ኣቦ መንበር ምንቅስቓስ 7-ግንቦት ኣቶ ኣንድ-ኣድርጋቸው ጽጌ ድሕሪ 4 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈቲሑ

ጠበቓ ኣቶ ኣንድ-እድርጋቸው ጽገ፣ ከምዝበሎ “ኣንድ-እድርጋቸው ይቕሬታ እንተድኣ ሓቲቱ፣ ነቲ ፖለቲካዊ መዳይ ከግፍሖ ይኽእልዩ”። ጭጒራፍስ ወቒዓ ተእውዪ፣ ወይ ጉድ! ኣቱም ሰባት! እዘን “ጣዕሳን ይቕሬታን” ዝብሃላ ብውዲት መሃንድሳት ጽዮናውያን ዝተኣልማ ቃላት እኮ፣ ንህግደፍን ወያኔን ቀንዲ መሳርሒኦምን፣ መጽረይ ኣፎም ኮይነን። ህግደፍን ወያኔን ብፍላይ ብዛዕባ’ዚ ስነኣምራዊ...

መንነት ምድረ ሓበሣ ትፈልጡዎዶ?

ካብ ኦሪታዊ እምነትን ክርስትና ሃይማኖትን፤ ኣየናይ እዩ እቲ ቅኑዕ? (እሩም)  ቅድሚ ነገስታት ኣብርሃን እጽብሃን፣ (ኤዛናን ሴዛናን) እምነት ምድረ ሓበሣ እንታይ ነይሩ? እቶም  ኣብርሃን እጽብሃን፣ (ኤዛናን ሴዛናን) ዝብሃሉ ነገስታት እኽሱም፣ መበቆሎም ካበይ እዩ? ኦሪታዊ ሃይማኖትዶ ይቕድምከ ወይስ ክርስትና? “ፈላጥ ዝብሃል ከምዘይፈልጥ እንተድኣ ፈሊጡ እዩ”። በለ ሶክራቶስ ንግስነት ኤዛናን ሴዛናን...

Assassination is a Longtime Israeli Strategy

by David B Green (abridged by henrymakow.com) April 25, 2018 Israel’s Assassination Program Laid Bare in Shocking Detail in Ronen Bergman’s new book Rise and Kill First: The History of Israel’s Targeted Assassinations From Lord Moyne to Count...