ሕቡእ ኣጀንዳ ወያኔን ኢሰያስ ኣፈወርቂን ትግራይ ትግሪኝን ብቪድዮ

ሓዲሽ ኮይኑ ዝነበር ነገር የለን። ውዲት ምዕራባውያን፣ ድሕሪ 148 ዓመታት ወይድማ ድሕሪ ወራር ዓባይ ብሪጣንያ ኣንጻር ንጉስ ቴድሮስ፣ ሎሚ ብገረብ ብሓኽላ ንህዝቢ ሓበሻ ዘጽንቱዎ ዘለው ሃጸያውያንን ጽዮናውያንን ምዃኖም ዝሕብር ቪድዮ። ሓቂ ብርእሳ እንተቐበርካያስ ብእግራ ትወጽእ! HIDDEN AGENDA OF ERITREA THE ELIMINATION OF ERITREAN LIBERATION FRONT (E.P.L:F) IS THE...

American Psychosis: Has the U.S. Gone Insane?

 By Jeffrey Bowers Originally published on Truth Dig What does United States of America stand for nowadays if political division is at an all time high? Is it still the land of the free if America has the highest rate of incarceration in the world? Are we still the...

Masonic Muslim Brotherhood is West’s Terror Arm ኣኽረርቲ ኣስላማዊ ሓይሊ ዝብሃሉ ብምዕራባውያን ዝምወሉ ወተሃደራት ምዕራባውያን እዮም።

October 25, 2018 (left, Rothschilds use Muslim Brotherhood to Weaponize Islam) ሮትሻይልድ ንሓይሊ ኣኽረቲ ኣስላም ከም መሳርያ ይጥቀመሎም ኣሎ። Jamal Khashoggi’s murder reveals that the Muslim Brotherhood is at the vanguard of the Rothschild’s conquest of the world. ሙስሉም ብራዘርሁድ...

ልዑላውነትን ሓርነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፣ ኣቦኹም ኣብ ዘደቀሱና እዩ።

ክብርን ዋጋን ህዝቢ ኤርትራን፣ ልዑላውነት ሃገር ኤርትራን፣ ካብ ምዓስ ጀሚሩ እዩ፣ ብልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ክሕከኽ ጀሚሩ?? “A man may be personally ever so well off, and yet if his country be ruined, he must be ruined with it.” — Pericles (Thucydides), 423 BC 1ይ) በቲ ንልኡኽ መላኺ ኢሰያስ፣ መሃንድሳት ስለላ መርበባት ሃጸያውያን...