“ኵሕሎ ወለል በሊ” ወይዛ ዕንባባኹም ዘሊላ ዘሊላ ኣባኹም”

ክንድቲ ንቡርን ጥንታዊን ባህሊ ኣግኣዝያን እኮ ክንደየናይ ከይከውን፣ ብመጠኑ ግና ከዘኽኽረና ዝኽእል ባህላዊ ደርፊ ኣግኣዝያን እንሆልኩም፣   ኣንቲ ኵሑሎ፣ ክስየ ቁመታ ንሳ ሰዊታ ኩመል ስገም መሲላ፣ ወዛንየ ወዛንየ !   ሽፎናት ዘለዎየ ናይሎናት ዘለዎየ! ሽፎን ክደነኒ ኣዳነይ ከይሓምያኒ!     ዘይትድፈር በጽሒ! ወዲ ምስሌነ ብዓል ወርቂ ጋማ! እንታ ኣርሓ ሽደን ከማኻ ኣይተወልደን!...

ጽዋእ ጥምየት ምሃንድስ ጥፍኣት ብትዕቢት ዝንእረር ኢሰያስ መሰንኮር!! “ንኹሉ እንቋዕ ኣርከብኩሉ” ተኽሊንኪኤል ገብሩ (ወዲ-ገብሩ)

ጽዋእ ጥምየት ምሃንድስ ጥፍኣት ብትዕቢት ዝንእረር ኢሰያስ መሰንኮር ቀራን ሰይጣን እምበር ዘይብሉ ባህርያት ከም ዝኾነ ፍጡር ፈታዊ ዘይፈልጥ ነዛ ጽላሎቱ ዝጠራጠር ንኣመንተይ ዝብሎም ኲዒቱ ዝቐብር ኣንጻር ራህው ሰላም ጽቡቕ ዘይገብር ደጋዊ ትርኢቱ ንገርሀኛ የዋህ ዘህርር ሕብሩ እምነ-በረድ ውሽጡ ግን መቓብር ጋህሲ ናይ ጀጋኑ ኣስከሬን ዝጸውር ፍልሖ ቁጠባ ቍንቍን ጸጋ-ሃገር ንኸምስል ገበን ዘይገብር ኣብ ቅድሚ ሃዝብና...

The Tactics of Immigration. Yes, there will be rivers of blood…

JANUARY 15, 2017 R,  Source An action or strategy carefully planned to achieve a specific end… Immigration is a form of demographic genocide which, either by design or consequence, results in ethnic cleansing. In addition to this, Western governments are effacing...

ህዝቢ ጀበርቲ ብሔር ድዩ? ቋንቋኡኸ እንታይ ይብሃል? ዓረብ ድዩ ትግሪኛ? ህዝቢ ጀበርቲኽ ንምዃኑ ኣበይ እዩ ዝነብር? ሰልፊ ኣልናህዳኸ እንታይ እዩ ዓላማኡ?

ክቡራት ተኻታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ ኣብዚ እዋንዚ ብዙሓት ብህዝቢ ኤርትራ ንግደስን ንሓልን ኢና ዝብሉ፣ እሞከኣ ኤርትራውያን ኢና ከኣዝብሉ፣ ደጋጊሞም ብዛዕባ ወገንን ዓሌትን፣ብዛዕባ ብሔርን ኣብ ዩትዩብ ኮነ፣ ኣብ ፓልቶክ ብዙሕ ግዜ ክምድሩ ይስምዑ እዮም። ብፍላይ ድማ “ንሕና ጀበርቲ ብሔር የድልየና እዩ” “ብሰልፊ ኣልናህዳ” ተማእኪልናን ተመሪሕናን ድማ ንመስል ብሔር...