እቶም ቀንድን ዋናታትን፣ ዘስካሕክሕ ታሪኽ ዕዳጋ ደቀባት ኣፍሪቃውያን ዘካዪዱዎ ዝነበሩ፣ ኤሮፓውያን ፈረንጂ ዘይኮኑስ ዩሁዳውያን እዮም።

 ቅድሚ 400 ዓመታት ዝነበረ መሸጣ ኣፍሪቃውያን እቶም ብልሓተኛታት ይሁዳውያን ግን ንጸሊምን ንፈረንጂን ከባእሱ ኩሉ ግዜ ዓሌትነት ብጽዓዱ ከምዝካየድ ኣምሲሎም እዮም ነቲ ገርሀኛ ህዝቢ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘታልሉዎ ዘለውም።  ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ፣ ብ1619 ዓ.ም.ፈ. 20 ኣፍሪቃውያን ባራዩ  ጽዒና ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዘይፈልጡዎ ታሪኻ።   ብሰፊሑ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንምምባብ ኣብዙ ጠውቑ።...

Trump’s Path to Historical Ignominy መድርኽ ፕረሲደንት ትራምፕ ኣብ ታሪኻዊ ሕፍርት ክወድቕ ከሎ

ህሉው ኲነታት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ኮሮናቫይረስ እንተድኣ ብንቕሓትን ብምርምርን ተዓዚብናዮ፣ ምስቲ ብ16. ታሕሳስ 1989 ዓ.ም.ፈ. ኣወዳድቓ ብዲክታቶራዊ ስርዓት ፕረሲደንት ኒኮላስ ቻውቻስኩ (President Nicolae Ceausescu) ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ሩማንያ ዝመሳሰል ወይ ዝወዳደር ተርእዮን ኲነታትን እዩ። እዚ ኣብዚ እዋንዚ ብፕረሲደንት ትራም ዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ ሕቡራት ሃገራት እሜሪካ፣ ንገዛእ...

Psychological Warfare in the Midst of a Biological Attack

…we’ll never use the damn germs, so what good is biological warfare as a deterrent? If somebody uses germs on us, we’ll nuke ’em. Richard Nixon Professor Yanzhong Huang is a political scientist and “expert” in pandemics. He is an exemplar of the mainstream media’s...

Global Capitalism, “World Government” and the Corona Crisis

When the Lie Becomes the Truth There is No Moving Backwards By Prof Michel Chossudovsky, May 16, 2020 The COVID-19 crisis is marked by a public health “emergency” under WHO auspices which is being used as a pretext and a justification to triggering a Worldwide process...