የትግራይ ትግሪኛ ፖለቲካ – The Politics of Tigray Tigrinya VIDEO

“ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ”! ከም ዝብሃል፣ ንሓና ኤርትራውያን ድሕሪ ፍርቂ ዘመን ሰውራ: ኣብዚ ሎሚ ወዲቕናዮ ዘሎና ትሕቲ ዜሮ ኲነታት ስለዝበጻሕና፣ ሰማዒ ንርከብ ኣይንርከብ፣ ግድነት ክንእውዪ ኣሎና፣ ኢሳያስ ኣፈወርቂ መቐጸልታ ባዕዳዊ ገዝኢ ኮሎንያል ጣልያን እዩ! ቃልሲ ኤርትራ ድማ ትካል ምዕራባውያን እዩ! ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ፣ ምዕራባውያን ርእሰማሎም ከደልቡ ሂዝቢ ኤርትራ ክመውትን ክጸንትን...

It Is Israel, Not Russia, That Interferes in US Political Life

Paul Craig Roberts Institute for Political Economy Who Does Congress Represent? Ilhan Omar is a brave woman.  She has embarrassed the corrupt Democratic Party that, together with the Republicans and many evangelical Christians, have sold out America to Israel. More...

In Stalin’s Gulags: ቤት ማእሰርቲ “ማሕበራዊት” ሶቭየት ሕብረት: ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ሩስያውያን፣ ዝፍጽሞ ዝነበረ ግፍዒታትን፣ ኣብ ሓለዋ ሰውራ ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ደቀባት ኤርትራ ዝፍጸም ዝነበረ ጭካኔን ሓደዩ ነይሩ።

ኣብዛ ዕለምና፣ ዘይተነግረ’ምበር ዘይተገብረስ የልቦን!! ኣብቲ ብግዜ ይሁዳዊ ስታሊን Gulag ዝብሃል ቤት ማእሰርቲ ሶቭየት ሕብረት ፣ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ሩስያውያን ዝፍጸም ዝነበረ ስቓይ፣ ኣብቲ ብስም “ሓለዋ ሰውራ” ዝፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ሻዕብያን፣ ሎሚ ኣብ ኩለን ኣብያተ ማእሰርቲታት ኤርትራ፣ ብትእዛዝ ኢሰያስ ዝፍጸሙ ዘሎው ግፍዕታት ሓደ እዮም። እቲ ኣብ ሃገር ጀርመን ኣብ ግዜ...

Eritream Svereignity under Threat!

Eritrea under Ethiopian Suverainty1: Regression and the Reversal of Eritrean Sovereignty in Action Dr. Gebre Gebremariam The notion of suzerality (French suzerain “suzerainty, suzerainty, feudal lord”, derived as a parallel formation to souverain from frs....