ነታ ዓደይ ትብጻሕኩም! ተባሃሂሎምላ

ሽማገሌታት ሕጸ ኢሰያስን እቢ ኣሕመድን ትብጻሕኩም ሕጸ ክልተ ሕጹያት። ሓዲሽ ፍቕሪ     ውዕል ቃል ኪዳን ኣብ ቅድሚ ዓርኪ ርእስታት ድሕሪ ቃልኪዳን  ወኻዕካዕን ቺንቺ!1 ሓማውቲ    ...

ኣገዳሲ ሓበሬታ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን

ብሞት ዘይኮነስ በቲ ብሕጂ ዝመጽእ ሕልፈታት ብኸዩ! በሉ እምብኣር፣ ሕጂ ከኣ እቲ ንማእለያ ዘይብሎም ደቂ ሃገር ኣብ ምእከል ካርቱምን ከሰላን ዘቐንጽል ዝነበረ ሓለቓ ቀንጸልቲ፣ ሰመረ ርእሶም ኢምባሲ ኢሰያስ ኮይኑ እዲስ ኣበባ ተሸሙ!እስከ ነዛ ብኣምሓሪኛ ቋንቋ ቀሪባ ዘላ ቪድዮ፣ መራሒ ሃዲሙ፣ ከም ሓኽሊ ድማ፣ በላይ ዘለቀ ግና ንሃገሩ ዓንጻር ኮሎንያል ጣልያን መኪቱ ለቢሙ። ድሕሪ ስዕረት ኮሎንያል ጣልያን ግና፣ እቲ...

ህጹጽ መጸዋዕታ ንኣብ ስደትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፣

ዘይወግሕ መሲሉዋስ ኣብ ቦኽራ ትጽሕጽሕ! ፖለቲካ ተደመሮ ኣብ ተመቕሎ እንክቕየር ከሎ።  በዚ ኣብዚ እዋንዚ”ተደሚርና ኢና”! “ሓደ ኮንና ኢና”! ፍቅር ያሸንፋል! እንዳበልካ ዝግዓር ዘሎ ሓዲሽ ጭርሖ ክንብህር ዘይኮነስ፣ ንድሕነትናን ንመንነትና ክንብል፣ እቶም ክልተ ተዛረብቲ ትግሪኛ ኾኑ ትግራዎትን ኤርትራውያንንሓቢርና ንኽንምክት ዘተባብዓና ጭርሖ እዩሞ፣ ሓደራ ብጽላለ ኢሰያስን ልኡኽ...

ኣዋጅ ኲናትዶ ኣዋጅ ፍቕርን ሰላምን? ንዓሻን ደርጉሓሉ ንለባምን ኣምተሉ።

ኣብ ኣስመራ ሰላማዊ ሰልፊ ዝውዓሉ ህዝቢ፣ ግንከኣ ዝተባህሎም ጥራይ ዝደግሙ ክፍሊ ህዝቢ ኣስመራ “ምስ ኢትዮጵያ ተደሚርና ኢና”! ኢሎምና? ነዚ ክትጥሓናዶ ክንድዚ ትርህጻ! ልሳን ኢሰያስ ብቋንቋ ኣምሕርኛ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ድማ ብዋጋ ሰውራ ኤርትራን፣ ህዝቢ ኤርትራን ብዘይ ቅድመ ኲነት “ምስ ኢትዮጵያ ተደሚርና ኢና” ይብለና ኣሎ። ኣናፍራ ቅቛሕ ዘይፈለጠስ ኣይሃዳናይን! ሓደራኻ ንበሎ...