ካብ ቅድሚ ልደት ክልርስቶ ጀሚሮም ውግእን ወረ ውግእን፣ ወላሊዖም  ብሓፈሽ ንህዝቢ ዓለም ብፍላይ ከኣ ህዝቢ ኣፍሪቃ ከሳቕዩዎ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ሎሚ ኣብ መበል 21 ክፍለዘመን ፕሮጀክት 2020 ሓንጺጾም ንዕዘብ ኣሎና። እወ እቲ ቅድሚ ሎሚ ክፍጽሙዎ ዝጸንሑ እከይ ግብሪ ከይኣኽሎም፣  እንሆ እምብኣር ሓዲሽ ፕሮጀክት ጥፍኣት ኣልዒል ኣቢሎም ሓንጺጾም፣ መዘና ዘይብሉ ፕሮፓጋንድ ፈኒዮም፤  ፈጺሙ ኣብ ዓለም ዘየለ “ተላባዒ ሓማም ኮሮና” ከይትሓሙ ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ሸፊንኩም ተፋላሊኹም ኪዱ ኢሎምና።   እቲ ውዲት ግን ንጹር ዓላማ ዘለዎ እዩ። ንሱ ድማ ንብዝሒ ህዝቢ ዓለም መርዛም ክታታበት ከቲብካ ንምውሓዱ እዩ። ቅድም ግን ከም መፈተኒ ብመስኪን ህዝቢ ኣፍሪቃ እንዳ ፈተኑ ክምንቁሱዎ ክፍትኑ እዮም።  እምብኣር እቲ ወፍሪ ጥፍኣት ህዝቢ ኣፍሪቃ  ስሚ እንዳከተቡ ክምንቁሱዎ ጀሚሮም ኣለው። ነቲ ትካል ዕርበት ተታሓሖዙዎ ዘሎ ፍጥረት ድማ፣ መሃንድስ ጥፍእት ቢል ጌት ዝተባህለ ቢልዮኔር እዩ። ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ቢልገይት ዘዋፉሩዎ ግን እቶም ኢሉሚናቲ ዝብሃሉ ማሕበር ጸልማት እዮም። እስከ ነዛ ቪድዮ ምስ ተኻታተልኩማ፣ ንዘi ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰፊሕ መግለጺ ብዛዕባ መንነት ኢሉሚናቲ ድማ ኣንብቡዎ፣ ሰናይ ምክትታል።

ምንጪ ሓብረታ፤ 

መርበብብ ሓበሬታ ደቀባት፣

The Crowhouse – Aug 19, 2020

Corona fraudus Casedemic Parasitico (Banned Instantly by Youtube)

 

 

 

Who Are The Illuminati?

By Richard Stone

“A loose affiliation of millionaires and billionaires” (Paul Simon).

“The world is governed by far different personages from what is imagined by those who are not behind the scenes” (Benjamin Disraeli).

“Give me control over a nation’s currency, and I care not who makes the laws” (Mayer Rothschild).

Conspiracy theory is the theory that most of the world is secretly governed by a small group of men who operate behind the scenes. Conspiracy theory is now an accepted turn of phrase but sometimes one hears the expression, sometimes whispered rather than spoken. “The Illuminati”.

What does this mean? Who are the Illuminati? They are, in essence, a cartel of international bankers and industrialists based in Western Europe and North America. The names of certain families persist over long periods of time. Some of the most important names are Rothschild, Rockefeller, Morgan, Lazard, Warburg, Schroder and Schiff.

The pivotal family is probably the house of Rothschild, the descendants of Mayer Rothschild (1743 – 1812) of Frankfurt. The male descendants of this family, for at least two generations, generally married first cousins or even nieces. The family established banking institutions in Vienna, London, Naples and Paris as well as Frankfurt. Ever since the middle ages, these families have been building their power by lending money at rates of interest to the monarchies and governments of Europe who were forever in debt, particularly in times of war. Sooner than tax the population to raise funds, always an unpopular measure, they usually preferred to borrow money from the money-lenders. This was the birth of the concept “the national debt.” The countries of the world are forever in debt but where there is a debtor there is a creditor – who is this money owed to? It is owed to this coterie of international bankers.

By the nineteenth century the power of the Rothschild family was immense. They increased their wealth with great cunning and cleverness, while maintaining a low public profile. A notable example of their methods was their exploitation of the battle of Waterloo. The Rothschilds had spies watching the course of the battle and as soon as became evident that Wellington had won, a Rothschild agent traveled at maximum speed to London, arriving hours before Wellington’s own messenger. Rothschild received the messenger and began conspicuously selling his stocks. The whole stock exchange assumed that Wellington had lost and Napoleon had won so everybody started selling, at this point, other Rothschild agents bought up huge stocks at give-away prices. Thus an already massive fortune was massively increased.

