ተዘክሮታት ነገስታት ኩሽ ካብ ቅድሚ 5000 ዓመታት ቅ.ል.ክ. ክሳብ 500 ዓ.ም.ፈ. ድ. ል.ክ

ካብ ሃገር ኡጋንዳ ጀሚሮም ክሳብ ግብጺ የማሓድሩ ዝነበሩ ነገስታት ደቂ ኩሽ እዞም ነይሮም። ቅድሚ ወራር ባርባራውያን ሮማውያንን ኣጋንንቲ ኣዕራብን፣ብሰላምን ብፍትሕን ብርትዕዊ ሃይማኖትን ዘማሓድሩ ዝነበሩ ነገስታት ደቂ ኩሽን ወይ ደቂ ሓበሻ እዮም ነይሮም። ነገስታት ኩሽ ካብ 5000 ቅ.ል.ክ. ክሳብ ምቕልቃል ወረርቲ ሮማውያን፣ ካብ ከባቢ ኡጋንዳ ጀሚሮም ክሳብ ግብጺ ብፍትሓዊ ምሕደራ ይመሓድሩ ነበሩ። ካብቶም ንደቂ ሓበሻ...

Facts about Covid-19

Published: March 14, 2020; Updated: April 25, 2020 Languages: CZ, DE, EN, ES, FI, FR, HBS, HE, HU, IT, JP, KO, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR Share on: Twitter / Facebook Fully referenced facts about Covid-19, provided by experts in the field, to help our...

መሰርታዊን ታሪኻዊን ኣመጻጽኣ ምጒዳል ብዝሒ ሕዝቢ ዓለምን፣ ወፍሪ “ኮሮናቫይርስን” 3ይ ምዕራፍ

 ክሳብ መርዛም ክታበት ኮሮና ንኸትበኩም: ኣብ ገዛኹም ተዓጸኹም ጽንሑ። ድሕር ግን ተሰሪዕኩም መርዚ “ፈውሲ” ኮሮና ክትክተቡ ኢኹም!! እዚ ሕማም ተላባዒ ኮሮናቫይረስ እንዳተባህለ ዝባራዕ ዘሎ ዓለምለኻዊ ፕሮፓጋንዳ, ንህዝቢ ዓለም ንምርዓድ ኣምበር: ሕማም ተላባዒ ኮሮና ዝብሃል የልበን። Revelation 12:9 “….that old serpent, called the Devil, and...