ስለላን ኮለላን ኣብ ኤርትራ ምዓስ ተጀሚሩ፣ 10ይ ሕታም

ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ጆግራፊካዊ ኣቀማምጣኡ ኮይኑ፣ ዛጊት ን71 ዓመታት ዝወሰደ ገረብ ብሓኽላ ፕሮጀክት ኣሜሪካ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ ገና ይወርድ ኣሎ። እቲ ውዲታዊ መስርሕ ግና ንህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት ፍርቂ ዘመን ተኸዊሉዎ ክጉዓዝ ጸኒሑ። ኣብዚ እዋንዚ ግና፣ ህዝቢ ኤርትራ ንውሑድን ንብዙሕን ዓመታት ድኣ ክታለል ይኽእል እምበር፣ ንዘልኣለም ክታለል ከምዘይክእል፣ ዛጊት ግዳይ ጆግራፊካዊ ኣቀማምጥኡን፣ ባህርያዊ...

ምስጢራዊ ውዲት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ትፈልጥዎዶ (ብቪድዮ መልክዕ)

ብማሕበር ገዳይም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ተጸኒዑ ብቪድዮ መልክዕ ብወግዒ ኣብ ዩቱብ ዝተዘርግሐ ታሪኻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኢሰያስ ኣፈወርቂ። ብርግጽ ቅድሚ ሎሚ እውን እንተኾነ፣ ብሕዳሪናይ ተስፋሚካኤል ጆርጆ ኢሰያስ ሰላዪ ከምዝኾነ ብሰፊሑ ተተንቲኑ ነይሩ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ፣ ተስፋሚካኤል ጆርጆ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ብሓፈሻ ብትእዛዝ ኢሰያስ፣ ብፍላይ ድማ ብትእዛ ስለላ መርበብ ሲኣይኤ ብ1992 ዓ.ም.ፈ. ብጉጅለ ቅንጸላ...

“ህዝባዊ ሰሚና ለንደን”፣ ኣደ ንጉሰ ኣደኻ ኣይኹና፣ ንሱ ሕረድ ንሰን ይቚነና።

 እምኒ ዝረገጸ ኣሰር የብሉ፣ ማይ ዝሰተየ ሽታ የብሉ፣ ምስ ህግደፍ ዝኸደ ድማ ልብን ዓላማን የብሉን። ኣደ ንጉሰ ኣደኻ ኣይኹና፣ ንሱ ሕረድ ንሰን ይቚነና።The so called failed London “Public Seminar”!!!  እዚኦም’ዮም እምብኣር፣ ነቶም ሎሚ ቅነ ብሰንኪ ኢሰያስ በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሓለፉ፣ሓርበኛታት ደቂ ሃገር ከምኒ ሃይለ ወልደትንሳኤ ዑቕቡን (ድሩዕ)፣ ሓጂ ሙሳን...