ፊደላት ትግሪኛ፣ መለለዪ መንነትና እዮም።

ፊደላት ትግሪኛ፣ መለለዪ መንነትናን፣ ርቱዕ ሃይማኖትናን (ብግሪኽኛ ቋንቋ ኦርቶዶክ)፣ ታሪኽናን፣ ኣተሓሳስባናን፣ ባህልናን ንዓና ንትግሪኛ ተዛረብቲ፣ እዮም። ነዚ ፊደላት ትግሪኛ ካብ ዓለም ዝተፈልየ ምስጢር ዝሓቖፈ ምኻኑን፣ መለለዪ መንነትን፣ ሃይማኖትን፣ ባህልን፣ ክብርታትን፣ እምነትን፣ ጅግንነትን፣ ተዛረብቲ ትግሪኛን ግእዝን ኣምሓሪኛን ከምዝኾነ ዝሕብር ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ፣ ኩሎም ግዱስ ኤርትራውያንን ትግራዎትን...

Was Hitler an Illuminati Agent?

By Henry Makow Ph.D November 10, 2018 Updated from Jan 2006) Hallett’s theory explains why Hitler, supposedly the arch enemy of Jewish bankers, acted like he didn’t know the Rothschilds controlled. England and America, when this was common knowledge. If...

American Psychosis: Has the U.S. Gone Insane?

 By Jeffrey Bowers Originally published on Truth Dig What does United States of America stand for nowadays if political division is at an all time high? Is it still the land of the free if America has the highest rate of incarceration in the world? Are we still the...

ብኣባ ተኽለሚካኤል ተወልደ፣ ኣብ ዓመታዊ ንግደት ሰገነይቲ ዝቐረበ ዝስምስጥ ኣስተምህሮ

ሓደ ህዝቢ ብሓደ ገዛኢ ውሑድ ግዜ ክታለል ይኽእልዩ፣ ብዙሕ ግዜውን ክታለል ይኻልዩ፣ ንዘልኣለም ክታለል ግን ከቶ ኣይክእልንዩ። እዚ ብህዝቢ ኤርትራ ከይተሓርየ፣ ብኢደወነኑ ን27 ዓመታት ኣብ ማፍያዊ መንግስቲ ተወጢሑ ንህዝቢ ዘሳቒ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ግና ንዘልኣለም ንህዝቢ ኤርትራ ንኸዳናግሮ ገልዳሕ ይብል ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ብንቕሓትን ብልቦናን ንኢሰያስ ከለልዮ ኣለዎ። ህዝቢ ኤርትራ ተሳሒሉ ዝበልሐ ህዝቢ እዩ።...

“Russia Is Preparing for War” Senior Russian Diplomat Confirms

Admin November 4, 2018 Other Writers By The Saker LD: The Saker here explains in detail (in over 2000 words) what can be summarized in fewer words. The United States and its Nato allies are so convinced of their military superiority that they are now, like hubristic...