መሰርታዊን ታሪኻዊን ኣመጻጽኣ ምጒዳል ብዝሒ ሕዝቢ ዓለምን፣ ወፍሪ “ኮሮናቫይርስን”

ክሳብ መርዛም ክታበት ኮሮና ንኸትበኩም: ኣብ ገዛኹም ተዓጸኹም ጽንሑ። ድሕር ግን ተሰሪዕኩም መርዚ “ፈውሲ” ኮሮና ክትክተቡ ኢኹም!! እዚ ሕማም ተላባዒ ኮሮናቫይረስ እንዳተባህለ ዝባራዕ ዘሎ ዓለምለኻዊ ፕሮፓጋንዳ, ንህዝቢ ዓለም ንምርዓድ ኣምበር: ሕማም ተላባዒ ኮሮና ዝብሃል የልበን። Revelation 12:9 “….that old serpent, called the Devil, and...

#Scamdemic–Italy At Forefront of NWO Crackdown

April 17, 2020 “The first country they want to try it out in is Italy…they want to work with WHO and Italian government to begin locking down Italian cities.”    The #scamdemic is pretext for a worldwide Communist coup d’etat. Communism =...

How Will America End? A Bang, A Whimper, Or Something Else

FreedomTyranny APRIL 16, 2020 By Brandon Turbeville Hope is a wonderful thing. Even in the darkest of times, hope gives us the strength to keep working toward a goal in the face of impossibility or to keep fighting for life even though all evidence points to the...

Bill Gates’ Vaccine Crime Record

By Llewellyn H. Rockwell, Jr. April 15, 2020 Indian doctors blame Gates for a devastating vaccine-strain polio epidemic that paralyzed 496,000 children between 2000 and 2017. In 2017, the Indian Government dialled back Gates’ vaccine regimen and evicted Gates....