ዋናታት ሰውራ ዓለም ጽዮናውያን እዮም። ካብ ድሕሪ 2ይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ክሳብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ-ዘመን 2021፣ ብ“ግብረ-ሽበራ“ እዩ ተተኪኡ።

ዋናታት ሰውራ ዓለም ጽዮናውያን እዮም። ካብ ድሕሪ 2ይ ኩናት ዓለም ጀሚሩ ክሳብዚ ዘሎናዮ መበል 21 ክፍለ-ዘመን 2021፣ ብ“ግብረ-ሽበራ“ እዩ ተተኪኡ። ኣብዚ ዝስዕብ ጠዊቕኩም ብስእላዊ ዝተሰነየ ጽሑፍ ኣንብቡ እቲ ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ተዋፊሩ ዘሎ “ግብረ-ሽበራ“ መተካእታ ሰውራ ተባሂሉ፣ ንረብሓ ልሂቃን ወነንቲ ባህርያዊ ጸጋ ዓለም [ጽዮናውያን] ዝሕሉ ጥራይ እዩ። ኩሉ ኣብ ዓለም ዝተኻየድ ሰውራ ጽዮናውያን ድኣምበር...

The Looming Doom of the Great Reset Conspiracy

Here Comes Dystopia: The Looming Doom of the Great Reset Conspiracy Admin February 12, 2021 51 Comments Doom porn? No. This is now a question of Fight or Die. By Eric van de Beek — Sputnik News An edited abridgement by Lasha Darkmoon with additional commentary,...

We Need to Protest En Masse

Makow- We Need to Protest En Masse February 13, 2021 (left, Alexander Solzhenitsyn)    “If You Think You Can Just be Silent and Obedient and They Will Leave You Alone, You Best Think Again. These People Hate You and They are Out to Replace You. They Want...