ኣብ ኣመሪካ ዝርከቡ ኣይሁዳውያን ማሕበራትን ትካላትንሲ ካብ ልቦም ድዩ ወይስ ንኸምስሉ፣ ነቲ መንግስቲ እስራኤል ምስ መንግስቲ ሩዋንዳ ዝተሰማማዓሉ መሸጣ ስደተኛታት ኤርትራውያን፣ተቋዊሞሞ ይብሃል ኣሎ። ከምኡውን ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዘይድሌቶም ንሩዋንዳ ምስጓግን ምሻጥን ደው ክብል ኣለዎ ክብሉ ተቓዊሞም ይብሃል ኣሎ። እሞ፣ ንሕና ኣብ ስደት እንነብር ኤርትራውያንከ? ኣብ ፓልቶክ ኣቲና ሃበስ ቀደስ ክንብል ካብ ምሕዳርዶ፣ ባንዸራ እስራአል ኣንበልቢልና ንሕና ኣግእዝያን ኢና እንዳበልና ኣብ ዙቱብ ዓንገረር ምባልዶ ይሕሸና፣ ወይስ ንመሰልናን ንመሰል ኣሓትናን ኣሕዋትና ብግብሪ ክንምክት? 

ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዝርከቡ ሓያሎ ኣይሁዳውያን ማሕበራትን ትካላትን፣ ነቲ መንግስቲ እስራኤል ዘውጸኦ ስደተኛታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዘይድሌቶም ንምስጓግ መደብ ዘለዎም ተቓውሞ ገሊጾም። 

 እቲ 25 ማሕበራትን ናይ ውልቂ ትካላትን ዝሓቖፈ ጥርናፈ ዋሺንግተን ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር በንያሚን ናታንያሁ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ፣ መንግስቲ እስራኤል ነቲ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ብሓይሊ ናይ ምጥራዝ መስርሕ እንተካዪዱዎ፣ ናይ ዓሰርተታት ኣሽሓት ውልቀሰባት ህይወት ከዘናብል ምዃኑ ገሊጹ።

ኣብቲ ኣመሪካ ካብ ዝርከቡ ኣይሁዳውያን ትካላትን ማሕበራትን ዝወጸ ናይ ሓባር መግለጺ፣ ‘ከም ህዝቢ ሓደ እዋን ስደተኛታት ምንባርናን ኣብ መሬት እንዳማትና ዑቕባ ከምዝሓተትናን መጠን፣ ስደተኛታት ከነዕቁብ ፍሉይ ሓላፍነት ክስመዓና ይግባእ’፣ ብምባል ይምሕጸን።

እተን ኣብ ኣመሪካ ዝርከባ 25 ማሕበራትን ትካላትን፣ ምስ መንግስቲ እስራኤል ብምትሕብባር ዝሓሸ ፍታሕ ኣብ ምንዳይ ብሓባር ክሰርሓ ምዃነን እውን ቃል ኣትየን ኣለዋ።

ኣቐዲሙ ከምዝተገልጸ፣ ሩዋንዳ ካብ እስራኤል ንዝስጎጉ ኣስታት 10 ሽሕ ሓተቲ ዑቕባ ክትቅበል ኣብ ምዝርራብ ከምዘላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ’ታ ሃገር ሉዊስ ሙሺኪዋቦ ኣፍሊጣ’ያ።

ምንጪ ሓበሬታ

ርእይቶ ካብ ደቀባት፣
=============

ኣብዚ እዋንዚ ብመሳርሒ ባዕዳውያን ኢሰያስ ኣብ ኤርትራ ዝትግበር  ዘሎ ወፍሪ ባርነት መንእሰያት፣ ብመንግስቲ እስራአል ግንከኣ በቶም መሃንድሳት ስለላ መርበብ ሞሳድ ዝተሓንጸጸ ፕሮጀክት እዩ። እምብኣር እቲ ኩሉ ኣብ አርትራ ዝካየድ ዘሎ ባርነታዊ ወፍሪ ብሰንኪ መንግስቲ እስራአል ኮይኑ ከብቅዕ፣ እቲ ካብ ኩሉ ዘስካሕክሕ ጉዳይ ግና፣”ክሰርቀኒ ከሎ ዝርኣኹዎስ ክህበኒ ነይኣምኖ” ከምዝብሃል፣ ስደተኛታት ኤርትራውያን መንእሰያት ካብቲ እስራኤል ዝሓንጸጹዎ ፕሮጀክት ወፍሪ ባርነት ሳዋ ሃዲሞም፣ ንእስራአል ተሰዲዶም ኣለው።

እቲ ካብ ኩሉ ዘስደም ድማ፣ ከምቲ “ካብ ዝብኢዶ ዓጽሚ” ተባሂሉ ዝምስለ፣ ካብታ ኣብ ዓለም ብምግሃስ ሰብኣዊ መሰልን ግፍዒን ዝተፈልጠትን፣ ንህዝቢ ፓለስቲንያ ድማ መሬቶም ዘሚታ ካብ 1948 ዓ.ም.ፈ. ጀሚራ ክሳብ ሎሚ ኣብ ውግእን ሽበራን እትነብር ዘላ ሃገር እስራኤል፣ ንኤርትራ ድማ ብዘገምታዊ ወፍሪ፣ ወለዶኡን ዘርኡን ብምጥፋእ ጽባሕ ብጊሓት ንሃገር ኤርትራ ክም ፓለስቲና ንምብሓት እዩ እቲ ሕልማ።

ሎሚ ኣብ ከባቢ ደሴታት ዳህላክን ገማግም ቀዪሕ ባሕሪ ኤርትራን፣ ዋላኳ ንኸምስሉ “ስዑድያን ቀጠርን፣ ባሕረንን ንቀይሕ ባሕሪ ብሒተንኦ ኣለዋ፣ ንዓሰብ ተኻርየንኦ ኣለዋ” ዝብል ወሬታት ኮነ ኢሎም እንተ ኣባርዑ፣ እቲ ሓቂ ግና፣ እታ ብስዉርን ብግሁድን ነቲ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ትላገጸሉ ዘላ ሃገር፣ ንስ ሃገር እስራአል እያ። ሕሉፍ ሓሊፋ ድማ፣ ነቶም ካብ ሃገሮም ኤርትራ ብሰንኪ ዕሱብ እስራኤል ኢሰያስን ጭፍራ ህግደፍን ክበልዕ ዝደለስ ገደል ኣፉ ከምዝብሃል፣ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ኢሎም ንእስራአል ተሰዲዶም ዘለው  መንእሰያት ኤርትራውያን፣ ብ5000,00 ዶላር ኣሜሪካ፣ ነታ በቲ ብማእከላይ ስለላ መርበብ ኣሜሪካ (ሲ.ኣይ.ኤይ) ተመልሚሉ ዝሰልጠነ ባርባራዊ መላኺ ፓውል ካጋመ እትግዛእ ዘላ ንእሽቶ ሃገር ሩዋንዳ ይኣይ ሃገር ኮይናስ “ባረዩ” ኤርትራውያን ክትዕድግ? ወይ ጉድ ኣንቱም ሰባት ብሕጂኸ እንታይ ኢናኮን ክንሰብዕ ?እወ፣ እታ ብኲናት ሕድሕድ

Rwandan genocide
Nyamata Memorial Site 13.jpg

The Rwandan genocide፣ ህልቀት ኣብ ልዕሊ ዓሌት ቱትሲ ካብ 500,000–1,000,000 (genocide against the Tutsi) ዝፈጸመ ድያብሎስስ መላኺን ፋሺስትን ቀታልን ግፍዐኛን ፓውል ካጋመስ ሰብ ኮይኑስ ንኤርትራውያን ካብ እስራኤል ምስ ዲክታቶርን ግፍዐኛን ናታንያሁ መራሒ እስራአል ተዋዓዒሉ ክዕድግን ከጣይስን።ንኽትሰምዖ ዘስደምም ንዕቀት ! እዚ ዘሕፍርን ዘርዕድን ጻዕዳ ታሪኽ እዚ ድማ ብሰንክቲ፣ፈዛዝ ኢሰያስ እዩ። እዚ ሰብዚ ክሳብ ኣብ ባርባራዊ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ፣ ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ህልቀትን ስደትን ዕዳጋ ባርነትን ኮይኑ መላገጺ ጽዮናውያን ክኸውን እዩ። ነዚ ዝጽበዮን ዝወርዶን ዘሎን ግና መኪቱ ንህግደፍ ክዋግኦምን ከጓዪዮም መድረኽን ይጠልቦ ኣሎ። ካብ ሞትን ጥፍኣትን ዝገደደ ካልእ ከጋጥሞ ስለዘይክእል፣ ነቶም ኮራኹር ኢሰያስ በብሓደ ክቕንጽሎም aንተድኣ ጀሚርና ብዓል መንግስቲ ኣስራኤ እውን ከምዝርድኣ ክንርዳእ ኣሎና። መኽንያቱ እቲ ኩሉ ነፋጥ ኢሰያስ ዝፍጽሞ ዘሎ፣ ወፍሪ ጽዮናዊት እስራአል ስለዝኾነ