ትሕዝቶ እታ “ልዑላዊት አርትራ እይትድመር ኣይትኹመር”! ዝስማ
ብዶር. ኣብርሃም ጳውሎስ ዝተደርሰት ሓዳስ መጽሓፍ:
ከምኡ’ውን
ካብ 400 ገጻት ንላዕሊ ዝትሕዝቶኣ ብዝርዝር ይሕብር ሓበረታ።

ብዶር. ኣብርሃም ጳውሎስ 7ይቲ ሕታም 6ይ 2019 ዓ.ም.ፈ.