እዛ ዓመተ 2016 ተወዲኣ፣ ኣብ ዓመተ 2017 ድማ ኣቲና። ስለዚ እዛ እቲናያ ዘሎና ዓመተ 2017 ንዅሎም ብፍላይ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ስደትን እንነብር ደቂ ምድረባሕርን ኣግኣዝያንን ብሓፈሻ ድማ ንህዝቢ ዓለምን፣ ዓመተ ጥዕና፣ ዓመተ ፍቕሪ፣ ዓመተ ምትእኽኻብ፣ ዓመተ እልልታ፣ ዓመተ ስኒት፣ ዓመተ ኢሂን ምሂንን ክትኮነልና ንምነ።

እታ ዓመተ 2016 ተወዲኣ፣ ኣብ ዓመተ 2017 ድማ ኣቲና። እወ፣ እዛ ዝሓለፈት ዓመተ 2016፣ ነቲ ብሰንኪ ባርባራዊ መግዛእቲ ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝተፈጥረ፣ ፍልልያትን፡ ጽልእን፡ ቅርሕንትን ህልኽን፡ ስደት ብምድረ-በዳን፡ ቀላያትን፣ ንሱ ዘስዓቦ ጓሂን፡ ሞትን፡ ካብ ህዝብና ቀንጢጣ ንሓዋሩ ተማሊኣቶ ክትከይድን፣እዛ ድሮ ጀሚርናያ ዘሎና ዓመተ 2017 ድማ፣ ዓመተ ለውጥን ሰላምን፣ ጽጋብን፣ ትምህርትን፣ ዓመተ...

The Devil’s Work: Feminism and the Elite Depopulation Agenda

by Henry Makow Ph.D. As my readers know by now, I believe the world has for the last hundred years or more been in the grips of a conspiracy by an ultra rich elite whose goal is nothing less than the destruction of civilization, as we know it. I believe we are in the...

ምኽርን ደገፍን ንሓው ተስፋጽዮን፣ በትሪ (በትሪ ሙሴ) ሓቂ ትቕጥን እምበርን !!

ዝኸበርካ ሓው ተስፋጽዮን ወዲ ወዱ ንሃብተስሉስ!! እቲ ብትብዓት ጀሚርካዮን ግንከኣ ከይተሓለልካ ከምቲ ኣመል እቦሓጎታትካ ብሓቦ ትቕጽሎ ዘሎኻ ኣግኣዝያዊ ኣስተምህሮ ኣዚና ነመስግነካ። ተዓወት! ንትዓወት! ዓወት ንህዝቢ ኣግኣዝያን ከኣንብል!! ከም ኣልፋን ኦሜጋን መጠን፣ ዓወት ድሕሪ ስቕይ ረኺቡ፣ ኣብቲ ኦሜጋ ምሉእ ፍጹም ክኾነሉ፣ ብስም ደቀባት ደቂ ኣግኣዝያን መጠን ብልቢ ንምነ። ርግጽዩ ንሕና ነገደ ኣግኣዝያን፣ ሕቡን...

መለለዪ ህዝቢ ኣግኣዝያን ትፈልጡዎዶ? ንዝብል ሕቶ ዝቐረበ መልሲ።

መልሲ ነቲ ብዕለ 17.12.2016  ተዘርጊሑ ዝነበረ፣መለለዪ ህዝቢ ኣግኣዝያን ትፈልጡዎዶ? ዝብል  ሕቶ። ስለምንታይ ኣብዚ እዋንዚ ድሕሪ ኲናት ዶጓሊን ዓድዋን፣ በቶም ካብ ብኣእምርኦም ብሕምብርቶም ዝሓስቡ፣ ብዓል ክናናን ምናናን ኢሰያስን ጭፍራ ህግደፍን፣ ወለዶ ህዝቢ ኣግኣዝያን (ሎሚ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን) ይጸንት ከምዘሎ ንኽንርዳእ ክሕግዘና ዝኽእል ሓጺር ትንተና። ህዝቢ ኣግኣዝያን ዝጠፍእ ዘሎ፣ ብጭፍራ ህግደፍ...

ብመጀመርያ ዓመተ ጥዕና፣ ዓመተ ፍቕሪ፣ ዓመተ ምትእኽኻብ፣ ዓመተ እልልታ፣ ዓመተ ስኒት፣ ዓመተ ኢሂን ምሂንን ንኹሎም ደቂ ኣግኣዝያንን ህዝቢ ዓለምን!! ድሕሪ ሰውራ ህ.ግ.ሓ.ኤ.ን ህ.ግ.ሓ.ት.ን ህዝቢ ኣግኣዝያን ፍጹም ዓወት ረኺቡዶ?

 ህ.ግ.ሓ.ኤ.ን ህ.ግ.ሓ.ት.ን ስለምንታይ ግና ነቲ ጥንታዊን ታሪኻዊን ኣግኣዝያናዊ መንነቶም ረሲዖም ኣብዚ ሎሚ ወዲቖሞ ዘለው ሃለዋት ወዲቖም? ካብ 15 ክፍለ–ዘመን ጀሚሮም፣ ኣባሓጎታትና፣ ደቂ ኣግኣዝያን (ሎሚ ኤርትራውያንን፣ ትግራዎትን) ብሓባር ኮይኖም እዮም፣ ነቲ ዳርጋ ንመላእ ኢትዮጵያ ተቛጻጺሩዋ ዝነበረን፣ ንቤተ-ክርስትያን ማርያም ጽዮን እኽሱም ከይተረፈ ዘቃጸለ ኣረሚን ወራር መሓመድ ግራኝ፣ ብ1543...