ብክፍኣትን ጥፍኣትን ዝዓፍተወ ቤት (ወኪል ሃገራዊ ድሕነት)

  መእተዊ ዕድመ ንቴክኖሎጂ ዓለም ኣብ ሓንቲ ደንበ ተለዊጣ፣ ብኹሉ አንፈት ሓበሬታን መረዳእታን ኣብ አፍ ገዛና እንዳመጸ ብሓደ ወገን እንዳጠቐመና ብካልእ ወገን ከኣ ምጠርጣርን ስንፍናን ክስዕርር ይገብር ኣሎ፡፡ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዝተዓፈነ ዜጋ ዘመናዊ ኣገልግሎትታት ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ንከይከውን ዋላ እንተተሓረመ፣ ብዝተፈላለየ መገድታት ሓበሬታ ምርካቡ ኣይተረፈን፡፡ ኣብዚ እዋን ምስ ጻዕቒ ኣብ መናድቕ...

ምሕደራ ባጤራ ናቕፋን ማሕበረ-ቁጠባዊ ስምብራቱን

ባጤራ፡ ነንሕዶም ዝመላልኡ፡ ግን ካኣ ዝተፈላለዩ፡ ሰለስተ መሰረታውያን ዕዮታት ይዓዪ – (1) ከም መተዓዳደጊ (መገዛዝኢ) (medium of exchange)፣ (2) ከም መኻዕበቲ/መዋህለሊ ሃብቲ (store of value)፣ (3) ከም መገለጺ ዋጋታት/ሒሳብ (unit of account)። እዞም ዕዮታት እዚ’ም፡ ንምዕባለን ሃገርን ንማዓልታዊ ሂወት ሓደ ሕብረተ-ሰብን ደረክቲ ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ብግቡእ ክዓሞም ዝኽእል...

ህሉው ኩነታት ኢትዮ-ኤርትራ ኣይሰላም ኣይኲናት!

“ኩነታት ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን (ኤርትራን ኢትዮጵያን)፣ ካብቲ ቅድሚ 17 ዓመታት ዝነበረ ኣይፍለን እዩ”። ካብ ዓይጋ ፎሩም ዝተቐድሐ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብቲ ብዕለት 16 ጥቅምቲ 2017 ኣዳለውቲ ትግራይ ኦንላይን ኣብ ዓይጋ ፎርም ዝውጽእዎ ርእሰ ዓንቀጽ፣ “ኣብ ኣይሰላም ኣይኲናት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ “ህሉው ኩነታትኢትዮ-ኤርትራ ካብቲ ቅድሚ 17 ዓመታት ዝነበረ ኣይፍለን እዩ። እዚ ማለት ከኣ ቅድሚ...