ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ! ሃገራ ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ? እቲ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ“ኦዛማ ቢንላደን እንዳተመርሐ“፣ ግብረሽበራ ዘካይድ ዝነበረ ኣልቃሂዳ ዝብሃል “ኣኽራሪ ኣስላማዊ ሓይሊ“፣ ጸኒሑ መልክዑን ስሙን ቀዪሩ፣ ብሓዲሽ ሃገረ ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ዝብሃል ተጸውዖ ስም ተሰምዩ፣ ኣብታ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረሲደን...

Evil Empire

By JOHN KAMINSKI It’s your own country, stupid! Because no matter what country you’re in, the banks own every country — and the Jews own all the banks.   If the Jews wind up controlling the world it will prove that humanity was rotten to begin with and didn’t deserve...

The Murdering of Julian Assange

Julian Assange is being slowly murdered by “Her Majesty’s Prison Service” at Belmarsh prison in the south-east of London. The prison is notorious for holding people who have never been charged with a crime indefinitely. It is also called the British version of...

“ጽንዓት ንጽንዓት ንልምዓት”! መደረ ኢሰያስ ኣብ ዝኽሪ ብዓል ነጻነት መበል 28 ዓመት።

 ክሳብ መዓስዮም መሃንድሳት ጽዮናውያን፣ ንኢሰያስ ከም ባምቡላ ኣንዳተጠቕሙ፣ ኣብ ልዕሊ ደላይ ሓርነትን ሰላምን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ፣ ብስነኣእምራዊ ወፍሪ እንዳገበሩ፣ ክረባረቡ? “ጽንዓት ንጽንዓት ንልምዓት”! “ንወሽለኽ-ለኽን ቆልመጽ-መጽን ክብረይን ክብሪታተይን ኣይሸይጥን”! ክብል ከሎስ ኣንታይ ማለቱ እዩ?? ክሳብ መዓስዩ ኣሰያስ ብህዝቢ ኤርትራ ክላገጽ! እንታይ እዩ ረብሓኡ...

ሕቡእ ኣጀንዳ ወያኔን ኢሰያስ ኣፈወርቂን ትግራይ ትግሪኝን ብቪድዮ

ሓዲሽ ኮይኑ ዝነበር ነገር የለን። ውዲት ምዕራባውያን፣ ድሕሪ 148 ዓመታት ወይድማ ድሕሪ ወራር ዓባይ ብሪጣንያ ኣንጻር ንጉስ ቴድሮስ፣ ሎሚ ብገረብ ብሓኽላ ንህዝቢ ሓበሻ ዘጽንቱዎ ዘለው ሃጸያውያንን ጽዮናውያንን ምዃኖም ዝሕብር ቪድዮ። ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያስ ብእግራ ትወጽእ! HIDDEN AGENDA OF ERITREA THE ELIMINATION OF ERITREAN LIBERATION FRONT (E.P.L:F) IS THE...