መበል 26 ዓመታት ብዓል ነጻነት! ኪዳነምሕረት ዕለት 24 ግንቦት 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ኣስመራ ተባዒሉ።

ዘይዛሪ ህልኽ፡ ዘይዛሪ ድርቅና፡ ዘይዛሪ ዕሽነት፣ ዘይዛሪ ውዲት!  ኤረ ንሓዋሩኸ እንታዩ እቲ ፍታሕ? መበል 26 ዓመታት ብዓል ነጻነት! ኪዳነምሕረት ዕለት 24 ግንቦት 2017 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ኣስመራ ተባዒሉ፣ ተባሂሉ።እንታይ እዩሞ እቲ ዝተረኽበ ውጽኢት፣ 26 ዓመታት ኣብዒልና ኣጣቒዕናን ብሕጂኸ ክሳብ ንጸንት ዲና ሃጥውቀጠው መደረ ኢሰያስ ሰሚዕና ብዘይፍጸም ተስፋ ጥራይ ከነጣቕዕ ክነብር? ዓገብ መስሓቕ ሸራፋት!!! ኣብ...

ህዝቢ ኤርትራ ኣምሆ ዘመን ዘየጋጠሞ፣ ብፍላይ ኣብዚ በጺሕናዮ ዘሎና መበል 21 ክፍለ-ዘመን፣ ስለምንታይ ኣላሽ ዝብል ዘሎ ይመስል ኣሎ?

ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ኣላሽ ምባል፣ መታን ጨሪሱ ንኸይጸንትከ፣ ሎሚ እቶም ደቂ ሃገር ብወገና፣ እንታይ ዓይነት እጃም ከነበርክት ይግብኣና ? ብዛዕባዚ ጕዳይዚኸ ብውህደት ኣዕሚቚናዶ ተመራሚርናሉ ንፈልጥ ኢና? ወይስ ተጸበይቲ ጥራይ ኰና ኢና ንጽበ ጸኒሕናን ገናውን ዘሎናን? እስከ ሎምስ ምፍልላይና ይኣክል ኢልና፣ ንድሕነትና ተማራሚርና ፍታሕ ክንረክብ ንጽዓር። ስለምንታይ ብፍላይ ንሕና ኤርትራውያን፣ እሞከኣ ኣብዚ እዋንዚ፣...