በትርን ኣብ ኢድካ ተመንን ኣብ እግርኻ

ምድማርርርርርዶ  ምጒዳልልልልል???

ንምኻኑ መንነት እዚ ሰብዚ (ኢሰያስ ኣፈወርቂ) ን57 ዓመታት ልኡኽ ስለላ መርበባት ኣሜሪካን, እንግሊዝን, እስራኤልን ኮይኑ: ንህዝቢ ኤርትራ ክላገጸሉ ዝጸንሐን ገና ድማ ዝላገጸሉ ዘሎን ትፈልጡዎዶ?