ጉጅለ ህግደፍ ሞባእ ዝኣራሪ፣ በቲ ሓደሸነኽ ከኣ ብብልዮናት ዶላር ዝግመት ዕደና ወርቂ ብባዕዳውያን ተዘሚቱ የሳግሮ ባሕሪ

ጉጅለ ህግደፍ እዚ እከይ ግብሪ ዘየሕንኾ ነውሪ ህውከት እምበር ነገር ዘየዐሪ ምስኡ ዘይዓበየ ፈሪሃ-ፈጣሪ ዘይፈልጣ ንሰናይ ዝበለጸ ምኽሪ እንኩም ዘይወጾ ሃቡ’ምበሪ ካብ ገዳምትን ኣድባራትን ኣእዳዉ ዘርጊሑ ሞባእ ዝኣራሪ ቤት መቕደስ ዘነውር ዘርክስ እዚ እከይ ግብሪ ውጽዕቲ ሃገርና ምስህዝብኺ ጽሎትኪ ኣስምሪ ናይዚ እከይ ሥርዓተ-ኣልቦ ንኽሓጽር ዕምሪ ኩላቶም ገዳማት ምስ ቤተ-ክህነት ዓበይትን ንኣሽቱን ቅዱሳት ኣድባራት...

ኣይተ ኢሰያስ ጎይትኣ ንኽፍኣት! ኣይተራእየን ከምዚ ናትካ ስርዓት!

ኣይተራእየን ከምዚ ናትካ ስርዓት ህዝብና ጾሙ እናሓደረ ብዘይ ገለ መንቲ ሓሪሙዎ ማይ መብራህቲ ስርዓተ ኢሰያስ ኣብ ክንዲ ዝሓንጽ ኣብያተ ትምህርቲ በቲ ካልእ መዳይ ከይሰርሕ ኮለጃት ዩኒቨርሲቲ ብብዝሒ ኣስሪሑ ኣብያተ ማእሰርቲ! ህዝቢ ከይዛረብ ደፊሩ ከይዝቲ ስግኣት ሓዲሩዎ ከይመጾ መቕጻዕቲ፣ ርዒዱ ፈሪሑ በዘስካሕክሕ ቅጥለት ብኢሳያሳዊ ባርባራዊ ስርዓት ብዘይካ ምስቓይ ምኽትካት ክሳብ ሞት ኣፍልጦ የብሉን ንእሱራት ምሕረት...

ቃለ-ምሕተት እቲ ኣብ ቁሸት ዓዲ-ሃሎ ኮብሊሉ ዝነብር ዘሎ “ፕረሲደንት” ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ካብ 100 እቶት 100 ሓሶት፣ በይኑ ዝጎዪ ዝቕድሞ የብሉን፣ በይኑ ዝዛረብ ድማ ዝረትዖ የብሉን።

ክቡራት ተኻታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት፣ እስኪ ብኽብረትኩም ነዚ ቃለ-ምሕተት፣  እቲ ኣብ ቁሸት ዓዲ-ሃሎ ኮብሊሉ ዝነብር ዘሎ “ፕረሲደንት”  ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ካብ 100 እቶት 100 ሓሶት ዓጀውጀው ዝበሎ፣ ግንከኣ ልክዕ ከምቲ ኣቦታትና ክምስሉ ከለው፣ “በይኑ ዝጎዪ ዝቕድሞ የብሉን፣ በይኑ ዝዛረብ ድማ ዝረትዖ የብሉን” ዝብሉዎ ስለዝኾነ ኣይገርመኩምን ይኸውን። በይኑ ዝዛረብ...

ሓቅን ሓሶትን ገጽ ንገጽ ቪድዮ ብኣረጋይ ሓጎስ። ካርታታት ፓልቶክ፣ ኣሚቸዶ፣ዊልያምዶ ገበልዶ፤ ፎሮዶ፣ ሓጎስዶ፣ ራድዮ ሩዋንዳዶ ወዘተ… መሳርሒ ህግደፍ ኮይኖም ብዙሕ እዋን ኣዳናጊሮምእዮም። ሕጂ ግን ተበርጂኖም እዮም!!

በጃኻትኩም  ዝኾነ ዝግበር ምፍልላይ መደብ ዕዮ ህግደፍ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣስላምናን ክርስትያናን ብጃምላ ዘርእና ክጽንት ገልዳሕ ይብል ኣሎ። ነዚ ልኡኽ ባዕዳውያን ብውህደት ኣለሊና ንቃለሶ እምበር “ኣስላም ከምዚ እዮም ክርስትያን ድማ ከምቲ እዮም” ምባል ኣይጠቕመናን እዩ። ህግደፍ ግና ምፍልላይና ተጠቒሙ እንደገና ክምንቁሰና እዩ። ስለዚ ብጃኹም እቶም ኣናብር ፓልቶክ ኣብ ልብኹም ተመሊስኩም፣ ጸልኢኹም...