ካብ መንግስታት ይኹን ካብ ፖለቲካ ነጻ ኢና እንዳበሉ ብውጹዓት ኣፍሪቃውያን ዝሽቅጡ ማፍያ፣እዞም NGO None Government Organizations፣ ዝብሃሉ ቀንዲ  ንግዳዊ ትካላት እዮም። እቲ ዝሕዝን ነገር ግና ገርሀኛ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣይፈልጦምን እዩ።  ብኢሰብኣዊ ተግባራት ድማ ዝገደዱ ማፍያ ምዃኖም፣ ብፍላይ እኳድኣ ንስደተኛታት ንረድእ ኣሎና እንዳበሉ፣ ንህዝቢ ዓለም ዘታልሉ፣ቀንዲ ወፍሮም ግና ካብ ንግዲ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ማእለያ ዘይብሉ እቶት ከምዝረኽቡ ተረጋጊጹ።

እዞም ጭፍራ ማፍያ እዚኦም፣ ብፍላይ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ እንዳኮብለሉ፣ ስምን መርዛም ክታበትን ከምዝገብሩ እውን ርዱእ እዩ። መስኪን ህዝቢ ኣፍሪቃ ግና በቶም ሰረቕትን ባርባራውያንን ዝኾኑ መራሕቱ ስለዝጓሰ፣ነዞም ማፍያ ዝኾኑ ማሕበር ጸልማት ገና ኣየለለዮምን። ሎሚ ግና ማፍያ ምዃኖም ዛጊት ተፈሊጦም እዮም።  ኣኽባር ሕጊ ሃገር ድማ ጣልያን ድሮ ብስለያ መርበብ ገሩ ካብ ባርነት ዝኸፍአ ዘካይዱ ነጋዶ ምዃኖም ኣረጋጊጹ። ምዓስ እዮም ግን ብዓበይቲ መንግስታት ክእገዱ ንዝብል ሕቶ ግና፣ መልሱ ገና ኣይተረኽበን።

እዞም “ግብረሰናይ ኢና” እናበሉ  ብኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እንዳሸቀጡ፣ ካብ ዕዳጋ ደቂ ሰባት ብቢልዮናት ዝቝጸር ገንዘብ ዘኻዕብቱ ዘለው፣ ብጸጥታዊ መዳይ ተኻታቲሉ ማፍያዊ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን የካይዱ ከምዘለው ኣኽባር ሕጊ መንግስቲ ጣልያን ብመጽናዕቲ ኣለልዩዎም ኣሎ። ጸኒሑ ድማ ጉዶም ከጋልጾም እዩ። ተስፋ ንገብር።

ክሳብ ብቋንቋ ትግሪኛ ተርጕምና እነቕርቦ፣እቶም ቋንቋ እንግሊዝኛ እትመልኩ፣እስከ ብኽብረትኩም ነዚ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ተኻታተልዎ ኢኹም።

Source    InformationLiberatio
Chris Menahan
Apr. 28, 2017

 

 

 

 

 Italian prosecutor Carmelo Zuccaro said Thursday that wiretapped conversations revealed non-governmental organizations are working together with human smugglers to flood Italy with migrants and “destabilize” their economy.From AP:


MILAN (AP) — An Italian prosecutor on Thursday defended his accusation that non-governmental organizations operating rescue boats in the Mediterranean are colluding with migrant smugglers after one humanitarian organization said the charge threatened its work and requested proof for the allegation.

 

Carmelo Zuccaro, chief prosecutor for the Sicilian city of Catania, told RAI state television that he believes that some NGOs working to rescue migrants just outside Libyan waters “could be financed by traffickers” and that their ultimate goal could be “to destabilize the Italian economy.” He has cited wiretapped conversations.

In separate comments to the ANSA news agency, Zuccaro said he was identifying on a phenomenon, not individual organizations, in an attempt to prevent greater abuses. He said prosecutors would need investigative help to seek charges.

“It is my duty to denounce that there are people who are enriching themselves from immigration, with the resources destined for assistance that attract Mafiosi appetites,” Zuccaro told ANSA.

Zuccaro told La Stampa last week: “We have evidence that there are direct contacts between certain NGOs and people traffickers in Libya.”

“We do not yet know if and how we could use this evidence in court, but we are quite certain about what we say; telephone calls from Libya to certain NGOs, lamps that illuminate the route to these organizations’ boats, boats that suddenly turn off their transponders, are ascertained facts,” he said.

An investigation from GEFIRA exposed this exact crime last year: