ስደትን ህልቀት ኣፍሪቃውያን ንረብሓ መን እዩ ክውዕል? ብሰንኪ መንዩኸ ኣብ ህዝቢ ኣፍሪaቃ፣ካብ መዋእለ ባርነት ጀሚሩ ክሳብ 21 ክፍለዘመን መከራን ህልቀትን ገና ዝቕጽል ዘሎ? ማዕበል ስደት ኣፍሪቃውያን ወይ ወራር ኣፍሪቃውያን ንኤውሮጳ ብኸመይ እዩ ደው ክብል?
The African Tsunami: How can the African invasion of Europe be stopped?  By FRANKLIN RYCKAERT

Investing billions in African economies will not help. All those countries are ruled by utterly corrupt elites who will simply steal that money. The African masses will remain poor and they will continue to increase in number exponentially, and thus millions will try to reach Europe.
ኣፍሪቃዊ ሱናሚ፣ ማዕበል ስደት ኣፍሪቃውያን ብሰንኪ ጽዮናውያን። ማእለያ ዘይብሉ ባህርያዊ ጸጋ ዝተዓደለ መሬት ኣፍሪቃ ክነሱ፣ ብመሰረት ዋዕላ በርሊን 1884 መሬት ኣፍሪቃ ክሻመውሉ ምዃኖም ወሲኖሞ እዮም። ብትሪልዮናት ዝግመት ሃብትን ጸጋን ምጕሕጓሕ ድኣንበር፣
ብቢልዮናት ምዕባሌን ተሕተ ቅርጻን ኣፍሪቃ ምግባር ግና ኣይከኣልን እዩ። ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ በቶም ካብ ብኣእምርኦም ብከብዶምን ሕምብርቶምን ዝሓስቡ፣ ሰተይቲ ደምን በላዕቲ ስጋ ሰብን ዝኾኑ፣ መለኽቲ ግንከኣ ንብረትን ልኡኻት ጽዮናውያንን ዝ ኾኑ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ፣ ቀንዲ ስርትሖም ነቲ ገንዘብ ኣፍሪቃ ሰሪቖም ንጽዮናውያን ምትሕልላፍ ጥራይ እዩ። ብዛዕብ ህዝቦም ግና ሓሲቦሞ ኣይፈልጡን። ስለዚ ዕጃን ጽሕፍቶን ህዝቢ ኣፍሪቃ ንኽጸንት እምበር ንኽነብር ኣይኮነን። ስለዝኾነ ድማ ኩሉ ህዝቢ ኣፍሪቃ ንኤውሮጳ ንኽስደድ ተበጊሱ ኣሎ። እዚ ማዕበል ስደት ኣፍሪቃውያን ደው እንተድእእ ዘይ ኢሉ ድማ፣ ጥፍኣት ኤውሮጳውያን ዘይተርፍ እዩ። እወ፣ ንረብሓ ገበቲ ዕደና ወርቅን ድያማንድ፣ ዋናታት ዘይትን እጽዋር ውግእን ጽዮናውያንን ተባሂሉ፣ተለኻኺምካ ጥፍኣት ጥራይ እዩ። ኣፍሪቃውያን ዋላኵ ብባህርያዊ ሃብትን ጸጋን ሃብታማት እንተኾኑ፣ ከምጥሙያትን ድኻታትን ገርካ ኣቃሊዕካ፣ ድኻታት ኮይኖም ከምዝነብሩ ምግባር ቃንዲ ፕሮጀክት ጽዮናውያን እዩ።  ዋሕዚ ስደት ኣፍሪቃውያን ንኤውሮጳ ሃገራት እንተድኣ ቀጺሉ፣  ኤውሮጳ፣ስሜን ኣፍሪቃ፣ ሜክሲኮ ድማ ስመን ኣሜሪካ ክኾና እየን። እዚ ድማ ብርግጽ ንህልቀት ዩሁዳውያን ዘይኮና ኣህዛብ ብዩሁዳውያን ተመዲቡ ኣሎ። [Franklin Ryckaert] ከምዝተንተኖ፣

“Investing billions in African economies will not help. All those countries are ruled by utterly corrupt elites who will simply steal that money. The African masses will remain poor and they will continue to increase in number exponentially, and thus millions will try to reach Europe. If that tsunami of black refugees is not stopped, then that will be the end of Europe. Europe will become “Africa of the North”, just like the US will become “Mexico of the North”, and that is exactly the genocidal plan our Jewish controlled elite has in store for us.” [Franklin Ryckaert]

MULTICULTURALISM FOR EUROPE AND AMERICA —
BUT NOT FOR ISRAEL!

BARBARA SPECTRE, in the forefront of the Jewish elite,
plotting White genocide by miscegenation and mongrelization,
in accordance with the Coudenhove-Kalergi Plan

“The only solution would be to recolonize all African countries and install a beneficent development-oriented dictatorship and forcefully sterilize every African woman after her second child, so that the population remains stable.

Of course that is not going to happen.” [FR]

 

 

 

It’s not going to happen . . . ?   But it’s already happened in California prisons. These Afro-American women were sterilized to               save on welfare costs.

“So the only thing that can be done is to refuse to accept African refugees anymore and let them fend for themselves. That will lead to a famine in Africa in this century in which hundreds of millions will die.” [FR]

                                         ‘Hundreds of millions will die . . . ‘

“Then after much suffering and chaos Africa will revert to its former primitive state in which a population of only 300 million Blacks will “live in harmony with nature”, as they always have before the arrival of the white man.” [FR]

                  “IN HARMONY WITH NATUR       before the arrival of the white man.”


. . . and then the first white woman arrives and spoils it all!  🙂

“Etiwh redavni, teg tou fo ruo yrtnuoc!” =  “White invader, get out of our country!” (An easy language to master . . . if you know English)  🙂

“The present ruling elite of Europe has been especially installed by the Jews to implement the genocidal Kalergi plan, so we cannot expect any serious solution from their side. Only a Trump-like electoral victory of nationalist parties could save us, or otherwise a violent revolution in which the traitor class is duly hanged for its crimes.

We are living in “interesting times”, but boy would I wish to live in more boring times!” [FR] 

CHINESE  OPIUM  DEN  (1877)

(Sigh) “Isn’t life boring? . . .
If only I could live in more interesting times!”