እቶም ቀንድን ዋናታትን፣ ዘስካሕክሕ ታሪኽ ዕዳጋ ደቀባት ኣፍሪቃውያን ዘካዪዱዎ ዝነበሩ፣ ኤሮፓውያን ፈረንጂ ዘይኮኑስ ዩሁዳውያን እዮም።

 ቅድሚ 400 ዓመታት ዝነበረ መሸጣ ኣፍሪቃውያን እቶም ብልሓተኛታት ይሁዳውያን ግን ንጸሊምን ንፈረንጂን ከባእሱ ኩሉ ግዜ ዓሌትነት ብጽዓዱ ከምዝካየድ ኣምሲሎም እዮም ነቲ ገርሀኛ ህዝቢ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘታልሉዎ ዘለውም።  ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ፣ ብ1619 ዓ.ም.ፈ. 20 ኣፍሪቃውያን ባራዩ  ጽዒና ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዘይፈልጡዎ ታሪኻ።   ብሰፊሑ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንምምባብ ኣብዙ ጠውቑ።...

We have got to tell the Unvarnished Truth

The 1619 Project examines the legacy of slavery in America. Read all the stories. Share  Artwork by Deb Bishop Four hundred years after enslaved Africans were first brought to Virginia, most Americans still don’t know the full story of slavery. Curated by Mary Elliott...

Jewish Dominance Of The African Slave Trade

It wasn’t the White Europeans who are being blamed for slavery today but the Jews! The Jews were really behind the slave trade! And it isn’t so-called ‘white supremacists’ who are exposing the Jewish domination of the slave trade: it’s Black intellectuals and...

Essential Reading

LINKS Natural News Global Research Dark Moon Henry Makow The True News KIWI Essential Readings Club Conspiracy New Dawn Magazine Save the Males Israel Shamir’s home page Rumour Mill News Agency Forum Arctic Beacon Northern Resistance to the New World Order Craig...