ማእለያ ዘይብሉ ባጀት ንኣጽዋር ውግእ እተውጽእ ሃገር ትፈልጡዋዶ? ስለምንታይከ? ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዝእዝዞ ስዉር ሓይሊ መን ምዃኑኸ ትፈልጡዎዶ??

ክሳብ ሎሚ ኣብ ልዕሊ እዛ ንነብረላ ዘሎና ዓለም ዝላገጽዎ ዘለው ላግጺ፣ መዋዳደርቲ የብሉን። ብርግጽ ግና ንህዝቦም ለኪሞም ክዓርቡ እንተዘይኮይኖም እዚ ኩሉ ዘጋይዱዎ ዘለው ላግጺ ፈጺሙ ኣየዋጽኦምን እዩ። ንቀያሕቲ ህንዳውያን ኣጽኒቶም መርሬቶም ዘሚቶም። ንጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ከም ኣኹሑት ተላጊጾምሎም። ክሳብ ሎሚ ድማ ብቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ ቀዛፊ ሕማምን ክታበትን aንዳገበሩ ንዚ ዝሎሚ ዘሎ ወለዶ ጸለምቲ ይጽንቱዎ ኣሎው። እቲ...

ህዝቢ ከተማ ከረንን ዕደና ወርቂ ቢሻን፣ “ሃገራዊ ኣገልግሎትን”!!

ከተማ ከረን ሎምን ኣምሆዘመንን፣ ህዝቢ ከተማ ከረን፣ ደቁ ብስም ኣዋንጣ “ሃገራዊ ኣገልግሎት” ፣ ግንከኣ ብግብሪ ሃገራዊ ባርነት ዝኾነ ወፍሪ፣ ንሳዋ ዝብሃል ምድረበዳ እንዳተዳጎኑ፣ ካብ ሳዋ ሃጽ ኢሎም ድማ ንስደት የምርምርሑ ኣለው። ዕደና ወርቁ ግና ብጽዮናውያን ይዝመት ኣሎ። ገርሀኛ ህዝቢ ከረን ድማ ምስ ጥሙይ ከብዱን፣ ዕሩቕ ዝባኑን፣ ጽርግያታት ከተማ ከረን ተገዲዱ ክጸርግ ትንፋሱ ይመሉቕ ኣሎ።...

What the Media Isn’t Telling You About North Korea’s Missile Tests

Mike Whitney — The Unz Review Sept 4, 2017 Here’s what the media isn’t telling you about North Korea’s recent missile tests. Last Monday, the DPRK fired a Hwasong-12 intermediate-range ballistic missile over Japan’s Hokkaido Island. The missile landed in the waters...

The American Military Empire: Is Trump Its Would-be Emperor?

By now, most observers have realized who President Trump really is. After close to 8 months in the White House, Trump has clearly demonstrated that he has serious character defects in his public role as an American “showman” president. His behavior, so far, has been...