The Rockefeller family may be equally important. The pivotal figure in this family was J.D.Rockefeller, who made his fortune out of Standard Oil or Esso in Ohio and Pennsylvania. He also controlled the railroads. When rival road transport systems were established he attempted to block them by parking his trains across the roads at level crossings. His basic business technique was the elimination of competitors at all costs, followed by the establishment of a monopoly, followed by profit taking. He rapidly gained a name for huge wealth, secrecy and hard and dirty business practice. In his later years he had a harsh and gaunt appearance, so to counter his bad “public image” JD more or less invented the PR industry. He had short films of himself made, calculated to charm the public, himself playing golf with a pretty little child for instance. This film was shown on TV recently. It has a rather false and amateurish air but was very effective with the public of the day.

The Rockerfellers currently have controlling interests in Exxon (the world’s biggest company) and the Chase Manhattan Bank, which turns over trillions of dollars a week. With so many billions in their hands already, what does more money mean? Obviously it means more power and more control over other human beings, but to what end and in whose name?

Apparently in the name of Lucifer, the fallen angel also known as the bringer of light, hence the name “Illuminati”, which means “the enlightened ones”. Lucifer is also known for the characteristics of pride, deception and impermanence. The illuminati were apparently founded in Bavaria in 1770 by one Adam Weisshaupt, a student of the Jewish philosopher Mendelsohn, and backed by the Rothschild family. The society has always been based on the lodges of Freemasonry, which was taken over at the highest levels during the course of the eighteenth century by agents of the Illuminati. Freemasonry is a very secretive institution, to the extent that members at one level do not know what members at another level are doing. Hence it is an organisation which is full of bonhomie and good deeds at the lower and middle levels, while its motives and deeds at the highest levels veer towards the dark side.

Both Freemasonry and Judaism have strong roots in the ancient Egyptian systems of religious belief, and it was this very similarity which attracted the illuminati to Freemasonry, for most of them were Jewish. It is a source of controversy today to speculate whether or not they are still predominantly Jewish. No unfair racism intended – they either are or they aren’t. Certainly there is much evidence to suggest that they are not, George Bush for instance, a prominent illuminati figure and obviously not Jewish.

The all seeing eye on the U.S. Dollar Bill

The United States of America is more or less a creation of Freemasonry. The symbol of Freemasonry was placed on the cornerstone of the Whitehouse, while the assembled Freemasons lodges stood and watched the ceremony. The famous all-seeing eye in the pyramid appears on the one dollar bill. It is one of the main symbols of Freemasonry. This bill also bears the inscription, in Latin, “1776, the year of inception of a new world order”. If one joins the dots formed by the stars of the thirteen original states one obtains an exact Star of David.

The goal of the IlIuminati is total control of the world. The only nations, which are holding out against their power, are some Islamic nations and China but this resistance is limited because the Illuminati have crushing economic power.

There are certain methods of subjugation and control which are indispensable to this power. The first is, of course, complete control over all financial systems, all borrowing and lending. All banks, all building societies, all insurance companies have to be under their control. At the lowest level even the smallest bank will be forced to toe the line. At the highest level the World Bank decides the fate of countries. It is an interesting and amazing fact that both the Federal Reserve Bank and the Bank of England are controlled by these Illuminati dynasties, in spite of the names of these banks, which suggest that they are run for public benefit. It is said that both Abraham Lincoln and John Kennedy wanted to change this system.

The second essential component is control of the media. It is controlled through business fashion. If the board meeting, or the management meeting, or the sales meeting, or the training meeting suggests that facts should be presented in a certain way, who is going to present them differently? There is an implied threat to one’s job and one’s career. Few people would gladly face demotion, retrenchment or the dole and most people are so ambitious they will do nearly anything “reasonable” to court favour with their superiors. This is how business is controlled and the media is the most important part of business, for it controls people’s minds. People are very suggestible and often lend more credence to what they see on “the box” than to what happens on their own street. The Illuminati know this and use this suggestibility factor to the full. Lenin’s key move during the Russian revolution was the capture of the radio station.

The third factor in the control system is the universities, and through them the whole education system. Particular effort is put into the schools of sociology, politics, economics and education, hence “liberal” systems of education which are often degenerate and even violent. Their men are inserted into the universities through the power of funding by big business. They then spread their influence downwards through tertiary to secondary and primary education.

The fourth factor is the enormous influence wielded by two similar organisations, The Council of Foreign Relations in the USA and the Royal Institute of International Affairs in England. These institutions are schools for statesmen, Illuminati statesmen. They are the stamping grounds of men such as Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinksi and Lord Carrington. These two “think tanks” have a crucial influence on all US and British governments, no matter which party is “in power”. The statesmen produced by these institutions can and do decide the fate of nations.The tax-exempt foundations are also instruments of Illuminati power. The Ford foundation and the Rockefeller foundation are two prominent examples of this type of “charitable” institution. They were heavily involved in supporting various communist powers when the cold war was at its height. Communism versus capitalism arms race = more money and power for the Illuminati. So these are some of the structures through which the Illuminati work but what methods do they use?

