ብሞት ዘይኮነስ ብሕልፈታት ብኸዩ! ሃገራ ኣስላም ኣይሲስ ብሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ምስተደምሰሰ፣ ካብ ሶርያ ኣበይ ገጹ ክግዕዝ ይሓልም ኣሎ? እቲ ካብ ሰማንያታት ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብ“ኦዛማ ቢንላደን እንዳተመርሐ“፣ ግብረሽበራ ዘካይድ ዝነበረ ኣልቃሂዳ ዝብሃል “ኣኽራሪ ኣስላማዊ ሓይሊ“፣ ጸኒሑ መልክዑን ስሙን ቀዪሩ፣ ብሓዲሽ ሃገረ ኣስላም (ኣይሲስ ISIS) ዝብሃል ተጸውዖ ስም ተሰምዩ፣ ኣብታ ብህዝቢ ዝተመርጸ ፕረሲደን...

“ይ ኣ ክ ል“! ቅድሚ ምባልና: ክንፈልጦም ዘሎና ኣገደስቲ ነገራት።

ኣብ ስደት ኮኖም ኣይተፈለጥናን ኣናበሉ :መልእኽቲ ኢሰያስ ዘባጻጽሑ ዘለው ዕሱባት ተላኣኣኽቲ: ግንከኣ ኣብ ክንዲ ብባጠራ ናቕፋ: ብዶላር ኣመሪካ እንዳተኸፍሉ: ዓሳኽር ኢሰያስ ኢሰያስ መልእኽቲ ዘባጻጽሑሉ ዘለው: ዕሱባት ተላኣኣኽቲ መን’ዮም? ትፈልጡዎምዶ?? ብፍላይ ኣብ ስደት ዝነብር አርትራዊ፣ ክሳብ ሎሚ ከየለልዮም ዝሎ ሰለልቲ  ሰላዪ ባዕዳውያን ኢሰያስ ኣፈወርቂ። ኢሰያስ ኣፈወርቅ “ፕረሲደንት” ሃገር...

Crimes of the Bolsheviks

Admin December 3, 2011 Articles, Other Writers, Recommended Reading The four Jews—Marx, Engels, Lenin and Trotsky—who helped to destroy the Christian Russia of the tsars and replace it with an atheistic Communism in which 66 million Russian Christians were put to...

Speak out while you can

Admin July 4, 2019 Leave a comment By JOHN KAMINSKI Link textJEWS BLOCK FREE SPEECH WITH ANTI-SEMITISM LAWS, CONTROL OF WORLDWIDE WEB Later Moses led his leprous tribe out of Egypt  after they first stole all the valuables they could,  forever delineating what has...

ብትእዛዝ ኢሰያስ ብስሚ ተሰሚሞም ዝሓለፉ ጀጋኑ ደቀባት ኤርትራ

እታ ፋብሪካ ሓሶት ዝኾነት ትካል ስለላ መርበብ ሰላዪ ኢሰያስ፣ ግንከኣ ብባዶ ሰለስተ እትፍለጥ ትካል ሓሶት፣ ነቶም ማእለያ ዘይብሎም ጀጋኑ ደቀባት ኤርትራ፣ እኳድኣ  እቶም  ገዳይም ተጋደልትን ላዕለዎት  ሓለፍቲ ሰበስልጣን ህግደፍ፣ብትእዛዝ ኢሰያስ ብስሚ ተሰሚሞም ወይ ብመርዚ ተመሪዞም ዝሓለፉ ክንሶም፣ “ገለ ብሃንደበት ሓሚሞም ተሰዊኦም፣ ገሊኣቶም ከኣ፣ ሕማም ልቢ ወሲዳቶም”፣ ወይ ድማ ብሓደጋ መኪና...