ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. መተካእታ ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ነቲ ወጻኢ ሚንስተር ዝነበረ፣ ወርቅነህ ገበየሁ ክመርጹዮም ይብሃል ኣሎ

ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. መተካእታ ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ነቲ ወጻኢ ሚንስተር ዝነበረ ስልጣን ዝወዳደር፣ ወርቅነህ ገበየሁ ክመርጹዮም ይብሃል ኣሎ። እቲ ዝምረጽ ሓዲሽ ቀዳማይ ሚንስተር፣ ነቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኦሮሞ 36%ን፤ ንህዝቢ ኣምሓራን 24%፣ ዘይውክል እንተድኣ ኮይኑ ግና፣ እቲ ካብ 2015 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ ዝባራዕ ዘሎ ተቓውሞን መኸተን ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን፤ ኣብ ዝገደደ ጥርዙ ክበጽሕ እዩ እምበር ደው ክብልስ ከቶ...

Syria – ISIS Is Defeated – The U.S. Is Next In Line

The Islamic State in Syrian and Iraq is officially defeated. The UN resolution which allowed other countries to fight ISIS within Syria and Iraq no longer applies. But the U.S. military, despite the lack of any legal basis, wants to continue its occupation of Syria’s...

U.S. military to declare martial law as DOJ, FBI criminality exposed

In english:   Benjamin Fulford,2017-12-04 Source: The U.S. military government, known to the world as the administration of President Donald Trump, is about to declare martial law, Pentagon sources say. “The Cabal has been checkmated, as Trump is ready to federalize...

መሬት፣ ኩሉ እያ፣ መሬት ትንፋስ እያ፣ ብርኪ እያ።

መሳጥን ሃገራዊን ትሕዝቶ  ዘለዋ ሙዚቃ ብተፎኖ ምስ በጸይቱ እንዳ ተቋባበሉ ዝደረፉዋ መሳጢት ደርፊ፣ ሎሚ ነቲ ፍረነገር እታ ሙዚቃ ከነስተብህለሉ ከሎና፣ ብምልኡ፣ ንህግደፍ ዝወቅዕ ኮይኑ ንረኽቦ። ኣብቲ እዋንቲ እዛ ደርፊ ክትድረፍ ከላ ግና መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ እኳድኣ እቲ ኣብ ከተማታት ዝነብር ዝነበረ ውዲት ሻዕብያ ስለዘይፈልጦ፣ ገጂፍ ህርፋን ነጻነት ከኣ ስለዝነበሮ፣ ከምቲ ህርፋን ጸባ ዘለዎስ ጓጒድ  ማይ...

Jihadists In CIA-FBI Intimidate Vegas Victims

October 16, 2017 (left, Las Vegas Sherriff Joseph Lombardo under the watchful eye of FBI station chief Aaron Rouse)   According to Yoichi Shimatsu, former editor of Japan Times, elements of the FBI loyal to James Comey carried out the Vegas massacre using ISIS...