መዘክር፣ መስርሕ ምድማር ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን፣ ኣብ ግብሪ ክውዕል ድዩ ወይስ ክፈሽልዩ?

24 May 1993: ነጻነት ኤርትራ ተረኺቡ ተባሂሉ፣ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ድማ ተፈሊጡ። በቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ ዝፈቕዶ ግና  ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትክሕሶ ዝግብኣ ካሕሳ ግን ኣይተላዕለን። “ሓጺሩኒ እንተበልኩዎስ ተደቢርቱ ይስዕስዕ” ከምዝብሃል፣ እንደገና ብስም ዶባዊ ኲናት ተባሂሉ ዝተባርዐ ኲናት ድኣ ተባርዐ። 6 May 1998: መሰረት ዘይብሉ ዶባዊ ኲናት ተወሊዑ። ካብ 200000 ንላዕሊ...

ልዑላውነትን ሓርነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፣ ኣቦኹም ኣብ ዘደቀሱና እዩ።

ክብርን ዋጋን ህዝቢ ኤርትራን፣ ልዑላውነት ሃገር ኤርትራን፣ ካብ ምዓስ ጀሚሩ እዩ፣ ብልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ክሕከኽ ጀሚሩ?? “A man may be personally ever so well off, and yet if his country be ruined, he must be ruined with it.” — Pericles (Thucydides), 423 BC 1ይ) በቲ ንልኡኽ መላኺ ኢሰያስ፣ መሃንድሳት ስለላ መርበባት ሃጸያውያን...

Victim of Aggression: Syria Blamed For Israeli Attack

By FINIAN CUNNNGHAM Sourced from ‘Blaming the Victim of Aggression’ on Information Clearing House ISRAEL SHOOTS DOWN RUSSIAN PLANE IN SYRIA — SO WHAT IS PUTIN GOING TO DO ABOUT IT? And what is Trump’s role in all this? Why is he standing by and letting Israel get away...