ሕግን ምሁርን ዘይብላ ሃገር ሰፈር ሸፋቱ’ያ ትኸውን!!

ሕግን ምሁርን ዘይብላ ሃገር፣ መዓንደሪ ሕገኣልቦ ሽፍታ፣ ኮይና ጥራይ እያ እትተርፍ። እስከ ኣብዛ ኤርትራ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ብኣድህቦ ነስተብህለሉ። ኣብ ኤርትራ ጭፍራ ስለላን ኮለላን እምበር፣ ስርዓት ዘለዎ መንግስቲ የልቦን። ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ተቓሊሱን፣ ንጸላኢኡ ስዒሩን ነጻነት ዘምጽአ ክነሱ፣ እንደጋና ከኣ ን30 ዓመታት ዝኣክል ብግዝያዊ መንግስቲ ዝብሃል ብጭፍራ ህግደፍ ይግዛእ ኣሎ። እወ፣ ብባርባራዊ...

Why Saudi Purge Signals War Footing

Finian CUNNINGHAM | 10.11.2017 | WORLD Mass arrests of senior royals, amid fear of assassinations, indicate that what is going on in Saudi Arabia is a far-reaching purge. The facade of a “corruption probe” – promoted in part by Western news media and US President...

Russian general on the global eliteሓደ ሩስያዊ ጀነራል ብዛዕባቶም ንዓለም ዝገዝኡዋ ዘለው ፈሊጣውያን ከቃልሕ ከሎ ዘርእ ቪድዮ

ብቋንቋ ራሽያ ብሓደ ጀነራል ዝቐረበ፣ ሓበሬታ፣ ትርጉሙ ድማ ቭብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ትሕቲኡ ከመ ኣርእስቲ ቀሪቡ ኣሎ። ኣብዛ ንነብረላ ዘሎና ዓለም፣ 6 ቢልዮን ተቈማጦ ኣዛብ ኣሎዋ። እቶም ፈሊጣውያን (Elit) ከምዝብልዎ ግና ፣ እዛ ንነብረላ ዘሎና ፕላነት መሬት፣ ካብ 2 ክሳብ 3 ቢልዮን ጥራይ ክትጸውር ስለ እትኽእል፣ እቶም ካልኦት፣ ብጥሜትን፣ ብውግእን፣ ብሕማምን፣ ክምንቆሱ ኣለዎም...

ብጹዕ ወቅዱስ ፓትሪያርክ ኦርቶድክሳዊት ቅድስቲ ቤተክርስትያን፣ ክእሰሩ ከለው ኣፍና ሒዝና፣ ሓጂ ሙሳ ካብ ኣኽርያ ምስተኣስሩ ግና፣ ቃል ኩልና ፡ ንመሰልና ክንስየፍ ሓላፍነት የሰክመና” ክንብል ጀሚርና።

ብጹዕ ወቅዱስ ፓትሪያርክ ኦርቶድክሳዊት ቅድስቲ ቤተክርስትያን፣ ክእሰሩ ከለው ኣፍና ሒዝና፣ ሕጂ ግና “መልእኽቲ ሓጂ ሙሳ ቃል ኩልና ፡ ንመሰልና ክንስየፍ ሓላፍነት የሰክመና” ንብል ኣሎና። እዚውን ተባዕ ተበግሶ እዩ! መርበብ ስለላን ኮለላን ህግደፍ፣ ንክፈላልየና ዝኣልሞ ማእለማታት ብዙሕ ስለዝኾነ፣ ኣይንተሃመል፣ ኣስላምናን ክርስትያናን ብሓባር ክንምክት እንተዘይ በቒዕና ንጥፍኣትና ጥራይ እዩ ። ብወገን...