ክቡራት ተኻታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ደቀባት፣ እስኪ ብኽብረትኩም ነዚ ቃለ-ምሕተት፣  እቲ ኣብ ቁሸት ዓዲ-ሃሎ ኮብሊሉ ዝነብር ዘሎ “ፕረሲደንት”  ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ካብ 100 እቶት 100 ሓሶት ዓጀውጀው ዝበሎ፣ ግንከኣ ልክዕ ከምቲ ኣቦታትና ክምስሉ ከለው፣ “በይኑ ዝጎዪ ዝቕድሞ የብሉን፣ በይኑ ዝዛረብ ድማ ዝረትዖ የብሉን” ዝብሉዎ ስለዝኾነ ኣይገርመኩምን ይኸውን።

በይኑ ዝዛረብ ዝረትዖ የብሉን።

ንምፍላጥ ዝኣክል ከኣ፣

ነዚ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ኣብ ታሕቲ ቀሪቡ ዘሎ ጽባሕ ብጊሓት  ድሕሪ ጭፍራ ህግደፍ፣ ኣንታይ ዓይብነት መንግስቲ ከምዝትከል ዝሕብር ንእሽቶ ጽሑፍ ፣ ብፍላይ እቶም እንግሊዝኛ ቋንቋ እትርድኡ ተኻታተልዎ ኢኹም።

A Nationalist Eritrean Government will be a Government that will favor the native People of the Land (Medrebahry or Agazian), it will Finance a Program to repopulate our lands with Eritrea Children, it will ban the genocide of Agazian race on the Slavary and Torture, it will stop the PFDJ (03) Brainwashing about the hired Isias power and Ignorance, it will Install a Family oriented culture and revive the Christian Roots of Agazian Civilization. Weyane are part of Agazian but like the PFDJ the tools of the Foreign Powers as well, but the foreign Powers want us to hate them and want them to hate us, they want to destroy Eritrea and Ethiopia so they can rule the Horn of Africa more easily. Their plans are always long term plans, but who can see and understand the Foreign Powers?

Very few Christians grasp the fact that there’s a hidden and very secret Power hand behind today’s genocide Eritreans immigration into the western Christian nations.

Erieans are not like that, they lost this natural behavior and sense of identity. They have been indoctrinated by the PFDJ since 1971 about fake Dream “Awet Nhafash” and “Hadas-Eritra”. The asset of foreign Power PFDJ really believe that all cultures are equals and all people coming to Europe will become and behave like Europeans. This is false; cultures are not equals, races as well. The strong sense of Identity of Eritreans (Agazian) is natural and healthy.

ካብ 1994 ዓ.ም.ፈ. ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ፣ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣከለህጉዛይን ህዝቢ ሳሆን፣ ኣብ መንጎ ህዝቢ ሰራየን ኣከለጉዛይን፣ ኣብ መንጎ ደቀባት ወነንቲ መሬት ሓማሴንን፣ ሰኒሕትን ወዘተረፈ…….ብትእዛዝ ኢሰያስ ብጭፍራ ህግደፍ ዝተፈጸመ ኢሰብኣዊ ፈላሊኻ ግዛእ እከይ  ፍጻሜተት ንከታተል። እዚ ኣብ ቦታኡ ከሎ እዩ እንብኣር ከይሓነኸ ኢሰያስ ሎሚ ዘመን ኣብ ቃለ-መሕታት ብድዐን ኣሽካዕላልን ግንከኣ ንዕቀትን ዝመልኦ ተጠሊዑ ዓጀውጀው ዝብል ዘሎ።

እስከ  ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ መግዛእቲ ኢሰያስ እንታይ ዓይነት መከራ ከምዝወረዶ ንምፍላጥ፣ ነዛ ብፎሮ 12 ዝቐረበት ቪድዮ ንከታለላሞ፣  ነዚ ኢሰያስ ኣብቲ ብስም ይምሰል ቃለ-ምሕታት ኣብ ሓዲሽ ዓመት 2017 ዓጀውጀው ዝበሎ ሃጠው-ቀጠው ኣወዳዲርና ኣየናይ ከምዝኾነ እቲ ሓቂ ክንመራመርን ክንፈልጥን ንፈትን።

 

ብሓልዮት መርበብ ደቀባት ኤርትራ-ኣግኣዝያን

27.ጥሪ. 2017 ዕ.ም.ፌ.