ቅድሚ 400 ዓመታት ዝነበረ መሸጣ ኣፍሪቃውያን

እቶም ብልሓተኛታት ይሁዳውያን ግን ንጸሊምን ንፈረንጂን ከባእሱ ኩሉ ግዜ ዓሌትነት ብጽዓዱ ከምዝካየድ ኣምሲሎም እዮም ነቲ ገርሀኛ ህዝቢ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘታልሉዎ ዘለውም።

 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ፣ ብ1619 ዓ.ም.ፈ. 20 ኣፍሪቃውያን ባራዩ  ጽዒና ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዘይፈልጡዎ ታሪኻ።

 

ብሰፊሑ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንምምባብ ኣብዙ ጠውቑ።