ምቕታል’ምበር ዘይፈልጥ ምሕረት፣ ኣብ ልቡ ዝሓደረ ቅልውላው መንነት! ዝተለለየ ዋርድያ ረብሓ ጽዮነት!

 እንካብ ንእስነቱ መዋእል ቍልዕነት ኣብ ልቡ ዝሓደረ ቅልውላው መንነት ወዲ ማይ ጠላሚት ዘይኣምን ሰባት ኣይተዋህቦን ዕርክነት ሕውነት ሰናይ ግብሪ ዘይፈልትጥ ቅንዕና ሓቅነት ኣምሆ ዘመን እዋን ሰብዓታት ደልዮም ረኺቦሞ ውዲታውያን ጽዮንነት ኣንቆራ ምስ ፈለ ካብ ውድብ ሓርነት ኣምሆ ዘመን ሓኪሉ ኣብ ዓላ ኣብ ጸሊም ጎቦታት ሎሚውን ኣይገደፎን ቆሊኡ ኣብ ቍሸት ዓዲ ሃሎ ኮብሊሉ ከም ጓሶት መራሒኦም ኮይኑ ንጓሶት ሓረስቶት ሽዑ...

ከይትዛረብ ነገር ከይተምሉቕ እርም ጥርቅም ኣስቂጥካ ስቕ! እዚስ ትዕግስቲዶ ወይስ ሕመቕ?

ሓውካ፣ ሓብትኻ  ወድኻ ጓልካ፣ ብዓልቲ ቤትካ ተኣሲሮም ክጠፍኡ ክሓቁ ንባዕልኻ ተዳጒንካ ተኸትኪትካ ትንፋስካ መሊቑ ወድኻ ካብ ኢዶም መልቑ፣ ኮብሊሉ ሞይቱ፣ ወይ ዓዲ’ርሒቑ 50 ሽሕ ትኸፍል ወይ ትእሰር ብዘይ ምሕረት ንሃገርካ ተጋዲልካ ልዕሊ 30 ዓመት ብዘይ ሕጊ ደስኪልካ ተባሂልካ ትብል ጆግነን ከርተት ገበን ኢሰያስ እንዳፈለጥካዮ ብሓላፍነት ሃገርካ ጠንጢንካ ወጺእካ ንስደት ጽዮናውያን ከኣ ይዘምቱዎ ጸጋ ሃገር...

ብቓጻ ዝቐትሎ ነቲ ጅግና ሽደን፤ ብጽዮናውያን ዝሰልጠነ ተመን!!

ውጹዕ ግንከኣ ተባዕ ኤርትራዊ ነጻነተይ ኢሉ ክጠርዕ ከእዊ ዓለም ኣይሰምዓቶን ግድነት ኮይንዎ ክጻወት ብሓዊ ንሃገር ነጻነት ንባዕሉ ሓርነት ኢሉ ንኽቃለስ ን30 ዓመት ገና ኣይፈለጠን ካብ ፈለማ እዋን ብመሃንድሳት ባዕዲ ዝሰልጠነ ናይ ሳሕል ተመን መርዛም ተንኮለኛ ብሰብ ዘይእመን ኣየወ ክሓስሙ ማሕበር ጸልማት ጽዮናውያን ልኢኾምልና ብቓጻ ዘቕትል ነቲ ጅግና ኤርትራዊ ሽደን ድሕሪ ነጻነት ህዝባዊ ስልጣን ንኽምንጥል ማርቲን...

ህግደፍ ዝብሉዎ ጸዋዕ ጭንቂ ስግኣት፣ ባዕዳውያን ዝዓሰቡዎ ኣንበጣ ጥፍኣት፣ ሕማም መንድዓት’ዩ፣ ኢሰያሳዊ ስርዓት

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቆልዓ ወዲ 8 ዓመት ክሳብ ኣረጊት ወዲ 80 ዓመታት ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፣ ጎርዞ ምስ በጽሒ ኣንጻር ወራሪ ስርዓት ንጉስ ሃይለስላሰን፣ ፋሺስታዊ ደርግን ተዋዲቑ መሬቱን ባሕሩን ነጻ ዘውጽኤ ኩሩዕን ጅግናን ህዝቢ እዩ። ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ህዝብን፣ ህዝብዊ ቅያ እንዳ ኣሳላሰለ፣ ድሎ ከይትዕሎ እንዳበለ ንጸላኢ ክድርዕም ከሎ፣ ጽባሕ ብጊሓት ኣንታይ ዓይነት መንግስቲ ክንተክል ኢና ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን።...