ሕጂስ ይ ኣ ክ ል! ፍሹል ጭርሖ “ዓወት ንሓፋሽ”! ምጭራሕ! ሓርነት ንህዝቢ፣ ፍትሒ ንህዝቢ! ኢልና ንጨርሕ!

ምድረ-ባሕሪ (“ኤርትራ” => ብኮለንያል ጣልያን፣ “ሓዳስ አርትራ”=> ብመቐጸልታ ኮሎንያል ጣልያን ህግደፍ ከኣ ዝተጠመቐት) ሃገር ብዓሌቱን ብመበቆሉን ዝኾርዕ ህዝቢ ዝነብረላ፣ ቅድስትን ብልጽትን ብባህርያዊ ጸጋ ዝተዓደለትን፣ ካብ ቅድሚ ልደተ-ክርስቶስ ጀሚሩ ድማ፣ ብሕጊ-እንዳባ ዝተማእከሉ ብባሕረ-ነገስታት እንዳተማእከለ፣ ቋንቋኡን ፊደላቱን፣ ባህሉን ርቱዕ መንፈሳዊ እምነቱን...

ክንዲ ህበይ ክሓስቡ ዘይክእሉ ግንከኣ ደቂ ሰባት!

ካብ ደናቕር ተወሊዶም ደናቑር ዝዓበዩ፣ ደናቑር ምኻኖም ከይተረድኡ ድማ ብድንቁርንኦም ዝመቱ ኣድሕነና ፈጣሪ!! ሓደ ተመራማሪ ስነ-ልቦና፣መጽናዕቲ ከካይድ ደልዩ፣ብዕድሚኣ ንእሽቶ ዝኾነት ህበይ ኣብ ገዝኡ ኣምጺኡ ልክዕ ከም ኣባላት ስድራ ቤት ጌይሩ ኣዕብይዋ። ደቁ ዝበልዕዎ ትበልዕ፣ ከም ድውቁ ኣብ ዓራታ ትድቅስ፣ከም ደቁ ነብሳ ትሕጸብ፣ንክናፈሱ ክወጹ ኸለዉ ምሶኦም ይማልእዋ፣ኮታ ከም እንስሳ ዘይኮነስ ከም ደቁ ጌይሩ...

ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ! ሃገራ ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ? እቲ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ“ኦዛማ ቢንላደን እንዳተመርሐ“፣ ግብረሽበራ ዘካይድ ዝነበረ ኣልቃሂዳ ዝብሃል “ኣኽራሪ ኣስላማዊ ሓይሊ“፣ ጸኒሑ መልክዑን ስሙን ቀዪሩ፣ ብሓዲሽ ሃገረ ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ዝብሃል ተጸውዖ ስም ተሰምዩ፣ ኣብታ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረሲደን...

Evil Empire

By JOHN KAMINSKI It’s your own country, stupid! Because no matter what country you’re in, the banks own every country — and the Jews own all the banks.   If the Jews wind up controlling the world it will prove that humanity was rotten to begin with and didn’t deserve...

The Murdering of Julian Assange

Julian Assange is being slowly murdered by “Her Majesty’s Prison Service” at Belmarsh prison in the south-east of London. The prison is notorious for holding people who have never been charged with a crime indefinitely. It is also called the British version of...