“ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ኮቪክ ኣይዲ” COVIC-ID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION ID-19 ብሓቂ ድዩ ተኸሲቱ፣ ወይስ ብመደብ ዝተማህዘ ውዲታዊ ወፍሪ እዩ?

ኣብዚ እዋንዚ፣ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዓለም ብመጽናዕቲ ዘረጋገጹዎ፣ ሓበሬታ ክህቡ ከለው ከምዚ ይብሉ፣- እዚ “ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ኮቪክ ኣይዲ” COVIC-ID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION ID-19፣  ምስ ተላባዒ ሕማም ቫይረስ ዋላሓንቲ ዘራኽብ ከምዘይብሉ፣ ግና ብመድብ ዝተማዘ ውዲታዊ ፖለቲካውንወፍሪ ምዃኑ ይምስክሩ ኣለው። እወ! ኣብዛ ንነብረላ ዘሎና ዓለም: ብመደብ እምበር ብሃንደበት...

8 Simple Steps To End The Lockdown: Say Yes, Not No 8 ቀለልቲ ስጉምትታት ንምውሻብን ጠቕላላ ምዕጻውን ደው ንኽብሉ እወ! እምበር እይፋሉን! ዘይምባል።

ነቲ ብሰንኪ እቲ ብመደብን ግንከኣ ንህዝቢ ዓለም ኣብ ራዕድን ፍርሕን ንምእታው እንተዘይኮይኑ፣ ብግብሪ ክምዝተኻታተልናዮ ግና፣ ክሳብ ሎሚ ሳዕቤኑ ዘይተራእየ፣ እሞ ብግጂፍ ፕሮፓጋንዳ ዝተሰነየ ዓለምለኻዊ ውዲታዊ ወፍሪ፣ “ብተላባዒ ሕማም ቫይረስ ኮቪክ ኣይዲ” COVIC-ID19 = CERTIFICATE OF VACCINATION ID-19 ዝኣክል፣ ኩሉ ኣብያተ-ስርሓን፣ ኣብያ-ትምህርትን፣ ማሕበራዊ-ትካላትን...

Archbishop Vigano Sees Humanity Under Satanist Attack

June 14, 2020 ARCHBISHOP VIGANÒ’S POWERFUL LETTER TO PRESIDENT TRUMP Letter to Donald Trump June 7, 2020 Holy Trinity Sunday Mr. President, In recent months we have been witnessing the formation of two opposing sides that I would call Biblical: the children of light...

The Chinese Corona Virus: The First Media-Driven “Planned Demic”

 on June 13, 2020 LC Vincent – June 12, 2020 In one of my favorite episodes of the classic television series, “The Twilight Zone”, “The Monsters Are Due on Maple Street”, two aliens from outer space stand in front of their flying saucer parked high on a hillside,...

Video: Let Us Free Ourselves From the Virus of War

International Conference on the 75th Anniversary of Liberating Italy By Comité No Guerra no Nato and Global Research Global Research, June 06, 2020 Theme: Crimes against Humanity, Global Economy, Media Disinformation, Police State & Civil Rights, US NATO War...