ስለምንታይ እዩ ኲናት ማእከላይ ምብራቕ (ኢራቅ ሶርያ)ተባሪዑ? Video

 ስለምንታይ እዩ ኲናት ኣብ ሃገት ኣዕራብ ወይ ማእከላይ ምብራቕ፣ ብፍላይ ከኣ ኣብ ኢራቅን፣ ሶርያን ተባሪዑ? ነቲ ብሃገረ ኣስላም (ISIS) ዝጽዋዕ ኣስላማዊ ኣኽራሪ ሓይሊ ግብረ ሽበራ፣በየኖት መንግስታት እዩ ዝምወ? እቲ ዝልዓለ ተክኖሎጂካዊ ኣጽዋር ንሃገረ ኣስላም (ISIS) ዝጽዋዕ ኣስላማዊ ኣኽራሪ ሓይሊ ግብረ ሽበራ መንዩ ዘዕጥቖ? መልሲ ናይዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ሕቶታትን ኣብዚ ዝስዕብ ቪድዮ ስምዑዎ። ግድነት...

እከይ ሽርሒታት ሓለፍትን ጃሱሳቶምን

መሬት ከም ኣፍ ዕንቂ ዝጸበበቶ ህግደፍ ቅድሚ ሕጂ ዝሰተዮ ደም ንጽሃት ኣየዕገቦን ግዲ ኮይኑ ኣብ ድርኩኺት ዕርበቱ ሚሊዮናት ሰሊዑ ብስም ሰብኣዊ መሰል ክሽቅጥ ትልኽ ክብል ይረአ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ቅንያት ካብ ማሕፈድኡ ዝተመንዘዐ ሚስጢራዊ ሰነድ ኣብ ዓለም ምስተዘርገሐ ጭንቁ ሰማይ ዓሪጉ ብሃውሪ ኢሳይያስ ህጹጽ ኣኼባ ኣካይዱ፡፡ ኣብቲ ኣኼባ ተሳተፉ ዳሪክቶር ቤ/ጽ ፕረሲዳንት ሚኒስተር ዜና የማነ ቻርሊ፡ ሚኒስተር ጸዓትን...

WIKILEAKS is exposed as CIA. Part of project Pegasus

Source: During the 2012 US presidential election, this report continues, and for reasons more highly-classified then this general SVR report allows to be publically known, this report details, the Obama regime turned against the CIA’s Julian Assange and Wikileaks—and...

ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

መግለጺ ኤስደለ ንሓዲሽ ዓመተ ምሕረት 2018 ብሰፊሑ ንምንባ ኣብዚ ጠውቑ፣ ኲነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኵነታት ጸላኢ ኵነታት ደምበ ተቓውሞ   ካብ ቤት ጽሕፈት ዛናን ባህልን ኤስዯለ 01 ጥሪ...