ኣብ 2ይ ኲናት ዓለም እቶም 4 ሓያላት መንግስታት ዝብሃላ ዝነበራ .
1ይ. መንግስቲ ኣሜሪካ 2ይ.
2ይ.. መንግስቲ ሩስያ
3.ይ ብመንግስቲ
4ይ. መነግስቲ ፈረንሳን
ነቲ ኣብ ሃገር ጀርመን ካብ 1933 ክሳብ 1945 ዓ.ም.ፈ.ዝገዝእ ዝነበረ ምወዳድርቲ ዘይነበሮ ሓያል መንግስቲ ሃገር ጀርመን ምስስዓሩዎ እንታይ ዓይነት ዘስካሕክሕ ተግባራት ከምዝገበሩ፣ ንብረትን ሃብትን ህዝብን መንግስትን ድማ ብከመይ ከምዝዘመቱዎ  ዘርኢ ቪድዶ  (2 short videos)

Video 1shows in grim detail what the Allies did to Germany after WWII.
Video 2shows the German army awaiting its doom
in the days leading up to its destruction.

https://youtu.be/fT0YgjwEQjw
VIDEO  :  5.44 mins

Just before the storm broke that destroyed a great nation in 1945 with the devastation of Berlin by the victorious Allies— followed by the mass rape of two million German women—the German people seemed to sense that the storm was coming. They waited patiently, with resignation in their eyes, for the terrors that were soon to be unleashed.  Here is a short silent footage documentary from the archives that is well worth watching. It shows the flower of the German army in the months leading up to the final destruction of Germany. It is as if all these brave men knew their days were numbered; that they, their wives and their children were soon to be swept away by a whirlwind of psychopathic violence and reduced to dust and ashes. [LD]   

https://youtu.be/uyoGimCmCwU

VIDEO  :  4.52 mins