ህግደፍ ዝብሉዎ ጸዋዕ ጭንቂ ስግኣት፣ ባዕዳውያን ዝዓሰቡዎ ኣንበጣ ጥፍኣት፣ ሕማም መንድዓት’ዩ፣ ኢሰያሳዊ ስርዓት

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቆልዓ ወዲ 8 ዓመት ክሳብ ኣረጊት ወዲ 80 ዓመታት ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ፣ ጎርዞ ምስ በጽሒ ኣንጻር ወራሪ ስርዓት ንጉስ ሃይለስላሰን፣ ፋሺስታዊ ደርግን ተዋዲቑ መሬቱን ባሕሩን ነጻ ዘውጽኤ ኩሩዕን ጅግናን ህዝቢ እዩ። ሰራዊት ህዝባዊ ግንባርን ህዝብን፣ ህዝብዊ ቅያ እንዳ ኣሳላሰለ፣ ድሎ ከይትዕሎ እንዳበለ ንጸላኢ ክድርዕም ከሎ፣ ጽባሕ ብጊሓት ኣንታይ ዓይነት መንግስቲ ክንተክል ኢና ኢሉ ሓሲቡ ኣይፈልጥን።...

እቲ ኢሰያስ ዝገበሮ ኢንተርቪው 2017 ዓ.ም.ፈ. ባዕሉ ዝምሃዞ ደይኮነስ ብጎይተቱ ዝተዳለወሉ ላግጺ እዩ ነይሩ።

ኢሰያስ ብጎይተቱ ሃጸያውያን ተመልሚሉ፣ እዩ ንሜዳ ወፊሩ። ኣብ ግዜ ሰውራ ጥራይ ማእለያ ዘይብሎም ጀጋኑን ፈላስፋታትን ደቀባት መንቁሱ። 1991 ዓ.ም.ፈ. ከኣ ሕጊ ኣልቦ ግይዛዊ መንግስቲ ኣዊጁ። ሕገኣልቦ ዝኾነ ስልጣን ካብ ዝጭብጥ ጀሚሩ ድማ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ግህሰት መሰል ሰብኣውነት፣ ህልቀት ስደትን (ኤክሶዶስን) ህዝቢ እዩ ተፈጺሙ። ብኸምዚ ከኣ ን26 ዓመታት ዝኣክል ህዝቢ ኤርትራ መላገጺ ኢሰያስን፣ ምስሓቕ...

ጭራ ነብሪ አይትሓዝ ካብ ሓዝካ ግና አይትግደፍ። ዘርኢ ኣግኣዝያን፣ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግሪኛ መንዮም ትፈልጡዎምዶ?

ትርጉም ቋንቋ ትግሪኛ = ትግረ ኢና (We are Tigers) ነብሪ ኢና ማለት እዩ። ንሕና ትግሪኛ ንዛረብ ምልክትና ነብሪ እዩ። ቁኖ ኣዴታትና ኣብ አርትራ ይኹን ኣብ ትግራይ፣ ንኣብነት እቲ 7 ኣልባሶ ዝብሃል እንተድኣ ኣስተብሂልናሉ፣ ከምቲ ሓለገት ሴሜትሪክ ኣብ ቆርበት ነብሪ ዘሎ እዩ። ትኽ ዝበለ ሴሜትሪክ እዩ ተቖኒኑ። ከምኡውን ኣብ ርእሲ ቆልዑ ደቂ ኣግኣዝያን ዘሎ ከለላ ዝብሃል ዓይነት እቀማቕማ ጸጕሪ ቆልዑ እንተድኣ...

እዛ ዓመተ 2016 ተወዲኣ፣ ኣብ ዓመተ 2017 ድማ ኣቲና። ስለዚ እዛ እቲናያ ዘሎና ዓመተ 2017 ንዅሎም ብፍላይ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ስደትን እንነብር ደቂ ምድረባሕርን ኣግኣዝያንን ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ዓለምን፣ ዓመተ ጥዕና፣ ዓመተ ፍቕሪ፣ ዓመተ ምትእኽኻብ፣ ዓመተ እልልታ፣ ዓመተ ስኒት፣ ዓመተ ኢሂን ምሂንን ክትኮነልና ንምነ።

እታ ዓመተ 2016 ተወዲኣ፣ ኣብ ዓመተ 2017 ድማ ኣቲና። እወ፣ እዛ ዝሓለፈት ዓመተ 2016፣ ነቲ ብሰንኪ ባርባራዊ መግዛእቲ ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝተፈጥረ፣ ፍልልያትን፡ ጽልእን፡ ቅርሕንትን ህልኽን፡ ስደት ብምድረ-በዳን፡ ቀላያትን፣ ንሱ ዘስዓቦ ጓሂን፡ ሞትን፡ ካብ ህዝብና ቀንጢጣ ንሓዋሩ ተማሊኣቶ ክትከይድን፣እዛ ድሮ ጀሚርናያ ዘሎና ዓመተ 2017 ድማ፣ ዓመተ ለውጥን ሰላምን፣ ጽጋብን፣ ትምህርትን፣ ዓመተ...

The Devil’s Work: Feminism and the Elite Depopulation Agenda

by Henry Makow Ph.D. As my readers know by now, I believe the world has for the last hundred years or more been in the grips of a conspiracy by an ultra rich elite whose goal is nothing less than the destruction of civilization, as we know it. I believe we are in the...