ዑስማን ሳልሕ ሳበ፡ ንናጽነት ተቓሊሱ ኣብ ስደት ዝተቐብረ ታሪኹ እንዳተዘከረ ዝነብር ፈላስፋን ጅግናን ኤርትራዊ

ባሕቲ ነሓሰ 2021 ምንጪ ሓበሬታ ብቢሲ ትግሪኛ ምንጪ ስእሊ, D.M ካብ መወዳእታ ሓምሳታት ክሳብ ጊዜ ሞቱ ንናጽነት ኤርትራ ዝተቓለሰን፡ ንምስሊ ቃልሲ ኤርትራ ኣብ ኣህጕራዊ መድረኽ ዜቕረበ፡ ካብ ተደናገጽቲ ሓይልታት ግዳም ንተጋደልቲ እግሪ ዘትከለ ሃገራዊ ምንባሩ ሰነዳት ታሪኽ ይምስክርሉ። ይኹን እምበር ኣብ ሃገራዊ ዝኽርታት ስሙ ብዙሕ ኣይጥቀስን እዩ? ስለ ምንታይ? ካብ ሕርጊጎ ክሳብ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ገምገም...

The biggest global hoax in history

Pandemic Aid Bailout Published: Thursday, July 9, 2020 Masks and respirators do not work. There have been extensive randomized controlled trial (RCT) studies, and meta-analysis reviews of RCT studies, which all show that masks and respirators do not work to prevent...

ኮሮና ንመስርሕ ሓዲሽ ዓለማዊ ሥርዓት ዝተማህዘ ውዲታዊ ስልቲዶ ፣ ወይስ ብርግጽ ተላባዒ ሕማም? ጥራይ ምቕናይ!

ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ስለምንታይ ንምንትምንታይከ? ዘገምታዊ መስርሕ ሓዲሽ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት                     Freemason The Masonic Square and Compasses . ቅዱስ ፊደል ትግሪኛ  ለ ቅዱስ ፊደል ትግሪኛ   ሀ ዓይኒ ሖሮስ ዓይኒ ሖሮስ Freemasonry or Masonry consists of fraternal organisations that trace their origins to the...

THE KUSHITE QUEEN AMIMARENAS

Queen Amanirenas, the brave one-eyed African queen who led an army against the Romans in 24BC, She beheaded the Roman King Agustus  Amanirenas (also spelled Amanirena) was a queen of the Meroitic Kingdom of Kush. Her full name and title was Amnirense qore li kdwe li...

A MANIRENAS – GEAT AFRICAN QUEEN AND FIERCE RULER OF KUSH

Kandake Amanirenas was the second Queen of the Kush Kingdom in what is now modern-day Sudan. She was the great woman and  queen mother. Amanirenas, the brave one-eyed African queen who led an army against the Romans in 24.BC and defeated the Roman Army. She ruled over...