Pitting one side against the other, using a theory devised by Hegel, which is: Thesis versus antitheses – synthesis.

Every force tends to have an opposite counterforce. The conflict between the two results in a new situation, the synthesis. The illuminati make it their business to be the synthesis. Thus no problem situation is ever “nipped in the bud” it is rather fostered and used, just as the Soviet Union was fostered and used.

The insertion of immigrant groups into countries is a variation of this divide and rule process. Each group can be played off against the other.

“Double talk” and “double think”. George Orwell knew instinctively what was going on when he invented these two expressions:
I categorically deny = it will happen a bit later.
Peace = war by another means.

To say one thing and do another is fundamental to Illuminati practice. They believe that the public will accept these lies through laziness and wishful thinking. Unfortunately they are usually correct.

“Keep them busy busy busy, back on the farm with the other animals.” We are kept so busy with business (or busyness) that we do not understand or participate in the decisions and events that will crucially affect our future.

When a real power move is made it is usually done secretly and suddenly often with the pretence that nothing has happened. There is preparation for opposition, but conflict is often not necessary as most people have been trained to be so passive that they will probably not create an effective opposition.

Use of front men in important positions. These front men have the characteristic of “servile obedience”, probably because of a blot or blots on their character which they are anxious to conceal. Most of the Presidents of the USA fall into this category. The current situation springs to mind. Behind the opponent stands the man with real power, who has long been groomed for this position. Men like Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski and George Bush are in this category.

The assassination of opposing leaders as quietly and as secretly as possible, so as to simulate a natural death. If this is not possible due to time constraints or other limited circumstances, surrogates are used and the lines of suspicion are covered by deception, false accusation and if necessary, multiple assassinations. Induced heart attacks, fake motor accidents and apparent suicides are also favoured methods of assassination.

Social engineering. An easily manipulated rabble is what is required. Mixed population groups with weak morals, weak traditions, low educational standards and weak group willpower are the aim. Those with special aptitudes can be taken out and trained to serve the illuminati for technical purposes, security purposes or as part of the propaganda apparatus. The middle class will become surplus to requirements and will be reduced to relative poverty.

Mockery and submission of the manners and morals of societies which show any resistance. Control of the media, the fashion industries and the education systems are essential components in this strategy. “Free love”, the cult of youth, mockery of the Christian and Muslim faiths also fall into this category. “I don’t give a rats ass about Jesus Christ” is one recent masterpiece from one of Hollywood’s biggest starts. He probably didn’t realise what he was saying, which makes him a “useful idiot’. A “useful idiot” is much more effective than a conscious supporter. By these means of subversion societies and nations are conquered from within and open battle is usually not necessary.

The conduct of unrelenting economic warfare. This is the real war and continues even while the bombs are falling and the bullets are flying. The important part is the control of the enemy’s economy after the conflict. The recent economic crash in the far-eastern countries is in reality an assertion of the Illuminati’s economic power, an expression of economic dominance. The Illuminati now control 10-15% of the Japanese economy. This is public knowledge, that is what has been bought at bargain prices. In reality they probably control much more.

Control and exploitation of the standards of public health. The sale of prescription drugs is a huge business generating mega profits. Medical operations and treatments can also be very profitable to big business. These extreme treatments have their place but are over-used for the sake of profit.

In fact big business, particularly the big drug companies, have a vested interest in the ill health of the population. These companies, working through the US Food and Drug Administration, have tried to suppress the health food industry. In this they have largely failed but now the game is to own it and control it so that health foods can only be afforded by the elite.

Argument through defamation of character. The factual debate is ignored while characters are defamed. This is usually a very effective technique as many human beings are very suggestible and seem reluctant to use their reasoning abilities. Thus a “smear campaign” can easily draw attention away from the facts.

To conclude, it is growing increasingly evident that a world government is developing, and many would say that it is probably no bad thing, but few have asked for what purpose this “new world order” is created. Nor have they asked themselves what the consequences will be. These consequences (or some of them) will probably be as follows:

• Increasing profits for big business, increasing poverty for the middle class (who they despise). A rapid decline in moral standards and the promotion of social decay.

• Transience. Jobs that don’t last; neighbourhoods that don’t last.

• Increasing levels of crime and violence.

• Decline and demise of public services; replacement by private enterprise – good service for the few who can afford it.

• Ongoing ill health for the bulk of the population because of stress; poor quality foods; food additives; genetic engineering; pollution and drugs. There may be good health for those who can afford it – only the rich and well informed.

• The gradual phasing out of national governments, which will have powers more like the regional governments of today.

• The formation of several conglomerations like the United States.

In time a world leader will be announced, a real one this time. A pity he will have a cynical contempt for the most of humanity. Do we deserve it?