ጀጋኑ ኤርትራውያን ትፈልጥዎምዶ? ታሪኽን መንነትን ጀጋኑ ደቂ ምድረባሕሪኸ፣ ብእንዳ ህግደፍ ክግለጽ ተሰሚዑዶ ይፈልጥ?      

ቀዳማይ ክፋል   ግርህነት ንድንቊርና ይመርሕካ፣ ምፍላጥን ምልባምን ድማ የድሕነካ። ኣብ ግዜ ውግእ ንሰላም ተዳሎ፣ ኣብ ግዜ ሰላም ከኣ ንውግእ ተዳሎ።  ሴጹን ቻይናዊ ስትራተጂስት ርግጽዩ ኣብዚ እዋንዚ ብዛዕባ ደቀባት ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣልዒልና ክንጽሕፍ ከሎና፣ ገለገለ ሰባት፣ ብፍላይእኳ ኣባላት ህግድፍ፣ ደም ከምዝጥዕሞም ኣይንስሕቶን ኢና። ግንከኣ ንሕና “ዋላ ትንፈር ጤል እያ” ዝብሉ ኣባሓጎታትን ኣቦታትን...

Uprooting Christian Civilization Using Women

by Henry Makow Ph.D. May 19, 2017 Our civilization was founded on Christian values. We talk of the position of women in Saudi Arabia but in Chicago in 1912, a woman could be fined for showing too much leg, smoking cigarettes or using profanity.   (Female fashion shows...

ንሕና አርትራውያ ብኹሉ ወገን ንጽቀጥ፣ ግናኸ ኣይጸበናን፣ እንገብሮ ይጠፍኣና፣ ግናኸ ተስፋ ኣይንቐብጽን፣——እንታይ ገበን ስለዝፈጸምና ኢና ግን ክሳብ ክንድዚ ብከደምቲ ጽዮናውያን ኩባንያ ህግደፍ ንህሰ ዘሎና?????????

ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ካብ 27.ግንቦት 207 ጀሚሮም ብትእዛዝ መራሕ ኩባንያ ህግደፍ  ክሳብ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህገድፍ ተዳጒኖም ድሕሪ ምጽናሕ፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ጥዕና ስለዝውሓዶም፣ ብጭፍራ ህግደፍ ኣብ ሆስፒታል ተወሲዶም፣ በቶም ካብ ባኣእምሮኣኦም ብሕምብርቶም ይሓስቡ ፈዛዛት (ዞምቢ) ሓካይም ህግደፍ መርዛም መርፍእ ተወጊኦም ኣብ ጻዕረሞት ከምዘለው፣ ካብ ኣስመራ ዝመጸና ዜና ሓቢሩ። ልዑል እግዚኣብሔር...

What is ransomware and how to protect yourself from ransomware???

 Ransomware is a type of malicious software that criminals use to attack computer systems. Hackers often demand the victim to pay ransom money to access their files or remove harmful programs. The aggressive attacks dupe users into clicking on a fake link – whether...