ጭቆና በዚሑ ሎምስ ክንድርጉሖ!

ኣበይድእሎ ናይ ሓፋሽ መስተርሆ ጡሩምባ መለኸት ዝተነፍሖ ናጽነት ንምምጻእ ዝተባህለ ሆሆ ጭቆና በዚሑ ሎምስ ክንድርጉሖ! እንኳንዶ ህዝብና ኣብ ከተማ ኮይኑ ብቕድሚ ነጻነት ከሎ ብእዋኑ ክፍኣት ኢሰያስ ክፈልጥ ተንቲኑ። እቲ ንሜዳ ከይዱ ዝስዋእ ዝጋደል ኣይፈልጥን ነይሩ ጉርሒ ኢሰያስ ተንኮል መኽንያት ነይሩዎ ሓጺናዊ መስገደል ነቲ ዝነበረ ዘይእረም በደል ውሽጡ ንኸይፈልጥ ኣበራቱ ከይግንጸል። ብድሕሪ ነጻነት ፍሪኡስ ተራእዩ...

USAWatchDog: Greg Hunter Interviews Robert Steele: ሮበርት ስቲል ጸላእቲ ፕረሲደት ዶናልድ ትራም ብዓል መን መዃኖም ብግህዶ የጋልጽ

ካብቶም  ግረግ ሃንተር ፣ ዘጋልጾም ዘሎ ኣዝዮም ሕቡኣት ፖለቲካዊ ተዋስኦታት ግንከኣ ህዝቢ ኣሜሪካ ገና ዘይበጽሖም ምስጢራትን ውዲታትን ደፊሩ ከጋልጾምከሎ። President Trump’s first National Security Advisor Mike Flynn ምስ መንግስቲ ሩስያ ዝምድና ብምግባር ሰላም ንኽሰፍን እንዳጽዓረ ከሎ፣ካብ ስልጣኑ ንኽወርድ ዝገበሩ እቶም ስዉራት ሓይልታት እዮም። ካብቶም ግረግ ሃንተር ስቲል ዘጋልጾም...