ሓተታ ኣስመላሽ ውሃብ ዜና እንዳ ህግደፍ፣ ንስደት ኤርትራውያን፣ ብሓላፍነት ዝሕተት ህግደፍ ዘይኮነስ ባዕዳውያን ሓይልታት እዮም ይብል። እንተ ዘይደፍኣንስ ኣይምጽደፍኩን። እት ብኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝጽዋዕ፣ ብተግባር ግና ባርነታዊ ኣገልግሎት ዝኾነ ኣዋጅ ህግደፍ ዘይኮነን ኣዊጁዎ? ኣሜሪካ ድዮም ኣዊጆሞ? ወይስ ሕቡራት መንግስታ ዓለም aዮም ኣዊጆሞ?  እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ላዕልን ታሕትን ህግደፍን ፈዛዝ መራሒ ህግደፍ ኢሰያስ ኣፈወርቅን? ካበይ ነቒልካ ኣበይ ንምብጻሕ ከም ምዃኑ እኳ ቀደም ዝፈለጥናዮ ኢና። ኣግሂዶም ኣገልገልቲ ጽዮናውያን ስለዝኾና: ከምኡ ክንፍጽም ግዱዳት ኢና፣ ሃገር ኤርትራን ባሕራን ንጽዮናውያን እያምበር ንኤርትራውያን ኣይኮነትን ዘይብሉና። እቲ ጉዳይ እኮ ኪድን ኣይትበሎ ከምዝኸይድን ግበሮ ዝዓላማኡ ምዃኑ ዛጊት ፈሊጥናዮ ኢና።ንመንእሰያት ንኽጠፍኡን ክጸንቱን ብሓላፍነት ዝሕተት ህግደፍ ዘይኮነ? ሃንዳሲ ፍልሰት መንእሰያት ኤርትራ ህግደፍ ዘይኮነን? እንታይ እዩ ዘስምዓና ዘሎ፣ ወይጦ ወዲ ዓድዋ ኣስመላ? ዎ ኣስመላሽ ተፋሊጥን ስለዘሎናስ፣ ገበሩ ጥራይ ክሳብ እትሽመሙ፣ ንሓደ ህዝቢ ውሑድ ግዜ ከተታልሎ ትኽእል፣ ብዙሕ ግዜውን ከተታልሎ ይከኣል እዩ። ንጸልኣለም ከተታልሎ ከምዘይ ከኣል ግን ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክትርድኡዎ ኢኹም። ክሳብ ትጠፍኡ ግና ገመድ ኣብ ክሳድኩም ከላ ንህዝቢ ንኸተታልሉ ገልዳሕ በሉ።