ክሳብ ሎሚ ኣብ ልዕሊ እዛ ንነብረላ ዘሎና ዓለም ዝላገጽዎ ዘለው ላግጺ፣ መዋዳደርቲ የብሉን። ብርግጽ ግና ንህዝቦም ለኪሞም ክዓርቡ እንተዘይኮይኖም እዚ ኩሉ ዘጋይዱዎ ዘለው ላግጺ ፈጺሙ ኣየዋጽኦምን እዩ። ንቀያሕቲ ህንዳውያን ኣጽኒቶም መርሬቶም ዘሚቶም። ንጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ከም ኣኹሑት ተላጊጾምሎም። ክሳብ ሎሚ ድማ ብቴክኖሎጂ ዝፈጠሮ ቀዛፊ ሕማምን ክታበትን aንዳገበሩ ንዚ ዝሎሚ ዘሎ ወለዶ ጸለምቲ ይጽንቱዎ ኣሎው። እቲ ኩሉ ሕልምታቶም ድማ ካብ መላእ ዓለም ባህርያዊ ጸጋ መላእ ዓለም ንምግባት እዩ። እዚ ኩሉ ወፍሪ ከኣ ንህዝቢ እንዳኣህለቑ እዮም ዝፍጽሙዎ ዘለው። ክብሪን ዋጋን ወዲሰብ ድማ ፈጺሙ ኣይዓጅቦምን እዩ። ብፍላይ ካብ ፕረሲደን ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ጂንዮር ጀሚሮም፣ ኲናት 3ይ ዓለም ድሮ ኣዊጆም እዮም። ንመረዳእታ፣ ንልዑላዊት ሃገር ኢራቕን፣ ኣፍጋኒስታንን ሊብያን ወሪሮም ድላዮም ተላጊጾምለን። ሎሚ ድማ ንቀርኒ ኣፍሪቃን ሰሜናዊ ሳሕል ኣፍሪቃን ክውንኑ ገልዳሕ ይብሉ ኣለው።

Es gibt kein Land auf diesem Planeten welches mehr Geld für seine Vernichtungs- maschine ausgibt, als die USA.
Auch wenn die Bevölkerung der USA eigentlich nur aus der Vermehrung von davongelaufenen Europäern besteht (rein geschichtlich gesehen), haben sie es doch weit gebracht.

Erst haben sie den Indianern ihr Land gestohlen, dann die “Schwarzen” unterdrückt, was bis heute anhält, und führen sich heute als Moralapostel und Welt-Polizei auf.

Jedes mal wenn die USA heute einen konflikt “löst”, der sie nicht immer und unbedingt etwas angeht, betteln sie anschließend um Geld bei den NATO-Staaten, weil sie sich ihren Wahnsinn eigentlich gar nicht leisten können.

Wer hier aussteigt, oder nicht zahlt, wird geächtet und seine Wirtschaft mit Sanktionen überzogen.

Man bedenke, eine YF-22 Raptor kostet ca. 104 Millionen Dollar. Zur Ablösung der F14 und F15 in all ihren Variationen werden in Kürze mehrere Staffeln von YF-22 in Dienst gestellt.

 Dis USA “spielen” auch heute noch ein “Spiel” welches sie sich eigentlich nicht mehr leisten können. Weder aus etischen, noch aus finanziellen Gründen.
Von ihrem Tripp mit dem “kalten Krieg” und der Kuba-Kriese sind sie nie heruntergekommen.
Man möchte glauben, die USA stecken in einer tiefen Profilierungsneurose. Dem ist aber nicht so. Es geht lediglich um die Macht

Wieviele davon müssen wir bezahlen, damit Bush glücklich ist?

እዚ ዘይተኣደነ ዋጋ ዝኽፈሎ ኣጽዋር ውግእ እዚ፣ እተን ገና ሓራ ዘይወጻ፣ ግንከኣ መሳርሒ  መንግስቲ እሜሪካ ዝኾና ኩለን ኤውሮጳውያን ሃገራት እየን ብስም ኣባላት ናቶ ተባሂለን ኣዋጺኤን ዝኸፍልኦ። እሜሪካ ንዋጋእ እንተበለቶም ሐራይ፣ ንሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ክንወራ ኢና እንተበሉዎም ሐራይ ጥራይ ዝብሉ፣ ከምቲ ገርሀኛ ኣፍሪቃዊ ዝግምቶም ዘይኮኑስ ብሓቂ ተዛረብቲ ኣቑሑት እዮም።

 

F-22 Raptor

Amphibien Fahrzeug der US-marines