ኣብዛ ዕለምና፣ ዘይተነግረ’ምበር ዘይተገብረስ የልቦን!!

ኣብቲ ብግዜ ይሁዳዊ ስታሊን Gulag ዝብሃል ቤት ማእሰርቲ ሶቭየት ሕብረት ፣ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ሩስያውያን ዝፍጸም ዝነበረ ስቓይ፣ ኣብቲ ብስም “ሓለዋ ሰውራ” ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ሻዕብያን፣ ሎሚ ኣብ ኩለን ኣብያተ ማእሰርቲታት ኤርትራ፣ ብትእዛዝ ኢሰያስ ዝፍጸሙ ዘሎው ግፍዕታት ሓደ እዮም።

እቲ ኣብ ሃገር ጀርመን ኣብ ግዜ ኣዶልፍ ሂትለር ኣብ ልዕሊ “እሱራት ይሁዳውያን” ተፈጺሙ ዝብሃል ግፍዕታት፣ ዝገደደን ዝሓሰመን፣ ጭፍጨፋን መቕዘፍትን ብዩሁዳዊ ስታሊን ዝእዘዝዝ ዝነበረ መርበብ ኣብ ልዕሊ ክርስያን ሩስያውያን እዩ ነይሩ። እቶም ኩሎም መራሕትን ሓለፍትን ኣዘዝትን ኣብያተ ማእሰርቲ ሩስያ ዝነበሩ፣ ይሁዳውያን እዮም ነይሮም።

A reissue of an article originally published in September 2015
under the title “Hitler vs Stalin”.

hitler-stalinHITLER  VS  STALIN

YOU CAN HATE THEM BOTH, BUT YOU CAN’T LOVE THEM BOTH—
BECAUSE THEY WERE POLAR OPPOSITES WHO LOATHED EACH OTHER

As for a comparison of Stalin and Hitler, Stalin was clearly a megalomaniac. Take a look at all the Stalin iconography and then compare it to the iconography devoted to Hitler. How many grandiose statues and murals featured Hitler as their focus? Stalin was a cold-blooded murderer, his track record leads to this inevitable conclusion. Stalin was behind the mass murder of his own people. Tens of millions of them, most of them Russian Christians.  When did Hitler ever conduct any mass murder campaign of this magnitude?

The Stalin regime produced the Soviet Gulags, a system of death camps purposefully designed to starve and work inmates to death. Hitler’s concentration camps spanned a twelve year period from 1933 to 1945. In 1937, there were only 7,500 prisoners in four concentration camps: Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald and Lichtenberg. Note that war at this point was less than three years away.

German camps were originally designed to rehabilitate the inmates, hence the sign “Arbeit Macht Frei”, i.e. learning a trade and becoming a productive German citizen led to the inmate’s release.

According to Bernadac, Reichsführer Himmler “wanted the concentration camps to be primarily re-education centers, genuine courses that should result in lasting conversions.”

Before the war, German inmates were released from the camps after satisfactorily completing their rehabilitation process. Of course, the release process ceased with the beginning of the war.

By contrast, only a tiny percentage of inmates ever returned from Stalin’s death camps during a 71 year period spanning both side of WWII.

Soviet camps were first established in 1919 under the Cheka. By the early 1930s, camp populations had already reached significant numbers and by 1934 the Gulag, or Main Directorate for Corrective Labor Camps, now under the NKVD, housed several million inmates.

A peacetime incarceration rate of several million inmates in Stalin’s USSR compared to a few thousand in Hitler’s Germany — how do these two leaders compare on this point alone?

—   §   —

THIS IS WHAT WENT ON IN THE SOVIET GULAGS
SET UP BY STALIN AND HIS JEWS

maxresdefault

The murderous Stalin felt the need to have his troops backed by “blocking units” tasked to execute anyone retreating from the front. He also branded anyone who was captured as a “traitor” and later had them executed, while sending their innocent family members to fill up his slave labor camps. Where did Hitler ever espouse such iniquitous policies?

Hitler stated his intentions openly in advance. He never planned nor utilized the “sneak attack.” Unlike Stalin and his communists who openly declared that their aim was world conquest and domination, Hitler never had any such plans in mind. He was too busy just trying to survive and keep his people unmolested.

Hitler tried repeatedly to prevent war by offering peace terms. These terms were rejected in toto by the allies who wanted war.

Stalin had 22,000 Poles murdered in an attempt to decapitate the Polish government and thereby any possibility of a Polish counter revolution. He then blamed this atrocity on the Germans. Where did Hitler ever order the mass murder of a country’s leaders and intelligentsia? When did Hitler ever blame any actions, taken by himself or his government, on others?

The Soviet regime under Stalin considered citizens insane if they failed to regard communism as their one and onlr religion and to  offer slavish support to the “workers paradise”. When did the National Socialists in Hitler’s Germany ever consider people crazy for having a diversity of opinions?  When did they ever incarcerate citizens in insane asylums for disagreement with their policies?

Unlike the sole example provided by Stalin’s Conversation with A.M. Kollontai, there are far too many other examples of these differences to list.

LD: The Stalin conversation with Alexandra Kollontai—which attempts to portray Stalin as a heroic figure who would one day be fully vindicated and take his place among the gods—almost certainly never too place. There are definite indications that this entire conversation with Stalin is an outrageous fabrication or forgery. In which case what we are dealing with here in Ms Kollontai’s purported interview with Stalin is a worthless document.

TORTURE IN STALIN’S GULAGS

VIEWER DISCRETION ADVISED.
CHILDREN UNDER THE AGE OF 18
AND THOSE OF A SQUEAMISH DISPOSITION
SHOULD AVOID LOOKING AT THESE PICTURES.

GULAG_IMAGE_02Danzig Baldaev, Drawings From the Gulag

012 (1)

Naked Christian women were lined up for inspection by Jewish commissars when they first arrived in Stalin’s gulags. The prison guards had their pick of the most attractive women.

016

As a result of exhaustion from overwork and starvation rations, many of the women suffered from vaginal prolapse.

008LIFE  AND DEATH IN STALIN’S GULAGS

In Stalin’s camps sadistic thugs were allowed to murder inmates by electrocution, stabbing, hanging, decapitation, and the insertion of red-hot crowbars into the anus.

010In Stalin’s torture camps Christian inmates were sodomized, as in this picture, by having long iron needles thrust up their rectums.