ሽያጥ መሬትናን፣ ወርቅናን፣ ሃብቲ ዓሳናን፣ ካልኦት ክቡራት ማዕድናትናን፣ ሎሚ ከኣ ወደባትናን፣ ደሴታትናን ኣብ ጁባ መን ይኣቱ ከምዘሎ ትፈልጡዎዶ?

ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት! ኣቦታትና ክምስሉ ከለው ከም”ንዋይከ ዎ እሲትከ ቀዳምሀ” ሃብትኻን ብዓልቲ ቃልኪዳንካን ካብ ቅድሜኻ ኣይትፍለዮም፣ ይብሉ። ኣብቲ ህዝባዊ መቓልሕ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ግንከኣ ብስም “ሓዳስ ኤርትራ” ዝብሃል “ጋዜጣ” ኩባንያ ጽዮናውያን ህግደፍ፣ ብዕለት 2.ሚያዝያ 2015 ዓ.ም.ፈ.  ኣብቲ “መርገጽ ኤርትራ ኣብ...

ሃገርካን ህዝብኻን ረሲዕካ፣ንሕና ንሱ! ንሱ ንሕና! ግርህነትዶ ንብሎ ወይስ ድንቁርና ?

ዕሽነትዶ ንብሎ ህልኽ ወይ ንቕጽና ግርህነትዶ ንብሎ ወይስ ድንቁርና ኣብ ጀነቫ ኬድካ መራሒና ቃሕ ዝበሎ ይግበር ኣብ ልዕሌና ብራዕድን ብፍርሕን ዋላ ይግዝኣና ብዘይ ክስን ፍርድን ይእሰረና ብዓጸቦ ጥሜት ይሓዘና ከይንምሃር፣ ከይንሰርሕ፣ከይሓርስ፣ከይንነግድ፣ዋላ ይኽልኣና ስኣን ሕክምና ንሙት ኣብ ገገዛና ስርዓቱ ክንሕሉ ጠምነጃ ሓንጊጥና ዋላ ከርተት ንበል ናብራና ረሲዕና ይግሃስ ይድፈር ሰብኣዊ መሰልና...

እንታይ ማለት እዩ ኮሙኒዝም ኮሙኒዝም ስርቂ እዩ።THE RED TERROR”Lenin and Trotsky created the infamous secret service “Cheka” (later renamed OGPU, then NKVD and finally KGB) to steal property and crush resistance.

ርሑቕ ዓዲ መሓሰዊ፣ እንታይ ማለት እይ ኮሚኒዝም? ህውሓትን (ወያኔን) ሻዕብያን፣ ጀብሃን ወተሃደራዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን፣ፍልስፍና ሶሻሊዝም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም። ስለምንታይ ድኣ ብሓባር ዘይሓበሩ ነይሮም? እንተዝሓብሩ ነይሮምስከ እቲ ረብሓ ነመን ምውዓለ ነይሩ? እስከ ነዚ ኣብ ታሕቲ ብቋንቋ ኣንግሊዝኛ ተተንቲኑ ዘሎ  “THE RED TERROR” ዝብል ኣርእስቲ ነስተብህለሉ….። ኣብ እዋን...