ኣብ ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኣምን፣ እንታይ ኣፍሊጡዎ ንሰላም ዝልምን!!

ቅንጣብ መሬት ይኹን ዕማኾ ሓመድና፣ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ንጣብ ማይ ባሕርና። ስለዚ ድማዩ ተሰኪምናዮ ብረት መስዋእቲ ከፊልና ዕርቡን ንሓርነት። ሓማሴን ሰራየ ከለጉዛይ ደንከል፣ሓማሴን ሰራየ ከለጉዛይ ደንከል፣ሰምሃር ሰንሒት ባርካ ጋሽ፣ ኩሉ ምስሳሕል፣ ንዑባ ንተኣከብ ጉዳይና ንዕልል። ድምጽኻ’ዩ ህዝቢ ዘይዕገት ማዕበል እምብለይ እምብለይ ኣይግዛእንየ በል! ድምጽኻ’ዩ ህዝቢ ዘይዕገት ማዕበል እምብለይ...

ጉያ ጉያ 1ይ ሚንስተር ኢትዮጵያ፣ ካበይ ተበጊሱ፣ ኣበይ ንምብጻሕ እዩ ?

ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈለጠስ ኣይሃዳናይን!! እዚ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ከኣ ኣብ ኤርትራ፣ ዝርአ ዘሎ ሓዲሽ ተርእዮ ዝመስል፣ ግንከኣ ብቕልጡፍ ጒያ ክኸይድ ንዕዘቦ ዘሎና፣ ብዘይተኣደነ ተስፋታት ዝተሰነየ እሞከኣ ብቅድመ ግንባርነት ሓደ መንእሰይ ወዲ 43 ዓመት፣ 1ይ ሚንስተር ኢትዮጵያ ዶር ኣቢዪ ኣሕመድ ወፍሪ፣ ብሃንደበት ኣብሓደ ረፋድ ዱብ ኢሉ ዝወረደ ዘይኮነስ፣ መቐጸልታ እቲ ቅድሚ 66...

ፊደላትና፣ መለለዪ መንነትን፣ ርቱዕ ሃይማኖትን፣ ታሪኽን፣ ኣተሓሳስባን፣ ባህልን ትግሪኛ ተዛረብቲ፣ ፊደላት ትግሪኛ እዮም።

ነዚ ፊደላት ትግሪኛ ካብ ዓለም ዝተፈልየ ምስጢር ዝሓቖፈ ምኻኑን፣ መለለዪ መንነትን፣ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ክብርታትን፣ እምነትን፣ ጅግንነትን፣ ተዛረብቲ ትግሪኛን ግእዝን ኣምሓሪኛን ከምዝኾነ ዝሕብር ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ፣ ኩሎም ግዱስ ኤርትራውያንን ትግራዎትን ክከታተሉዎ እንሆ ብኸምዚ ዝስዕብ ነቕርቦ ኣሎና። ግድነት ክንበብን ክስማዕን ዘለዎ፣ ንመንነትናን ንትግሪኛ ልሳናን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ። ስለምንታይ...

Khazarian mafia doomed as a result of Putin/Trump secret agreement

Author Benjamin Fulford – 2018-07-23 Source:  These days, reading The New York Times and other Khazarian mafia corporate propaganda is like reading Pravda just before the fall of the Soviet Union. Nobody believes their lies. Yet even they are being forced to...

ሃገራዊ ጻውዒት ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን –

ንሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ – 31 ነሓሰ 2018 ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ! ምፍልላይና ንረብሓና ዘይኮነስ ንረብሓ ጸላእትና ጥራይ እዩሞ፣ ንመንነትና ንመክት! ሃገራዊ ጻዋዒት ንኹሉ ወዲ ሃገር ኤርትራዊ! ምእንቲ ድሕነት ልዑላውነት ሃገር ብሓደ ደው ንበል! እቶም ብሰንኪ ህግደፍ ክሳብ ሎሚ ተሃሞልና፣ ተፋላሊና ዝጸናሕና ኤርትራውያን ቅድሚ ኲሉ ሕጂ ንደመር! ድ...