ትፈልጡዎ? መሃንድሳት ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት፣ብኮሮናቫይረስ ኣመኽንዮም: ንሕዝቢ ዓለም ብመርዛም ክታበት ከጒድሉዎ መዲቦም ኣለው።

ካብ መዋእለ ባርነት ክሳብ ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት!  እቲ ዘይፈለጠ ክፈልጦ ዘለዎ እዋናዊ ሓበሬታ። ብሰፊሑ ንምክትታል ኣብዚ ጠውቑ እዞም ሎሚ መሃንድሳት ሓዲሽ ዓለማዊ ስርዓት ዝብሃሉ፣ መቐጸልታ እቶም ብመዋእለ ባርነት፣ ብፍላይ ንጸለምቲ ቆርበት ኣፍሪቃውያን ከም እቕሓ ብኮንተይነራት ካብ ህገራት ኣፍሪቃ እንዳገፈፉ፣ ሸይጦም ለዊጦም ርእሰማሎም ዝኻዕብቱ ዝነበሩ፣ ብስም “ይሁዳውያን“ ዝፍለጡ መበቆሎም ግና ኤውሮጳውያን ዝኾኑ፣...

Facts about Covid-19

Published: March 14, 2020; Updated: April 25, 2020 Languages: CZ, DE, EN, ES, FI, FR, HBS, HE, HU, IT, JP, KO, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR Share on: Twitter / Facebook Fully referenced facts about Covid-19, provided by experts in the field, to help our...

How Will America End? A Bang, A Whimper, Or Something Else

FreedomTyranny APRIL 16, 2020 By Brandon Turbeville Hope is a wonderful thing. Even in the darkest of times, hope gives us the strength to keep working toward a goal in the face of impossibility or to keep fighting for life even though all evidence points to the...