ውዲታዊት ዓለም!! ስራሕ ውዲታውያን ስዉራት ሓይልታት ትፈልጡዎ?

“ኣብ ዓለም ካብቶም ነጻነት ዘይብሎም ክንሶም፣ ነጻነት ኣሎና ኢሎም ብጌጋ ኣሚኖም ዝነብሩ ህዝቢ ዝኸፍአ ባርነት የልቦን”። None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. – Johann Wolfgang von Goethe – ዮሃን ዎልፍጋንግ ጎተ ጀርመናዊ ፈላስፋ ትርጉም ሰንደቕ ዓላማ ወይከኣ ባንዴራ ሃገር...

Uprooting Christian Civilization Using Women

by Henry Makow Ph.D. May 19, 2017 Our civilization was founded on Christian values. We talk of the position of women in Saudi Arabia but in Chicago in 1912, a woman could be fined for showing too much leg, smoking cigarettes or using profanity.   (Female fashion shows...

Why Not a Probe of ‘Israel-gate’? ንመንግስቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ትስልን ትዝውሮን መንግስቲ ሩስያ ዘይኮነትስ ስለያ መርበብ ሞሳዕድ ሃገር እስራኤል እዩ። ዘይንገር እምበር ዘግበርስ የልቦን።

 By Robert Parry April 20, 2017 Special Report: As Official Washington fumes about Russia-gate, Israel’s far more significant political-influence-and-propaganda campaigns are ignored. No one dares suggest a probe of Israel-gate, says Robert Parry. The other day, I...

ዓጀውጀውን ጓል ነገርን ገዲፍና፣ ምስ ነብስና ተዓሪቕና፣ ንኩባንያ ህግደፍ ክንምክቶም ኣሎና።

ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን። ኣብዚ እዋናት እዚ፣ “እስላም ከምዚዮም”፣ “ተቓወምቲ ከምቲዮም”፣ “እቲኦም ከኣ ወገናውያን እዮም” ዝብል ዓጀውጀዋት ይበዝሕ ኣሎ። እንዳ ኩባንያ ህግደፍ ድማ፣ መፍትኦም ረኺቦም ገና ንኤርትራ 8 ኣውራጃታት ዝነበራ ኣብ 6 ዞባታት ጎዛዚዮማ ከይኣኽሎምስ ሎሚ ከኣ ኣብ 3 ዞባታት ጎዛዚዮማ። ንሕና ከኣ ነንሓድሕድና ንተሃላለኽን ንጐዛዘን ኣሎና።...