እዋናዊ ዛዕባ: ዶባዊ ወጥሪ ኤርትራን ሱዳንን ፡ ሳዕቤናቱን

ወትሩ ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ተዋስኦ ዘይፍለዮ ኣባጓይላ ኢሳይያስ፡ ዓመተ 2018 ከኣ፡ ከምኣመሉ ምስ ሱዳን ብሓዱሽ ወጥሪ፡ ምስ ግብጺ ብ“ሃነፍነፍን ጽግዕተኝነትን” ፈሊምዋ ኣሎ፡፡ ፖሊሲታት “ብድሕረይ ዳንዴር ኣይትብቆላ” ኢሉ ከም ቀይዱ ዝበተኸ ፈረስ፣ ንጸድፊ ጠኒኑ ክጸድፍ ገልዳሕ ዝብሎ ዘሎስ፣ ህዝቢ ኤርትራ ከምተረድኦስ ይስቆሮ ዶኾን ይኸው?ምኽርን ምዕዶን ወኻሩ ጎይተቱ ሰሚዑ፣ መንነቱ ኣጥፊኡ ይጸድፍ...

ኣሎኹ ማለት፣ ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ

ልኡኽ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ህዝባዊ ስልጣን መንጢሉ ኣብ ስልጣን ካብ ዝውጣሕ ዳርጋ ሎሚስ 28 ዓመታት  ሓሊፉ። እዚ ዘይሓፍር ባንቡላ ጽዮናውያን ሰብዚ፣ ብግዝያዊ መንግስቲ ጥራይ ኣሎኹ እንዳበለ፣ እንሆ ዛጊት ካብ 1993 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ፣ ዳርጋ ሎሚስ 28 ዓመታት ኣሕሊፉዎ። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ከኣ፣ኣብዘን ዝሓለፋ 28 ዓመታት፣ ነቲ መብጽዓን ራእዪን ህዝቢ ኤርትራ ራሕሪሑ፣ብኣንጻሩ ግና ብመሃንድሳት ዓሰብቱን...

ስለምንታይ እዩ ኲናት ማእከላይ ምብራቕ (ኢራቅ ሶርያ)ተባሪዑ? Video

 ስለምንታይ እዩ ኲናት ኣብ ሃገት ኣዕራብ ወይ ማእከላይ ምብራቕ፣ ብፍላይ ከኣ ኣብ ኢራቅን፣ ሶርያን ተባሪዑ? ነቲ ብሃገረ ኣስላም (ISIS) ዝጽዋዕ ኣስላማዊ ኣኽራሪ ሓይሊ ግብረ ሽበራ፣በየኖት መንግስታት እዩ ዝምወ? እቲ ዝልዓለ ተክኖሎጂካዊ ኣጽዋር ንሃገረ ኣስላም (ISIS) ዝጽዋዕ ኣስላማዊ ኣኽራሪ ሓይሊ ግብረ ሽበራ መንዩ ዘዕጥቖ? መልሲ ናይዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ሕቶታትን ኣብዚ ዝስዕብ ቪድዮ ስምዑዎ። ግድነት...

The Truth About Radical Islam

November 5, 2017 (Tony Cartalucci – NEO) – There are approximately 1.8 billion Muslims on Earth. That is approximately 24% of the world population. They live in regions spanning North Africa, the Middle East, Central Asia, and reaching as far as Southeast...