally, along with 120,000 Blacks from Africa who also converted and became “Jews”.There are about 1.5 Million Arabic & Iranian Jews, 2 Million North African Jews and about 4 Million European Jews – and all of these “Jews” don’t look the same as there are Nordic, Turkish, Iranian, Arabic and African looking Jews.

Article intro - Jewish Men (1).jpg(Four Jewish men –  members of the Jewish extremist Chabad cult)

The Talmud indeed speaks of non-Jews as “animals”. However, once a non-Jew is being converted into Judaism they suddenly receive a “Jewish Soul” and become “God” along with every cell of their DNA. (Suddenly, DNA turns “Godly”).

This is further proof that Jewish racism against non-Jews is not a biological racism – anybody can become Jewish – but rather a spiritual racism. You are “God” as long as you are part of the “Club”. If you are a non-Jew, you can become a “Jew” and part of the “club” by conversion and thus you get a “Godly Jewish Soul”. If you chose to remain a non-Jew, that means you have a “Satanic soul.” Of course, they are the ones embracing Satan.

As already stated, Israel is by no means a racially pure country – fact that the powers-that-be know very well. Jewish marriage laws aren’t based on biological racism. Anybody can be converted into Judaism and allowed to marry a Jew. If you are not a Jew, you cannot marry a Jew but if you converted to Judaism you can.  This proves to me that Judaism (much like Freemasonry) isn’t really a race and a folk in the traditional sense but a secret society – a Satanic cult – whose main goal is to enslave mankind. “Race” and “People” are used as covers to keep the brainwashed mixed race “Jewish” masses follow the Satanic agenda.

JEWS ARE A MONGREL CREED MADE UP OF ALL THE WORLDS RACES

While I was in the United States not long ago, I did a DNA test to find out who I really am in terms of my blood. I was simply curious to know since I read that it is possible to do a DNA test and trace one’s ancestry based on their DNA. I was told by my parents that my grandparents on both sides told them (who were secular Jews in Germany) that their ancestors lived in Germany for many generations and that they were “Jews” all that time. They also told me the area their ancestors originate from in Northern Germany, which to my surprise – I later found out thanks to the internet – was not known to be inhabited by Jewish communities……This is where I felt that something just doesn’t add up.

bar-rafaeli-bio-gty.jpg
(left Israeli Jewish model, Bar Rafaeli) 

Furthermore, physically I don’t look like a “typical” Jewish person. I look like an ethnic German person i.e. I have white skin, blue eyes, blond hair and Nordic facial features. Both of my parents have blond hair and blue eyes as well and since I now realized that the story my grandparents on both sides told my parents just doesn’t add up since there were no Jewish communities in that area of Northern Germany. I decided to do a DNA test to find out who I am through my blood.

I got the result of the test a few weeks ago, My DNA test results show NO trace of Non-European or Semitic DNA. My DNA test shows that I’m 98.7% of Northern European blood. Mostly Germanic and the rest is Celtic etc. While there’s only 1.3% deviation (which is well within a margin of error). I am a “Jew” but my DNA says “Germanic”.

To be frank, I wasn’t surprised at all. Things now started to make sense to me. Accepting the “Jews” as a “one unified race” was always a paradox to me, given the immense differences between different Jewish groups. Studies show that European Jews contain huge amounts of European DNA in addition to Turkish and Semitic DNA and many of them are total converts whose ancestors lived in European towns who were totally converted into Judaism during the past 500-1000 years.

European Jews started out Kazhars (Turkish People) converting to Judaism after they mingled with Semitic Jews. These Kazhars (Mixed with Semites) who initiated European Jewry then mixed and added more converts from among the Slavic and Germanic populations with whom they contacted. European Jews of today are basically a mixed-race people made up of largely Kazarian (Turkish), Germanic, Slavic elements. Since there are Nordic blond blue-eyed Jews, Brown Arabic Jews, Black Jews from Africa etc I came to the conclusion that present-day Jews cannot be regarded as a race in the traditional sense.

So what do they base their identity on? Simply put, You are a “Jew”

if you are a member of the “Club”. What club? A Satanic Cult whose main goal is to enslave mankind as I’ve shown in my previous articles.
Jews present themselves as a religion and a race when they are obviously neither.

EXAMPLES OF JEWISH RACIAL IMPURITY AND UN-CHOSENNESS

 
collage.png
(examples of “ethnic Jews”)