መሰርታዊን ታሪኻዊን ኣመጻጽኣ ምጒዳል ብዝሒ ሕዝቢ ዓለምን፣ ወፍሪ “ኮሮናቫይርስን” 3ይ ምዕራፍ

 ክሳብ መርዛም ክታበት ኮሮና ንኸትበኩም: ኣብ ገዛኹም ተዓጸኹም ጽንሑ። ድሕር ግን ተሰሪዕኩም መርዚ “ፈውሲ” ኮሮና ክትክተቡ ኢኹም!! እዚ ሕማም ተላባዒ ኮሮናቫይረስ እንዳተባህለ ዝባራዕ ዘሎ ዓለምለኻዊ ፕሮፓጋንዳ, ንህዝቢ ዓለም ንምርዓድ ኣምበር: ሕማም ተላባዒ ኮሮና ዝብሃል የልበን። Revelation 12:9 “….that old serpent, called the Devil, and...

ብትእዛዝ ኢሰያስ ብስሚ ተሰሚሞም ዝሓለፉ ጀጋኑ ደቀባት ኤርትራ

እታ ፋብሪካ ሓሶት ዝኾነት ትካል ስለላ መርበብ ሰላዪ ኢሰያስ፣ ግንከኣ ብባዶ ሰለስተ እትፍለጥ ትካል ሓሶት፣ ነቶም ማእለያ ዘይብሎም ጀጋኑ ደቀባት ኤርትራ፣ እኳድኣ  እቶም  ገዳይም ተጋደልትን ላዕለዎት  ሓለፍቲ ሰበስልጣን ህግደፍ፣ብትእዛዝ ኢሰያስ ብስሚ ተሰሚሞም ወይ ብመርዚ ተመሪዞም ዝሓለፉ ክንሶም፣ “ገለ ብሃንደበት ሓሚሞም ተሰዊኦም፣ ገሊኣቶም ከኣ፣ ሕማም ልቢ ወሲዳቶም”፣ ወይ ድማ ብሓደጋ መኪና...

ነዚ ታሪኽዚ ከይፈለጥና ኤርትራውያን ኢና ንብል እንተድኣ ሃሊና ዓገብ ዓገብ!!

ዘይተነግረምበር ዘይተገብረስ የልቦን። ዝግበር ተግባራት እንተድኣ ዘይተነጊሩካ ክሳብ ትመውት ክትፈልጦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ክቡራት ተኻታተልቲ  መርበብ ሓበሬታ  ደቀባት፣ እስከ ከም ሓበሬታ ክኾነና ነዛ ኣብ ታሕቲ ተዘርጊሓ  ዘላ ብግዱሳት ኤርትራውያን ዝተዳለወት ቪድዮ ንከታተላ። ነታ ን30 ዓመታት ተቓሊስና ዘምጻእናያ ሃገር፣ ዛጊት ን27 ዓመታት ዝኣክል ንሕና እንዳኣጣቓዕና፣ ኣንስቲ ዕልል እንዳበላ ነጥፍኣ ዘሎና ሃገር...

መንግስቲ ስዑዲ ዓረብን፣ ኢሚራትን ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ኣፍሪቃውያን ወተሃደራት ይዓስቡ ኣለው።

Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) are reportedly recruiting thousands of African mercenaries to serve in their military adventurism overseas, including the bloody war on Yemen. “መንግስቲ” ኢሚራትን ስዑድያን ይኣይ ከም መንግስታት ተፈሊጠንሲ፣ ንኣፍሪቃውያን ዓሲበን ኣብ ወጻኢ...

ድሕሪ ምስንባት 1ይ ሚንስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ሰልፊ ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ፣ ስዓት ሕላፍ (ኮፕሪፎኮ) ኣዊጁ።

ድሕሪ ምስንባት 1ይ ሚንስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ሰልፊ ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ፣ ስዓት ሕላፍ (ኮፕሪፎኮ) ኣዊጁ። ኣብ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ስልጣን ድዩ ክሕዝ ወይስ ስልጣኑ ንህዝቢ ከረክብ እዩ? ድሕሪ 1ይ ሚንስተር ኢትዮጵያ “ካብ ስልጣነይ ክወርድ ስለዝደሌኹ ጥርዓነይ ተቐበልሉኒ ኢሉ ንሰልፊ ኢ.ህ.ኣ.ዴ.ግ. ምምልካቱ፣ ኢህ.ኣ.ዴ.ግ. ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ውሱን ስዓት ሕላፍ (ኮፕሪፎኮ) ኣዊጁ።...