እቶም ቀንዲ ልኡኻት ባዕዳውያን “ኤሊት” ህግደፍሲ ትፈልጡዎምዶ? ሓጐስ ገብረሂየት (ክሻ)፣ ካብ መሸጣ ቆሎን ዋርድያ ማካይንን ሎሚ ሚንስተር ቁጠባን ገባሪን ሓዳግን ዕደና ወርቂ ኤርትራን ተሸሙ ንደቀባት ኤርትራ ይገዝኣ ኣሎ።።

እዞም ቀንዲ ልኡኻት ባዕዳውያን “ኤሊት” ህግደፍ እዚኣቶም፣ ብብጊሓቱ ነብሶምን መንነቶምን ሸይጦም ግዳይ ቶዃሉ ጽዮናውያን ዝኾኑ ክናናን ምናናን እዮም። ካብ ኣምሆ ዘመን ጀሚሮም፣ ተጋዳላይ ብገርሁ ከሎ፣ መደብ ጽዮናውያን ተኾልኲሎም፣ ንህዝቢ ኣግኣዝያን ንኸጥፍኡ  ዝተመልመሉ ካብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ተላኢኾም ንሜዳ ዝተላእኩ ወይጦታት እዮም። ገናውን፣ ተልኡኽኦም ክሳብ መወዳእታ  ነቲ ከባቢ ንባዕዳውያን...

Why ‘Russian Military is Stronger Than Any Potential Aggressor?

Russia is capable of repelling any kind of aggression thanks to its arsenal of nuclear and conventional defense  Russia is capable of repelling any kind of aggression thanks to its arsenal of nuclear and conventional defense weapons which are continuously upgraded,...

ወናኒ መርበብ ሓሶት ባዶ 3 መስከረም.ኔት ፣ ብዛዕባ ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ዋጣን ጡሩምባን ዝነፍሕ ዘሎስ፣ ንምዃኑ እንታይ እዩ እቲ ጸገሙ?

ኣብቲ “መስከረም.ኔት“ መርበብ ባዶ3 ህግደፍ ዝብሃልሲ፣ ንእግሪ– መንገደይ ክሓልፍ ከለኹ፣ “ትምኒት ህዝቢ 2017 ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣብ ኩሉ ዞቦታት አንዳዞረ ኣኼባ ህዝቡ ክገብር። ሓቀኛ ኩነታት ምሕደራ ሃገር፡ ካብ ብእዝኒ ምዩቕ ዝብሉ ካልኦት፡ ከም ዘላታ፡ ብእዝኑ ካብ ህዝቡ መታን ክሰምዖ። ከምታ ናይ ቀደም“። ዝብል ቅድሚኡን ድሕሪኡን ዘይፍለጥ ሃጠው-ቀጠው ጽሑፍ ምስ ኣንበብኩስ ኣስደሚሙኒ። ንምዃኑኸ ዋና...